Bemutatkozás » Közhasznúsági jelentések » Közhasznúsági jelentés 2008

Az alapítvány 2008-as teljes közhasznúsági jelentésének letöltése

„Informatika a látássérültekért” Alapítvány
2008. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

I. AZ ALAPÍTVÁNY SZAKMAI SZEREPVÁLLALÁSA


Alapítók: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), és Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, mint az SZKI Recognita Részvénytársaság jogutódja

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány (a hivatalos rövidített néven Infoalap) a Recognita Alapítvány – Számítástechnika a vakokért alapítvány (eredeti bírósági nyilvántartási száma: 248. Fővárosi Bíróság, 8. Pk. 62.408/3) (Recognita Alapítvány) egyetemes jogutódja, mivel a bíróság elrendelte a két említett alapítvány egyesítését az alapítók közös kérelmére mégpedig úgy, hogy az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány magába fogadta a Recognita Alapítványt, és a Recognita Alapítványt a bíróság törölte a nyilvántartásból.

A Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság a Ptk.-ban meghatározott alapítói jogainak teljes körű gyakorlására a Ptk. 74/C. §-ának (7) bekezdése alapján az MVGYOSZ-t hatalmazta fel.

Az alapítvány célja és feladata

1. Az alapítvány célja, hogy a Magyarországon élő látássérült embereket a szükséges segédeszköz-szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépes rendszerekhez - beleértve a számítógép működési elvén alapuló és azt felhasználó eszközöket, berendezéseket, hardvereket, szoftvereket is - juttassa. Az alapítvány nem zárkózik el a Magyarország határain kívül élő, igazoltan magyar anyanyelvű látássérültek támogatásától sem.

A) Az alapítvány a számítástechnika (hardver és szoftver) legújabb eredményeinek hozzáférhetővé tételével biztosítani kívánja a látássérült emberek sikeres részvételét az oktatásban és képzésben, növelni kívánja a számukra elérhető munkalehetőségek számát és javítani munkahely megtartási esélyeiket, valamint lehetővé szeretné tenni még teljesebb körű kulturálódásukat, szabadidős kikapcsolódásukat.

B) Az alapítvány ösztönözni szeretné a számítástechnikával foglalkozó, vagy azt felhasználó cégeket, hogy termékeikkel, vagy a felhasználásból már kivont eszközeikkel támogassák az alapítvány fenti céljainak megvalósítását.

C) Az alapítvány támogatni kívánja azokat a hazai természetes és jogi személyeket, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteket, akik olyan szoftvereket, vagy hardverelemeket fejlesztenek, amik a látássérült emberek számára segédeszközül szolgálhatnak.


2. E célok megvalósítása érdekében, feladatát képezi a szükséges anyagi források megszerzése adományok gyűjtése és tartós támogatók szerzése, valamint pályázatokon való részvétel útján.

Az alapítvány munkavállalói és irodája

Alapítványunk munkatársi csapata 2008-ban több poszton is változott, a távozó kollégák feladatainak továbbvitelét átszervezéssel vagy új munkatársak felvételével oldottuk meg. Csapatunk létszáma 15-17 fő között mozgott. Az év végén tizennégy főt teljes, három főt pedig részmunkaidőben foglalkoztattunk, közülük tíz fő megváltozott munkaképességű, heten látássérültek és három egyéb fogyatékosságú alkalmazott. Alapítványunk három fő távmunkást foglalkoztatott 2008-ban.

Alapítványunk csapatát 2 látássérült önkéntes is segíti.

Alapítványunk irodáját a Vakok Állami Intézetétől béreljük, az iroda címe: 1143 Budapest, Ida u.7.
 

II. AZ ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE


2008. volt az Alapítvány működésének nyolcadik éve, melyet az alábbi tevékenységek jellemeztek:

 • informatikai eszközök (hardver és szoftver) adományozása,
 • speciális, informatikai tanfolyamok indítása, és tananyag-fejlesztés,
 • speciális ügyfélszolgálat biztosítása,
 • szoftverek honosítása,
 • informatikai szolgáltatások nyújtása.

II.1. Az alapítvány adományozási tevékenysége


A 2008. évi közhasznú tevékenységünk során jó minőségű használt számítógépeket, képernyőolvasó és nagyító, valamint optikai karakterfelismerő szoftvereket, továbbá speciális hardvereket és digitális diktafonokat adományoztunk látássérült embereknek. Hardver és szoftver adományainkkal 2008-ban összesen 458 látássérült személynek és 23 intézménynek nyújtottunk támogatást, melynek becsült értéke 15.392 ezer Ft.

Kiemelt adományozási projektjeink:

1) Használt számítógépek adományozása

2008-ban alapítványunk pályázati úton összesen 160 db használt számítógép konfigurációt adományozott látássérült embereknek. Az átvizsgált és kijavított Pentium III-as és Pentium 4-es számítógépeket sikeresen megpályázók 2008 nyarán illetve 2008 decemberében vehették át a nyereményeket. A jogtiszta Microsoft Windows operációs rendszerrel telepített 160 db asztali PC-t, 17”-os, illetve 19”-os hagyományos monitorral, valamint billentyűzettel, egérrel és aktív hangfalpárral együtt az ország teljes területén ingyenesen szállíttattuk házhoz a nyerteseknek.
Az adományozás 2008. évi becsült értéke: 6.101 ezer Ft.

2) Optikai karakterfelismerő programok adományozása

A Nuance-Recognita Zrt-vel, a Recognita optikai karakterfelismerő szoftvercsalád gyártójával kötött megállapodás alapján 2001. májusától a Recognita Alapítvány helyett már az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány végzi a cég szoftvereinek adományozását. E munka eredményeként 2008-ban 34 látássérült magánszemély kapott Omnipage Pro 14.0 optikai karakterfelismerő programot. Az elnyert OCR szoftvereket kuratóriumunk döntése értelmében ingyenesen bocsátjuk a pályázók rendelkezésére. A Nuance-Recognita Zrt., alapítványunk kiemelt támogatója, immár tizenkilenc éve támogatja a hazai látássérülteket optikai karakterfelismerő szoftvereinek térítésmentes felajánlásával.
Az adományozás 2008. évi becsült értéke: 680 ezer Ft.

3) Digitális diktafonok adományozása

A Nuance-Recognita Zrt. által az alapítványnak adományozott több száz Simsline márkájú digitális diktafonból 2008-ban összesen 361 db került kiosztásra.
A diktafonok közül 243 db digitális diktafont adományoztunk speciális általános iskolák és szakiskolák tanulói részére, az általános iskolák felső tagozatos osztályaiban integráltan tanuló, valamint a középiskolákban és a felsőoktatásban, nappali, esti és levelező tagozaton tanuló látássérült diákok számára.
A diktafonokat a diákok pályázat útján nyerték el, a nyereményeket 2008. decemberében, postán, illetve a speciális iskolákon keresztül juttattuk el a nyerteseknek. Szintén a 2008-as év során 110 db digitális diktafont a Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületei kaptak az alapítványtól saját használatra. Az adományozás célja az volt, hogy a digitális diktafonok segítsék az egyesületek alkalmazottait illetve az egyesületi tagokat a látássérült közösség érdekében kifejtett munkájuk során. Vakok Állami Intézete „Fehér Bot hetek” c. programja alkalmával rendezett vetélkedő nyertesei között 8 db digitális diktafont osztottunk ki.
Az adományozás 2008. évi becsült értéke: 7.220 ezer Ft.

4) Képernyőolvasó, képernyőnagyító programok adományozása

A 2007 szeptemberében meghirdetett informatikai eszközadományozási pályázatunk sikeres pályázói közül 13-an 2008-ban vették át nyereményüket.
Az adományozás becsült értéke: 729 ezer Ft. 

II.2. Tanfolyami képzések, tananyag adaptáció


2007 tavaszára készült el az alapítvány egységes hardver és szoftver eszközökkel felszerelt oktatóterme, ahol 10 db korszerű (Pentium4-es) számítógépes munkaállomást helyeztünk üzembe, melyekre MS Windows XP operációs rendszereket, MS Office 2003 irodai szoftvercsomagokat, valamint JAWS for Windows képernyőolvasó és MAGic képernyőnagyító programokat telepítettünk. A szélessávú internetkapcsolattal rendelkező oktatóterem egyaránt alkalmas vak, vagy gyengénlátó, de akár látó résztvevők számára szervezett informatikai képzések megtartására is.

1) Informatikai alapképzések látássérültek részére

Az alapítvány 2008-ban öt informatikai tanfolyamot tartott vak és gyengénlátó jelentkezők részére, billentyűzethasználat, operációs rendszerek, szövegszerkesztés és internethasználat témakörökben. A tanfolyamokat az alapítvány látássérült oktatói tartották összesen 240 tanóra időtartamban. A tanfolyamokon a részvételi díj
egységesen 6.000,- forint volt. Az öt tanfolyamon összesen 32 látássérült felhasználó vett részt.

2) Cisco CCNA tananyagfejlesztés és képzés látássérültek részére

A HTTP Alapítvány kezdeményezésére indult el a Cisco CCNA képzési rendszer adaptálása látássérült felhasználók részére. Az alapítvány megbízásából még 2006-ban készítettük el a CCNA tananyag első szemeszteréhez a látássérültek számára szükséges kiegészítő ábramagyarázatokat, valamint koordináltuk két látássérült és egy látó tanuló első szemeszteres képzését a Budapesti Műszaki Főiskolán.
A HTTP Alapítvány támogatásával 2008-ban is folytatódott a projekt. A teljes második szemesztert lefedő tananyag adaptációján túl a Budapesti Műszaki Főiskolával együttműködve három látássérült és egy látó tanuló képzését bonyolítottuk le. Minden tanuló sikeresen teljesítette a CCNA második szemeszterének vizsgakövetelményeit. A szemeszter során a Cisco Regionális Akadémiája oktatójának óradíját fizettük ki megbízási szerződés keretében, összesen 301.500 forint értékben, melynek fedezetét a projektet finanszírozó HTTP Alapítvány támogatása biztosította. 

II.3. Speciális informatikai ügyfélszolgálat, bemutatóterem

1) Speciális informatikai ügyfélszolgálat

Alapítványunk 2004. óta biztosít speciális informatikai ügyfélszolgálatot a vak és gyengénlátó számítógép felhasználók és az érdeklődők számára. A szolgáltatást 2006. augusztus 31-ig az MVGYOSZ-szal közös finanszírozásban nyújtottuk, ezt követően pedig önállóan biztosítjuk valamennyi hozzánk forduló látássérült ember számára. A kedden és csütörtökön 9-17 óra között nyitva tartó ügyfélszolgálat személyesen, telefonon vagy e-mailben érhető el látássérült ügyfélszolgálatos kollégánk. Az érdeklődők teljes körű felvilágosítást kaphatnak az alapítvány által forgalmazott hardver és szoftver eszközökkel, illetve az általánosan felmerülő informatikai kérdésekkel kapcsolatban. A telefonos és e-mailes támogatáson kívül ügyfélszolgálatunk több levelezőlistát is üzemeltet, melyeken a JAWS képernyőolvasó és a BeLin (Beszélő Linux) használatával kapcsolatos bármely kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők.

2) Bemutatóterem

Ügyfélszolgálati tevékenységünk része, hogy lehetőséget biztosítunk az általunk adományozott és forgalmazott eszközök megtekintésére és kipróbálására. Ügyfélszolgálati helységünkben lehetőség van kipróbálni az alapítvány által forgalmazott hardver és szoftver eszközöket, köztük a JAWS for Windows képernyőolvasó, a MAGic képernyőnagyító és többféle optikai karakterfelismerő programot, valamint kipróbálható a Topaz olvasótévé két változata, az OPAL digitális kézi nagyító készülék és az ONYX dokumentum/távolság kamera is. Az érdeklődők megismerkedhetnek a PM 40 és a Focus 80 cellás Braille-kijelzővel, valamint a PAC Mate speciális jegyzetelőgéppel, amelyhez kompakt módon csatlakoztatható a PM hordozható Braille-kijelző termékcsalád mindkét (20 és 40 cellás) tagja. A bemutató számítógépünkhöz kapcsolódó eszközök között megtalálható még egy, kifejezetten a látássérült felhasználók számára kialakított könyvszkenner is.

3) Eszközbemutatók

Partner szervezetek felkérésére többször vettünk részt különböző bemutató rendezvényeken. Ezeken alapítványunk képviseletében munkatársaink bemutatták az alapítványunk által adományozott és forgalmazott eszközöket, illetve felkérés esetén előadásokat tartottak. Ilyen rendezvények voltak:

 • Kiállítói részvétel és előadás tartása az E-vita kiállításon és konferencián, április 3.-5.–e között.
 • Eszközbemutató a VGYKE április 15-i rendezvényén.
 • Kiállítási részvétel a REHA 2008 Rehabilitációs, Idősgondozási és Otthonápolási Szakkiállításon és Konferencián május 9.-10.-én a SYMA csarnokban.
 • Előadás az MVGYOSZ „Nem látva is látszani” c. programjának május 27-i információs napján.
 • Előadás a Microsoft cég „Korlátlan lehetőségek” c. programjának Prágában megrendezett „European Accessibility Workshop for NGOs” műhelytalálkozóján.
 • Előadás és eszközbemutató a Magyar Gyógypedagógus Egyesület június 27-i konferenciáján.
 • Alapítványi részvétel saját standdal a Sziget fesztiválon augusztus 13-17.-e között.
 • Eszközbemutató Mosonmagyaróváron az „Elfogadás napja” c. rendezvényen, szeptember 26.-án.
 • Kiállítói részvétel az ELTE-BTK „speciális szükségletű hallgatók napja” c. rendezvényen október 7.-én.
 • Eszközbemutató a Vakok és Gyengénlátók 2. Országos Kulturális Találkozóján, Székesfehérváron, október 11.-én.
 • Eszközbemutató a VGYKE Fehér bot napi rendezvényén október 13.-án.
 • A Motiváció alapítvány informatikai partnereként vettünk részt és tartottunk előadást Prágában október 16.-án az E4E (Education for Employment) konferencián.
 • Eszközbemutató a Vakok Állami Intézete „Fehér Bot Hetek” c. rendezvényén október 17-én.
 • A BeLin (Beszélő Linux) 1.0 verziójának bemutatása november 21-én az InfoÉra rendezvényen, amely a magyarországi informatika tanárok éves konferenciája.

4) Kommunikációs tevékenységünk

A 2008. évben kiemelt hangsúlyt fektettünk az alapítvány sajtókapcsolatainak ápolására a látássérültek és az informatika kapcsolatának bemutatására. Minden lehetséges csatornán keresztül igyekeztünk felhívni a figyelmet az informatika jelentőségére és a látássérült társadalom életében betöltött kiemelkedő szerepére. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban soroljuk fel azon médiumokat, ahol alapítványunk munkatársai nyilatkoztak, illetve ahol munkatársaink publikációi megjelentek:
Computerworld, Csantanet Rádió, DUNA TV, Hálózat Tv, Helyi Hírek (XIV. ker), Helyi Théma, Hír TV, Hobby Rádió, HVG online, Index, IT Business, IT Café, Prim online, RTL Infománia, SG.hu, Sorstársak, Szemsugár, vakinfo, Vakok Világa, Zuglói Lapok, Zugló TV.

 

II.4. Szoftverhonosítás, fejlesztés, tesztelés 

1) JAWS for Windows 9.0 képernyőolvasó program

A képernyőolvasó 6.2-es verzióját követően alapítványunk a 9.0 változat honosítása mellett döntött. E verzió rendelkezik mindazon képességekkel, melyek lehetővé teszik a 6.2-es verzió óta megjelent informatikai fejlesztések hatékony használatát a látássérült emberek számára. A 9.0 verzió főbb újdonságai:

 • Windows Vista 32 bites operációs rendszertámogatás,
 • Office 2007 támogatás,
 • Teljesen átdolgozott weboldalkezelés, melynek segítségével a korábban kevésbé használható weboldalak is jól kezelhetőek és kényelmesen olvashatóak,
 • A Firefox ingyenes webböngésző program támogatása,
 • Az MS Office Outlook naptárfunkciójának támogatása,
 • Továbbfejlesztett, emberibb hangzást nyújtó Profivox beszédszintetizátor integrálása.

2) MAGic for Windows 11.0 képernyőnagyító program

Alapítványunk 2008-ban kezdte meg a MAGic 11.0 honosítási munkálatait. Hasonlóan a JAWS for Windows programhoz, a Freedom Scientific cég ebbe a változatba is beépítette a Windows Vista 32 bites verziójának és az Office 2007 programcsomag támogatását, emellett továbbfejlesztette a nagyítási funkciókat, s a népszerűbb alkalmazások legújabb verzióival való együttműködést. A 11.0-s verziójú képernyőnagyító programban is elérhetővé tettük az új fejlesztésű Profivox beszédszintetizátort, így azok a gyengénlátó felhasználók, akiknek az olvasáshoz beszédre van szükségük, két új, emberibb hangzást nyújtó hangkaraktert is használhatnak az eddigiek mellett.

3) Zoomtext 9.1 képernyőnagyító program

A Zoomtext 9.1 program 2007-ben elkezdett honosítási munkálatain 2008-ban tovább dolgoztunk, emellett a BME Távközlési és Médiainformatikai tanszéke segítségével kidolgoztuk azt a közös csatolófelületet, mely lehetővé teszi, hogy a Freedom Scientific cég fenti két programja és az Ai Squared cég Zoomtext 9.1 szoftvere ugyanazt a beszédmotort használhassa. Eközben az Ai Squared cég európai honosítási központjával együttműködve aktualizáltuk a honosított változatot az időközben megjelent szoftverfrissítéshez.

4) TALKS&ZOOMS 4.0 mobiltelefonon futó képernyőolvasó- és nagyító program

A mobilinformatika fejlődése mára lehetővé teszi, hogy látássérült emberek kihasználhassák okostelefonjaik szinte összes képességét. A Nuance Communications cég TALKS&ZOOMS programja a vak emberek számára érthető emberi hangon felolvassa, a gyengénlátók számára pedig kinagyítja és kérésre az általuk könnyebben olvasható színösszeállítás használatával jeleníti meg a mobiltelefon kijelzőjén lévő információkat. E segédeszközzel lehetővé válik a telefon funkcióinak használata, így például üzenetek (SMS, MMS, e-mail) írása és olvasása, a névjegyzék, a naptár, a webböngésző és a multimédiás lehetőségek használata, valamint a telefon készenléti képernyőjén megjelenő állapotinformációk (térerő mértéke, akkumulátor töltöttségi szintje, használt hálózat szolgáltatója és típusa) elolvasása.
2008-ban kezdtük el a T&Z program honosítását, valamint teszteltük a Nuance Communications által kifejlesztett új, Vocalizer nevű beszédszintetizátor magyar nyelvű változatát.

5) BeLin (Beszélő Linux látássérülteknek)

2008 év elején alapítványunk munkatársai nekiláttak egy látássérültek számára teljes mértékben használható Linux disztribúció előállításának. A választás az Ubuntu nevű Linux rendszerre esett. 2008 szeptemberében sikeresen mutattuk be az érdeklődők és az újságírók előtt az immár akadálymentes BeLin (Beszélő Linux látássérülteknek) névre keresztelt kiadást. A kiadás magában foglalja az Orca képernyő olvasó és nagyító alkalmazást, az openoffice.org irodai szoftvercsomagot, médialejátszót, csevegő és levelezőprogramot valamint a Mozilla Firefox webböngészőt. Az összeállított kiadás – híven a Linux elvekhez – díjmentesen hozzáférhető bárki számára, a kiadás telepítése után az érdeklődő egy „konyhakész” és akadálymentes rendszert kap, mellyel a mindennapi informatikai igények tökéletesen kielégíthetők. Az akadálymentes Linux disztribúció 32 és 64 bites változata letölthető az alapítvány által működtetett www.belin.hu
weboldalról. 

II.5. Sikeres pályázataink

1) Nemzeti Civil Alapprogram Működési pályázata

Az NCA Országos Hatáskörű Civil Szervezetek Kollégiumától 2008-ban elnyert támogatást munkatársaink munkabérére, kommunikációs költségekre és a könyvelési díj egy részének fedezésére fordítottuk.
Az alapítványunk működési költségeire elnyert támogatás: 3.000.000,- Ft.

2) Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Kollégiumának 2. körös felhívása

Tanulmányút keretében a Szlovák Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége pozsonyi központját, és a lőcsei Braille és Daisy könyvtárat kerestük fel 2008. év májusában illetve júniusában. Célunk együttműködési lehetőségek feltárása és az ottani jó gyakorlat elsajátítása volt. Az ott szerzett tapasztalatok alapján indítottuk be Daisy projektünket az év II. felében.
A szlovákiai tanulmányútra nyert támogatás: 120.000,- Ft.

3) Fővárosi Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság pályázata

A fővárosi önkormányzatnál Budapesti Látássérültek Esélyegyenlőségi Klubjára 2008-ben elnyert támogatást a klub előadóinak és segítőinek megbízási díjára fordítottuk. A pályázat célja az volt, hogy kéthavonta egy alkalommal a budapesti és Pest környéki látássérült érdeklődők informatikai témájú előadásokat hallgathassanak meg, megismerkedjenek a speciális szoftverek legújabb kiadásaival és elsajátíthassák a különböző infokommunikációs eszközök használatát. A klub témakörei a következők voltak: Belin 1.0., JAWS 9.0, MAGic 11.0 és mobil eszközök (Talks and Zooms, Most).
Az elnyert támogatás összege: 100.000,- Ft.

4) Zuglói Önkormányzat pályázata

2008-ban a Zuglói Önkormányzattól összesen 200.000 Ft támogatást nyertünk el, amit működési költségek (kommunikációs költségek, bérleti díj) fedezésére fordítottunk.
Elnyert támogatás: 200.000 Ft

5) A Személyi Jövedelemadó 1%-a

A 2007. évi, civil szervezetek számára felajánlható SZJA 1%-ok gyűjtésére sikeres kampányt folytattunk. Az alapítványunk céljaival egyetértő, és azt támogató adózók által felajánlott 1%-okat szervezetünk 2008. évi közhasznú tevékenységének finanszírozására használtuk fel.
A felajánlott adó 1%-ok összege: 1.180.182,- Ft.

6) Magyar Telekom pályázat

A Magyar Telekom Nyrt. non-profit szervezetek számára kiírt Civil díjcsomag pályázatán havidíj és kapcsolási díjmentességet, valamint havi 500 perc forgalmi díjmentességet nyertünk 2008. márciusától 12 hónapra.
A támogatás kb. havi tízezer forinttal csökkentette alapítványunk vezetékes telefonköltségeit.

7) Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázata

A Fővárosi Önkormányzat működési költségek fedezésére kiírt pályázatában az ügyfelek nyilvántartásához szükséges szoftver modulok beszerzésére nyert el alapítványunk támogatást.
Elnyert támogatás összege: 363.000 Ft

8) Internet Szolgáltatók Tanácsa pályázata

Alapítványunk nagy hangsúlyt fektet a honlapok akadálymentesítésére, ezzel is elősegítve a látássérült felhasználók információhoz jutását. 2008-ban az alapítvány elnyerte az Internet Szolgáltatók Tanácsa által kiírt pályázatot melynek keretében újabb lépéseket tehetett a weblapok akadálymentessé tételében. A projekt kimeneteként elkészült a W3C WCAG 1.0 web akadálymentességi ajánlásai alapján működő openWolf on-line weblap akadálymentesség ellenőrző eszköz teljesen magyar nyelvű változata, amellyel bárki, bármikor ellenőrizheti egy honlap akadálymentességét. Alapítványunk a projekt keretében 2009 első felében Tanfolyamokat fog szervezni akadálymentes web-tervezés oktatása témakörben. A képzést három különböző célcsoportnak nyújtjuk: rehabilitációs környezettervező szakmérnököknek, web-fejlesztőknek, valamint informatikai, fejlesztési és üzemeltetési döntéshozók részére.
Az elnyert támogatás összege: 3.000.000 Ft

9) Tacmon projekt

A projekt célja egy alacsony költségvetésű, interaktív, szöveges és képi információk megjelenítésére egyaránt alkalmas grafikai, taktilis kijelző kifejlesztése látássérült felhasználók számára (EU 7. keretprogram, 218379 sz. támogatási megállapodás). A kutatás-fejlesztési projekt egy magyar innováció megvalósítására irányul. A projekt kezdete: 2008. november 1. és időtartama: 36 hónap

Korábbi szakmai tapasztalataira építve az alapítvány aktívan bekapcsolódik majd a rendszerspecifikációba és támogatja a technológia optimalizálását közvetlen értékelés-visszacsatolás révén. A hardver és a szoftverfejlesztésben is segítséget nyújtunk majd az ergonómiai szempontok kiértékelése és aktív rendszertesztelés révén. Az alapítvány részt fog venni a projekt eredményeinek regionális kiállításokon, bemutatókon, konferenciákon való terjesztésében és a hasznosításban is, a kelet-európai régióban, elsősorban Magyarországon.
A projekt keretében elnyert támogatás: 7000 euro

10) A Civil Szigeten való kiállítói részvétel

Alapítványunk pályázaton nyerte el a Sziget Fesztiválon való ingyenes részvétel lehetőségét. 2008. augusztus 13.-17.-e között a Civil Sziget részeként, az Ability Parkkal együttműködve, saját standon mutattuk be az alapítvány által honosított és adományozott szoftvereket és hardver eszközöket az érdeklődőknek.

 

III. AZ ALAPÍTVÁNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE

1) Hardver és szoftver értékesítés

Miután alapítványunk elvégezte a JAWS for Windows 4.02 program honosítását, 2003. novemberben kizárólagos képviseleti megbízást (Sole distributor) kaptunk a gyártó és forgalmazó amerikai Freedom Scientific cégtől. Ennek értelmében kizárólagos forgalmazóként értékesítjük a cég termékeit Magyarországon. Vásárlóink 2008-ban is elsősorban az info-kommunikációs akadálymentesítést felvállaló cégek, intézmények voltak.

Nonprofit szervezetként a vállalkozási tevékenységeinkből származó jövedelmünket az alapítványi célok megvalósítására, valamint működési költségeink finanszírozására fordítjuk.

2) Informatikai szolgáltatások a Vakok Állami Intézete részére

Informatikai rendszerüzemeltetés

Az egész év során folyamatos rendszergazdai jelenléttel látták el munkatársaink a Vakok Állami Intézete (rövid nevén VÁI) informatikai rendszerének üzemeltetését. A heti 60 órában nyújtott szolgáltatás keretében a kiszolgáló (szerver) számítógép és a lendületesen növekvő számú munkaállomások menedzselése mellett ügyféltámogatást is biztosítottunk az intézet munkatársai számára.

Eszköz és kellékanyag beszerzés

Alapítványunk kiskereskedelmi tevékenysége keretében rendszeresen szállított számítástechnikai eszközöket (PC-ket, monitorokat, nyomtatókat, szoftvereket, stb.) a VÁI részére, valamint igény szerint biztosította a kellékanyag (toner, tintapatron) ellátást.

Informatikai hálózatfejlesztés és bővítés

Még 2006-ban a Vakok Állami Intézete három telephelyén építettünk ki teljesen új számítógépes hálózatot 69 végponttal, amelyet a 2007-es évben 83 végpontosra bővítettünk. A hálózat fejlesztése és bővítése 2008-ban is folytatódott. A több mint 67%-os hálózati végpontszám növekedés eredményeként további 56 számítógépes munkaállomás kapcsolódhat az intézet informatikai rendszeréhez. A nagy arányú bővítés a 2006-ban átadott informatikai hálózat kialakításának felülvizsgálatát is szükségessé tette, hiszen a kapcsolódó számítógépek száma 2008. végére megduplázódott. A hálózat valamennyi csomópontját átépítettük és olyan aktív eszközökkel szereltük fel, amelyek lehetővé teszik az egy Gigabites sávszélességű adattovábbítást a gerinc-hálózaton. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi egységesen 10/100 Megabites sávszélességű hálózat gerinc-vezetékeinek adattovábbítási sebessége tízszeresére nőtt. A másfél hónapig tartó projektben a tervezést és koordinációt alapítványunk munkatársa, míg a kivitelezést alvállalkozó cég végezte.

Oktatás

A Vakok Állami Intézete az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási szabvány szerint végzi tevékenységét, ezért alapítványunk az intézet informatikai rendszerét is az ISO szabványnak megfelelően üzemelteti. A minőségirányítási rendszer egyik követelménye, hogy az üzemeltetés mellett oktatásokat, tréningeket is kell tartanunk a felhasználóknak, amelyeken megismerhetik az informatikai rendszer szolgáltatásait,újdonságait. 2008-ban alapítványunk munkatársai három témában, hat tréninget tartottak összesen 310 résztvevőnek.

A Vakok Állami Intézete Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja (VERCS) felkérésére további nyolc kihelyezett tanfolyami képzést is tartottunk az intézet számítástechnikai oktatótermében. Alapítványunk két látássérült oktatója - meghatározott tematika alapján – összesen 450 tanóra informatikai alapképzést nyújtott a VERCS vak és gyengénlátó ügyfelei részére.

Honlap

2008-ban is alapítványunk látta el a Vakok Állami Intézete honlapjának karbantartási, tartalom feltöltési feladatait. A honlap eleget tesz a W3C WCAG 1.0 internetes akadálymentességi szabvány követelményeinek.

3. ITSH projekt


2008. júniusában alapítványunk felkérést kapott az IT Services Hungary Kft.-től hosszú távú együttműködésre. Az ITSH mint a T-Systems magyarországi leányvállalata külföldi megrendelőknek biztosít informatikai szolgáltatásokat. Informatikai ügyfél-támogatási feladatok elvégzésére kerestek látássérült munkavállalókat. A munkavállalók számára akadálymentesített munkafolyamatokat kívántak kialakítani és a már alkalmazásban lévő látó trénerek érzékenyítésében kérték alapítványunk segítségét. A projekt folyamán 15 látássérült munkavállaló meghallgatására került sor, akik közül 3 munkavállalót az ITSH alkalmazott is. Az interjúkkal párhuzamosan megkezdődött a munkavállalók számára a munkafolyamatok akadálymentesítése és két látó munkahelyi tréner érzékenyítése. Az érzékenyítés során felkészítettük a trénereket a látássérült munkavállalókkal való bánásmódra, a munkahelyi nehézségek leküzdésére és arra, hogy hogyan tudják a cég belső tananyagait látássérült kollégáik számára feldolgozhatóvá tenni. Az akadálymentesítési munka során három munkafolyamatot sikerült maradéktalanul elvégezhetővé tenni, mindhárom munkakört be is töltötte egy-egy látássérült munkavállaló. Az együttműködés 2009.-ben is tovább folytatódik és az ITSH budapesti és debreceni telephelyein is további munkafolyamatok akadálymentesítése fog megtörténni.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységének összes bevétele 2008-ban 115.737 ezer Ft volt.

Budapest, 2008. május 21.

Szuhaj Mihály
elnök

Nyomtatás gomb Nyomtat