Ugrás a főoldalra
Ugrás a tartalomra
Hivatkozások aláhúzása
English summary

Pályázat az önálló életvitelt segítõ eszközökre

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának „Száz lépés” Programja keretében „Önálló életvitelt segítõ eszközök beszerzésének támogatása látássérült személyek részére” címmel pályázatot hirdet.

A pályázati felhívás hivatkozási száma: P26/ 3

A program teljes költségvetése 100.000.000 Ft, amelyet az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium bocsátott rendelkezésre, melybõl e pályázat keretében támogatásra fordítható 94.000.000.- Ft.

A program célja: Látássérült személyek körében a társadalmi életben való részvétel esélyének és az önrendelkezés elve érvényesülésének elõsegítése az önálló életvitelt segítõ eszközökhöz való hozzájutás támogatásával.

Várt eredmények: 1800 látássérült személy önálló életvitelt segítõ eszközhöz jut

Pályázatot kizárólag látássérült magánszemélyek nyújthatnak be korhatár nélkül. Kiskorú Pályázó esetén a Pályázati formanyomtatványt a pályázó adataival kell kitölteni, az aláíró pedig a kiskorú Pályázó szülõje, gyámja vagy nevelõszülõje.

A program keretében támogatásra jogosultak azok a látássérült személyek, akik(nek):
– fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, avagy a 67%-os munkaképesség-csökkenését az Országos Orvosszakértõi Intézet megállapította, vagy
– látássérültségét a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye igazolja, vagy
– a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének rendes tagsági igazolványával rendelkeznek.

A Pályázati formanyomtatványhoz mellékletként a látássérülést igazoló, a fentiekben a megnevezett dokumentumok valamelyikét másolatban csatolni kérjük!

A támogatás maximális összege 50.000.- forint személyenként, amelyet önálló életvitelt segítõ, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem támogatott eszköz megvásárlásához bocsát rendelkezésre a Közalapítvány.

A támogatás segítségével egy személy csak egy eszközt vásárolhat, amelynek vételárát – az eszköz árától függõen – teljes egészében, vagy részben, maximum 50.000 Ft-ig az eszköz forgalmazója számára a Közalapítvány megtéríti.

A támogatott eszközök:
Órák (Braille és beszélõ karórák, ébresztõórák, útiórák)
Beszélõ mérlegek, háztartási eszközök (konyhai, diéta és személymérlegek)
Egészségügyi eszközök (beszélõ vérnyomásmérõ, lázmérõ, vércukorszint mérés eszközei)
A közlekedést segítõ OEP által nem támogatott eszközök (pl.: fehér bot)
Speciálisan látássérültek részére kifejlesztett szabadidõs- és sporteszközök
Speciális világítóeszközök
Braille íráshoz szükséges eszközök
Optikai segédeszközök, nagyítók, nagyítókészülékek, CCTV, távcsövek
Hangfelvevõ és lejátszó készülékek
Digitális adathordozók
Számítógépes tartozékok és perifériák
Speciális szoftverek
Telefonok, mobiltelefonok és telefonszoftverek
Egyéb (indokolt esetben)

Pályázati díj: nincs

A megvásárolni kívánt eszközök árát a Közalapítvány nem a pályázó részére folyósítja, hanem az eszköz forgalmazója számára téríti meg számla ellenében. Az eljárás menete a következõ: A Pályázó a felsorolt, támogatott eszközök közül választja ki azt, amelyre a pályázatban támogatást kér. A megjelölt eszköz beszerezhetõségérõl és vételi áráról a Pályázó még a pályázat beadása elõtt egy általa kiválasztott forgalmazónál tájékozódik, s a Pályázati formanyomtatvány 17. pontját a forgalmazóval (továbbiakban Forgalmazó) kitölteti. Amennyiben a megjelölt eszköz értéke a maximális támogatási összeg felett van, akkor a Pályázónak vállalnia kell, hogy a különbözetet saját maga fizeti ki a Forgalmazónak.

A nyertesekkel a Közalapítvány szerzõdést köt. A szerzõdés rögzíti a Pályázati formanyomtatványon feltüntetett támogatott eszköz nevét, vételárát és a beszerzés helyét. Pályázó az eszközt – a szerzõdés megkötése után – az átvételi elismervény ellenében veszi át a Forgalmazótól. A Forgalmazó ugyanekkor az eszközrõl a Pályázó nevére és lakcímére, banki átutalás útján való 30 napon belüli teljesítési határidõvel számlát állít ki, és átadja a nyertesnek. Ezzel egy idõben a számla Forgalmazó által hitelesített másolatát az Átvételi elismervény egy eredeti példányával együtt azonnal megküldi a Közalapítványnak.

A Közalapítvány a pályázati nyertes Támogatott magánszemély segédeszköz-vásárlásáról szóló, Forgalmazó által hitelesített számlamásolatot 30 napon belül a Forgalmazó számlájára átutalás útján kiegyenlíteni.

A Forgalmazó az értékesítést megelõzõen a Szerzõdés felmutatásakor köteles a Közalapítvány honlapján, esetleg telefonon ellenõrizni a Pályázó pályázati nyertes voltát. Erre a célra a (70) 556-0663, (70) 556-0669 telefonszámokon minden munkanapon 8 és 16 óra között állunk rendelkezésre.

A pályázatok postára adásának határideje: 2006. április 28. A pályázatokat a Pályázati felhíváshoz csatolt Pályázati formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatvány formátumát és a kitöltésre vonatkozó utasításokat szigorúan be kell tartani. A pályázatokat két aláírt eredeti példányban kell benyújtani. A késve érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a következõ elérhetõségeken keresztül lehet feltenni hétköznapokon 8 és 16 óra között: E-mail: eszkoz@foka.hu, Telefon: (1) 235-4618, (1) 235-4628, (70) 556-0663, (70) 556-0669, fax: (1) 235-4483.

Az eredményhirdetés várható idõpontja: 2006. május 29. A pályázót a támogatási döntésrõl a Közalapítvány titkársága írásban értesíti, valamint az eredményt közzéteszi a www.foka.hu és az www.icsszem.hu honlapon.

A hiányosan kitöltött Pályázati Formanyomtatványt nem áll módunkban elbírálni! A pályázat tartalmi értékelése az Értékelési táblázatban foglalt szempontok szerint történik. (Az alábbiakban kivonatosan közöljük, mely szempontok számítanak elõnyösnek, de a precíz pontértékek csak a FOKA honlapjáról letölthetõ pályázati kiírásban olvashatóak! – a szerk.)

Elõnynek számít:
– ha a pályázó hátrányos helyzetû településen él (a pontos definíciót lásd a pályázati kiírásban!)
– ha magas a pályázóval egy háztartásban élõk száma,
– ha magasa pályázóval egy háztartásban élõ fogyatékosok száma,
– ha a pályázó tanuló vagy képzésben részesül,
– ha a pályázó halmozottan fogyatékos,
– ha a pályázó családjában az egy fõre esõ nettó bevétel alacsony.

A pályázati formanyomtatványt két aláírt példányban, a mellékletekkel együtt, tértivevényes, elsõbbségi küldeményben kell benyújtani az alábbi címre: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, 1134 Budapest, Dózsa György út 144.

Pályázati ûrlap letöltése (urlap_P26_3.doc)

Hír elküldése e-mail-ben űrlap mutatása

"Informatika a látássérültekért" Alapítvány - Főoldal

Kiemelt információk

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány levelezési listái

Az Infoalap terméktámogatásának részeként évek óta működtet különböző levelezési listákat.

További információk

 

Lapról Hangra

Lapról Hangra portál

Látó önkéntesek felolvasásában meghallgathatóvá válnak a nyomtatásban megjelenő újságcikkek.

Tovább a Lapról Hangra portálra

 

 

ORSZÁG LICENC

Most ingyenesen igényelhetők a JAWS for Windows, a ZoomText, a Fusion és a MAGic programok teljeskörű használatát lehetővé tevő licencek.

Licenc igénylés
Ország licenc szoftverek letöltési oldala
Kérdések és válaszok az ország licencről

 

Made by FortuNet
Az oldal tetejére