Ugrás a főoldalra
Ugrás a tartalomra
Hivatkozások aláhúzása
English summary

Kitöltési segédlet a WebAIM 2021 képernyőolvasó program használati felmérés kérdőívéhez

​Elsőként a kérdés angol, majd magyar megfelelőjét, ezt követően pedig a válaszok angol, majd magyar fordítását olvashatja.

A következő két kifejezéssel többször találkozhat a kitöltés során:

No Response

Nincs válasz

Other

Egyéb

 

A kérdőív kérdései és válaszlehetőségei

Kérjük, jelölje be a következő jelölőnégyzeteket a folytatáshoz!

I certify that I am age 18+ and am considered an adult in my country or jurisdiction.

Igazolom, hogy 18 éves vagy annál idősebb vagyok, és országomban jogilag felnőttnek számítok.

I am a screen reader user and consent to participation in this survey.

Képernyőolvasó szoftvert használok, és hozzájárulok a felmérésben való részvételhez.

Kérjük, a továbblépéshez nyomja le a „begin the survey”  (a felmérés elkezdése) gombot!

 

Survey Questions

Felmérés – kérdések

 

 1. Please select your region.

Kérjük, válassza ki a megfelelő régiót, ez Magyarország esetén „Europe”!

 

 1. Please indicate your age.

Kérjük, adja meg életkorát!

Below 20 years

20 év alatti

21 – 40

41 – 60

60+

 

 1. Do you use a screen reader due to a disability?

Fogyatékossága miatt használ képernyőolvasó szoftvert?

Yes, Igen

No, nem

 

 1. Which of the following disabilities do you have? (Check all that apply)

Az alábbi fogyatékossági csoportok közül mely csoportba vagy csoportokba sorolja magát? Több válasz is bejelölhető.

Blindness

Vakság

Low Vision/Visually-Impaired

Gyengénlátó

Cognitive or Learning

Tanulásban akadályozott

Deafness/Hard-of-Hearing

Siket / nagyothalló

Motor

mozgássérült

Other

Egyéb

 

 1. Please rate your screen reader proficiency.

Kérjük, értékelje a képernyőolvasó szoftver használatában való jártasságát!

Beginner

Kezdő

Intermediate

Középhaladó

Advanced

Haladó

 

 1. Please rate your proficiency using the Internet.

Kérjük, értékelje jártasságát az Internet kezelésével kapcsolatosan!

Beginner

Kezdő

Intermediate

Középhaladó

Advanced

Haladó

 

 1. Please indicate your current level of employment.

Kérjük, adja meg jelenlegi helyzetét foglalkoztatása kapcsán!

Student or too young for employment

Diák vagy túl fiatal a foglalkoztatáshoz

Employed full time

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Employed part time

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Retired

Nyugdíjas

Not employed

Munkanélküli

 

 1. Which of the following is your primary desktop/laptop screen reader?

Az alábbiakban felsorolt képernyőolvasó szoftverek közül melyiket használja elsődlegesen az asztali vagy hordozható számítógépén?

 

 1. What operating system are you on when using your primary desktop/laptop screen reader?

Milyen operációs rendszer van azon az asztali vagy hordozható számítógépén, ahol az elsődleges képernyőolvasó szoftvert használja?

 

 1. When using your primary screen reader, which browser do you use most often?

Elsődlegesen használt képernyőolvasó szoftverével melyik internetes böngészőt használja leggyakrabban? Válasszon egyet!

 

 1. What is the main reason for using your primary screen reader?

Mi a fő oka az elsődleges képernyőolvasó szoftver választásának?

Existing Comfort/Expertise

Kényelmes használhatóság

Features

Funkcionalitás

Cost

Költséghatékonyság

Availability

Hozzáférhetőség

Support

Terméktámogatás

 

 1. Which of the following desktop/laptop screen readers do you commonly use? (Check all that apply)

Az alábbi számítógépes képernyőolvasó szoftverek közül melyiket használja általában? Több válasz is lehetséges.

 

 1. How satisfied are you with your primary screen reader?

Mennyire elégedett a választott elsődleges képernyőolvasó szoftverével?

Very satisfied

Nagyon elégedett

Somewhat satisfied

Többnyire elégedett

Slightly satisfied

Kevésbé elégedett

Not at all satisfied

Egyáltalán nem elégedett

 

 1. Do you use a different screen reader at work or school than at home?

Más képernyőolvasó szoftvert használ a munkahelyen vagy iskolában, mint otthon?

Yes, Igen

No, Nem

 

 1. Do you use a screen reader on a mobile device?

Használ képernyőolvasó szoftvert mobil eszközön?

Yes, Igen

No, Nem

 

 1. Which of the following is your primary mobile/tablet platform?

Az alábbiakban felsorolt mobil, ill. táblagép eszközök közül melyiket használja elsődlegesen?

 

 1. Which of the following is your primary mobile web browser?

Az alábbiak közül melyik az elsődleges mobil platformú webböngészője?

IE or Edge Mobile

Internet Explorer vagy Edge Mobilváltozat

Samsung Browser

Samsung böngésző

Android Browser

Android böngésző

Other

Egyéb

 

 1. Which of the following mobile/tablet screen readers do you commonly use? (Check all that apply)

Az alábbi mobil- vagy táblagép rendszerű képernyőolvasók közül melyiket használja általában? Több válasz is lehetséges.

 

 1. When performing common online tasks such as banking or shopping are you most likely to use a mobile app or the web site?

A leggyakoribb online feladatok, például banki vagy vásárlási feladatok végrehajtása során a mobilalkalmazást vagy a webhelyet részesíti előnyben?

I’m more likely to use a mobile app

A mobilalkalmazást részesítem előnyben.

I’m more likely to use the web site

A weboldal használatát részesítem előnyben.

 

 1. When a „skip to main content” or „skip navigation” link is available on a page, how often do you use it?

Ha egy weboldalon elérhető az „ugrás a fő tartalomhoz” vagy az „ugrás a navigációhoz” hivatkozás, akkor milyen gyakran használja?

Whenever they’re available

Amikor csak elérhetőek

Often

Gyakran

Sometimes

Néha

Seldom

Ritkán

Never

Soha

 

 1. Which of the following best describes your feelings regarding the accessibility of web content over the previous year?

Az alábbiak közül Ön szerint melyik jellemzi legjobban a webes tartalmak hozzáférhetőségét az előző év tekintetében?

Web content has become more accessible

A webes tartalom hozzáférhetőbbé vált

Web content accessibility has not changed

A webtartalom hozzáférhetősége nem változott

Web content has become less accessible

A webtartalom kevésbé vált hozzáférhetővé.

 

 1. In general, how accessible are social media web sites to you?

Általában mennyire hozzáférhetőek, elérhetőek az Ön számára a közösségi média webhelyei?

Very accessible

Nagyon könnyen hozzáférhető

Somewhat accessible

Kevéssé hozzáférhető

Not very accessible

Nem túl hozzáférhető

Not at all accessible

Egyáltalán nem hozzáférhető

I don’t know

Nem tudom

 

 1. When trying to find information on a lengthy web page, which of the following are you most likely to do first?

Amikor egy bonyolultabb, összetett weboldalon próbál információt megtalálni, az alábbi lehetőségek közül melyiket használja először?

Navigate through the headings on the page

Végignavigálok az oldal címsorain

Read through the page

Végigolvasom az oldalt

Use the „Find” feature

A „Keresés” funkciót használom

Navigate through the links on the page

Végignavigálok az oldal hivatkozásain

Navigate through the landmarks/regions on the page

Végignavigálok az oldal tájékozódási pontjain és régióin

 

 1. When navigating a web page by headings, how useful are the heading levels (e.g., „Heading 1”, „Heading 2”, etc.) to you?

A weboldal címsorok szerinti navigálásakor mennyire hasznosak a címsorszintek (pl. „1. címsor”, „2. címsor” stb.)?

Very useful

Nagyon hasznos

Somewhat useful

Kevéssé hasznos

Not very useful

Nem túl hasznos

Not at all useful

Egyáltalán nem hasznos

I don’t know

Nem tudom

 

 1. How often do you navigate by landmarks/regions in your screen reader?

Milyen gyakran navigál tájékozódási pontok / régiók szerint a képernyőolvasóval?

Whenever they’re available

Amikor csak elérhetőek

Often

Gyakran

Sometimes

Néha

Seldom

Ritkán

Never

Soha

 

 1. Which document format do you find most accessible?

Melyik dokumentumformátumot találja a legkönnyebben hozzáférhetőnek?

 

 1. Which document format do you prefer to read?

Melyik dokumentumformátumot olvassa legszívesebben?

 

 1. Which of the following email clients do you commonly use? (Check all that apply)

Melyik e-mail klienst használja általában? Több válasz is bejelölhető.

Gmail with desktop browser

Gmail asztali böngészővel

Other

Egyéb

 

 1. Do you have any comments for WebAIM staff?

Van észrevétele a WebAIM munkatársai felé?

Ha van észrevétele, angolul írja le!

 

Végül a „submit” gombbal küldje el a kitöltött kérdőívet.

A felmérés linkje:

https://webaim.org/projects/screenreadersurvey9/

Köszönjük, hogy időt szánt a felmérés kitöltésére!

 

Informatika a Látássérültekért Alapítvány - Főoldal

Kiemelt információk

1% - SOK SZÁZ ESÉLY

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával Ön is támogassa alapítványunk közhasznú tevékenységét!

Adószámunk: 18171776-2-42.

Átlagosan 4 adózó 1%-os felajánlásából már beszerezhető és felszerelhető egy használt számítógép, 12 felajánlásból egy képernyő nagyító szoftver, mellyel egy látássérült ember internetezni, e-mailezni, dolgozni vagy tanulni tud, ami hozzásegítheti őt ahhoz, hogy teljesebb, emberhez méltó életet élhessen.

További információk

 

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány levelezési listái

Az Infoalap terméktámogatásának részeként évek óta működtet különböző levelezési listákat.

További információk

 

Lapról Hangra

Lapról Hangra portál

Látó önkéntesek felolvasásában meghallgathatóvá válnak a nyomtatásban megjelenő újságcikkek.

Tovább a Lapról Hangra portálra

 

 

Az akadálymentességről kis- és középvállalkozásoknak

A Vodafone Digitális Díj logója

ORSZÁG LICENC

Most ingyenesen igényelhetők a JAWS for Windows, a ZoomText, a Fusion és a MAGic programok teljeskörű használatát lehetővé tevő licencek.

Licenc igénylés
Ország licenc szoftverek letöltési oldala
Kérdések és válaszok az ország licencről

 

Made by FortuNet
Az oldal tetejére