Ugrás a főoldalra
Ugrás a tartalomra
Hivatkozások aláhúzása
English summary

Segítség a kormányzati szervek IT-stratégiájának kialakításához

A Kormányzati Informatikai Egyeztetõ Tárcaközi Bizottság (KIETB) elkészítette ajánlását a kormányzati szervek informatikai stratégiájának kidolgozásáról. Az ajánlás pontos forgatókönyvet ad az intézmények kezébe saját informatikai stratégiájuk elkészítéséhez. A kormányzati felügyelet alatt álló központi közigazgatási szerveknek 1993 óta minden évben tervet kell készíteniük az informatikai stratégiáról és beszerzésekrõl. A tervet egy 2005-ös kormányrendeletnek megfelelõen évente felül kell vizsgálni. A tapasztalatok szerint a tervek szerkezete, tartalma és mélysége igen vegyes képet mutat. A KIETB nemrég elkészült 22-es ajánlása segítséget nyújt az intézményeknek a stratégia elkészítésében, és ismerteti a beszerzési tervekkel és az évenkénti adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat is.

Összhangban a korábbi stratégiákkal
A stratégiák készítését a MeH Elektronikuskormányzat-központ koordinálja és ellenõrzi. A dokumentumoknak összhangban kell lenniük a magasabb szintû stratégiákkal és a mindenkori kormányprogrammal, a Magyar információs társadalom stratégiával és közigazgatási tartalmú fejlesztések esetén az eKormányzat stratégiájával is.

A cél a kormányzás demokratikusabbá tétele

Az ajánlás felhívja a szervezetek figyelmét arra, hogy az informatikai fejlesztések lényege nem az újabbnál újabb technológiák alkalmazása, hanem a kormányzás
demokratikusabbá tétele. A stratégiáknak azt kell szolgálniuk, hogy az állampolgárok minél aktívabban vegyenek részt a nemzeti, a regionális és a lokális
döntés-elõkészítésben, hogy az intézmények mûködése átlátható legyen. Elõ kell segíteniük a társadalmi viták elterjedését és az állampolgári véleménynyilvánítás elektronikus formáinak (választás, népszavazás) megteremtését. Utóbbiaknak a döntéshozatal minden szintjén egyenrangúnak kell lenniük a hagyományos formákkal.

Stratégiai alapelvek: már nem lehet cél a hardverfejlesztés
A stratégiáknak nem lehet céljuk az intézmény számítógépekkel való felszerelése és a hálózatok kialakítása, mert az informatikai eszközellátottság az elmúlt tíz évben jelentõs mértékben javult. Kiemelt cél viszont az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózathoz való kapcsolódás, az állampolgári és céges e-szolgáltatások kiterjesztése és az ezeket szolgáló háttérrendszerek fejlesztése. A stratégiák fõbb pontjait – a célokat, a kiemelt feladatokat – az interneten kell közzétenni. Az informatikai stratégiát 3 éves idõtartamra kell elkészíteni és évenként felülvizsgálni.

A helyzetértékelésben leírást kell adni az intézmény informatikai rendszereirõl, az alkalmazott technológiákról, szabványokról, a használt alapszoftverekrõl, és ki kell térni az intézmény adatbázisaira, adatvagyonára is. Kiemelten kell vizsgálni az állampolgári ügyintézéshez közvetlenül kapcsolódó rendszerek helyzetét. A biztonsági helyzetelemzésben szerepelnie kell az olyan új kihívásokra adott válaszoknak, mint a terrortámadás, a hackelés vagy az adatmanipuláció.

Évente felülvizsgálják a terveket

Az éves informatikai terv készítése minden évben csak a stratégia éves felülvizsgálata után kezdõdhet el. Az éves informatikai terveknek tartalmazniuk kell az elõzõ évi terv értékelését, az esetleges elmaradások és okaik felsorolását. A második részben a fejlesztési és pótlási terveket, illetve az adott évre kitûzött célokat kell felsorolni. Az éves informatikai tervet a fejezeti költségvetés elfogadását követõ 30 napon belül kell megküldeni a kormányzati informatikáért
felelõs kormánymegbízottnak jóváhagyásra.

A beszerzési terv

Az éves informatikai beszerzési tervben fel kell sorolni az adott évben beszerezni kívánt eszközöket és szolgáltatásokat. A tervnek tartalmaznia kell az üzemeltetéssel vagy többéves licenszszerzõdéssel összefüggõ kötelezettségek teljesítését is. Meg kell adni az intézmény költségvetésében rendelkezésre álló forrásokat, valamint a más forrásból tervezett beszerzéseket. Az éves beszerzési tervet az intézményi költségvetés elfogadását követõ 30 napon belül, de legkésõbb az adott év március 15-ig kell megküldeni jóváhagyásra.

 

Hír elküldése e-mail-ben űrlap mutatása

"Informatika a látássérültekért" Alapítvány - Főoldal

Kiemelt információk

1% - SOK SZÁZ ESÉLY

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával Ön is támogassa alapítványunk közhasznú tevékenységét!

Adószámunk: 18171776-2-42.

Átlagosan 4 adózó 1%-os felajánlásából már beszerezhető és felszerelhető egy használt számítógép, 12 felajánlásból egy képernyő nagyító szoftver, mellyel egy látássérült ember internetezni, e-mailezni, dolgozni vagy tanulni tud, ami hozzásegítheti őt ahhoz, hogy teljesebb, emberhez méltó életet élhessen.

További információk

 

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány levelezési listái

Az Infoalap terméktámogatásának részeként évek óta működtet különböző levelezési listákat.

További információk

 

Lapról Hangra

Lapról Hangra portál

Látó önkéntesek felolvasásában meghallgathatóvá válnak a nyomtatásban megjelenő újságcikkek.

Tovább a Lapról Hangra portálra

 

 

Az akadálymentességről kis- és középvállalkozásoknak

A Vodafone Digitális Díj logója

ORSZÁG LICENC

Most ingyenesen igényelhetők a JAWS for Windows, a ZoomText, a Fusion és a MAGic programok teljeskörű használatát lehetővé tevő licencek.

Licenc igénylés
Ország licenc szoftverek letöltési oldala
Kérdések és válaszok az ország licencről

 

Made by FortuNet
Az oldal tetejére