Ugrás a főoldalra
Ugrás a tartalomra
Hivatkozások aláhúzása
English summary

Konferencia a látássérült emberek ECDL oktatásáért

A budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája adott otthont június 22-én annak a konferenciának, melyet először rendeztek meg a látássérült emberek ECDL oktatásának szélesebb körben történő elterjesztése érdekében.

A két ötletgazda és szervező az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) volt. Azt tűzték ki célul, hogy a látássérült emberek informatika oktatását végző elemi rehabilitációs központok, valamint a látássérült emberek ECDL-vizsgáztatását felvállaló (vagy az ezt tervező) ECDL-vizsgaközpontok tájékozódjanak az oktatási és vizsgáztatási lehetőségekről, módszerekről. A nevezett intézmények képviselői mellett eljöttek a vakok és gyengénlátó gyerekek iskoláinak informatika tanárai, és számos más érdeklődő is.

Elsőként a házigazda iskola igazgatója, Jankó-Brezovai Pálné köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy iskolájukban elsősorban gyengén- és aliglátó gyerekeket képeznek, de van vak diákjuk is. Rendszeres kapcsolatban állnak az integráltan tanuló gyengénlátó gyerekekkel, és követik a középiskolába kerültek sorsát is. Náluk az informatika oktatása nagyon fontos szerepet kapott. Tapasztalataik szerint egy gyengén- és alig látó tanulónak jóval sikeresebb a beilleszkedése és az elfogadása a középiskolában, ha előzetesen már ECDL vizsgát szerzett. Korábban a Vakok Iskolája vizsgaközpontjában adhattak számot tudásukról neveltjeik, de az utóbbi időszakban már a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola ECDL vizsgaközpontja fogadja őket. Örömét fejezte ki, hogy iskolájuk lehet ennek a konferenciának a vendéglátója, és reményét, hogy a jövőben is tartanak náluk ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket.

Alföldi István az NJSZT elnökeként köszöntötte a munkaértekezletet. Felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban olyan eszközök vesznek körül bennünket, melyek ismerete és használata elengedhetetlenül szükséges a látássérült és a látó embereknek egyaránt. Az NJSZT évek óta hirdeti a digitális esélyegyenlőséget, mivel a technika fejlődésével megszülettek azok az eszközök és szoftverek, amelyek ezt lehetővé teszik. Az NJSZT és az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány együttműködési megállapodást kötött, miszerint a jövőben kölcsönösen segítik egymás munkáját a vak és a gyengénlátó emberek ECDL alapú képzése és vizsgáztatása érdekében.

Szuhaj Mihály, Alföldi István, Jankó-Brezovai Pálné és Herczeg Lajos

Harmadikként Szuhaj Mihály, az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány elnöke mondott köszöntőt, egyben ismertette a látássérült emberek elemi rehabilitációs központjaiban folyó informatika oktatás alapjait. 2006-ban, az akkori Szociális és Munkaügyi Minisztérium kezdeményezésére jött létre az országban az elemi rehabilitációs központok hálózata, a felnőttként látássérültté vált embereket a számítástechnika használatára is megtanítják. Az elemi rehabilitációra 2011. februárig mintegy másfél milliárd forintot fordítanak, melyből 700 millió forintot a magyar állam, 800 millió forintot pedig az Európai Unió finanszíroz.

"Ezek a pénzek jól hasznosulnak" – hangsúlyozta az előadó. A centrumok működése az egészségügyit követő ún. elemi rehabilitációra épül, ahol a cél az önállóság megszerzése, és a felkészítés a munkaerőpiacra történő visszakerülésre. A kliensek érdeklődése két fő területre összpontosul ezekben a centrumokban: a közlekedésre és az informatikai eszközök használatának elsajátítására. Az elemi rehabilitációs központokkal szemben elvárás, hogy ECDL vizsgával rendelkező oktató és megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre. Minimális követelmény az oktatószoba, ahol legalább egy asztali számítógép van, felszerelve a vak és a gyengénlátó emberek speciális szoftvereivel.

A fent elmondottak kiegészítéseként az előadó említést tett a Microsoft és az SZMM 2006-2008 között lezajlott, 22,5 millió forint összértékű projektjéről, melynek célja az volt, hogy a látássérült emberek oktatását és vizsgáztatását a regionális képző központokban is lehetővé tegyék. Az első lépésben felmérték ezek akadálymentességét, felszerelték őket a szükséges kiegészítő eszközökkel, majd megtörtént az oktatók felkészítése és a próbaképzés is. Az egyik legfontosabb vívmány a projekt keretében elkészült ECDL Start tananyag a látás- és a hallássérült felhasználóknak. Az oktatásban végül 58 látás-, illetve 58 hallássérült hallgató vett részt, és a többségük sikeres ECDL Start-vizsgát tett.

A látássérülteknek szóló tananyagot az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány munkatársa, Herczeg Lajos készítette. A tananyag többféle formátumban is elkészült, és elektronikus szöveges, felolvasott és DAISY formátumokban ingyenesen letölthető az alapítvány honlapjáról.

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának oktatója, dr. Kutor László az egyetemen tartott látás- és hallássérültek szóló ECDL képzésekről tartott előadást. Bevezetőjében elmondta, hogy náluk tíz évvel ezelőtt kezdődött el az érzékszervi fogyatékosok ECDL oktatása, majd vizsgáztatása. „A látásfogyatékosság okozta infokommunikációs hátrány az ECDL- tananyag elsajátításával megszűnik” – mondta dr. Kutor László, mert így az érintetteknek sokkal több lehetőségük nyílik arra, hogy tanuljanak, munkát vállaljanak és integrálódjanak a társadalomba.

Kutor László

Az Óbudai Egyetemen folyó ECDL-tanfolyamok és ECDL Start vizsgák a fent említett két fogyatékos csoport tagjainak ingyenesek. Negyven órában elvégezhető a felkészítő tanfolyam, de csak akkor, ha otthon van számítógép a gyakorlásra. Az elmúlt években 82 látássérült személy tette le az ECDL Start, és 40 fő a teljes ECDL vizsgát. Befejezésül az előadó aláhúzta, hogy a látássérültek számára alkalmas új munkakörök (ügyfélszolgálatok, piackutatás, fordítói és leírói szolgáltatás stb.) ellátásához az informatikai eszközöket készség szinten kell ismeri, melynek első lépése lehet az ECDL-vizsga.

Ezután az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány munkatársai, Szatmári Péter ügyvezető-helyettes és Herczeg Lajos informatikaoktató a felnőtt látássérült emberek ECDL oktatásának gyakorlati tapasztalatait ismertették. Előadásukat azoknak a résztvevőknek szánták, akik eddig még nem oktattak látássérült embereket. Felhívták a figyelmet arra, hogy a látássérült emberek informatika oktatásának fontos feltétele, hogy rendelkezésükre álljanak a szükséges speciális szoftverek, például a JAWS for Windows képernyőolvasó, a MAGic vagy a ZoomText képernyőnagyító szoftverek.

Hosszú János informatikaoktató Kaposvárról, a Ki-látás Közhasznú Alapítvány munkatársaként jött el a konferenciára.  Elöljáróban elmondta, hogy alapítványuk 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy látássérültek elemi rehabilitációját végezze a Dél-dunántúli Régióban. Természetesen ebbe beletartozik az informatika tanítása is, négy oktató közreműködésével. Az előadó örömmel említette meg, hogy a számítástechnikai képzésre jelentkezők száma évről-évre növekszik. Az első lépés mindig a billentyűzet használatának megtanítása, majd a teljes oktatási folyamat részeként megtanítják a speciális szoftverek használatát is. Ahogy mások is, a kaposvári munkatárs is megerősítette, hogy a tanfolyamon való részvétel fontos feltétele a saját számítógép megléte. Kaposváron is tervezik a jövőben az ECDL-vizsga lehetőségének a bevezetését.

Szedlmayer Beáta, az NJSZT munkatársa az ECDL-vizsgáztatás speciális szabályairól tájékoztatta a konferencia résztvevőit. „A látássérült emberek számára feltétlenül szükséges az ECDL-vizsga a hétköznapi nagy tettek megvalósításához” – fogalmazott az előadó. Az ECDL-bizonyítvány a digitális írástudásról szól, melyet ma már 150 országban elfogadnak.  A látássérült emberek a vizsgák során testreszabott feladatokat kapnak, de nem könnyítéseket. Az ECDL hét ismert modulja mellett létrehoztak egy nyolcadikat is kizárólag vakoknak és alig látóknak, amivel ők kiválthatják például a prezentációs modult, amely teljes egészében a látásra épül. Helyette a JAWS for Windows és az OCR (optikai karakterfelismerő) programok ismeretéről kell számot adniuk. Összefoglalta a vakok és a gyengénlátók ECDL-vizsgáztatásának néhány fontos szabályát is, így a látássérültek esetében a rendelkezésre álló idő 45 helyett 90 perc, kérhetnek külön termet, és vihetnek magukkal felolvasó személyt. A vizsga lehet kihelyezett is, pl. az elemi rehabilitációs központokban, de egy akkreditált ECDL vizsgaközpont egy vizsgabiztosának mindig jelen kell lennie.

Nagy figyelmet kapott Helfenbein Henrik (ELTE Informatikai Kar) előadása is, melyben bemutatta a látássérültek számára elkészült vizsgapéldatár kiegészítő CD-jét. A CD tartalmazza mindazokat az ismertetőket és anyagokat, amelyek a látássérült emberek vizsgájának lebonyolításához szükségesek, például a fenti 8. modul feladatsorait.

A résztvevők a konferencia fórumán, majd kötetlen munkaebéden cserélhettek véleményt az elhangzottakról annak érdekében, hogy új együttműködések szülessenek, melyek lehetővé teszik a látássérült emberek ECDL oktatásának és vizsgáztatásának minél szélesebb körű elterjedését.

Hír elküldése e-mail-ben űrlap mutatása

"Informatika a látássérültekért" Alapítvány - Főoldal

Kiemelt információk

1% - SOK SZÁZ ESÉLY

Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával Ön is támogassa alapítványunk közhasznú tevékenységét!

Adószámunk: 18171776-2-42.

Átlagosan 4 adózó 1%-os felajánlásából már beszerezhető és felszerelhető egy használt számítógép, 12 felajánlásból egy képernyő nagyító szoftver, mellyel egy látássérült ember internetezni, e-mailezni, dolgozni vagy tanulni tud, ami hozzásegítheti őt ahhoz, hogy teljesebb, emberhez méltó életet élhessen.

További információk

 

Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány levelezési listái

Az Infoalap terméktámogatásának részeként évek óta működtet különböző levelezési listákat.

További információk

 

Lapról Hangra

Lapról Hangra portál

Látó önkéntesek felolvasásában meghallgathatóvá válnak a nyomtatásban megjelenő újságcikkek.

Tovább a Lapról Hangra portálra

 

 

Az akadálymentességről kis- és középvállalkozásoknak

A Vodafone Digitális Díj logója

ORSZÁG LICENC

Most ingyenesen igényelhetők a JAWS for Windows, a ZoomText, a Fusion és a MAGic programok teljeskörű használatát lehetővé tevő licencek.

Licenc igénylés
Ország licenc szoftverek letöltési oldala
Kérdések és válaszok az ország licencről

 

Made by FortuNet
Az oldal tetejére