Bemutatkozás » Közhasznúsági jelentések » Közhasznúsági jelentés 2010

Az alapítvány 2010-es teljes közhasznúsági jelentésének letöltése

 

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Közhasznúsági jelentése a 2010. évről

Budapest, 2011. május 23.

„Informatika a látássérültekért” Alapítvány
2010. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

I. Az alapítvány szakmai szerepvállalása

Alapítók: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), és
Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, mint az SZKI Recognita Részvénytársaság jogutódja.

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány a Recognita Alapítvány – Számítástechnika a vakokért nevű alapítvány (eredeti bírósági nyilvántartási száma: 248. Fővárosi Bíróság, 8. Pk. 62.408/3) (Recognita Alapítvány) egyetemes jogutódja, mivel a bíróság elrendelte a két említett alapítvány egyesítését az alapítók közös kérelmére, mégpedig úgy, hogy az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány magába fogadta a Recognita Alapítványt, és a Recognita Alapítványt a bíróság törölte a nyilvántartásból.

A Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság a Ptk-ban meghatározott alapítói jogainak teljes körű gyakorlására a Ptk. 74/C. §-ának (7) bekezdése alapján az MVGYOSZ-t hatalmazta fel.

Az alapítvány célja és feladata

1. Az alapítvány célja, hogy a Magyarországon élő látássérült embereket a szükséges segédeszköz-szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépes rendszerekhez - beleértve a számítógép működési elvén alapuló és azt felhasználó eszközöket, berendezéseket, hardvereket, szoftvereket is - juttassa. Az alapítvány nem zárkózik el a Magyarország határain kívül élő, igazoltan magyar anyanyelvű látássérültek támogatásától sem.

A) Az alapítvány a számítástechnika (hardver és szoftver) legújabb eredményeinek hozzáférhetővé tételével biztosítani kívánja a látássérült emberek sikeres részvételét az oktatásban és képzésben, növelni kívánja a számukra elérhető munkalehetőségek számát és javítani munkahely megtartási esélyeiket, valamint lehetővé szeretné tenni még teljesebb körű kulturálódásukat, szabadidős kikapcsolódásukat.

B) Az alapítvány ösztönözni szeretné a számítástechnikával foglalkozó, vagy azt felhasználó cégeket, hogy termékeikkel, vagy a felhasználásból már kivont eszközeikkel támogassák az alapítvány fenti céljainak megvalósítását.

C) Az alapítvány támogatni kívánja azokat a hazai természetes és jogi személyeket, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteket, akik olyan szoftvereket, vagy hardverelemeket fejlesztenek, amelyek a látássérült emberek számára segédeszközül szolgálhatnak.

2. E célok megvalósítása érdekében, feladatát képezi a szükséges anyagi források megszerzése adományok gyűjtése és eseti vagy tartós támogatók szerzése, valamint pályázatokon való részvétel útján.

Az alapítvány munkavállalói és irodája

Alapítványunk munkatársi csapata 2010-ben több poszton is változott, a távozó kollégák feladatainak továbbvitelét átszervezéssel vagy új munkatársak felvételével oldottuk meg. Csapatunk létszáma 19 fő maradt. Az év végén tizenegy főt teljes, nyolc főt pedig részmunkaidőben foglalkoztattunk, közülük tizenegy fő megváltozott munkaképességű, kilencen látássérültek és két egyéb fogyatékosságú alkalmazott. Alapítványunk öt fő távmunkást foglalkoztatott 2010-ben.

Alapítványunk csapatát egy látássérült önkéntes is segítette.

Alapítványunk irodáját a Vakok Állami Intézetétől béreljük, az iroda címe: 1143 Budapest, Ida u.7.
 
 

II. Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány szakmai tevékenysége


2010 volt az Alapítvány működésének tizedik éve, melyet az alábbi tevékenységek jellemeztek:
- informatikai eszközök (hardver és szoftver), valamint digitális diktafon készülékek adományozása,
- speciális, informatikai tanfolyamok indítása,
- speciális ügyfélszolgálat biztosítása,
- szoftverek honosítása és fejlesztése,
- informatikai szolgáltatások nyújtása.

II.1. Az Infoalap adományozási tevékenysége

A 2010. évi közhasznú tevékenységünk során jó minőségű, használt asztali számítógépeket, lapolvasó és digitális diktafon készülékeket, képernyőolvasó és nagyító szoftvereket, szoftverfrissítéseket, Microsoft Windows XP Pro operációs rendszereket, valamint optikai karakterfelismerő programokat adományoztunk látássérült személyeknek és az érdekképviseletüket ellátó civil szervezeteknek.

Hardver és szoftver adományainkkal 2010-ben 235 magánszemélyt támogattunk. Továbbá közel tizenötezer vak és gyengénlátó személyt képviselő 20 civil szervezetnek nyújtottunk támogatást mindösszesen 10,5 millió Ft értékben.

Kiemelt adományozási projektjeink:

1) 2010-es adományozási projekt lezárása

A 2009 őszén indult adományozási projektünk keretében összesen 203 db hardver és szoftver eszköz adományozását jelentettük be 216 látássérült magánszemély részére. A JAWS for Windows 9.0 képernyőolvasó és a MAGic 11.0 képernyőnagyító szoftverek többségét, valamint a látássérült diákoknak adományozott laptopokat még 2009-ben átadtuk nyerteseinknek.

2010-ben került sor a projektben adományozott többi eszköz, így a használt számítógépek házhozszállítására 57 nyertesünk számára. A használt asztali számítógépeket jogtiszta Microsoft Windows operációs rendszerrel láttuk el, valamint 17”-os, illetve 19”-os hagyományos monitorral, billentyűzettel, egérrel és aktív hangfalpárral egészítettük ki. A nyereményeket az ország egész területén, a nyertesek számára ingyenesen szállíttattuk házhoz. Hasonlóképpen 2010-ben postáztuk ki az elnyert JAWS for Windows és MAGic szoftverfrissítéseket.

2) Diktafon adományozás az MVGYOSZ kistérségi egyesületei számára

Alapítványunk 2009. októberében hirdetett pályázatot digitális diktafonok adományozására a látássérült személyek érdekvédelmével foglalkozó kistérségi egyesületek számára. A projekt keretében összesen 68 kistérségi egyesület kapott 3-3 db digitális diktafont az egyesület saját céljaira. Az eredményhirdetésre 2010. januárban került sor, az eszközöket 2010 tavaszán küldtük el a nyertesek számára.

3) Pótpályázat használt számítógépek adományozására, látássérült magánszemélyek részére

Alapítványunk 2010 őszén pótpályázatot hirdetett azon látássérült magánszemélyek számára, akik 2009-ben érvényes pályázatot adtak be hozzánk használt számítógépre, pályázatukat azonban forráshiány miatt kénytelenek voltunk elutasítani. A pályázati projekt kezdetén az Est Média Group Kft. összesen 60 monitort adományozott alapítványunknak, majd további 2 monitor adományt kaptunk az Amron Kohlmann & Young cégtől.

Az adományozási projekt keretében összesen 67 pályázót támogatott az alapítvány, akik a korábbiakhoz hasonló konfigurációt kaphattak: jogtiszta Microsoft Windows operációs rendszerrel telepített asztali számítógépet, 17”-os vagy 19”-os hagyományos monitorral, valamint billentyűzettel, egérrel és aktív hangfalpárral együtt. A nyertesek számára az eszközöket ingyenesen szállíttattuk házhoz az ország egész területén.

4) Szkenner és optikai karakterfelismerő szoftver adományozása a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagegyesületei számára

Alapítványunk az MVGYOSZ tagegyesületeinek irodai munkáját kívánta támogatni egy-egy eszközcsomaggal, amelyek egy használt szkenner készüléket és egy Nuance Omnipage pro 14.0 optikai karakterfelismerő szoftvert tartalmaztak. A felajánlással összesen húsz tagegyesület élt. Az adomány eszközök többségét az egyesületek számára az MVGYOSZ 2010 november 15-i EET (Egyesületi Elnökök Tanácsa) ülésén adtuk át, a többit ingyenesen házhoz szállíttattuk számukra.

5) Optikai karakterfelismerő programok adományozása

A Nuance-Recognita Zrt-vel, a Recognita optikai karakterfelismerő szoftvercsalád gyártójával kötött megállapodás alapján 2001 májusától a Recognita Alapítvány helyett már az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány végzi a cég szoftvereinek adományozását. E munka eredményeként 2010-ben 25 látássérült magánszemély kapott Omnipage Pro 14.0 optikai karakterfelismerő programot. Az elnyert szoftvereket kuratóriumunk döntése értelmében ingyenesen bocsátjuk a pályázók rendelkezésére.

 Adományozási tevékenységünk összefoglalása összegszerűen:


Adomány tárgya

Adományban részesült személyek/intézmények száma

Adomány összértéke

Használt számítógép perifériákkal, XP operációs rendszerrel

118

2 950 912 Ft

Digitális diktafon (Philips v. Simsline típusú)

217

3 180 043 Ft

JAWS for Windows program licenszek és frissítések

69

2 869 170 Ft

MAGic 10.5 frissítések

10

122 513 Ft

Nuance Omnipage optikai karakterfelismerő szoftver

25

500 000 Ft

Szkenner készülékek + Nuance Omnipage optikai karakterfelismerő szoftverek

20

607 500 Ft

Microsoft XP Pro operációs rendszer

7

52 808 Ft

Egyéb adományok

7

213 801 Ft

Összesen

473

10 496 747 Ft

 

II.2. Ügyfélszolgálat, bemutatóterem és eszközbemutatók

1) Speciális informatikai ügyfélszolgálat

Alapítványunk 2004. óta biztosít speciális informatikai ügyfélszolgálatot a vak és gyengénlátó számítógép-felhasználók és az érdeklődők számára. A szolgáltatást 2006. augusztus 31-ig az MVGYOSZ-szel közös finanszírozásban nyújtottuk, ezt követően pedig önállóan biztosítjuk valamennyi hozzánk forduló látássérült ember számára. A kedden és csütörtökön 9-17 óra között nyitva tartó ügyfélszolgálat személyesen, telefonon vagy e-mailben érhető el, ahol látássérült ügyfélszolgálatos kollégánk áll a hozzánk fordulók rendelkezésére. Az érdeklődők teljes körű felvilágosítást kaphatnak az alapítvány által adományozott és forgalmazott hardver és szoftver eszközökkel, illetve az általánosan felmerülő informatikai kérdésekkel kapcsolatban. A telefonos és e-mailes támogatáson kívül ügyfélszolgálatunk több levelezőlistát is üzemeltet, melyeken a JAWS képernyőolvasó, a BeLin (Beszélő Linux) és a mobiltelefonok használatával kapcsolatos bármely kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők.

2) Bemutatóterem

Ügyfélszolgálati tevékenységünk része, hogy lehetőséget biztosítunk az általunk adományozott és forgalmazott eszközök megtekintésére és kipróbálására. Ügyfélszolgálati helységünkben lehetőség van kipróbálni az alapítvány által adományozott és forgalmazott hardver és szoftver eszközöket, köztük a JAWS for Windows képernyőolvasó, a MAGic és ZoomText képernyőnagyító és többféle optikai karakterfelismerő programot, valamint kipróbálható a Topaz olvasótévé két változata, a RUBY digitális kézi nagyító készülék és az ONYX dokumentumkamera is. Az érdeklődők megismerkedhetnek a 40 és 80 cellás Focus Braille-kijelzővel, valamint a PAC Mate speciális jegyzetelőgéppel, amelyhez kompakt módon csatlakoztatható a PAC Mate hordozható Braille-kijelző termékcsalád mindkét (20 és 40 cellás) tagja. A bemutató számítógépünkhöz kapcsolódó eszközök között megtalálható még egy, kifejezetten a látássérült felhasználók számára kialakított könyvszkenner is. Továbbá kipróbálhatóvá tettünk három olyan speciális szoftvert, amelyek a mobil eszközöket teszik használhatóvá egy vak vagy gyengénlátó felhasználó számára.

3) Eszközbemutatók és előadások

Partner szervezetek felkérésére 10 alkalommal vettünk részt különböző bemutató rendezvényeken, konferenciákon. Ezeken alapítványunk képviseletében munkatársaink bemutatták az alapítványunk által adományozott és forgalmazott eszközöket, illetve felkérés esetén szakmai előadásokat tartottak. Ilyen rendezvények voltak:

- Konferencia részvétel január 22-én "Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre – A trió elnökség prioritásai" konferencia, szervező az Országgyűlés Civil Irodája.
- Március 3-án részvétel a Studio-B Productions által szervezett Támogatás-Forrásszerzés rendezvényen.
- Április 23-án DAISY és mobiltelefonos eszközbemutató, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete szervezésében.
- Április 29-én segédeszköz-bemutató Nagykanizsán a Vakok és Gyengénlátók Zala megyei Egyesülete Szervezésében.
- Szeptember 17. Mosonmagyaróvár, Elfogadás Napja, eszközbemutató.
- Részvétel és bemutató október 9-én A technika más SZEMpontból - Múzeumi Szombatok a Műszaki Tanulmánytárban elnevezésű rendezvényen a MMKM Tanulmánytár és Mobileumban
- Október 19. Szécsény, a Krúdy Gyula Művelődési Központban szakmai találkozó Linux,
 BeLin témakörben, a KDE3 linux disztribúció tesztelőcsapatával.
- 2010. október 20., Eszközbemutató a Vakok Állami Intézete Fehér Bot Napi rendezvényén.
- November 10-11., részvétel az „Új látásmód” – Érzékenység, innováció és közös tanulás a
 látássérült emberek munkaerő-piaci re/integrációjáért című rendezvényen, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) szervezésében.
- November 23-24-én részvétel a Budapest Calling kiállításon, a Humán Erőforrás Alapítvány támogatásával.
- Eszközbemutató November 24-én a „Látássérült gyermekek oktatási lehetőségeinekkérdései” c. rendezvényen a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve az Aranyossy Ágoston Egységes Módszertani Központ felkérésére, Hódmezővásárhelyen.

II.3. Képzés és ismeretterjesztés

2007 tavaszára készült el az alapítvány egységes hardver és szoftver eszközökkel felszerelt oktatóterme, ahol tíz darab korszerű számítógépes munkaállomást helyeztünk üzembe, melyekre Microsoft Windows XP operációs rendszereket, Microsoft Office 2003 irodai szoftvercsomagokat, valamint JAWS for Windows képernyőolvasó és MAGic képernyőnagyító programokat telepítettünk. A szélessávú internetkapcsolattal rendelkező oktatóterem egyaránt alkalmas vak vagy gyengénlátó, de akár látó résztvevők számára szervezett informatikai képzések megtartására is.

1) Informatikai alapképzések látássérült személyek részére

Az alapítvány 2010-ben 3 darab 48 órás informatikai tanfolyamot tartott vak és gyengénlátó jelentkezők részére, billentyűzethasználat, a Windows operációs rendszer és internet-használat témakörökben. A tanfolyamokat az alapítvány látássérült oktatói tartották összesen 144 tanóra időtartamban. A tanfolyamokon a részvételi díj egységesen 6.000,- forint volt. A három tanfolyamon összesen 17 látássérült felhasználó vett részt.

2) Tanórák megtartása az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán

Alapítványunk munkatársa vendégoktatóként tanórákat tartott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán indított, Foglalkozási rehabilitációs szakértő elnevezésű képzés hallgatóinak. Az áttekintő előadás az informatikai akadálymentesség eszközeiről szólt.

3) IT klubok

A 2010-es naptári évben öt alkalommal rendeztük meg az IT Klubot (a pályázati elszámolás nem naptári évekhez kötődik, hanem a 2009-2010-es, illetve 2010-2011-es évadokhoz).

A márciusi IT Klub témája a DAISY-könyvek bemutatása volt, Fehér István a VÁI kultúrtermében tartott átfogó előadást a DAISY-könyvekről. Az áprilisi IT Klub témája a beszédszintetizátorok, illetve konkrétan a Profivox beszédszintetizátor fejlesztésének részletei voltak, amely témában dr. Németh Géza, a BME TMIT docense adott elő. A májusi klub témája az alapítvány honosítási tevékenységének bemutatása volt, Torma Zsolt és Papp László, alapítványunk munkatársai tartottak előadást a JAWS for Windows honosítási munkálatairól.

A szeptemberi IT Klub témája a Nemzetközi Informatikai és kommunikációs Táborról (ICC) szóló beszámolók voltak. A klubban Csillag Adrienn, az alapítvány önkéntese, nemzetközi koordinátor mutatta be a 17 éves múltra visszatekintő tábort, majd a látássérült fiatalok meséltek az athénban szerzett élményeikről. Végül a rendezvény témája a képernyőnagyító szoftverek és a különböző nagyító eszközök voltak, előadást tartott Sinka Imre, Vaszlovics Dávid, illetve partnerünk, a Novák Optika képviseletében Novák Mónika.

II.4. Sikeres pályázataink

1) Nemzeti Civil Alapprogram Működési pályázata

Az NCA Országos Hatáskörű Civil Szervezetek Kollégiumától 2010-ben elnyert támogatást az alapítvány irodabérleti díjainak és az alapítványi irodavezető bérének fedezésére fordítottuk.
Az alapítványunk működési költségeire elnyert támogatás: 3.000.000,- Ft.

2) Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának pályázata

Az alapítvány kommunikációs tevékenységének erősítésére 376.000 Ft támogatást nyertünk el. A projekt keretén belül sajtóhirdetéseket jelentettünk meg valamint prospektusokat és reklámanyagokat készíttettünk.
A programot 2010 első félévében valósítottuk meg.

3) Fővárosi Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság pályázata

A fővárosi önkormányzatnál a Budapesti Látássérültek Esélyegyenlőségi Klubjára (IT Klub) 2010-ben elnyert támogatást a klub előadóinak és segítőinek megbízási díjára, valamint terembérletre fordítottuk. A pályázat célja az volt, hogy havonta egy alkalommal a budapesti és Pest környéki látássérült érdeklődők informatikai témájú előadásokat hallgathassanak meg, megismerkedjenek a speciális szoftverek legújabb kiadásaival és elsajátíthassák a különböző infokommunikációs eszközök használatát.
A programot 2011 májusáig folytatjuk. Az elnyert támogatás összege: 200.000,- Ft.

4) Főváros Esélyegyenlőségi Bizottságának pályázata

Alapítványunk 2010-ben 250.000 Ft-ot nyert el a Főváros Esélyegyenlőségi célú bizottsági keretéből egy Tandem-kerékpáros nap megszervezésére a Városligetben.
Az eseményre 2011. első felében kerül majd sor.

5) Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottságának pályázata

2009-ben a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága által kiírt pályázatban egy nagyjátékfilm látássérültek számára narrációval való ellátására nyertünk támogatást. A projekt végrehajtására 2010-ben került sor, melynek keretében elkészült és bemutatásra került a Legyetek jók, ha tudtok című film látássérültek számára narrált változata.
Az elnyert támogatás összege: 455.000 Ft

6) Fővárosi Szociális Közalapítvány pályázata

A Fővárosi Szociális Közalapítványtól 2010.-ben 300.000 Ft támogatást nyertünk el tananyagfejlesztésre a látássérült emberek számára alapítványunk által kifejlesztett beszélő Linuxhoz (BeLin 2.0).
A projekt végrehajtására 2011. első felében kerül sor.

7) Budapest Esély Nkft. Pályázata

A Budapest Esély Nonprofit Kft. által kiírt „Esélyegyenlőséggel kapcsolatos jó gyakorlatok bemutatása” című pályázati felhíváson alapítványunk publikációs lehetőséget nyert. A nyertes pályázatokat benyújtó civil szervezetek jó gyakorlatait a Budapest Esély gyűjteményes szakmai kiadvány keretében jelenteti meg várhatóan még a 2011. év első negyedévében.

8) Adhat.hu pályázat

A Nonprofit Információs és Oktatási Központ Alapítvány és az OTP Bank civil szervezeteknek on-line adománygyűjtő rendszerbe való belépésre kiírt pályázatán szintén a nyertesek közé került alapítványunk. A pályázatban nyertes szervezetek számára az adományozók ezentúl a webáruházakban használt bankkártyás fizetési módszerrel utalhatnak pénzadományokat, az OTP Bank jóvoltából kedvezményes kezelési költség mellett.

9) A Vodafone Magyarország Alapítvány pályázata

A Vodafone Magyarország Alapítványtól 5.197.650 forintot nyertünk el a DEX 2.0 dramatizált elektronikus könyv-szerkesztő és hangoskönyv konvertáló program fejlesztésére. Az elkészült programot DVD-n alapítványunk ügyfélszolgálatán minden érdeklődő ingyenesen megkaphatja, továbbá honlapunkon is mindenki számára ingyenesen hozzáférhető.
A projekt 2010. február 1-jén indult és 2011. január 31-én zárult.

10) Tacmon projekt

A projekt célja egy alacsony költségvetésű, interaktív, szöveges és képi információk megjelenítésére egyaránt alkalmas grafikai, taktilis kijelző kifejlesztése látássérült felhasználók számára (EU 7. keretprogram, 218379 sz. támogatási megállapodás). A kutatás-fejlesztési projekt egy magyar innováció megvalósítására irányul. A program kezdete: 2008. november 1. és időtartama: 36 hónap. Korábbi szakmai tapasztalataira építve az alapítvány aktívan bekapcsolódott a rendszerspecifikációba és támogatja a technológia optimalizálását közvetlen értékelés-visszacsatolás révén. A hardver és a szoftverfejlesztésben is segítséget nyújtottunk az ergonómiai szempontok kiértékelése és aktív rendszertesztelés révén. Az alapítvány részt fog venni a projekt eredményeinek regionális kiállításokon, bemutatókon, konferenciákon való terjesztésében is.
A projekt keretében elnyert támogatás összesen: 7000 euro.

11) A személyi jövedelemadó 1%-a

A 2009. évi, civil szervezetek számára felajánlható SZJA 1%-ok gyűjtésére sikeres kampányt folytattunk. Az alapítványunk céljaival egyetértő, és azt támogató adózók által felajánlott 1%-okat szervezetünk 2010. évi közhasznú tevékenységének finanszírozására használtuk fel.
Az adó 1%-os felajánlások 2010-ben befolyt összege 1.081.292,- Ft volt.

II.5. Kommunikációs és lobbitevékenység

1) Megjelenéseink a médiában

A 2010. évben is kiemelt hangsúlyt fektettünk az alapítvány sajtókapcsolatainak ápolására, a látássérült emberek és az informatika kapcsolatának bemutatására. Minden lehetséges csatornán igyekeztünk felhívni a figyelmet az informatika jelentőségére és a látássérült emberek életében betöltött kiemelkedő szerepére. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban soroljuk fel azon médiumokat, ahol alapítványunk tevékenységét bemutatták, munkatársaink nyilatkoztak, illetve ahol publikációink megjelentek:
Filmvilág, Filmpalota, hírvadász.hu, hírek.hu, hír24, hírstart, Helyi Téma, IT Business, IT figyelő, Köznevelés, Mi Újság (NJSZT), Népszabadság, Optikai Magazin, Prím Online, RTL Klub - Fókusz, Szemezgetőnk újság, Vakinfo portál, Vakok Világa, Zetapress

2) Lobbitevékenység Európai Parlamenti képviselőknél

Az ENSZ keretein belül folyt a WIPO (World Intellectual Property Organization - szellemi termékek jogvédelmével foglalkozó szervezet) és a WBU (Vakok Világszövetsége) közötti tárgyalás arról, hogy a szellemi termékekre vonatkozó szabályozás átalakítása során hogyan lehetne a látássérült emberek érdekeit az eddiginél nagyobb mértékben figyelembe venni. A tárgyalások sikeres előrehaladása érdekében a WBU felkérésére az EBU (European Blind Union) kéréssel fordult a tagszervezetei felé, Magyarországról az MVGYOSZ-t és mint külső partnert, az alapítványt szólították meg. A kérés egyfajta lobbitevékenységre vonatkozott, mely szerint kérjük fel az Európai Parlamenti képviselőinket arra, hogy támogassák a WIPO és a WBU közötti megegyezést.

A felkérésnek eleget téve levelet írtunk a 22 magyar EP-képviselőnek, visszajelzésük szerint hárman álltak a kezdeményezés mellé.

Támogatási szándékukat jeleztük az EBU-kampány vezetőjének, Dan Pescodnak, aki örömét fejezte ki és megköszönte közreműködésünket.

II.6. Együttműködéseink

1) Konferencia a látássérült emberek ECDL alapú informatika oktatásáról

2010 június 22-én rendeztük meg az NJSZT-vel közösen az alapítvány első konferenciáját. A helyszín a Gyengénlátók Általános Iskolája volt, a téma pedig a látássérült emberek ECDL alapú informatika oktatása. A konferencia célja az volt, hogy megismertesse egymással azokat a szervezeteket ésintézményeket, amelyek a látássérült embereket informatikára oktatják és melyek ECDL vizsgát tarthatnak nekik.

A konferencián a látássérültügyi partnerek nagyobb számban jelentek meg, minden elemi rehabilitációs centrum képviseltette magát, sajnos azonban az ECDL vizsgaközpontok részéről szerényebb volt az érdeklődés. Ugyan a rendezvénnyel nem sikerült maradéktalanul összekapcsolnunk a képző helyszíneket a vizsgáztatókkal, de egyértelművé tettük az igényt a látássérült felhasználók oldaláról.

2) Együttműködési megállapodások elemi rehabilitációs központokkal

Minden Magyarországon működő elemi rehabilitációs centrumnak kötelező feladata a kliensek számára foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást nyújtani. Alapítványunk mindkét Budapesten működő elemi rehabilitációs centrummal: a Szempont Alapítvánnyal és a Vakok Állami Intézetével is ezzel kapcsolatos együttműködési megállapodást kötött. Ezek lényege, hogy a központok számára az állások felkutatása után, a munkahely felmérése során az alapítvány szakértői szolgáltatást végezzen. Ez az informatikai infrastruktúra felmérését jelenti, valamint a szoftverek akadálymentességének vizsgálatát.

Alapítványunk korábban is eleget tett már hasonló megbízásoknak például az IT Services, a Vodafone és más cégek felkérésére.

II.7. Táborok

1) ICC Nemzetközi számítógépes és kommunikációs tábor

A 2010-es, immár 16. Nemzetközi Számítástechnikai és Kommunikációs Tábornak (ICC) a görög főváros, Athén adott otthont. A német és osztrák kezdeményezésként létrejött nemzetközi társulás ma már több mint 30 országot tömörít, köztük hazánkat is. A cél a különböző európai kultúrákból érkezett látássérült középiskolások közösséggé formálása, a számítástechnikai ismeretek gyarapítása, játék, szabadidős tevékenységek és workshopok annak érdekében, hogy mindez elősegítse a felsőfokú oktatásban való integrált részvételüket.
Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány jóvoltából a 17-20 év közötti korosztály képviselői Magyarországról is rendszeresen elutaznak a nyaranta más-más országban megrendezésre kerülő ICC táborokba. A nemzeti koordinátor, Csillag Adrienn kíséretével 2010-ben hárman: Kruppa Alexandra (Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Nyíregyháza), Varga Nóra (Madách Imre Gimnázium, Vác) és Velegi István (Scheiber Sándor Gimnázium, Budapest) tartoztak azon szerencsések közé, akik az alapítvány pályázatán elnyerték a részvétel lehetőségét.
Az alapítványi támogatás értéke: 600.000, Ft.

2) NASA űrtábor magyar résztvevőkkel

Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) és az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány összefogásával vált lehetővé, hogy 2010-ben először két vak fiatalember is részt vehetett a NASA huntsville-i űrtáborában szeptember 25. és október 1. között.

A részvételi és utazási költséget a MANT finanszírozta, alapítványunk a meghirdetésben és az elbírálásban vett részt, illetve önkéntes kísérőt biztosított a résztvevők számára az út és a tábor idejére.
 

III. Az Infoalap szoftverhonosítási és fejlesztési tevékenységei

III.1. Szoftverek honosítása

1) JAWS for Windows 11.0 képernyőolvasó program

2010 decemberében jelentettük meg a JAWS for Windows képernyőolvasó program 11.0 változatát. Ez a verzió teljes körű támogatást nyújt a Microsoft Windows 7 operációs rendszerhez, valamint a Microsoft Office 2010 programcsomaghoz. A képernyőolvasó újdonsága az úgynevezett kutatás funkció, melynek segítségével a felhasználók bizonyos weboldalakon megjelenő hírekről, valutaárfolyamokról, vagy akár a TV műsoráról néhány billentyűleütést követően tájékoztatást kaphassanak. Kifejlesztettük a hazánkban is használható kutatási modulokat, mely fejlesztés során figyelembe vettük felhasználóink igényeit is, hogy a számukra fontos lehetőségeket is beépíthessük a programba.

Kidolgoztunk egy, speciálisan a JAWS for Windows képernyőolvasóval használható frissítő rendszert is, melynek köszönhetően felhasználóinknak lehetősége nyílik az általunk folyamatosan megjelentetett frissítések letöltésére és telepítésére.

2) MAGic 11.0 képernyőnagyító program

A Freedom Scientific cég továbbfejlesztette MAGic 11.0 programját, melynek eredményeképpen az immár használható a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel és a Microsoft Office 2010 programcsomaggal is. Annak érdekében, hogy felhasználóink akadálymentesen használhassák ezen új rendszereket, elkészítettük a továbbfejlesztett szoftver honosított változatát.

3) TALKS & ZOOMS 5.x mobiltelefonos képernyőolvasó és nagyító program

A Nuance cég TALKS&ZOOMS programcsomagjának fejlődése a 2010-es évben sem állt meg. A Symbian alapú mobiltelefonokhoz készített képernyőolvasó és képernyőnagyító mostantól használható az úgynevezett ötödik generációs rendszert futtató, érintőképernyővel rendelkező telefonokkal is. A szoftver új változatait folyamatosan teszteltük, s elvégeztük az új funkciók honosítását is.

4) Dolphin Guide 5.0 és 6.0 verzió

A Guide szoftver segítségével a számítástechnikában nem járatos látássérült felhasználók is teljeskörűen használhatják számítógépüket, köszönhetően a program jól átgondolt, egyszerűen használható felületének. A felhasználók egy menürendszer segítségével érhetik el a program funkcióit. Lehetőségük nyílik dokumentumok készítésére, elektronikus levelek küldésére és fogadására, weboldalak böngészésére, médiafájlok lejátszására, hogy csak néhányat említsünk a program gazdag funkciókínálatából. A 2010-es évben elkészítettük a szoftver felhasználói felületének, valamint súgójának honosítását, a Guide program terveink szerint a 2011-es évben válik elérhetővé felhasználóink számára.

III.2. Saját fejlesztések

1) DEX 2.0

A Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával lehetőségünk nyílt a 2007-ben megjelent Dramatizált Elektronikus Könyv Szerkesztő és Hangoskönyv-konvertáló (DEX) programunk 2.0 változatának kifejlesztésére. Az új verzió lehetővé teszi többnyelvű szövegek hanganyaggá (MP3) és DAISY könyvvé történő konvertálását, valamint azt is, hogy felhasználóink dokumentumaikat Braille formátumúvá alakíthassák. Az így elkészült Braille-dokumentum az irodalmi Braille írásrendszernek megfelelően megjeleníthető Braille-kijelzőn, vagy kinyomtatható Braille-nyomtatón. A DEX 2.0 program fejlesztését a 2010-es évben folyamatosan végeztük, melynek eredményeként az év végére elkészült a program tesztelhető változata. A végleges verzió kiadására 2011 elején kerül sor.

2) Beszélő Linux (BeLin) 2.0

Az alapítvány a Beszélő Linux, azaz a BeLin 1.0 kifejlesztésével 2008 őszétől elérhetővé tette a látássérült emberek számára is az ingyenes Linux operációs rendszer kínálta lehetőségeket. Az akadálymentes disztribúció 1.5 verziója 2009-ben elnyerte az IT Business szaklap Leadership Award díját Termékfejlesztés kis és középvállalati kategóriában.

A fejlesztés újabb állomásaként 2010-ben elkészült a BeLin 2.0-ás változat, amely az Ubuntu 10.0.4-es verziójára épül. Az új verzióban továbbfejlesztett képernyőolvasó és képernyőnagyító program működik, elérhetőek benne a legújabb böngésző- és levelezőszoftverek, valamint a rendszer újdonságként vakbarát játékokkal lett kiegészítve. Ráadásul az operációs rendszert a vak felhasználók önállóan is ki tudják próbálni, fel tudják telepíteni és teljeskörűen tudják használni.
 

IV. Az Infoalap értékesítési tevékenysége és szakmai szolgáltatásai

1) Hardver és szoftver értékesítés

Alapítványunk 2003-ban egyedüli forgalmazói felhatalmazást (Sole distributor) kapott a speciális szoftver és hardver eszközöket gyártó és forgalmazó amerikai Freedom Scientific cégtől. Ezt követően 2007-ben az AI Squared és 2009-ben a Nuance szoftverfejlesztő cégekkel állapodtunk meg termékeik magyarországi forgalmazásáról. A disztribútori megállapodásoknak köszönhetően alapítványunk 2010-ben már három jelentős segítő technológiai fejlesztő és forgalmazó cég hazai képviseletét látta el, és közvetítette termékeiket a hazai látássérült személyek és intézmények részére.

Nonprofit szervezetként a vállalkozási tevékenységeinkből származó jövedelmünket az alapítvány közhasznú céljainak megvalósítására, valamint működési költségeink finanszírozására fordítjuk.

Ahogy a korábbi években, 2010-ben is elsősorban az info-kommunikációs akadálymentesítést felvállaló cégek és intézmények, illetve könyvtárak voltak alapítványunk vásárlói. Ezen kívül a 2008 őszén bevezetett 25-50%-os árkedvezményt biztosító speciális árlista egyre több látássérült magánszemély számára teremtett lehetőséget termékeink megvásárlására 2010-ben. Kuratóriumunk döntése értelmében alapítványunk a látássérültség alanyi jogán biztosítja a kedvezményes árat a vak és gyengénlátó személyek részére.

Belföldi értékesítésünk árbevétele 2010-ben nettó 111 millió Ft volt.

2) Informatikai szolgáltatások a Vakok Állami Intézete részére

Az egész év során folyamatos rendszergazdai jelenléttel látták el munkatársaink a Vakok Állami Intézete (VÁI) informatikai rendszerének üzemeltetését. A heti 60 órában nyújtott szolgáltatás keretében a kiszolgáló (szerver) számítógép és a lendületesen növekvő számú munkaállomások menedzselése mellett ügyféltámogatást is biztosítottunk az intézet munkatársai számára.

2010 májusában az Intézet Iroda részlegén dolgozó csoportok átszervezése miatt indokolttá vált a földszinten több helység szerkezeti átalakítása. Az átalakítás után rendszergazda kollégáink részleges hálózatátépítést és hálózatbővítést hajtottak végre.
 
A VÁI Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja (VERCS) felkérésére 2 db kihelyezett tanfolyami képzést tartottunk az intézet számítástechnikai oktatótermében. Alapítványunk látássérült oktatója meghatározott tematika alapján összesen 80 tanóra informatikai alapképzést nyújtott a VERCS vak és gyengénlátó kliensei részére.

Alapítványunk biztosította továbbá kiskereskedelmi tevékenysége keretében a VÁI számára a számítógépes munkaállomások vírusvédelmére szolgáló ESET NOD32 szoftvercsomagokat is.

2010-ben is alapítványunk látta el a Vakok Állami Intézete honlapjának karbantartási, tartalomfeltöltési feladatait. A honlap (http://www.vakokintezete.hu) eleget tesz a W3C WCAG 2.0 internetes akadálymentességi útmutató követelményeinek.


Budapest, 2011. május 23.

 

……………………………….
Szuhaj Mihály
elnök

 

Nyomtatás gomb Nyomtat