Ugrás a főoldalra
Ugrás a tartalomra
Hivatkozások aláhúzása
English summary

Útmutató a 2011-es elektronikus népszámlálási kérdőív kitöltéséhez

Alapítványunk a népszámlálási kérdőív önálló kitöltését a képernyőolvasó szoftvert használó látássérült embereknek alapvetően nem ajánlja. Javasoljuk, hogy a kérdezőbiztosok segítségét vegyék igénybe, vagy az elektronikus űrlapot látó személy segítségével töltsék ki. A kérdőív nem akadálymentes, ezért az önálló kitöltéshez magas szintű informatikai gyakorlat és az alábbi ismeretek együttes alkalmazása sem feltétlenül elegendő. A kitöltést mindenki csak a saját felelősségére kezdheti el, alapítványunk a kitöltés sikerességéért az útmutató betartása esetén sem vállal garanciát.

A kérdőív kitöltéséhez az alábbiakban nem lépésről-lépésre szóló útmutatót adunk: feltételezzük, hogy a felhasználó az internetes honlapokon alapvetően jól kiismeri magát és kezelni tudja annak egyes részeit. Azokhoz a részekhez adunk tanácsokat, amelyek a gyakorlott felhasználók számára is szokatlanok lennének. A kérdőív kitöltését Internet Explorer 8 böngészőprogrammal, valamint a JAWS for Windows képernyőolvasó 11-es verziójával teszteltük, a tanácsok is ezek használata esetén használhatóak jól. A kitöltéshez a Mozilla Firefox böngészőprogram sajnos nem megfelelő (üres szerkesztőmezők sokasága zavarja meg a kitöltést).

A kérdőív az alábbi címen érhető el: www.enepszamlalas.hu

A belépéshez az oldalon belüli kereteken belül keressük meg a Belépés gombot és nyomjuk meg. A következő űrlapon adjuk meg a postán érkezett azonosító és jelszó párost (a papírról való leolvasáshoz látó személy segítsége szükséges, a weboldalon azonban már önállóan is beírható mindkettő). Érdekesség, hogy a jelszót ugyanolyan szerkesztőmezőbe kell írni, mint az azonosítót, tehát a jelszó karakterei elhangoznak, visszaolvashatóak és vizuálisan is láthatóak. Az azonosítóban és a jelszóban is az elválasztó karaktereket (mínuszok és szóközök) a rendszer magától megjeleníti, azokat a felhasználónak nem kell beírnia.

Az űrlap első részén a kitöltés ellenőrzésére, felfüggesztésére, valamint az eredmény elküldésére szolgáló gombok találhatóak meg. Az űrlap kitöltése bármikor felfüggeszthető, majd a kitöltés később folytatható.

Az űrlap kezdetben egy lakáskérdőívből áll, amelyhez a felhasználónak annyi személyi kérdőívet kell megnyitnia, ahány személy a lakásban él. Ha véletlenül több személyi kérdőívet is megnyitott a kelleténél, a felesleges személyi kérdőíveket később be lehet zárni. A személyi kérdőíveket csak a lakás kérdőív kitöltése után nyissa meg.

A lakás címét tartalmazó rész kezdetben már ki van töltve – a megadott belépési azonosító és jelszó alapján a rendszer a lakás postacímét már tudni fogja (amennyiben az adatok hibásak, van lehetőség a javításra). Az utca-házszám-emelet-ajtó adatokat egymás utáni szerkesztőmezőkben kell megadni, a szerkesztőmezőket azonban csak az utánuk következő sorban levő címkék azonosítják… Várhatóan azonban ez a rész már helyesen ki lesz töltve, így a felhasználónak már nem kell javítani a megadott adatokon.

A lakás- és a személyi űrlapok kérdéseinek a nagy többsége választógomb jellegű, azaz a felsorolt lehetőségek közül egyet lehet és kell kiválasztani. Például: mikor épült a lakás? És a különböző időintervallumok közül kell Önnek egyet választania. Ez azonban nem szabványos választógombokkal lett megvalósítva. Az egyes lehetőségek egy táblázatban, soronként követik egymást. Egy sor egy X-et ábrázoló képből és a vonatkozó válaszlehetőség szövegéből áll. A képet leíró szöveg ad tájékoztatást arról, hogy az adott elem ki van-e jelölve vagy nincs. Az elem kijelöléséhez az adott sorban a szövegen állva nyomja meg az ENTER-t. Ezután a szöveg előtti kép, és így az annak tartalmát leíró szöveg is megváltozik – a rendszer így jelzi, és Ön így ellenőrizheti, hogy az elem kijelölésre került.

A már kitöltött részek ellenőrzése előtt minden esetben érdemes az INSERT + ESCAPE billentyűkombinációval frissíteni a képernyőt. Ez egyes számítógépeken akár 3-5 másodpercig is eltart, és az űrlap kitöltöttségének függvényében egyre több időt vehet igénybe.

Minden kérdés szövege után találhat egy „További információkért kattintson ide” feliratú elemet. Ha ezen ENTER-t nyom, akkor automatikusan még nem kap visszajelzést arról, hogy az információ megjelent. Ilyenkor a képernyő frissítése után a CTRL + END billentyűkombinációval ugorjon az oldal végére, majd néhány sort előre, hogy a megjelent információt el tudja olvasni.

Előfordulhat, hogy egy válasz kiválasztása után a rendszer az oldal elejére dobja vissza. Ilyenkor navigáljon az éppen kitöltött kérdéshez vissza, és folytassa a kitöltést. Segítség: az E betűvel lehet mozogni a szerkesztőmezők között, T betűvel a táblázatok között, illetve pl. a 15.1-es kérdéshez a „15.1” kifejezésre az oldalon belül rákeresve is visszajuthat a félbehagyott kérdéshez.

Több kérdéscsoportban kell választani van/nincs jellegű lehetőségek közül. Például: van-e a lakásban konyha (4 négyzetméteres vagy nagyobb)? A „van” és a „nincs” lehetőségek közül a megfelelőn állva nyomja meg az ENTER-t. Ezzel a kijelölés megtörtént – sajnos azonban auditív visszajelzést erről nem fog kapni.

Van-e a lakásban szoba (12 négyzetméternél nagyobb)? A „nincs” lehetőség az előzőhöz hasonló. Amennyiben azonban van ilyen szoba, egy kezdetben még nem szerkeszthető szerkesztőmezőbe kellene beírni a darabszámot. Ehhez a „db” szón állva nyomja meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t a szerkesztőmező megnyitásához. Ezután a szerkesztőmezőbe már beírhatja a megfelelő darabszámot. Ehhez hasonló kérdés több is van a kérdőíven, tehát a nem aktív szerkesztőmező megnyitásához mindig előzetesen ki kell választani a szerkesztőmezőt tartalmazó sort az ENTER vagy a SZÓKÖZ gomb megnyomásával.

A lakcímen életvitelszerűen élők száma? A kérdés hasonló, választ adni azonban az eddigiek kombinációjával kell. Először a megfelelő sort, mint listaelemet kell kiválasztani a SZÓKÖZ vagy az ENTER megnyomásával, majd az aktívvá vált szerkesztőmezőbe írja be a választ.

A lakáskérdőíven a 16. kérdés előtt található a személyi kérdőívek megnyitására lehetőséget adó gomb. Ezzel azonban a lakás kérdőív nem ér véget, folytatódik a 16. kérdéssel.

A kitöltött kérdőív ellenőrzésére beépített eszköz is van, de a megadott válaszokat maga is ellenőrizni tudja a FEL- és LENYÍL billentyűkkel végighaladva az oldalon. Az automatikus ellenőrzés gomb az oldal elején érhető el. A megnyomása után frissítse a képernyőt, majd az oldal végén jelenik meg az ellenőrzés eredménye.

Ha új személyi kérdőívet nyit meg (az űrlap elején, illetve a lakás űrlap vége felé van erre lehetőség), arról külön visszajelzés nem érkezik, azt az űrlap elejét újraolvasva tudja ellenőrizni. Ha váltani kíván egy személyi űrlapra, de a lakás űrlap még hibát tartalmaz, a rendszer JAWS-zal nem érzékelhető hibajelzést ad. Frissítse a képernyőt, majd ugorjon az oldal végére a hibaüzenet meghallgatásához, és a hibaüzenetre adandó megfelelő válasz kiválasztásához. Javasoljuk, hogy először a lakás kérdőívet töltse ki, és az oldal elején levő ellenőrző gombbal ellenőrizze le, és csak ezután adjon hozzá személyi űrlapot vagy űrlapokat. A kitöltés során többször is szükség lehet a képernyő frissítésére a változások érzékeléséhez.

A személyi kérdőíven többször is szabványos kombinált listamezőt kell használnia. Ezeknek a címkéje azonban helytelen, általában az előző elem neve hangzik el: a hónapnál az "év", ugyanakkor csak 13 válaszlehetőség van, a napnál pedig a "hónap", miközben 31 válaszlehetőség van – tehát a kiválasztható elemek számra utal arra, hogy valójában a hónap és a nap megadására van lehetősége.

A személyi kérdőíven több helyen is előfordulhat, hogy egy szerkesztőmezőbe látszólag szabadon írhat bármit, valójában azonban csak egy előre megadott lista elemei közül választhat. Ez főleg az államok (pl. többszörös állampolgárság) és a városok (pl. korábbi lakcím) megadásánál fordul elő. Ilyenkor a szerkesztőmezőben állva nyomja meg az első betűjét az Ön válaszának, pl. ha Ön magyar-román kettős állampolgár, akkor az „r” betűt, várjon 1-2 másodpercet, majd a felbukkanó listából a FEL- és LENYÍL billentyűkkel válassza ki a megfelelőt és nyomja meg az ENTER-t. Figyelem, a JAWS a JOBBRA- és BALRANYÍL gombokat fogja javasolni, a listában mozogni azonban csak a FEL- és LENYÍL billentyűkkel tud.

A személyi kérdőív 4.3-as kérdésénél („Mióta lakik itt?”), a fenti, szobaszámokra vonatkozó „darabhoz” hasonlóan az „óta” szót kell először kiválasztani. Ezután válik a szót megelőző év és hónap kombinált listamező kitölthetővé. Vigyázat, a kombinált listamező a sor aktívvá tétele nélkül is kitölthető – a rendszer azonban hibásnak tekinti és nem fogadja el a választ, amíg a sort nem aktiválja! (A másik lehetőség, hogy „születése óta” lakik az adott címen, ebben az esetben a második sort nyilván nem szükséges aktiválni.)

Néhány kérdés csak a korábbi kérdések függvényében válaszolható meg. Például a személyi kérdőíven a 11.1-es kérdésben az Ön házasságkötésének időpontjára vonatkozó kérdés csak akkor válaszolható meg, ha a 10-es kérdésben a családi állapotát házasként jelölte meg. Ez elvileg logikus, azonban a 11.1-es pontban semmi sem jelzi, hogy a kérdés nem válaszolható meg. Pontosabban jelzés van, de csak vizuális, ugyanis a kérdés szövegét sötétzöld háttérrel különböztették meg – a JAWS azonban erről téves visszajelzést ad.

Személyi kérdőív: 21. Milyen nyelven beszél? A lehetséges válaszok közül a magyar előre be van írva, de azt még ki kell jelölnie (ha beszél magyarul). A következő elemek úgy tölthetőek ki, hogy a szerkesztőmező előtti ábrára kell ENTER-t nyomni, és ettől a szerkesztőmező aktívvá válik. Ilyenből maximum három lehetőség van (tehát a magyaron kívül még három beszélt nyelv írható be).

A személyi kérdőív legutolsó kérdése, hogy ha van ilyen, miben akadályozza Önt tartós betegsége, illetve fogyatékossága. A kérdés után egy táblázat következik, amelynek több oszlopa és három sora van. Az első sorban felsorolják a lehetséges válaszokat (pl. önellátásban, közlekedésben, kommunikációban stb. zavarja). A következő sorban a tartós betegek választhatják ki a megfelelő válaszokat, végül a fogyatékos emberek. A választási lehetőségeket azonban csupán egy-egy jelöletlen ábra jelzi, azokat Önnek kell megfeleltetni az első sorban álló leírásukkal.

Amennyiben Ön a kérdőív kitöltése során látó személy segítségét szeretné igénybe venni, és ehhez a JAWS programot ki szeretné kapcsolni, ehhez először mindenképpen függessze fel a kitöltést az oldal elején található Felfüggesztés gombbal! A JAWS kikapcsolása után ugyanis az Internet Explorer újratölti az oldalt, és ezzel kilép, és Önnek vagy a segítőjének újra be kell lépnie – a felfüggesztés funkcióval el nem mentett adatok viszont ilyenkor elvesznek!

Az űrlapot az elküldése után a rendszer véglegesnek tekinti, utólagos helyesbítésre már nem lesz lehetősége.

Amennyiben a fentiek ismeretében is úgy döntött, hogy önállóan próbálkozik meg a kérdőív kitöltésével, abban az esetben a legnagyobb gondossággal járjon el. Amennyiben bizonytalan abban, hogy helyesen töltötte-e ki a kérdőívet, úgy javasoljuk, hogy vegye igénybe látó személy vagy a kérdezőbiztosok segítségét.

Hír elküldése e-mail-ben űrlap mutatása

Informatika a Látássérültekért Alapítvány - Főoldal

Kiemelt információk

1% - SOK SZÁZ ESÉLY

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával Ön is támogassa alapítványunk közhasznú tevékenységét!

Adószámunk: 18171776-2-42.

Átlagosan 4 adózó 1%-os felajánlásából már beszerezhető és felszerelhető egy használt számítógép, 12 felajánlásból egy képernyő nagyító szoftver, mellyel egy látássérült ember internetezni, e-mailezni, dolgozni vagy tanulni tud, ami hozzásegítheti őt ahhoz, hogy teljesebb, emberhez méltó életet élhessen.

További információk

 

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány levelezési listái

Az Infoalap terméktámogatásának részeként évek óta működtet különböző levelezési listákat.

További információk

 

Lapról Hangra

Lapról Hangra portál

Látó önkéntesek felolvasásában meghallgathatóvá válnak a nyomtatásban megjelenő újságcikkek.

Tovább a Lapról Hangra portálra

 

 

Az akadálymentességről kis- és középvállalkozásoknak

A Vodafone Digitális Díj logója

ORSZÁG LICENC

Most ingyenesen igényelhetők a JAWS for Windows, a ZoomText, a Fusion és a MAGic programok teljeskörű használatát lehetővé tevő licencek.

Licenc igénylés
Ország licenc szoftverek letöltési oldala
Kérdések és válaszok az ország licencről

 

Made by FortuNet
Az oldal tetejére