Ugrás a főoldalra
Ugrás a tartalomra
Hivatkozások aláhúzása
English summary

Tudásközpont

Az FSZK támogatásával megvalósult Tudásközpontunk célja a közoktatás reál tantárgyaihoz kapcsolódó tankönyvek és egyetemi jegyzetek, valamint a tudományos élet szakmai kiadványai akadálymentesítését támogató szaktudás felhalmozása. A program keretében az alapítvány az alábbi oktatóanyagokat készítette el, melyek minden érdeklődő számára ingyenesen hozzáférhetőek Letöltések aloldalunkon.

LaTeX, XML szerkesztést bemutató információs anyag kezdőknek

 A matematikai ismeretek elsajátításához elengedhetetlen az önálló olvasás és írás képessége, ezért az oktatást és a tanulást segítő szakirodalom akadálymentessége kiemelkedően fontos szempont a tananyagok elkészítése és közlése során. A matematikai szaknyelv a vizualitásra nagymértékben támaszkodó jelölésrendszere miatt a látássérült emberek gyakran nem tudnak hozzáférni az írásos tananyagokhoz. A tanár és a diák közötti információcserére a saját, nem szabványos jelölésrendszer kialakítása a leggyakoribb módszer. Ez azonban sok hátránnyal jár, például a tanárnak minden látássérült diáknak külön-külön meg kell tanítania az egyedi jelöléseket. Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány tevékenységének köszönhetően a matematikai olvasást magyar nyelven elérhetővé tévő eszközök száma jelentősen nőtt az utóbbi időben. A JAWS for Windows a 17.0, honosított verziótól kezdve támogatja a HTML dokumentumokba ágyazott MathML szabvány szerint készült tartalmak verbalizálását, illetve ennek szabványos matematikai Braille változatát is. A DEX a 2.7-es verziótól szintén támogatja a MathML szabvány alapján készült dokumentumok Braille konverzióját, valamint a LaTeX dokumentumok meghangosított formájú változatának előállítását. (A JAWS for Windows programról  és a DEX-ről weboldalunkon részletes információ található.)

A fejlesztések eredményeképpen lehetővé vált a szakirodalom önálló olvasása a vak és gyengénlátó emberek számára. Azonban a célközönség körében az olvasást lehetővé tévő standard számítógépes leíró nyelvek elterjedéséhez, illetve akadálymentes szakirodalom készítéséhez elengedhetetlen az írásképesség fejlesztése is. Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány azt a célt tűzte ki, hogy támogassa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kibocsátott Nemzeti Alaptantervben foglalt matematikai tárgyú témakörök elsajátítását a LaTeX leírónyelv széles körű elterjedésének, mindennapos használatának elősegítésével.

Jelen kiadvány a szabványos és hozzáférhető matematikai szövegszerkesztés alapismereteivel kívánja megismertetni az alábbi célcsoportok tagjait, ezzel is hozzájárulva a gördülékenyebb adaptációs folyamathoz. Bízunk benne, hogy – a tananyag-akadálymentesítéssel foglalkozó módszertani központok és csoportok munkatársai – a speciális iskolákban tanuló illetve az integrált oktatásban résztvevő látássérült diákok és tanáraik – a közoktatásból már kikerült, érdeklődő látássérült emberek és segítőik egyaránt hasznos ismereteket sajátíthatnak el, melyek megkönnyítik a matematikai szakirodalom írását, szerkesztését illetve olvasását. A dokumentum négy részre tagolódik. Az első szekció a LaTeX használatához szükséges általános bevezetést tartalmazza. Az ezt követő részben a LaTeX a Nemzeti Alaptanterv alapján készült, matematikai témakörök szerinti használata kerül bemutatásra. A harmadik és negyedik részben további hasznos, haladó információk ismertetésére kerül sor, melyek a kiadvány készítéséhez használt forrásokkal és további tananyagokkal egészülnek ki.

LaTeX bemutató

A bemutató rövid logikai feladatokat, illetve a megoldások matematikai levezetését tartalmazza. A forrásfájl LaTeX leíró nyelven készült, és a DEX 2.7 program segítségével került feldolgozásra. A példák használatával jól demonstrálható a LaTeX dokumentumok hozzáférhetősége.

LaTeX útmutató

Az alapítvány összeállított egy rövid útmutatót a LaTeX-MATHML konverzió szoftverkörnyezetének telepítéséhez és használatához.

A LaTex információs anyag, a LaTeX bemutató és az útmutató Tudásközpontunkból tölthető le.

Matematikai Braille jelrendszer bemutatását célzó tananyag (Nemeth Braille)

Az egységesített angol Braille írás (UEB) kidolgozásával és világszabvánnyá válásával a Nemeth-kód a matematikai Braille lejegyzés egyedül érvényes módszere lett az angolszász nyelvterületen.

A Nemeth matematikai lejegyzési rendszer egyik nagy erénye, hogy elsősorban nem koncepciókat rögzít és határoz meg, hanem a sík írásban használatos matematikai lejegyzés megjelenési jellemzőit teszi közölhetővé Braille-ban is. Ez azért jelent nagy könnyebbséget, mert a Braille-átírást végző személynek nem szükséges az adott anyag által tárgyalt terület szakértőjének lennie, elég, ha átírja Braille-be, amit nyomtatva lát. Az átírt jelölések értelmezése tehát nem feladata és nem szükséges ahhoz, hogy helyes Braille lejegyzés jöjjön létre. Részben ennek is köszönhető, hogy a társterületek  (pl. fizika, kémia) szakanyagainak lejegyzésére is alkalmas, maguk a kódot ismertető tankönyvek is tárgyalják ezeket az alkalmazási területeket. A megjelenés-alapú megközelítés a matematikai tartalmak Braille-átírásának a számítógépes automatizálását is megkönnyíti.

A projekt keretében kidolgozott magyar nyelvű, online “Nemeth Matematikai Braille Oktató Anyag” lehetővé teszi elsősorban a vak tanulók és tanárok számára a Braille-írásbeliség kiterjesztését a matematika területére. Abraham Nemeth, magyar származású, amerikai vak matematikus dolgozta ki ezt a Braille-lejegyzési rendszert, mely Észak-Amerikában évtizedek óta egyedüli szabványnak számít, az angol Braille-írás néhány évvel ezelőtti egységesítését követően pedig a Braille-t angol nyelven használó minden ember számára elérhető lett. Néhány, egyszerűen alkalmazható módszer és szabály segítségével immár a magyar irodalmi Braille-szövegekben is használhatóvá vált ez a matematikai átírási rendszer.

A tananyag tematikus fejezetekbe csoportosított, egymásra épülő tartalmú  leckék során át fokozatosan ismerteti meg az érdeklődőket a matematikai Braille-jelrendszer használatával.

A Nemeth-rendszert elsajátítóknak nem csupán az ezután készülő, magyar nyelvű matematikai szakszövegek állnak majd rendelkezésére, hanem ugyanezen matematikai Braille-ismeretek birtokában egyaránt képessé válhatnak az elmúlt fél évszázad során keletkezett és Braille-nyomtatásban vagy elektronikusan elérhető, hatalmas mennyiségű amerikai szakirodalom olvasására is.

A Nemeth Braille-rendszer ismerete megkönnyítheti az elektronikus matematikai tananyagok akadálymentes használatát is, mivel az Apple iOS rendszerének részét képező VoiceOver képernyőolvasó program már képes a weboldalakon szereplő matematikai tartalmakat a felhasználó Braille-kijelzőjén automatikusan Nemeth-kódra alakítva megjeleníteni, és a jövőben várhatóan a többi elterjedt képernyőolvasó program is biztosítani fogja ezt a lehetőséget. A Chrome böngésző ugyancsak lehetőséget nyújt a weboldalakon megjelenő matematikai tartalmak automatikus Nemeth Braille-kódra alakítására. Több Braille-nyomtató szoftvere is automatikus megoldást kínál a nyomtatandó dokumentumok matematikai tartalmának Nemeth-konverziójára, valamint az Informatika a Látássérültekért Alapítvány által fejlesztett DEX program is képes a különféle elektronikus matematikai anyagok Braille-átírására a Nemeth jelrendszer használatával.

A Nemeth Braille tananyag Tudásközpontunkból tölthető le.

MathML tréninganyag

A matematika tantárgy tanulása során igen sok akadállyal kell megbirkózniuk a látássérült diákoknak elsősorban abból fakadóan, hogy a képernyőolvasó programok helytelenül, vagy egyáltalán nem képesek felismerni a matematikai szimbólumokat és képleteket az elektronikus formátumú tananyagokban. Emellett fontos kérdés az is, hogy a látássérült diák képes lesz-e megoldani a házi feladatát olyan formában, melyet a tanára is le tud ellenőrizni, értékelni. Ezekre a kérdésekre kerestünk egy mindkét fél számára kezelhető közös nyelvet, a választásunk pedig a MathML matematikai leíró nyelvre esett.

A MathML egy olyan XML alapú matematikai leíró nyelv, amely a matematikai formalizmust szabványos módon képes beágyazni az interneten is megtalálható dokumentumokba. Azért kiemelkedően fontos, mert az ezen a leírónyelven készített dokumentumokban a matematikai szimbólumok és kifejezések hallhatóvá vagy Braille-kijelző eszközzel tapinthatóvá válnak a JAWS for Windows képernyőolvasó programot használó tanulók számára.

A tréninganyagnak köszönhetően a látássérült felső tagozatos és középiskolás diákok ugyanazokat a feladatokat oldhatják meg, ugyanolyan értékelés alapján kaphatják meg jegyeiket, mint látó osztálytársaik. A fejlesztés legnagyobb érdeme, hogy a tanár és a diák között egy új kommunikációs csatornát nyit meg. A tanár MathML nyelven elkészített dokumentumban adja át a tananyagot és a házi feladatot, amit a diák a megoldás után szintén ugyanezen a nyelven kidolgozva küldhet vissza. 

Mostantól mindenki számára ingyenesen elérhetővé vált az egységes, könnyen használható, a tanár és a diák szempontjait is figyelembe vevő tananyag.

Az alapítvány munkatársai által fejlesztett tréninganyag elnyerte az Invitech Solutions támogatását. Büszkék vagyunk arra, hogy alapítványunkat már másodszor tüntették ki az Invitech Innomax-díjával a nonprofit kategóriában.

 Mindenkit arra biztatunk, ismerkedjen meg a MathML tréninganyaggal, ne a technikai nehézségeken múljon az eredményes és örömteli tanulás.

A MathML tréninganyag Tudásközpontunkból tölthető le.

 

 

 

Informatika a Látássérültekért Alapítvány - Főoldal

Kiemelt információk

1% - SOK SZÁZ ESÉLY

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával Ön is támogassa alapítványunk közhasznú tevékenységét!

Adószámunk: 18171776-2-42.

Átlagosan 4 adózó 1%-os felajánlásából már beszerezhető és felszerelhető egy használt számítógép, 12 felajánlásból egy képernyő nagyító szoftver, mellyel egy látássérült ember internetezni, e-mailezni, dolgozni vagy tanulni tud, ami hozzásegítheti őt ahhoz, hogy teljesebb, emberhez méltó életet élhessen.

További információk

 

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány levelezési listái

Az Infoalap terméktámogatásának részeként évek óta működtet különböző levelezési listákat.

További információk

 

Lapról Hangra

Lapról Hangra portál

Látó önkéntesek felolvasásában meghallgathatóvá válnak a nyomtatásban megjelenő újságcikkek.

Tovább a Lapról Hangra portálra

 

 

Az akadálymentességről kis- és középvállalkozásoknak

A Vodafone Digitális Díj logója

ORSZÁG LICENC

Most ingyenesen igényelhetők a JAWS for Windows, a ZoomText, a Fusion és a MAGic programok teljeskörű használatát lehetővé tevő licencek.

Licenc igénylés
Ország licenc szoftverek letöltési oldala
Kérdések és válaszok az ország licencről

 

Made by FortuNet
Az oldal tetejére