ECDL Start tananyag
látássérült felhasználók számára

7. modul

Információ és kommunikáció

 
Vakbarát ECDL tananyag

Szerző: Herczeg Lajos

Kiadja a Microsoft és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány

Copyright © 2008. Minden jog fenntartva.


7.1 Az internet

7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések

7.1.1.1 Az internet kialakulása

 Az internet egy, az egész világot behálózó számítógépes hálózat. Sok kisebb hálózatból áll, amelyek össze vannak kötve egymással. Az interneten áthaladó információknak mindig egy-egy számítógép a forrása és a célja.

Az internet elődje az ARPANET nevű, az Amerikai Védelmi Minisztérium kutatóintézetében a hatvanas években kifejlesztett távolsági számítógép-hálózat volt. Létre akartak hozni egy olyan katonai kommunikációs hálózatot, amely ellenáll a különböző katasztrófáknak, az egész országot átfogja és minden körülmények között működőképes marad. A hálózat kezdetben az egyetemeket és a kutatóintézeteket kötötte össze a telefonvonalak segítségével. Egy idő után a hálózaton megjelent a privát levelezés, a csevegés és a hírlevél-szolgáltatás, és a működtetéshez használt szabványrendszert is felváltotta a máig is használt TCP/IP protokol (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

Az internet csomagkapcsolt elven működik, ami azt jelenti, hogy a gépek közötti információ kisméretű adatcsomagok formájában továbbítódik. Egy csomag sok egyéb mellett tartalmazza a feladó és a címzett adatait is. A csomag útiránya mindig az egyes hálózati csomópontokhoz érkezve dől el. Ha az egyik számítógép valamilyen oknál fogva működésképtelen vagy éppen az egyik útvonal túlterhelt, akkor az adatcsomagok egy másik útvonalon haladnak tovább.

A World Wide Web, vagy röviden: web az internet egyik legnépszerűbb szolgáltatása, amelynek segítségével weboldalakat böngészhetünk. A felhasználók a webet gyakran a teljes internet fogalmával azonosítják, ami valószínűleg azért alakult így, mert ezt a szolgáltatást használjuk a leggyakrabban. Azonban ne feledjük, hogy amíg az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózatot jelenti, addig a web a hálózatnak csak az egyik szolgáltatása a sok közül.

7.1.1.2 Az alábbi fogalmak meghatározása és értelmezése: HTTP, URL, hiperhivatkozás (hyperlink), internet-szolgáltató (ISP), FTP

A HTTP protokoll

Az egyes weboldalak nem csak szöveget, hanem különböző multimédiás elemeket (képeket, hangokat) is tartalmazhatnak. A HTTP a mindezek továbbítására használt, az egyes számítógépek kapcsolatát meghatározó szabályrendszer. Ez teszi lehetővé, hogy a böngészőprogramok weboldalakat töltsenek le az egyes szerverekről, vagy éppen információkat küldjenek vissza azoknak.

Címzés az interneten, az URL

A különböző internetes dokumentumokat csak úgy érhetjük el, ha ismerjük azok címét. Az egyes internetes oldalak helyét meghatározó címet URL-nek (Universal Resource Locator) nevezzük. Az URL egy nemzetközi szabvány szerint felépített hálózati cím. Általános formája: Protokoll://szerver.szervezet_neve.körzet/könyvtár/fájlnév, ahol a fájlnév és a könyvtár néha elhagyható.

Egy példa: http://www.infoalap.hu

Ebben a címben a „http” a fent ismertetett HTTP protokoll megnevezése, ennek a segítségével érjük el a weboldalt. A „www.infoalap.hu” az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány honlapjának a címe.

ISP (Internet Service Provider)

Az interneten elérhető szolgáltatásokat a különböző internet-szolgáltatókon keresztül érhetjük el. Az internet-szolgáltatók feladata az internet-kapcsolat kialakítása és fenntartása az előfizetők számára. Ezenkívül számos kiegészítő szolgáltatást – tárhely, e-mail postafiók biztosítás – nyújtanak a felhasználók igényeinek kielégítésére.

Hiperhivatkozás, hiperlink, link

Leggyakrabban a HTML oldalakon, de más dokumentumokban is használt, internet-címre, illetve más fájlra vagy dokumentumra, esetleg a dokumentum egy adott pontjára vezető utalás, hivatkozás. Ha egy ilyen hivatkozáson megnyomjuk az ENTER-t, akkor a megadott helyre ugorhatunk.

FTP (File Transfer Protocol)

Az FTP a fájlok hálózati átvitelére szolgáló protokoll. Segítségével az FTP-szervereken található adatokat érhetjük el. Különböző, akár más-más operációs rendszerű, egymástól nagy távolságra lévő számítógépek közötti megbízható átvitelt tesz lehetővé. Az FTP tárhelyeken megtalálható fájlokhoz úgy lehet hozzájutni, ha rendelkezünk felhasználói névvel és jelszóval az adott rendszerbe való bejelentkezéshez.

7.1.1.3 A webcímek felépítése és szerkezete

Az internetre kötött számítógépek mindegyike rendelkezik egy egyedi azonosítóval, az úgynevezett IP-címmel. Az IP-cím négy, egymástól ponttal elválasztott számból áll. A számok 0 és 255 közöttiek lehetnek, például „196.112.12.4”. Mivel az IP-címet nem könnyű megjegyezni, az interneten történő könnyebb eligazodás érdekében fejlesztették ki az ún. DNS (Domain Name System – domain-név rendszer) szolgáltatást. Az internet-címekhez hozzárendelnek egy-egy nevet, így az internetre kötött szervereket már a nevük megadásával is elérhetjük, nem kell tudnunk az IP címüket. A domain-nevekhez tartozó IP címek kikeresése ekkor már az internet-szolgáltatók által fenntartott DNS-szerverek feladata.

A DNS rendszerben az internetre kötött számítógépek körzetenként kerülnek csoportosításra. A domain-név egyes részeit ponttal választjuk el egymástól. Jobbról visszafelé haladva az első rész a szervert birtokló szervezet tevékenységére vagy területi elhelyezkedésére utal.

Néhány gyakori példa:

com: Kereskedelmi tevékenységet végző szervezetek.

gov: Kormányzati intézmények, főleg az USA területén.

edu: Oktatási intézmények, főleg az USA területén.

net: Nagyobb internetes szolgáltatók vagy hálózatok, főleg az USA területén.

org: Egyéb non-profit szervezetek és intézmények.

hu: Magyarország, magyar weboldalak.

Ettől balra a következő rész általában a szervezet neve vagy annak rövidítése. Ehhez minden, az interneten megtalálható szervezetnek először domain-nevet kell regisztráltatnia az internetet felügyelő szerveknél. Végül a baloldalon a szerver nevét találhatjuk, vagy hogy milyen szolgáltatást veszünk igénybe, ez általában a WWW, így alakulnak ki a www.cegneve.hu jellegű címek.

7.1.1.4 Az internet-kapcsolatok típusai

Az internet által nyújtott szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez csak valamilyen internet-kapcsolat segítségével tudunk hozzáférni. Gyakran többféle kapcsolódási mód közül is lehet választani, ehhez figyelembe kell venni az adott környezet lehetőségeit (pl. földrajzi hely, elérhető internet-szolgáltatók, műszaki eszközök) és az egyéni igényeket (pl. adatátviteli sebesség, állandó vagy ideiglenes internet-kapcsolat). Az adatátviteli sebességet - más néven sávszélességet - a másodpercenként átvitt bitek számával mérjük, ennek általánosan elterjedt mértékegysége a kilobit (kbit) vagy megabit (Mbit).

Modemes vagy kapcsolt vonalas internet-kapcsolat

A hagyományos telefonvonalon keresztül, modem segítségével ideiglenes kapcsolatot biztosító technológia, lassúsága és kényelmetlensége miatt mára elavultnak számít. Korábban főleg a magánfelhasználók körében terjedt el. Az internet-csatlakozás nélkülözhetetlen eszköze a számítógéphez kapcsolt (külső) vagy a számítógépbe beépített (belső) telefonos modem, amely olyan hardver eszköz, amely hagyományos analóg telefonvonalon keresztül létesít adatkapcsolatot két számítógép között. Az internet-kapcsolat igénybe veszi a telefonvonalat is, tehát a felhasználó nem tud telefonálni és internetezni egyszerre. Jellemező elérhető sávszélesség: 56 kbit.

Bérelt vonal

Két számítógép között hagyományos telefonkábelen keresztül létesített nagy sebességű, állandó hálózati kapcsolat. Az üzleti életben terjedt el, azonban a rendszerint magas bérleti díj miatt nem terjedt el széles körben.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Az ISDN egy telekommunikációs szabvány, a hagyományos telefonvonalakhoz hasonló, telefonálásra is alkalmas kábeles szolgáltatás. Ideiglenes internet-kapcsolat fenntartására alkalmas, de digitális jellegéből adódóan nagyobb sebességű adatátvitelt biztosít. Két csatornából áll, így az internet-kapcsolat mellett telefonálásra is lehetőséget ad, illetve ha mindkét vonalat internetezésre használjuk, dupla sávszélesség érhető el. Jellemző elérhető sávszélesség: 128 kbit.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, aszimmetrikus digitális előfizetői vonal)

Az ADSL technológia segítségével a hagyományos telefonvonalon keresztül nagy sávszélességű, digitális adatátvitel, azaz internet-kapcsolat valósítható meg. Elnevezése az eltérő kimenő és bemenő sávszélességekből származik, az adatok letöltési sebessége általában lényegesen magasabb a feltöltési sebességnél. A technológia a könnyű telepíthetőségnek köszönhetően mára széles körben elterjedt, hiszen az igénybevételhez csak egy ADSL modemre van szükség, amelyet a hagyományos telefonvonalon keresztül lehet használni úgy, hogy az internet-kapcsolat fenntartása a telefonálást sem zavarja. Jellemző elérhető sávszélesség: 1-8 Mbit.

Kábelmodem

A kábelmodem nagy sávszélességű internet-kapcsolatot lehetővé tevő eszköz, általában koaxiális kábelen keresztül működik. Ezek többnyire a kábeltévés hálózaton keresztül érhetőek el, a tévéadás és esetleg a telefonvonal mellett nyújtanak internet-szolgáltatást is. A háromféle funkció nem zavarja egymást, és jellemzően a kábelmodemes internet nyújtja az egyéni felhasználók számára a legnagyobb elérhető sávszélességet. Jellemző elérhető sávszélesség: 1-20 Mbit.

7.1.1.5 Mi a webböngésző és mire használható?

Az internetes szolgáltatásokat különböző programokkal tudjuk igénybe venni. Azokat a programokat, amelyekkel weboldalakat nézhetünk meg, böngészőprogramoknak hívjuk. A legismertebb böngészők közé tartozik az Internet Explorer és a Mozilla Firefox. A böngészők többsége a HTML-oldalak megtekintésén kívül több más szolgáltatást is tartalmaz.

7.1.1.6 Mi az az internetes kereső és mire használható?

Az internetes keresőprogramok segítségével kereshetünk meg az interneten különféle információkat. A keresőszerver egy nagy teljesítményű számítógép, amely a keresett információt tartalmazó lap vagy lapok címét tárolja.

A keresőknek két fajtája van, a témakör szerinti és a tartalom szerinti keresőszerverek. A témakör szerinti keresőknél előre meghatározott kategóriákba sorolva találjuk meg az egyes weboldalak címeit. Mindig egy kategóriát, majd újabb alkategóriákat kiválasztva kereshetjük meg, ami minket érdekel.

Tartalom szerinti kereséskor a keresőprogram a megadott ún. kulcsszót az egyes oldalak szövegében keresi. A keresőgépek bizonyos időnként végigolvassák, indexelik az interneten megtalálható weboldalakat, majd elmentik az információkat egy adatbázisba. A legtöbb kereső mind a témakör, mind a tartalom szerinti keresésre alkalmas. Néhány kereső

http://www.google.hu
http://www.hudir.hu
http://www.heureka.hu
http://katalog.index.hu

7.1.1.7 A cookie és a cache fogalmának ismerete

Cookie

Egyes weboldalak a visszatérő felhasználók azonosításának segítésére egy kis szöveges fájlban információkat helyeznek el a felhasználó számítógépén. Ezt a szöveges fájlt hívjuk cookienak (magyarul sütinek). A cookie tartalmazza a meglátogatott weboldal egyes beállításait, amelyek a felhasználóról tartalmaznak különböző adatokat, ilyen lehet például a név, a felhasználónév, e-mail cím. A weboldal más, a felhasználó számítógépén tárolt adatokhoz nem férhet hozzá, és egy adott cookiet csak az a weboldal tudja elolvasni, amelyik létrehozta és csak akkor, amikor a felhasználó ismét meglátogatja. Kétféle cookie létezik: az egyik a böngészőprogram bezárása után is a számítógépen marad, a másik csak az aktuális böngészési folyamat végéig tárol adatokat, majd törlődik. Az egyes böngészőprogramokban lehetőség van a cookie-k használatának engedélyezésére vagy letiltására, illetve a korábbi cookie-k törlésére.

Cache

Ahhoz, hogy gyorsabban megjelenjenek a korábban már meglátogatott honlapok, a weboldalak egyes részeit a böngészők az ún. cache-ben, egy átmeneti tárolóhelyen tartják. Ha újból meg szeretnénk nézni ugyanazt az oldalt, úgy annak összetevőit nem kell újra egyenként letölteni az interneten keresztül, csak a cache-ből előhívni. Az Internet Explorer böngészőprogram például a merevlemez Temporary Internet Files elnevezésű mappájában tárolja a már megtekintett weblapokat.

7.1.1.8 A Súgó funkcióinak használata

Böngészés közben előfordulhat, hogy az Internet Explorer használatával kapcsolatban valamilyen információra van szükségünk. A programban megtalálható súgó segítséget nyújt a különböző feladatok megoldásában. A súgó megnyitásához válasszuk a Súgó menü Tartalomjegyzék és tárgymutató menüpontját vagy nyomjuk meg az F1 billentyűt.

Mint más programokban, az Internet Explorer súgóját is kétféleképpen használhatjuk. Kereshetünk a súgóban szereplő témakörök listájában vagy az adott feladathoz kérhetünk konkrét segítséget.

Tartalomjegyzék (ALT+L)

A súgó első megnyitásakor a megosztott ablak bal oldalán a tartalomjegyzék jelenik meg. A tartalomjegyzékben számos könyv és lap található. A könyvek lapokat tartalmazó kategóriák. A lapok a tájékoztatást tartalmazó témakörök. A tartalomjegyzékben a fel- és lenyíl billentyű segítségével mozoghatunk. Az aktuális könyvet a jobbranyíl segítségével nyithatjuk meg, és a balranyíl billentyű segítségével zárhatjuk be. A kiválasztott oldalon a témakör szövegének megjelenítéséhez nyomjuk meg az ENTER, a témakör ablakába való lépéshez pedig az F6 billentyűt. A tartalomjegyzékbe való visszatéréshez nyomjuk meg az F6 billentyűt. Az ALT+L billentyűkombináció lenyomásával a súgó bármely részéből visszatérhetünk a tartalomjegyzékbe.

Tárgymutató (ALT+R)

Az ALT+R billentyűkombináció lenyomásával léphetünk a tárgymutatóba, ahol beírhatjuk a keresett kulcsszavakat. A kulcsszavak a keresett témakörhöz kapcsolódó kifejezések vagy fogalmak. A kulcsszó beírása után a fel- vagy lenyíl billentyűvel mozoghatunk a tárgymutató kulcsszónak megfelelő bejegyzéseinek listájában. Kulcsszó kiválasztásához nyomjuk meg az ENTER billentyűt. Ha csak egy olyan témakör van, amely megfelel a kulcsszónak, a program megjeleníti azt a témakör ablakában. Az F6 billentyű lenyomásával léphetünk a témakört megjelenítő ablakba. Ha több olyan témakör van, amely megfelel a kulcsszónak, a program listában jeleníti meg őket. Válasszunk témakört a listából, nyomjuk meg az ENTER billentyűt, majd a témakör ablakába való lépéshez nyomjuk meg az F6 billentyűt.

Keresés (ALT+K)

Az ALT+K billentyűkombináció lenyomásával léphetünk a Keresés lapra. Írjuk be a keresett szót vagy kifejezést, és nyomjuk meg a TAB billentyűt. Ekkor a program a Témakörök gombra lép. Nyomjuk meg az ENTER-t, majd a témakörök listájába lépéshez a TAB billentyűt. A megfelelő témakör kereséséhez használjuk a nyílbillentyűket, megnyitásukhoz pedig nyomjuk meg az ENTER billentyűt. Az F6 billentyű lenyomásával léphetünk a témakört megjelenítő ablakba.

A témakört megjelenítő ablak használata (F6)

Miután a Tartalom, a Tárgymutató vagy a Keresés panelen kiválasztott oldalt az ENTER billentyű lenyomásával megnyitottuk, a témakört megjelenítő ablakba lépéshez nyomjuk meg az F6 billentyűt. A témakörben található hivatkozások megnyitásához a hivatkozáson állva nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

7.2 Webböngészés

7.2.1 Weboldalak  elérése

7.2.1.1 A böngésző alkalmazás megnyitása és bezárása

Az Internet Explorer egy ingyenes böngészőprogram, amely megtalálható minden Windows operációs rendszerben. Segítségével navigálhatunk az interneten, elérhetjük és letölthetjük a weboldalakat. A program a Start menü Programok csoportjából vagy az Asztalról indítható.

A programot az ALT + F4 billentyűkombinációval vagy a Fájl menü Bezárás menüpontjával lehet bezárni.

7.2.1.2 Egy weboldal elérése/megnyitása

Egy weboldal betöltéséhez az Internet Explorerben válasszuk ki a Fájl menü Megnyitás menüpontját vagy nyomjuk le a CONTROL + O billentyűkombinációt. A megjelenő Megnyitás párbeszédpanelen gépeljük be a megnyitandó weboldal címét, majd nyomjuk meg az ENTER-t. A megnyitást kezdeményezhetjük a címsorból is, ehhez az ALT + C billentyűkombinációval vagy az F6 billentyűvel lépjünk a címsorba, majd gépeljük be a weboldal címét és nyomjuk meg az ENTER-t.

Nem kell mindig a teljes címet megadnunk, az Internet Explorer ugyanis az oldal címének begépelése közben megpróbálja a korábban látogatott oldalak címeivel kiegészíteni az eddig beírt szöveget. Amennyiben a megjelenő címet megfelelőnek találjuk, nyomjuk meg az ENTER-t, ellenkező esetben írjuk tovább a címet. Az automatikus címkiegészítés funkciót ki is kapcsolhatjuk az Eszközök menü Internetbeállítások menüpontjának kiválasztásakor megjelenő párbeszédpanel Speciális lapfülén, a Böngészés csoportban az Automatikus kiegészítés használata opciót tegyük ON vagy OFF állapotra a SZÓKÖZ-zel.

A böngészés alapértelmezett protokollja a HTTP, ezért az URL-ek elején a http:// karaktersort nem kötelező beírni.

7.2.1.3 Egy hiperhivatkozás vagy kép hivatkozás megnyitása

A weboldalak nemcsak szöveget és képeket tartalmazhatnak, hanem más oldalakra vezető hivatkozásokat, más néven linkeket is. Ezek egy másik weboldalra, fájlra, dokumentumra vagy egy dokumentum egy adott pontjára mutathatnak. Bármilyen szöveg vagy más objektum, például egy kép is lehet hivatkozás. A hivatkozásokat a nyílbillentyűkkel vagy a TAB billentyűvel tudjuk elérni, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Ha a hivatkozást egy új böngészőablakban szeretnénk megnyitni, akkor használjuk a SHIFT + ENTER billentyűkombinációt.

A JAWS segítségével össze lehet gyűjteni egy listába az aktuális weboldalon található összes hivatkozást. Ehhez a weboldalon állva nyomjuk meg az INSERT + F7 billentyűkombinációt. A megjelenő Hivatkozások listája párbeszédpanelen válasszuk ki a megfelelő hivatkozást a nyílbillentyűkkel, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Ha nem akarunk megnyitni egy hivatkozást, csak ki szeretnénk választani, akkor a párbeszédpanelen a hivatkozás kiválasztása után TAB-bal lépjünk a Lépjen a hivatkozásra gombra, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

7.2.1.4 Navigálás előre és vissza a korábban meglátogatott webhelyek között

Lehetőségünk van előre vagy hátra lépkedni a korábban meglátogatott weboldalak között. Böngészés közben az ALT + balranyíl billentyűkombináció vagy a BACKSPACE billentyű segítségével egyenként lépegethetünk vissza a már meglátogatott weboldalakra. Ha az aktuális oldalt a SHIFT + ENTER vagy a CONTROL + N billentyűkombinációval, azaz új ablakban nyitottuk meg, akkor nem tudunk visszalépni, hiszen a létrejött új ablaknak még nincs előzménye.

Az ALT + jobbranyíl használatával a visszalépés után megint előre lehet lépni a már meglátogatott weboldalak listájában. A már egyszer betöltött honlapok megjelenítésére nem kell sokáig várakoznunk, hiszen azokat az Internet Explorer egy mappában ideiglenesen megőrzi.

7.2.1.5 Egy web alapú űrlap kitöltése. Információk beírása egy tranzakció elvégzése céljából

A weblapok egyik fontos, felhasználói közreműködést igénylő eleme az űrlap. A segítségével információkat küldhetünk a honlapot tartalmazó szervernek, ahol a beírt információk feldolgozásra kerülnek. Az űrlapok a windowsos párbeszédpanelekhez hasonló elemeket tartalmaznak, így megtalálhatóak a jelölőnégyzetek, a különböző listák, a szerkesztőmezők és a választógombok.

A JAWS segítséget nyújt az űrlapokon belüli mozgáshoz. Egy weboldal első űrlapjának első mezőjére léphetünk, ha megnyomjuk a CONTROL + INSERT + HOME billentyűkombinációt. A következő űrlapmezőre az F billentyűvel léphetünk. Az előző űrlapmezőre való lépéshez nyomjuk meg a SHIFT + F billentyűkombinációt. Az utolsó űrlapmezőre a CONTROL + INSERT + END billentyűkombinációval léphetünk. Lehetőségünk van a weboldalon található űrlapmezőket egy listában megjeleníteni az INSERT + F5 billentyűkombinációval. A megjelenő Űrlapmező kijelölése párbeszédpanelen válasszunk a nyílbillentyűkkel vagy a kezdőbetűvel a lista elemei közül, majd a kiválasztott elemre ugráshoz nyomjuk meg az ENTER-t. A JAWS automatikusan aktiválja az űrlap üzemmódot a kiválasztott elemhez, ami lehetővé teszi az adatbevitelt vagy az értékválasztást.

A weboldalon a következő adott típusú vezérlőelemre ugorhatunk a következő navigációs gyorsbillentyűkkel:

Következő kombinált lista: C billentyű

Következő szerkesztőmező: E billentyű

Következő választógomb: R billentyű

Következő jelölőnégyzet: X billentyű

Ha ugyanezeket a SHIFT billentyűvel együtt nyomjuk meg, akkor az előző vezérlőelemre léphetünk.

Bekapcsolt virtuális kurzor mellett nem tudunk az űrlapba adatokat bevinni, ezért az adatok beírása előtt át kell váltanunk űrlap üzemmódba. Lépjünk a virtuális kurzorral egy űrlapmezőre, majd nyomjuk meg az ENTER billentyűt. A JAWS az „Űrlap mód bekapcsolva" üzenettel , illetve a vezérlő adataival és nevével tájékoztat minket. Ha a vezérlőelem egy szerkesztőmező, a kurzor a mező tetejére kerül. Ha a vezérlőelem egy jelölőnégyzet, akkor megváltozik annak állapota. Ha a vezérlőelem egy bejelöletlen választógomb, akkor bejelölésre kerül.

A szerkesztőmezőn belüli mozgáshoz használjuk a nyílbillentyűket. Űrlap üzemmódban nem tudunk a nyílbillentyűkkel kilépni a vezérlőelemből. A következő vezérlőelemre a TAB billentyűvel, az előző vezérlőelemre pedig a SHIFT + TAB billentyűkombinációval tudunk lépni. Ha az űrlap üzemmód automatikus kikapcsolása beállítás engedélyezve van a JAWS-ban, akkor a JAWS a lap tartalmának frissítésekor automatikusan kilép az Űrlap módból. Ha szándékosan ki szeretnénk lépni az Űrlap módból, akkor nyomjuk le a számbillentyűzeten lévő PLUSZJEL billentyűt.

Jelölőnégyzetet vagy választógombot úgy is be tudunk jelölni, hogy nem lépünk be az űrlap módba. Lépjünk a virtuális kurzorral a vezérlőelemre, majd nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Ha a vezérlőelem egy jelölőnégyzet, akkor átállítja annak állapotát. Bejelöletlen választógomb esetén a választógomb bejelölésre kerül.

Ha egy kombinált listamezőnél lépünk űrlap módba, akkor alapesetben az első elem lesz kiválasztva, ezt a fel- vagy lenyíl billentyűkkel módosíthatjuk.

Előfordulhat, hogy egyes űrlapokon a kombinált listamező kiválasztott elemének módosítása automatikusan új lapot nyit meg. Ilyen esetben az űrlap módba lépés után nyomjuk meg az ALT + lenyíl billentyűkombinációt. A megjelenő lehetőségek listájából válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a kívánt elemet, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

Egyes weblapokon az űrlapok nincsenek jól megtervezve a kisegítő lehetőségek használatához, és a JAWS nem rendelkezik elegendő információval a vezérlőelemek megfelelő felolvasásához. Ha a JAWS űrlap üzemmódban nem olvassa fel megfelelően a vezérlőelemeket, akkor a virtuális kurzort kell használnunk. Lépjünk az adott vezérlőelemre, majd kapcsoljuk be az űrlap módot az ENTER-rel és írjuk be az adatokat. Majd nyomjuk meg a numerikus billentyűzeten található PLUSZ billentyűt az űrlap módból való kilépéshez.

7.2.1.6 A webböngésző kezdőlapjának beállítása

Az Internet Explorer indításakor megjelenő weboldalt nevezzük kezdőlapnak. A kezdőlap címének megadásához válasszuk ki az Eszközök menü Internetbeállítások menüpontját. A megjelenő párbeszédpanel Általános lapfülén a Kezdőlap elemcsoport Cím szerkesztőmezőjébe gépeljük be a kezdőlapként használandó weboldal címét. A cím mezőbe tetszés szerinti címet beírhatunk, de választhatunk három gomb közül is:

Jelenlegi: az Internet Explorerben éppen aktuális oldalt tehetjük meg kezdőlapnak.

Alapértelmezett: A Microsoft cég által beállított kiinduló címet állíthatjuk be.

Üres lap: Az Internet Explorer indításakor semmilyen lap nem kerül betöltésre, ilyenkor a böngésző elindítása gyorsabb.

TAB-bal lépjünk a kiválasztott gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t. Végül menjünk a TAB-bal az OK gombig és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t.

7.2.1.7 A weblap megjelenítése új ablakban

Az Internet Explorerben lehetőségünk van az aktuális oldal mellett egy új böngészőablakban folytatni a böngészést. Új ablak megnyitásához válasszuk ki a Fájl menü Új almenüjének Ablak menüpontját vagy nyomjuk meg a CONTROL + N billentyűkombinációt. Az új ablakban automatikusan megjelenik az aktuális oldal. Az új ablakot az eredetitől teljesen függetlenül kezelhetjük.

Egy hivatkozáshoz tartozó weblapot is megnyithatunk új böngészőablakban, ha a hivatkozáson a szokásos ENTER helyett a SHIFT + ENTER billentyűkombinációt nyomjuk meg.

7.2.1.8 A weblap letöltésének leállítása

Ha egy weboldal letöltése közben meggondoljuk magunkat és mégsem szeretnénk megjeleníteni azt, akkor a letöltés megszakításához válasszuk ki a Nézet menü Leállítás menüpontját vagy nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt.

7.2.1.9 A weblap frissítése

Ha egy weboldal letöltése megszakadt vagy megszakítottuk, vagy azt bármilyen okból újra le szeretnénk tölteni, akkor válasszuk ki a Nézet menü Frissítés menüpontját vagy nyomjuk meg az F5 billentyűt.

7.2.1.10 A keretek (frame-ek) kezelése

A keretek a 90-es évek második felében jelentek meg, a segítségükkel egy weboldal több kisebb részre osztható. Előnye, hogy könnyű a weboldalnak csak egy adott részét (csak az egyik keretet) frissíteni, miközben a másik változatlan marad, azaz például a menü megváltoztatása nélkül a másik keretben megjeleníteni a menüponthoz tartozó tartalmat. A keretek által létrehozott felosztás függőleges, vízszintes vagy vegyes.

A keretek olvasása és kezelése a látássérült felhasználók számára bizonyos esetekben megoldható, de sok kényelmetlenséggel is járhat. A megcímkézett keretek nevét a JAWS felolvassa, mindig a bal felsőtől kezdve. A következő keretre való átlépéshez nyomjuk meg az M billentyűt, az előző keretre való visszalépéshez pedig a SHIFT + M billentyűkombinációt.

A keretek listájának megnyitásához használjuk az INSERT + F9 billentyűkombinációt. A listában a fel- vagy lenyíl billentyűkkel vagy a keret első betűjének megnyomásával mozoghatunk. A kurzort az ENTER billentyűvel vihetjük a kijelölt keret helyére. A lista az ESC billentyűvel zárható be.

A keretek jelzésének felolvasását módosíthatjuk a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelen. Nyomjuk meg az INSERT + V billentyűkombinációt, majd a listában a nyilakkal vagy a kezdőbetűvel keressük meg a Keretek jelzése vagy a Beépített keretek opciót. A SZÓKÖZ megnyomásával módosítsuk az állapotot. Végezetül nyomjuk meg az ENTER-t. Ha nem szeretnénk módosítani semmit, akkor nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt.

7.2.2 A Kedvencek listájának használata

7.2.2.1 Egy honlap felvétele a Kedvencek közé

A gyakran látogatott, kedvenc weboldalainkat egyszerűen és gyorsan elérhetjük, ha készítünk egy rájuk mutató ún. könyvjelzőt. Minden, így megjelölt weboldal címe bekerül a Kedvencek listájába, amelyet a mappaszerkezethez hasonlóan tetszés szerinti struktúrába szervezhetünk.

Egy weboldalt egyszerűen felvehetünk a kedvencek közé, ha az adott oldalon állva megnyomjuk a CONTROL + D billentyűkombinációt. Ekkor megjelenik az új könyvjelző a kedvencek listájának alján. A felvétel másik módja, ha böngészés közben a felvenni kívánt weboldalon kiválasztjuk a Kedvencek menü Hozzáadás a Kedvencekhez… menüpontját. A megjelenő Kedvenc hozzáadása párbeszédpanelen először a Legyen elérhető kapcsolat nélkül jelölőnégyzetre kerülünk. Ennek elsősorban akkor van jelentősége, ha modemes internet-kapcsolattal rendelkezünk: ha bejelöljük a SZÓKÖZ-zel, akkor az Internet Explorer a felvenni kívánt oldal tartalmát lementi egy külön mappába, így azt internet-kapcsolat nélkül is bármikor megnézhetjük. A Testreszabás gomb segítségével jeleníthetjük meg és módosíthatjuk az egyes oldalak frissítésére vonatkozó lehetőségeket. A Testreszabás gomb csak akkor válik aktívvá, ha a jelölőnégyzetet bejelöltük. TAB-bal továbblépve a Név szerkesztőmezőben szükség esetén módosíthatjuk az oldal nevét. Végezetül nyomjuk meg az ENTER-t vagy a TAB-bal lépjünk az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

7.2.2.2 Egy honlap megjelenítése a Kedvencek közül

A Kedvencek listájába felvett weboldalakat a Kedvencek menüben találhatjuk meg. Nyissuk meg a Kedvencek menüt, majd a le- vagy felnyíl billentyűk segítségével válasszunk a felvett oldalak közül, végül a kiválasztott weboldal nevén nyomjuk meg az ENTER-t.

7.2.2.3 A Kedvencek listájának rendezése

Új mappa létrehozása a jelölt weboldalak címének tárolására

Ha a megtekintett weboldalt a kedvencek között egy külön almenübe szeretnénk helyezni, de az almenü még nem létezik, akkor a megjelenő Kedvenc hozzáadása párbeszédpanelen a mappastruktúra megjelenítéséhez lépjünk a TAB-bal a Létrehozás gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t. Ezután TAB-bal lépjünk az Új mappa gombra és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t. A megjelenő szerkesztőmezőbe gépeljük be az új mappa nevét majd nyomjuk meg az ENTER-t. Ekkor létrejött az új mappa és rajta állunk. Befejezésül a weboldal felvételéhez nyomjuk meg az ENTER-t vagy lépjünk a TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Weblap felvétele a jelölt oldalak tárolására szolgáló adott mappába

Ha a megtekintett weboldalt a kedvencek között egy már létező almenübe szeretnénk felvenni, akkor válasszuk ki a Kedvencek menü Hozzáadás a Kedvencekhez menüpontját, majd a megjelenő Kedvenc hozzáadása párbeszédpanelen a mappastruktúra megjelenítéséhez lépjünk a TAB-bal a Létrehozás gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t. A megjelenő fanézetben keressük ki a nyílbillentyűkkel azt a mappát, amelyikben el akarjuk helyezni, majd nyomjuk meg az ENTER-t, vagy lépjünk a TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t.

Törlés a jelölt weboldalak címének tárolására szolgáló mappából

Egy korábban a kedvencek közé felvett weboldal címet a legegyszerűbben a helyi menü segítségével törölhetjük. A Kedvencek menüben válasszuk ki a törölni kívánt címet, majd nyissuk meg a helyi menüt és válasszuk ki a Törlés menüpontot.

A korábban felvett weboldal törlését a Kedvencek menü Kedvencek rendezése… menüpontjával vagy a CONTROL + B billentyűkombinációval is kezdeményezhetjük. A Kedvencek rendezése párbeszédpanelen TAB-bal lépjünk a Kedvencek lista gombra, majd nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t. A megjelenő kedvencek fanézetben a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a törlendő oldal címét és nyomjuk meg az ALT + T billentyűkombinációt vagy TAB-bal keressük meg a Törlés gombot és nyomjuk meg az ENTER-t. A törléshez használhatjuk egyszerűen a DELETE billentyűt is. Ekkor kapunk egy kérdést, hogy Biztos a Lomtárba szeretnénk-e dobni a kijelölt elemet. A törléshez válasszuk az Igen gombot, a törlés visszavonásához a Nem gombot. A kedvencek listáját ismét megnyithatjuk, ha megnyomjuk az ALT + T billentyűkombinációt. Hasonlóan tudunk a Kedvencek rendezése párbeszédpanelen új mappát létrehozni, weboldalt vagy mappát átnevezni, illetve egy már létező címet egy másik mappába áthelyezni.

7.2.3 A böngészőprogram beállítása

7.2.3.1 A beépített eszköztárak megjelenítése és elrejtése

Az eszköztárak megjelenítését a Nézet menü Eszköztárak almenüjének parancsaival tudjuk be- vagy kikapcsolni. Az Internet Explorerben alapértelmezetten a Szokásos gombok, a Címsor és a Hivatkozások eszköztárak találhatóak meg. Néhány szoftver a telepítés során további eszköztárakkal egészíti ki a meglévőket.

7.2.3.2 Képek megjelenítése és elrejtése a weblapon

Lehetőségünk van a weboldalakon szereplő képek megjelenítését letiltani. Erre főleg akkor lehet szükségünk, ha a képek letöltése jelentős mértékben lelassítja a weboldalak betöltődését, vagy ha a képek megzavarják a JAWS működését. Fontos lehet ez akkor is, ha az internet-szolgáltató a le- és feltöltött adatmennyiség alapján számláz (ez főleg a mobilinternet-szolgáltatók esetén jellemző), ilyenkor a képek letöltésének kikapcsolásával a felhasznált adatmennyiséget jelentősen csökkenteni lehet.

A képek megjelenítésének be- vagy kikapcsolásához válasszuk ki az Eszközök menü Internetbeállítások menüpontját. A megjelenő párbeszédpanelen lépjünk a Speciális lapfülre, ahol egy listába kerülünk. A le- vagy felnyíl billentyűkkel tudjuk kiválasztani a módosítani kívánt opciót, melyeknek ON és OFF állapota van. A SZÓKÖZ billentyű megnyomásával tudunk váltani a két állapot között. A lenyíl billentyűvel keressük meg a Képek megjelenítése opciót a Multimédia csoportban. Mivel ez a lista végefelé található, gyorsabban megtaláljuk, ha előbb a lista aljára ugrunk az END billentyűvel, majd a felnyíl billentyűvel alulról felfelé indulva keressük meg. A képek megjelenítése alapesetben be van kapcsolva, a kikapcsoláshoz nyomjuk meg a SZÓKÖZ billentyűt. Végül nyomjuk meg az ENTER-t vagy lépjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t.

Ezután bármilyen weboldal megnyitásakor a képek helyét ún. helyőrzőkkel jelöli meg az Internet Explorer. Egyes helyőrzők a képek tartalmára utaló szövegeket is tartalmazhatnak.

Lehetőségünk van a képek megjelenítésére egyenként is, ehhez álljunk a weboldalon a kép helyére, majd válasszuk ki a helyi menü Kép megjelenítése menüpontját.

7.2.3.3 A korábban meglátogatott URL-ek megjelenítése a címsor használatával

A korábban meglátogatott weboldalak újbóli megjelenítéséhez két lehetőség áll a rendelkezésünkre. Az első a címsor használata, ahol elérhető a korábban meglátogatott honlapok címe. Ehhez lépjünk a címsorba az ALT + C billentyűkombinációval vagy az F6 billentyűvel, majd kezdjük begépelni a címsorba az oldal URL címét. Néhány karakter leütése után az Internet Explorer felkínálja a teljes URL-t. Ha a felkínált cím megfelel, akkor nyomjuk meg az ENTER-t. Lehetőségünk van továbbá a címsorba korábban beírt címek listájának megjelenítésére is, ehhez nyomjuk meg az F4 billentyűt. A korábban meglátogatott weboldalak címe között a le- vagy felnyíl billentyűkkel választhatunk, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Az F4 használata előtt nem szükséges a címsorba belépni.

A korábban meglátogatott weboldalak újbóli megjelenítésének másik módja az Előzmények lista használata. A lista megjelenítéséhez használjuk a CONTROL + H billentyűkombinációt. A megjelenő Előzmények ablakban fa nézetben jelennek meg a korábban meglátogatott weboldalak hivatkozásai. Válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a megjeleníteni kívánt oldalt, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Végül az Előzmények lista eltüntetéséhez nyomjuk meg ismét a CONTROL + H billentyűkombinációt.

A két módszer közötti különbség, hogy a címsorban csak az oda begépelt URL-ek jelennek meg, míg az Előzmények ablakban azok a hivatkozások is szerepelni fognak, amelyeket nem az URL begépelésével, hanem például egy másik oldalról, egy hivatkozás segítségével értünk el.

7.2.3.4 Az előzmények listájának (History) törlése

Lehetőségünk van arra, hogy beállítsuk, egy meglátogatott weboldal meddig szerepeljen az előzmények között, illetve törölhetjük az előzmények teljes listáját is. Ehhez válasszuk ki az Eszközök menü Internetbeállítások menüpontját, majd a megjelenő párbeszédpanel Általános lapfülén a TAB-bal keressük meg az Előzmények elemcsoport Előzmények megőrzése (nap): léptethető szerkesztőmezőjét. Itt gépeljük be, vagy a le- és felnyíl billentyűkkel válasszuk ki, hogy az Internet Explorer hány napra visszamenőleg tárolja a meglátogatott honlapok listáját, a legmagasabb lehetséges érték 99 nap. Az előzményeket törölni ugyanitt tudjuk, az Előzmények törlése gomb megnyomásával.

7.2.4 Biztonsági megfontolások

7.2.4.1 Mit jelent a védett webhely fogalma? (A felhasználónév és a jelszó használata.)

Védet webhelynek nevezzük a nem nyilvános weboldalakat. Egy védett webhelyre csak felhasználónév és jelszó használatával léphetünk be, miután regisztráltuk magunkat. A felhasználónév (username) egy bejelentkezési jogosultságot biztosító felhasználói azonosító. A jelszó (password) távoli számítógépek használata esetén a felhasználó jogosultságát ellenőrző, illetve állományainak titkosságát védő karakter sor. A jelszavunk mindig legyen lehetőleg legalább nyolc karakter hosszú, betűket és számjegyeket egyaránt tartalmazzon. Ne válasszunk közismert vagy könnyen kitalálható szavakat például a születési időnket vagy valamelyik rokonunk, háziállatunk nevét. Jelszavunkat tartsuk titokban.

7.2.4.2 A digitális tanúsítvány fogalma

A digitális tanúsítvány egy kibocsátó hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, amely tartalmazza a tulajdonos azonosítására szolgáló adatokat, így azokat valódinak fogadhatjuk el. Ez tartalmazza az adott tulajdonos (ez lehet személy vagy szervezet is) nevét és adatait, az ún. nyilvános kulcsát, illetve a kibocsátó szervezet digitális aláírását.

Az Internet Explorer program kétféle tanúsítványt alkalmaz:

- A személyes tanúsítvány azt tanúsítja, hogy a felhasználó valóban az, akinek mondja magát. Az ebben található adatokra akkor van szükség, amikor az interneten keresztül a felhasználó személyes információt küld egy olyan webhelyre, amely a felhasználó kilétét bizonyító tanúsítványt igényel.

- A webhelytanúsítvány azt tanúsítja, hogy az adott webhely biztonságos és valódi. Ez a tanúsítvány garantálja, hogy más webhely nem élhet vissza az eredeti webhely azonosítóival.

7.2.4.3 A titkosítás fogalma és használatának célja

A titkosítás olyan matematikai eljárás, melynek során egy üzenetet megváltoztatunk. Az eredeti üzenet csak valamilyen, kizárólag a küldő és a címzett által ismert eljárás segítségével fejthető vissza. Az algoritmus jellege alapján két, alapvetően eltérő titkosító megoldást különböztetünk meg, ezek: a szimmetrikus kulcsú, illetve az asszimmetrikus, vagy másnéven nyilvános kulcsú eljárások.

Szimmetrikus titkosítás

Ennél az eljárásnál a titkosításhoz és a visszafejtéshez használt kulcs megegyezik. A szimmetrikus kódolók előnye, hogy az algoritmusok gyorsak, hátrányuk, hogy a kulcsot az adatátvitel előtt valahogy el kell juttatni egyik féltől a másikig. Mivel a két fél közötti csatorna nem biztonságos, ezért erre valamilyen speciális módszert kell találni. A kulcsot feltétlenül titokban kell tartani. Amennyiben valaki hozzáfér, úgy képes az összes korábbi üzenetet dekódolni, illetve bármelyik fél nevében üzenetet hamisítani. A másik komoly probléma, hogy minden kommunikációs partnerhez különböző kulcsot kell használni, hisz közös kulcs esetén el tudnák olvasni egymás üzeneteit.

Az asszimmetrikus titkosítás

Mint láttuk, a szimmetrikus eljárás gyenge pontja a titkosítás kulcsa, amit valamilyen megbízható módon kell a címzettel tudatnunk. Ezt a problémát a nyilvános kulcsú titkosító algoritmusok oldják meg, melyek egy összetartozó kulcspárt használnak. Az egyik neve titkos kulcs (private key), ezt - mint a neve is mutatja - titokban tartjuk és csak a tulajdonos rendelkezik vele. A másik, nyilvános kulcsot (public key) pedig szabadon elérhetővé tesszük bárki számára.

Ha a tulajdonos nyilvános kulcsát használjuk egy üzenet titkosítására, biztosak lehetünk abban, hogy az üzenetet csak a címzett tudja majd elolvasni (a titkos kulcsa segítségével). És fordítva: a tulajdonos titkos kulcsával titkosított adatokat csak a tulajdonos nyilvános kulcsával lehet feloldani, azaz ilyenkor biztosak lehetünk abban, hogy az üzenet valóban a tanúsítvány tulajdonosától származik.

A módszer előnye a szimmetrikus megoldással szemben, hogy nincs szükség védett csatornán történő, előzetes egyeztetésre. Hátránya, hogy lassabb, mint a szimmetrikus esetben, így nagy mennyiségű adat védelmére egyelőre nem használják.

A titkosítás használata: a küldő az információt (pl. üzenetet) kódolt információvá alakítja át. A címzett a kódolt adatokat visszafejti, ezzel egyidőben ellenőrizheti a küldő kilétét, illetve az adatok sértetlenségét.

7.2.4.4 Annak veszélye, hogy a letöltött fájl vírussal fertőzheti meg a számítógépet

A vírusok rossz szándékkal készített programok, amelyek a rendszerbe a tudtunk nélkül kerülnek be. Képesek önmaguk sokszorosítására és bizonyos feltételek teljesülése esetén kellemetlenségeket vagy adatvesztést okozhatnak, illetve erőforrásokat köthetnek le, mint például a processzor, a memória vagy a merevlemez-kapacitás.

Az interneten nagy mennyiségben találhatunk programokat, programfrissítéseket és egyéb fájlokat. Ezeket egyszerűen letölthetjük a fájlokra mutató hivatkozások segítségével. Ha lehetséges, akkor a programokat a program gyártójának hivatalos honlapjáról, vagy egy megbízható weboldalról szerezzük meg, mégis előfordulhat, hogy vírussal fertőzött fájlokat töltünk le. Ezért célszerű minden letöltött állományt, a megnyitásuk előtt, egy víruskereső programmal ellenőrizni.

A legtöbb víruskereső program már a letöltési folyamat közben megvizsgálja a gépünkre kerülő állományokat, így nagyobb biztonságot nyújt a vírusokkal szemben. A hatékonyabb védelem érdekében a víruskereső programunk vírusadatbázisa mindig legyen naprakész.

7.2.4.5 Annak veszélye, hogy a hitelkártyát az interneten használók csalás áldozatai lehetnek

Egyre több számítógép-felhasználó végez internetes banki műveleteket, vásárol vagy részt vesz pl. árveréseken.

Jelszóhalászat (Phishing): a jelszóhalászat során a felhasználó egy olyan weboldalra érkezik, amely megtévesztően hasonlít egy általa már ismert és megbízhatónak tartott oldalra, például a bankja weboldalára. Amikor gyanútlanul megadja az adatait (például bankszámlaszám, azonosító, belépési kód), akkor a támadók számára hozzáférhetővé válik az illető bankszámlája. A jelszóhalászat anyagi szempontból sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint egy vírus- vagy féreg működése. Éppen ezért az olyan e-maileket, amelyek személyes adatok, így például bankszámlaszám vagy jelszavak megadására szólítanak fel, azonnal törölni kell. A pénzintézetek vagy biztosítók soha nem kérnek ehhez hasonló adatokat e-mailben. Ha netán bizonytalanok vagyunk, telefonon vagy a bankfiókban személyesen ellenőrizzük le a kérés valódiságát.

A jelszavak kiválasztásánál is járjunk el gondosan! Ne használjunk könnyen megfejthető jelszavakat, ne tároljuk azokat nyilvános helyen és titkosítás nélkül. A böngészőprogramunkban is mindig utasítsuk el a jelszavak tárolását.

7.2.4.6 A tűzfal fogalma

Gépünkön tárolt adataink biztonságát az interneten keresztül számtalan veszély fenyegeti. Hackerek törhetik fel a rendszerünket, ellophatják fontos és személyes adatainkat. Néhány hónap alatt több ezer behatolási kísérlet is történhet ugyanarra a gépre, éppen ezért elengedhetetlen a vírusellenőrző szoftverek mellett a tűzfal alkalmazása. A tűzfal (firewall) alkalmazásával szabályozni lehet a be- és kimenő internetes adatforgalmat, azaz beállíthatjuk, hogy kik, mikor, milyen szolgáltatásokat érhetnek el. A belső hálózat ezen az egy ponton keresztül csatlakozik a külvilághoz.

7.3 Keresés a weben

7.3.1 Keresőgép használata

7.3.1.1 Egy meghatározott keresőgép kiválasztása

Sokféle internetes kereső működik, ezek közül a Google az egyik leggyorsabb és legismertebb keresője, ami bár eredendően angol nyelvű, napjainkra már rendelkezik magyar nyelvű kezelőfelülettel is. A Google segítségével több mint hárommilliárd weboldal tartalmában kereshetünk, és a megtalált weboldalak rendszerint megbízhatóak a keresett szavak szempontjából. További érv a Google mellett, hogy jól kezelhető a JAWS programmal.

7.3.1.2 Meghatározott információ keresése kulcsszavak és kifejezések használatával

Nyissuk meg az Internet Explorer böngészőt, majd válasszuk a Fájl menü Megnyitás menüpontját, vagy használhatjuk a CONTROL + O billentyűkombinációt is. A megjelenő Megnyitás párbeszédpanelen gépeljük be a www.google.hu címet, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Az oldal betöltődésének állapotáról az állapotsor ad információt, amelyet az INSERT + PAGEDOWN billentyűkombinációval hallgathatunk meg. A „Kész” üzenet jelzi, hogy az oldal betöltődött.

A Google weboldalának betöltődése után alapértelmezetten a keresési szerkesztőmezőn állunk, ha mégsem, akkor keressük meg a szerkesztőmezőt az E billentyűvel, amelyet azonban csak akkor tudunk használni, ha a navigációgyorsító billentyűk be vannak kapcsolva. Ha nincsenek bekapcsolva, lépjünk az oldal elejére a CONTROL + HOME billentyűkombinációval, majd a LENYÍL vagy a TAB billentyűvel keressük meg a szerkesztőmezőt. Az űrlap módba lépéshez nyomjuk meg az ENTER-t.

Írjuk be a szerkesztőmezőbe a keresett szöveget vagy annak egy részletét. Ha valamilyen mondatra, egy kifejezés egészére akarunk keresni, azt írjuk macskakörmök közé, például „Arany János”. Ha beírtuk a keresendő szót vagy kifejezést, akkor nyomjuk meg az ENTER-t. Ekkor megjelenik a találatok listája és ezzel egyidejűleg kilépünk az űrlap módbol.

Találatok megkeresése

A címsorok a weboldalak szövegének, tartalmának tagolására használhatóak, és ha ezeket szabványosan használják, a JAWS segítségével közvetlenül is el lehet érni ezeket, így könnyebben kiigazodhatunk a weboldalakon. A szabványos címsorok listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg az INSERT + F6 billentyűkombinációt. A nagyobb mértékű tagoláshoz több címsorszint is létezhet a weboldalakon belül, és lehetőség van az azonos szinten levő címsorok megjelenítésére külön is. Ehhez nyomjuk meg az adott címsor-szintnek megfelelő számot a karakteres billentyűzeten. Mivel a Google a találatokat második címsor-szintű hivatkozásokkal jelzi, a találatok elérésének legegyszerűbb módja a 2-es billentyű többszöri megnyomása. Lépjünk az oldal elejére a CONTROL + HOME billentyűkombinációval, majd nyomjuk meg a 2-es billentyűt. Ekkor az első találat hivatkozására kerülünk, de a találatokat megkereshetjük a nyílbillentyűkkel vagy a TAB-bal is. A Google még az első találat előtt kiírja a keresett kifejezést, a találatok számát és a keresésre fordított időt is.

Egy találat mindig weboldalra mutató hivatkozással kezdődik, majd az adott weboldal szövegének azon részéből idéz, amely tartalmazza a keresett kifejezést is, a szövegkörnyezetével együtt. A talált weboldalakat az ENTER megnyomásával nyithatjuk meg. Ha azt szeretnénk, hogy a találati lista oldala a kiválasztott oldal megnyitásával ne tűnjön el, azt új ablakban is meg lehet nyitni a helyi menü Megnyitás új ablakban menüpontjával vagy a SHIFT + ENTER billentyűkombinációval. Ha a talált weboldal nem megfelelő, akkor azt bezárhatjuk az ALT + F4 billentyűkombinációval, majd az eredeti ablakban továbbléphetünk a következő találatra.

A Google alapértelmezetten 10 találatot jelenít meg. A lista végén olvasható számozott hivatkozásokkal a további találati oldalakra léphetünk, amelyek a 11-20., 21-30. stb. találatokat tartalmazzák.

Ha a találatok között nincs megfelelő, lehetőségünk van újabb keresést indítani más kulcsszavakkal közvetlenül a találati oldalról is. Ehhez lépjünk az oldal elejére a CONTROL + HOME billentyűkombinációval, majd ismét keressük meg a keresési szerkesztőmezőt és váltsunk űrlap módba. Jelöljük ki a szerkesztőmezőben lévő szöveget a CONTROL + A billentyűkombinációval, majd nyomjuk meg a törléshez a DELETE billentyűt. Ezután begépelhetjük az újabb keresési kulcsszavakat.

7.3.1.3 Keresési feltételek kombinációjának használata a keresésnél

A találatok egyértelműsége, illetve a megtalált weboldalak számának csökkentése érdekében lehetőségünk van különböző szempontok szerint pontosítani a keresési feltételeket. Ehhez a keresési mezőben több kulcsszót is megadhatunk, ezeket szóközökkel válasszuk el, ne használjunk pl. vesszőt vagy más írásjeleket (pl. kutya macska medve). A további pontosítás érdekében minden kulcsszó elé egyenként rendelhetünk + (plusz) vagy - (mínusz) jelet (operátort), ezek jelentése a következő:

+ (plusz) = Azon oldalak hivatkozásait jeleníti meg, amelyek tartalmazzák az adott szót.

(mínusz) = A kereső olyan oldalakat keres, amelyen az adott kulcsszó nem szerepel.

Például ha olyan oldalt keresünk amelyen szerepel a kutya és a macska szó, de a medve nem, akkor írjuk be a keresési mezőbe a következőt: +kutya +macska -medve

Abban az esetben, ha a több kulcsszavas keresés során a kulcsszavakhoz nem rendelünk operátort (pl. kutya macska medve), a kereső olyan oldalakat is megad eredményül, amelyek nem tartalmazzák az összes kulcsszót (például a macskát és a medvét igen, a kutyát nem).

További keresési feltételeket is megadhatunk a Google Speciális keresés oldalán.

7.3.1.4 A weblap szövegének, képének és URL-jének másolása egy külön dokumentumba

Az interneten való böngészés során előfordulhat, hogy a számunkra hasznos információkat külön dokumentumba szeretnénk elmenteni, hogy azt később is fel tudjuk használni. Ehhez a kiszemelt információt be tudjuk másolni egy másik dokumentumba. Szöveges információk másolásához elsőként jelöljük ki a másolni kívánt szövegrészt. Amennyiben az oldal teljes szövegét át szeretnénk másolni, használjuk a Szerkesztés menü Az összes kijelölése menüpontját vagy a CONTROL + A billentyűkombinációt. Ezután válasszuk ki a Szerkesztés menü Másolás menüpontját vagy nyomjuk le a CONTROL + C billentyűkombinációt. Végül álljunk a Word vagy egyéb szöveges dokumentum azon pontjára, ahová szeretnénk a szöveget beilleszteni, és válasszuk ki a Szerkesztés menü Beillesztés menüpontját vagy nyomjuk le a CONTROL + V billentyűkombinációt.

Ha csak az aktuális weboldal címét szeretnénk másolni, akkor a weboldal ablakában nyomjuk meg az ALT + C billentyűkombinációt, ezzel kijelöljük a címsávban az aktuális weboldal címét. Nyomjuk meg a CONTROL + C billentyűkombinációt, ezzel a címet a vágólapra másoltuk. Lépjünk át az ALT + TAB billentyűkombinációval abba az ablakba, ahova be szeretnénk illeszteni a címet. Végül a Szerkesztés menü Beillesztés menüpontjával vagy a CONTROL + V billentyűkombinációval illesszük be a címet a dokumentumba.

Előfordulhat, hogy csak egy, a weboldalon található képet szeretnénk letölteni. Álljunk a képre, majd válasszuk ki a helyi menü Kép mentése más néven menüpontját, végül a megjelenő Mentés másként párbeszédpanelen adjuk meg a letöltött kép nevét, és hogy melyik mappába kerüljön.

7.3.1.5 Weblap elmentése a meghajtóra szöveges állományként, HTML fájlként

A weboldalak megtekintésén túl lehetőségünk van azok elmentésére is számítógépünk háttértárolóira, így internet-csatlakozás nélkül is bármikor megtekinthetjük azokat. Egy weboldal mentéséhez válasszuk ki a Fájl menü Mentés másként menüpontját. A megjelenő weblap mentése párbeszédpanelen gépeljük be a fájl nevét, ha a felajánlott név nem felelne meg, majd lépjünk a TAB-bal a Fájl típusa kombinált listába és válasszuk ki a le- vagy felnyíl billentyűkkel, hogy milyen formátumban szeretnénk a weboldalt elmenteni. A következő lehetőségek közül választhatunk:

Teljes weblap (*.htm;*.html): Az aktuális oldal megjelenítéséhez szükséges valamennyi fájlt, például a képeket és a hangokat is elmenti. A háttértáron létrejön a weboldal és a weboldal elemeit tartalmazó mappa.

Webarchívum, egyetlen fájl (*.mht): A weboldalt elmenthetjük egyetlen fájlba tömörítve.

Weblap, csak HTML (*.htm;*.html): Az oldal a képek és egyéb összetevők nélkül lesz elmentve HTML formátumban.

Szövegfájl (*.txt): Csak a weboldal szöveges információit menti el.

Végül lépjünk a TAB-bal a Mentés gombra és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t.

Egy weboldalt a rá mutató hivatkozás segítségével úgy is elmenthetünk, hogy nem nyitjuk meg. Ehhez lépjünk a rá mutató hivatkozásra, majd a helyi menüben válasszuk ki a Cél mentése más néven menüpontot és nyomjuk meg az ENTER-t. A megjelenő Mentés másként párbeszédpanelen adjuk meg a letöltendő fájl nevét és helyét, majd lépjünk a TAB-bal a Mentés gombra és nyomjuk meg az ENTER vagy a SZÓKÖZ billentyűt.

7.3.1.6 Szöveges állomány, képfájl, hangfájl, videofájl és program letöltése egy weblapról a meghajtó adott helyére

Az interneten sok olyan programot, dokumentumot és más, különféle fájlokat találhatunk, amelyeket letölthetünk a számítógépünkre. Az internetről való letöltést azonban csak kellő körültekintéssel végezzük el, hiszen a letöltött állomány akár vírussal fertőzött is lehet. Ezért ha tehetjük, az egyes programokat csak a gyártó hivatalos weboldaláról, vagy egy ismert és megbízható honlapról töltsük le, majd ellenőrizzük valamilyen vírusirtó programmal.

Egy fájl letöltéséhez először álljunk a letöltendő fájlra mutató hivatkozásra, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Ekkor megjelenik a Fájl letöltése - biztonsági figyelmeztetés párbeszédpanel, ahol két lehetőség közül választhatunk. A Megnyitás vagy Futtatás gomb választása esetén a Windows a letöltés után a fájlt a megfelelő programmal rögtön megnyitja, illetve a programokat rögtön lefuttatja. A Mentés gombbal a fájl számítógépünkre történő elmentését kezdeményezhetjük, amihez a megjelenő Mentés másként párbeszédpanelen adhatjuk meg a fájl nevét és helyét. Ha mégsem szeretnénk letölteni a fájlt, akkor válasszuk a Mégse gombot vagy nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt.

A letöltési idő jelentősen függ a fájl méretétől és a rendelkezésünkre álló internet-kapcsolat sávszélességétől. A letöltés ideje alatt a Fájl letöltése párbeszédpanelen információkat kaphatunk a letöltés állapotáról, ezeket meghallgathatjuk, ha megnyomjuk az INSERT + B billentyűkombinációt. Ha a párbeszédpanel bezárása a letöltés végén jelölőnégyzetet bejelöljük a SZÓKÖZ-zel, akkor a letöltés végeztével az ablak bezáródik, ellenkező esetben nyitva marad. A letöltést megszakíthatjuk az ablakban megtalálható Mégse gomb megnyomásával vagy az ESCAPE billentyű megnyomásával.

Előfordulhat, hogy ha egy letölteni kívánt fájlra mutató hivatkozáson megnyomjuk az ENTER-t, akkor a böngésző nyitja meg a fájlt. Ilyenkor lépjünk vissza az ALT + balranyíl billentyűkombinációval, majd keressük meg újra a kiválasztott hivatkozást. Nyissuk meg a helyi menüt, majd válasszuk ki a Cél mentése más néven menüpontot.

7.4 A weboldal nyomtatása

7.4.1 Előkészületek a nyomtatáshoz

7.4.1.1 Weblap nyomtatási képének megtekintése

A nyomtatás megkezdése előtt megtekinthetjük a képernyőn az oldalak nyomtatott formáját. A nyomtatási kép megtekintéséhez válasszuk ki a Fájl menü Nyomtatási kép menüpontját. A megjelenő Nyomtatási kép párbeszédpanelen lehetőségünk van a nyomtatási kép nézetének módosítására a párbeszédpanel tetején található eszköztár segítségével. A CONTROL + HOME billentyűkombinációval lépjünk a beállítások elejére, majd a lenyíl billentyűvel érhetjük el a különböző beállítási lehetőségeket. Válasszunk a lehetőségek közül, majd a kiválasztott gombon nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A következő billentyűparancsokat használhatjuk:

Nyomtatás: ALT + N: Elindíthatjuk a nyomtatást.

Oldalbeállítás: ALT + U: Megnyitja az Oldalbeállítás párbeszédpanelt, ahol a nyomtatáshoz szükséges oldalbeállításokat tehetjük meg.

Első és utolsó oldal: ALT + HOME vagy ALT + END: több oldalas weboldal nyomtatási képének megtekintésekor az első vagy az utolsó oldalra válthatunk.

Előző és következő oldal: ALT + balranyíl vagy ALT + jobbranyíl: többoldalas weblap nyomtatási képének megtekintésekor az előző vagy a soron következő oldalra válthatunk.

Oldal: ALT + A: az Oldal szerkesztőmezőbe lépve megadhatjuk a megnézni kívánt oldalszámot.

Kicsinyítés és nagyítás: a NUMLOCK billentyű bekapcsolt állapota mellett az ALT + MÍNUSZ vagy ALT + PLUSZ billentyűkombinációkkal lehet a megjelenített oldalkép méretét csökkenteni vagy növelni.

Súgó: ALT + S: a súgó megjelenítése.

A Nyomtatási képből a Bezárás gombbal vagy az ESCAPE billentyűvel léphetünk ki.

7.4.1.2 A weblap tájolásának megváltoztatása (álló vagy fekvő formátum). A papírméret megváltoztatása

A weblap tájolásának és a nyomtatáshoz használt papír méretének megtekintéséhez és módosításához válasszuk ki a Fájl menü Oldalbeállítás menüpontját. A megjelenő Oldalbeállítás párbeszédpanelen beállíthatjuk, hogy milyen módon jelenjen meg az oldal a nyomtatásban. A Papír elemcsoport Méret kombinált listájában a nyílbillentyűkkel vagy a megfelelő kezdőbetűvel állíthatjuk be a nyomtatóban lévő papír méretét. Alapértelmezetten az A4 van beállítva.

A tájolás megváltoztatásához a TAB-bal keressük meg a Tájolás elemcsoportot, majd a nyílbillentyűkkel állítsuk be, hogy álló vagy fekvő helyzetű lapra történjen az oldal kinyomtatása. Végül nyomjuk meg az ENTER-t vagy menjünk a TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t.

7.4.1.3 A weblap margóinak megváltoztatása (felső, alsó, bal és jobb margók)

A weblap margóinak megtekintéséhez és módosításához válasszuk ki a Fájl menü Oldalbeállítás menüpontját. A megjelenő Oldalbeállítás párbeszédpanelen a Margók elemcsoportban állíthatjuk be milliméterben a nyomtatás során használt margók méretét. Lépjünk TAB-bal A Margók elemcsoportba, majd gépeljük be a Bal, Jobb, Felső vagy Alsó szerkesztőmezőbe az új margó méretet. Végezetül nyomjuk meg az ENTER-t vagy menjünk a TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t.

7.4.2 Nyomtatás

7.4.2.1 A weblap nyomtatási beállításainak elvégzése, például: az egész weblap, meghatározott oldal(ak), meghatározott keret (frame), a kijelölt szöveg nyomtatása, példányszám meghatározása

Lehetőségünk van a weboldalak kinyomtatására. Ha az aktuális weboldal valamely területét, keretét szeretnénk kinyomtatni, akkor azt a nyomtatás előtt ki kell jelölnünk. Keret kijelöléséhez lépjünk a keretre az F6 billentyűvel vagy a CONTROL + TAB billentyűkombinációval. A keretek listázásához nyomjuk meg az INSERT + F9 billentyűkombinációt, majd a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a listából azt, amelyre ugrani szeretnénk, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

A nyomtatás megkezdéséhez válasszuk ki a Fájl menü Nyomtatás menüpontját vagy nyomjuk meg a CONTROL + P billentyűkombinációt. A megjelenő Nyomtatás párbeszédpanel Általános lapfülének Nyomtató kiválasztása elemcsoportjában a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a használni kívánt nyomtatót. Ezután lépjünk a TAB-bal a Nyomtatási tartomány elemcsoportra és válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a weboldal kinyomtatandó területét. Alapértelmezetten a teljes dokumentum van beállítva. Ha csak a korábban kijelölt területet szeretnénk kinyomtatni, akkor válasszuk ki a Kijelölt terület lehetőséget. TAB-bal továbblépve begépelhetjük a kinyomtatandó oldal vagy oldalak számát a nyomtatási tartomány szerkesztőmezőbe. Egy oldaltartományt, például a dokumentum másodiktól az ötödik oldalig tartó részét a következőképpen adhatjuk meg: 2-5. A TAB-bal ezután a Példányszám léptethető szerkesztőmezőbe léphetünk, ahol a fel- vagy lenyíl billentyűkkel beállíthatjuk a kinyomtatandó példányszámot, vagy azt be is gépelhetjük.

Keret nyomtatásakor lehetőségünk van a keretek nyomtatási módjának megadására. Kinyomtathatjuk a kijelölt keretet, az összes keretet egyenként vagy a teljes lapot, ahogy az a böngészőprogramban megjelent. A keret nyomtatási beállításához lépjünk a Beállítások lapfülre a CONTROL + TAB billentyűkombinációval, majd a Keretek nyomtatása elemcsoportban válasszunk a nyílbillentyűkkel az Ahogy a képernyőn megjelenik, Csak a kijelölt keretet vagy a Minden keretet külön lehetőségek közül. A keretekre vonatkozó beállítás csak akkor érhető el, ha kereteket tartalmazó weblapot kívánunk nyomtatni. A nyomtatás megkezdéséhez lépjünk a TAB-bal a Nyomtatás gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t.

7.5 Az elektronikus levelezés

7.5.1 Fogalmak és szakkifejezések

7.5.1.1 Az e-mail cím felépítése és szerkezete

Egy e-mail cím a felhasználónévből és az elektronikus postaládát fenntartó szolgáltató domain nevéből tevődik össze. E két elemet a @, angolul at jel köti össze. Egy e-mail cím ezért ilyen formátumú lehet: kovacs@napsugar.hu.

A fenti e-mail címben a kovacs a felhasználónév és a napsugar.hu a domain név.

7.5.1.2 Az elektronikus levelező rendszerek előnyei, például: a kézbesítés gyorsasága, alacsony költségek, az e-mail postafiók elérhetősége különböző helyekről

Az e-mail az internet elektronikus levelezési rendszere, amely segítségével percek alatt küldhetünk üzenetet a világ bármely pontjára. Az interneten küldött levelek továbbítását és tárolását ún. levelezőszerverek végzik. Ha levelezni szeretnénk az interneten keresztül, akkor rendelkeznünk kell egy levelezőszerveren található postafiókkal és a hozzá tartozó e-mail címmel. A küldött vagy fogadott levelek a levelezőszerveren tárolt postafiókunkba érkeznek, ahol megnézhetjük őket, vagy egy levelezőprogram segítségével letölthetjük azokat a számítógépünkre, ilyenkor azok a szerverről törlődnek. A beérkezett üzeneteinket bárhol megnézhetjük, feltéve hogy ott van internet-csatlakozási lehetőség.

Az e-mail használata lényegesen olcsóbb, mint egy hagyományos levél elküldése. Lehetőségünk van levelet küldeni egyszerre több címzettnek is, és csatolhatunk a levelünkhöz különböző fájlokat. Elektronikus levelezőlistákhoz csatlakozva akár napi rendszerességgel juthatunk hozzá friss információkhoz a világ bármely részéről.

7.5.1.3 Az internetes etikett („netikett”) fontossága, például: megfelelő leírás az e-mail üzenet tárgy mezőjében, az e-mail válasz tömörsége, a kimenő üzenetek helyesírás-ellenőrzése

Az internetes kommunikáció tartalmi kérdéseiben a felhasználók által hallgatólagosan elfogadott Netikett a meghatározó szabályrendszer. Ez az interneten követendő etikai és technikai szabályok, illetve ajánlások gyűjteménye. Erről bővebben olvashatunk a Magyar Elektronikus Könyvtár weboldalán http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/kultura/rfc1855h.hun

címen. Néhány fontosabb szabály:

Használjunk vegyesen kis- és nagybetűket, akárcsak a közönséges íráskor. A csupa nagybetű a kiabálásnak felel meg. A levél tárgya utaljon a levél tartalmára. A levél legyen mentes a helyesírási hibáktól. A csatolt állomány mérete ne legyen túl nagy. Amikor egy levélre válaszolsz, csak annyit idézz az eredeti anyagból, hogy érthető legyen a válaszod és ne többet. Rendkívül rossz szokás az egész levelet idézni a válaszban. Töröld ki a felesleget.

Smiley

Az elektronikus levelezésben gyakran elhagyhatók a postai levelek esetében megszokott formaságok, ugyanakkor fellelhetők olyan jelölések, amelyek a hagyományos leveleknél nem megszokottak. Mivel az internetes kommunikáció elsősorban írásban történik, és az írott szövegben nehezen lehet megállapítani a szöveg írójának érzelmeit, hangsúlyait, ezek jelölésére különféle egyezményes jeleket vezettek be. Ezeket a jeleket a közhasználatban gyakran smiley-nak (szmájli) nevezzük.

Ilyenek például:

:-) mosolygó

:-( bánatos

:-O kiabáló

;-) kacsintó

7.5.1.4 A Súgó funkcióinak használata

Az egyes feladatok elvégzéséhez segítséget kaphatunk az Outlook Expressbe beépített súgótól. A súgót két módon használhatjuk, kereshetünk a témakörök listájában, vagy valamilyen művelet elvégzése közben az adott feladathoz kérhetünk konkrét segítséget.

Azonnali segítség kéréséhez bármely párbeszédpanel használatakor nyomjuk meg az F1 billentyűt. A Súgó megjelenítéséhez válasszuk a Súgó menü Tartalomjegyzék és tárgymutató parancsát, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Súgó Tartalom lapfülére. Ekkor a Súgó tartalomjegyzéke jelenik meg a képernyőn egy fa nézetben. Az egyes témakörök között a le- vagy felnyíl billentyűvel tudunk váltani. A témaköröket tartalmazó könyveket a balranyíl billentyűvel zárhatjuk be és a jobbranyíl billentyűvel nyithatjuk ki. Egy témakörhöz tartozó lap tartalmát megjeleníthetjük, ha a megjeleníteni kívánt témakört kijelöljük a le- vagy felnyíl billentyűvel és megnyomjuk az ENTER-t. Ezután a témakörhöz tartozó lapra az F6 billentyűvel léphetünk át, majd a nyílbillentyűkkel olvashatjuk el a szöveget. Egyes lapokon belső hivatkozásokat is találhatunk, amelyek a súgó más lapjaira mutatnak. A felkeresett lapok között a helyi menü Vissza vagy Előre parancsaival mozoghatunk, de használhatjuk az ALT + balranyíl vagy az ALT + jobbranyíl billentyűt is. A Súgó aktuálisan megjelenített oldalát a helyi menü Nyomtatás parancsával nyomtathatjuk ki. A kiválasztott témakörhöz az F6 ismételt lenyomásával tudunk visszatérni.

Keresés

A Súgó teljes szövegében a Keresés lapfülön kereshetünk. Lépjünk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Keresés lapfülre. Gépeljük be a keresendő kulcsszót vagy kulcsszavakat az Adja meg a keresendő kulcsszót mezőbe, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Ezután lépjünk a TAB-bal a megtalált témakörök listájába, majd a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a megjeleníteni kívánt témakört és nyomjuk meg az ENTER-t. A kiválasztott témakörhöz tartozó lap megtekintéséhez nyomjuk meg az F6 billentyűt, majd a súgó szövegét a nyílbillentyűkkel olvashatjuk el.

7.6 Üzenetek fogadása és küldése

7.6.1 Üzenetek fogadása

7.6.1.1 A levelező szoftver megnyitása és bezárása

Az Outlook Express a Microsoft Windows része. Segítségével elektronikus leveleket küldhetünk és fogadhatunk az interneten keresztül, és ezeket a szolgáltatásokat egy mappastruktúrához hasonló szerkezeten keresztül érhetjük el. Az Outlook Express elindításához válasszuk ki a Start menü / Programok / Outlook Express menüpontot. A program bezárásához használjuk a Fájl menü Kilépés menüpontját vagy nyomjuk meg az ALT + F4 billentyűkombinációt.

Az interneten küldött levelek továbbítását és tárolását az úgynevezett levelezőszerverek végzik. Ha egy felhasználó levelezni szeretne az interneten keresztül, rendelkeznie kell egy levelezőszerveren található postafiókkal. A leveleink először a levelezőszerver számunkra fenntartott postafiókjába érkeznek meg, majd egy levelezőprogrammal, például az Outlook Express segítségével csatlakozhatunk egy vagy több levelezőszerverhez, és leolvashatjuk az ott tárolt postafiókunk tartalmát. A beérkezett üzenetek a számítógép háttértárára való letöltés után törlődnek a szerverről, de beállíthatjuk azt is, hogy leveleinkből maradjon egy másolat a szerveren is. Néhány szolgáltató (pl. Freemail, Gmail) lehetőség biztosít arra is, hogy a levelinket webes felületen keresztül érhessük el, de a webes levelezőrendszerek alapvető funkciói nagyon hasonlóak a számítógépre telepített program használatához.

Amennyiben leveleinket nem olvassuk le rendszeresen, a számunkra fenntartott postafiók megtelhet, ekkor további üzenetek fogadására már nem lesz lehetőségünk, és a beérkező leveleket a levelezőszerver egy hibaüzenet kíséretében visszaküldi a feladónak.

7.6.1.2 Az Outlook Express programablak felépítése

Az Outllok Express program ablaka a szokásos címsorral, menüvel és eszköztárakkal rendelkezik. Ezeken kívül az ablak bal oldalán felül az üzenetek mappái, alul a partnereink, a jobb oldalán felül maguk az üzenetek, alul pedig az azokba betekintést adó ablakrész található. Az egyes részek között a TAB, visszafele a SHIFT + TAB  billentyűkkel tudunk lépkedni.

A mappák fa nézete a programablak bal oldalán találhatóak, és az üzenetek rendezésére szolgálnak. A le- vagy felnyíl billentyűkkel választhatunk közülük, az almappákat megnyitni a jobbranyíl, bezárni a balranyíl billentyűvel lehet. Ha mappát váltunk, az üzenetek listájában automatikusan a kiválasztott mappában található üzenetek jelennek meg.

A partnerek listájában a program címjegyzékében szereplő levelezőpartnereink szerepelnek.

Az ablak jobb oldalán felül a mappalistában kiválasztott mappában levő üzenetek listája található meg. Ha átlépünk az egyik üzenetről egy másikra, a betekintő automatikus megváltozik, az mindig az aktuális üzenet tartalmát mutatja meg. Az üzenetek listájából ezután a TAB billentyűvel léphetünk át a betekintőbe.

7.6.1.3 A postafiók beállítása

Az Outlook Expressben történő levelezéshez először meg kell adnunk a levelezőszerver és a postafiókunk eléréséhez szükséges adatokat. Ezeket a beállításokat csak új postafiók használatbavételekor kell elvégeznünk. Az Outlook Express első elindításakor elindul a postafiók létrehozásának varázslója. A programmal egyszerre több postafiók használatára is lehetőség van, új postafiók beállításához használjuk az Eszközök menü Fiókok parancsát. Ekkor az Internetfiókok párbeszédpanelen, alaphelyzetben a Levelezés fülön állunk. Ha mégsem, keressük meg CONTROL + TAB-bal a Levelezés lapfület. Amennyiben az Outlook Expressben már vannak beállított postafiókok, azok nevei megjelennek a listában. Ha a listaterület üres, akkor még nincs beállított postafiókunk. Új postafiók létrehozásához menjünk TAB-bal a Hozzáadás gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A megjelenő almenüből válasszuk a Levelezés parancsot, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

A Megjelenített név rovatba gépeljük be a nevünket. Ez a név fog megjelenni a címzett számítógépén a feladó helyén, miután levelet küldtünk neki. Végül nyomjuk meg az ENTER-t. A következő párbeszédpanelen az e-mail címünket kell megadnunk, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Az E-mail kiszolgálók párbeszédpanelen a bejövő (POP3) és a kimenő (SMTP) levelek továbbítását végző szerverek neveit adhatjuk meg. A bejövő levelezőszerver címét kell megadni először, mint például mail.szolgaltato.hu. Ezután nyomjuk meg a TAB-ot, itt meg kell adnunk a kimenő levelező szerver címét, mint például smtp.szolgaltato.hu vagy mail.szolgaltato.hu. A szerverek nevét az internet-szolgáltatónk adja meg, illetve vállalati számítógép-hálózat esetén a rendszergazda. Végül nyomjuk meg az ENTER-t.

Az Internetes levelezési bejelentkezés nevű párbeszédpanelen a levelezőszerverre való bejelentkezés módját választhatjuk ki. Először a Fióknév rovatba kerülünk. Ide gépeljük be a levelezőszerver eléréséhez szükséges felhasználói nevünket, majd nyomjuk meg a TAB-ot. A Jelszó rovatba kerülünk, itt a hozzá tartozó jelszavunkat írjuk be.

Abban az esetben, ha mások is használják számítógépünket, a nagyobb biztonság érdekében megtehetjük, hogy jelszavunkat nem adjuk meg itt, ehhez TAB-bal menjünk el a Jelszó tárolása jelölőnégyzetig és a SZÓKÖZ-zel vegyük ki a jelölést. Ennek eredményeképpen a jelszót a program nem tárolja, azt a levelek fogadásakor minden esetben újra meg kell adnunk. Végül nyomjuk meg az ENTER-t. A megjelenő párbeszédpanel Befejezés gombján nyomjuk meg az ENTER-t, ekkor elkészül a postafiókunk beállítása. A postafiókok beállítása után további levelezéssel kapcsolatos lehetőségeket az Eszközök menü Beállítások parancsának használatakor megjelenő párbeszédpanelen adhatunk meg.

7.6.1.4 Meghatározott felhasználó bejövő postafiókjának megnyitása

Outlook Expressben létrehozhatunk több felhasználót is, ezeket különböző identitásoknak nevezzük. Így a program segítségével több felhasználó is tud levelezni, illetve ugyanaz a felhasználó is rendelkezhet több postafiókkal, illetve partneradatbázissal. Ehhez több identitást kell létrehoznunk. Az identitások között a számítógép újraindítása vagy az internet-kapcsolat lebontása nélkül is lehet váltani.

Új identitás hozzáadásához válasszuk ki a Fájl menü Identitások almenü Új identitás hozzáadása menüpontját, majd gépeljük be az új identitás nevét. Ha az identitás számára jelszót kívánunk megadni, jelöljük be a Kötelező a jelszó jelölőnégyzetet, és írjunk be egy jelszót. Az Outlook Express megkérdezi, hogy bejelentkezünk-e az új felhasználó nevében. Igenlő válasz esetén a program kéri az internet-kapcsolat adatait. Nemleges válasz esetén az aktuális felhasználó marad bejelentkezve. Másik identitásra váltáshoz a Fájl menüben válasszuk ki az Identitás váltása menüpontot. A nyílbillentyűkkel válasszuk ki azt a felhasználót, amelyre váltani szeretnénk, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

A beérkezett leveleinket a CONTROL + M billentyűkombináció megnyitásával olvashatjuk el, ekkor az újonnan érkező üzenetek az üzenetek listájában jelennek meg. A billentyűparancs kiadásával a korábban megírt, és a Postázandó üzenetek mappában várakozó üzenetek is elküldésre kerülnek.

7.6.1.5 Egy és több e-mail üzenet megnyitása

Egy üzenet megnyitásához az üzenetek listájában a nyílbillentyűkkel válasszuk ki azt az üzenetet, amelyet meg szeretnénk nyitni, majd válasszuk ki a Fájl menü Megnyitás menüpontját, vagy nyomjuk meg a CONTROL + O billentyűkombinációt. Egy kijelölt üzenetet egyszerűen megnyithatunk az ENTER billentyű megnyomásával is. Az előző vagy a következő üzenetre a le- és felnyíl billentyűkkel léphetünk. Több üzenet egyidejű megnyitására is lehetőségünk van, ehhez az ALT + TAB billentyűkombinációval lépjünk vissza az Outlook Express főablakába, majd az üzenetlistában a nyílbillentyűkkel jelöljük ki és az ENTER-rel nyissuk meg a másik üzenetet is.

A betekintő ablaktáblában megtekinthetjük az üzenetek tartalmát anélkül is, hogy új ablakban megnyitnánk azokat. Ha be szeretnénk tekinteni egy üzenetbe, akkor az üzenetlistában jelöljük ki az üzenetet a nyílbillentyűkkel, majd nyomjuk meg a TAB billentyűt. A betekintőből a SHIFT + TAB billentyűkombinációval tudunk visszalépni az üzenetlistába.

Előfordulhat, hogy az üzenet hivatkozásokat tartalmaz. Ebben az esetben úgy tudunk visszalépni az üzenetlistába, hogy előbb a CONTROL + HOME billentyűkombinációval az üzenet elejére lépünk, majd ekkor tudunk a SHIFT + TAB billentyűkombinációval kilépni a betekintőből.

A betekintő ablaktáblát elhelyezhetjük az üzenetlista alá vagy mellé, de teljes egészében el is rejthetjük. A beállítások megadásához válasszuk ki a Nézet menü Elrendezés menüpontját.

7.6.1.6 Váltás megnyitott üzenetek között

Több levél új ablakban való megnyitása esetén a megnyitott üzenetek között az ALT + TAB billentyűkombinációval tudunk váltani, de használhatjuk az INSERT + F10 billentyűkombinációt is. A megjelenő Ablaklista párbeszédpanelen a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a megtekinteni kívánt üzenetet és nyomjuk meg az ENTER-t.

7.6.1.7 E-mail üzenet bezárása

Egy új ablakban megnyitott üzenet bezárásához válasszuk ki a Fájl menü Bezárás menüpontját, vagy használhatjuk az ESCAPE billentyűt vagy az ALT + F4 billentyűkombinációt is.

7.6.1.8 Üzenet megjelölése olvasottként, olvasatlanként

Az új, még olvasatlan levelek félkövér betűkkel jelennek meg a Beérkezett üzenetek mappában. Ha egy olvasatlan levelet külön ablakban, ENTER-rel nyitunk meg, vagy ha az üzenetlistában kijelöljük az üzenetet, és így a tartalmát a betekintőben öt másodpercnél hosszabb időre jelenítjük meg, akkor az Outlook Express az üzenetet elolvasottnak jelöli meg és a vastagítás eltűnik.

Lehetőségünk van az alapértelmezett öt másodperces időtartam megváltoztatására. Válasszuk ki az Eszközök menü Beállítások menüpontját. Lépjünk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval az Olvasás lapfülre. Az időtartam beállításához TAB-bal keressük meg az Üzenet megjelölése olvasottként opció melletti léptethető szerkesztőmezőt, majd írjuk be az új értéket vagy válasszuk ki a fel- vagy lenyíl billentyűkkel. Ha az Üzenetek megjelölése olvasottként jelölőnégyzetből kivesszük a jelölést a SZÓKÖZ-zel, akkor az Outlook Express nem jelöli meg automatikusan olvasottként a leveleket. Ebben az esetben csak akkor lesz egy levél olvasott jelzésű, ha azt ENTER-rel nyitottuk meg.

Egy üzenet olvasott vagy olvasatlan állapotát az üzenet kijelölése után a Szerkesztés menü vagy a helyi menü Megjelölés olvasottként vagy Megjelölés olvasatlanként parancsainak segítségével is megváltoztathatjuk.

7.6.1.9 Fájlmelléklet megnyitása és elmentése egy meghajtó meghatározott helyére

Beérkezett üzeneteink különféle fájlokat is tartalmazhatnak. A fájlmellékleteket megnyithatjuk vagy le is menthetjük a számítógépünkre. Ehhez az üzenetlistában a nyílbillentyűkkel lépjünk a mellékletet tartalmazó levélre, majd a kijelölt üzenetet nyissuk meg az ENTER billentyűvel. A csatolt fájlok listája az ablak Melléklet mezőjében jelenik meg. A Melléklet mezőbe ugráshoz nyomjuk meg az INSERT + A billentyűkombinációt. (Ez a parancs megegyezik az asztali és a hordozható számítógépeken.) A Melléklet mezőbe tudunk belépni úgy is, ha a TAB vagy a SHIFT + TAB billentyűkombinációt használjuk. A csatolt fájlok listájában a nyílbillentyűkkel vagy a kezdőbetűvel választhatunk a fájlmellékletek közül. Egy fájlmellékletet az ENTER-rel tudunk megnyitni. A megnyitás előtt az Outlook Express figyelmeztet, hogy egyes fájltípusok kárt is okozhatnak a számítógépben. Ha mégis meg szeretnénk nyitni a fájlmellékletet, akkor a TAB-bal lépjünk a Megnyitás gombra és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t. Ha a SZÓKÖZ-zel kivesszük a jelölést az Ilyen típusú fájl megnyitása előtt mindig legyen kérdés jelölőnégyzetből, akkor az Outlook Express ezután már nem küld figyelmeztetést az ilyen típusú fájlmellékleteknél.

Ezután a csatolt fájl megnyílik az adott fájltípushoz rendelt programban, például egy .doc fájl a Microsoft Wordben. A megnyitott fájl bezárása után visszakerülünk a mellékletek listájába. Végül a mellékletet lementhetjük vagy a levelet bezárhatjuk az ESCAPE billentyűvel.

Fájlmelléklet elmentéséhez a Beérkezett üzenetek listájában a nyílbillentyűkkel jelöljük ki a fájlmellékletet tartalmazó üzenetet. A fájlmellékletek mentéséhez válasszuk ki a Fájl menü Mellékletek mentése menüpontját. A megjelenő Mellékletek mentése párbeszédpanelen a mellékletek listájába kerülünk, ahol alapértelmezetten minden fájl ki van jelölve. Ha több fájlunk van és mindegyiket le szeretnénk menteni, akkor ne nyomjuk meg egyik nyílbillentyűt sem, mert bármelyik megnyomására a kijelölés megszűnik és csak az a fájl lesz elmentve, amelyik éppen ki lesz jelölve. Ha mégis megszűnne a fájlok kijelölése, akkor ismét ki kell jelölnünk azokat, ehhez a SHIFT + TAB billentyűkombinációval lépjünk Az összes kijelölése gombra, majd nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t. Ha az üzenet több csatolt fájlt tartalmaz, de mi csak egyet szeretnénk ezek közül elmenteni, akkor a mellékletek listájából a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a megfelelőt.

Ezután a TAB billentyűvel lépjünk a Mentés helye szerkesztőmezőbe. Itt megadhatjuk, hogy a csatolt fájlokat melyik mappába szeretnénk elmenteni. Gépeljük be a mappa elérési útvonalát, illetve lehetőségünk van a begépelés mellett a mappa tallózására is, ehhez lépjünk TAB-bal a Tallózás gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t. A megjelenő fa nézetben a le- vagy felnyíl billentyűvel tudunk választani a meghajtók és mappák között. Egy meghajtót vagy mappát kinyitni a jobbranyíl, bezárni a balranyíl billentyűvel tudunk. Ha kiválasztottuk a fájlok leendő helyét, nyomjuk meg az ENTER-t, vagy lépjünk a TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t. Végül a TAB billentyűvel lépjünk a Mentés gombra és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t.

7.6.2 Válasz az üzenetre

7.6.2.1 A válasz és a válasz mindenkinek funkció használata

Ha válaszolni szeretnénk egy beérkezett üzenetre, először az üzenetlistában jelöljük ki a nyílbillentyűkkel. A válasz megírásához használjuk az Üzenet menü Válasz a feladónak menüpontját vagy nyomjuk meg a CONTROL + R billentyűkombinációt. A megjelenő válaszüzenet ablakának szövegmezőjébe (szerkesztőmező) kerülünk. Az Outlook Express a válaszüzenet Címzett rovatát automatikusan kitölti, a Tárgy rovatba beírja az eredeti üzenet tárgyát, de elé teszi a „Re:” szöveget, a szövegmezőben pedig idézi az eredeti üzenetet (az eredeti levél beidézése letiltható). Lehetőségünk van a levél tárgyának megváltoztatására és további címzettek megadására is.

A levelet a Fájl menü Üzenet küldése menüpontjával vagy az ALT + S billentyűkombinációval küldhetjük el. A válasz elküldésekor az Outlook Express a levél címzettjeit automatikusan felveszi a partnerek közé a Címjegyzékbe.

Ha egy beérkezett üzenetnek rajtunk kívül több címzettje is van, a levélre úgy is válaszolhatunk, hogy mindenki, tehát az eredeti levél összes többi címzettje is megkapja a levelünket. Ehhez az Üzenet menü Válasz mindenkinek menüpontját kell használnunk vagy a CONTROL + SHIFT + R billentyűkombinációt. A megjelenő válaszüzenet ablakának szövegmezőjébe kerülünk. Az Outlook Express a válaszüzenet Címzett mezőjét automatikusan kitölti az eredeti üzenet feladójával és címzettjeivel. Itt is lehetőségünk van új tárgy és további címzettek megadására. A levelet a Fájl menü Üzenet küldése menüpontjával vagy az ALT + S billentyűkombinációval továbbíthatjuk. Az Outlook Express a levél címzettjeit automatikusan felveszi a partnerek közé a Címjegyzékbe.

7.6.2.2 Válasz az eredeti üzenet beszúrásával vagy elhagyásával

Az Outlook Express alaphelyzetben egy válaszüzenet küldésekor az eredeti üzenet szövegét is beidézi a válaszlevélbe. A levél eredeti szövegének válaszüzenetünkben való automatikus idézését az Eszközök menü Beállítások menüpontjának kiválasztásakor megjelenő párbeszédpanel Küldés lapfülén kapcsolhatjuk ki vagy be. Lépjünk TAB-bal a Válaszoláskor az eredeti szöveg idézése jelölőnégyzetre, majd a SZÓKÖZ-zel módosítsuk a beállítást. Végezetül nyomjuk meg az ENTER-t vagy lépjünk a TAB billentyűvel az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t.

Ha az eredeti üzenet szövege beszúrásra került, de azt mégsem szeretnénk megtartani, akkor jelöljük ki a levél teljes szövegét a CONTROL + A billentyűkombinációval, majd töröljük a DEL gomb megnyomásával.

7.6.3 Üzenet elküldése

7.6.3.1 Új üzenet létrehozása

Egy új levél írásához az Outlook Expressben válasszuk ki a Fájl menü Új almenüjének E-mail menüpontját, az Üzenet menü Új üzenet pontját vagy nyomjuk meg a CONTROL + N billentyűkombinációt. A megnyíló új levél ablakában több mezőt találunk. A mezők között a TAB vagy a SHIFT + TAB billentyűkombinációval tudunk váltani.

7.6.3.2 Cím beszúrása a „címzett” mezőbe

Először a címzett mezőbe kerülünk, ide írjuk be a levél címzettjének e-mail címét.  Több címzett esetén a címeket ; (pontosvesszővel) választjuk el egymástól. Ha lenyomjuk az ALT + 3 billentyűkombinációt, akkor a JAWS visszaolvassa a Címzett mezőt, az ALT + 3 billentyűkombináció kétszeri gyors lenyomásával pedig bárhonnan a Címzett mezőbe tudunk ugrani. Ha be szeretnénk állítani, hogy az Outlook Express automatikusan kiegészítse a begépelt e-mail címeket, akkor válasszuk ki az Eszközök menü Beállítások menüpontját, majd lépjünk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Küldés lapfülre, és jelöljük be a SZÓKÖZ-zel az Automatikus címkiegészítés levélíráskor jelölőnégyzetet. Ez esetben, ha elkezdjük begépelni a nevet vagy e-mail címet, az Outlook Express már a gépelés közben kiegészíti az addig beírtakat az ahhoz illeszkedő, és a címjegyzékben már szereplő nevekkel vagy e-mail címekkel.

7.6.3.3 Üzenet elküldése további cím(ek)re másolatként (Cc) és titkos másolatként (Bcc)

A Másolatot kap mezőbe azoknak a címeit írhatjuk, akik nem közvetlen címzettjei a levélnek, mindössze tájékoztatásul kapják meg annak egy másolatát. Ha lenyomjuk az ALT + 4 billentyűkombinációt, akkor a JAWS felolvassa a Másolatot kap mező tartalmát. Az ALT + 4 billentyűkombináció gyors kétszeri lenyomásával a Másolatot kap mezőbe tudunk ugrani.

A Titkos másolat mezőbe írt címekről a levél többi címzettje nem szerez tudomást. Ez a mező alaphelyzetben nem jelenik meg a képernyőn. Ha meg szeretnénk jeleníteni, akkor válasszuk a Nézet menü Minden fejléc parancsát. Ha lenyomjuk az ALT + 5 billentyűkombinációt, akkor a JAWS felolvassa a Titkos másolat mező tartalmát. Az ALT + 5 billentyűkombináció gyors kétszeri lenyomásával a Titkos másolat mezőbe tudunk ugrani.

7.6.3.4 A levél tárgyának megadása

A Tárgy mezőbe üzenetünk tartalmára vonatkozó rövid utalást kell írnunk. Biztonsági szempontból is fontos, hogy a Tárgy mező rövid, informatív szöveget tartalmazzon és ne maradjon üresen. Ha lenyomjuk az ALT + 6 billentyűkombinációt, akkor a JAWS felolvassa a Tárgy mező tartalmát. Az ALT + 6 billentyűkombináció gyors kétszeri lenyomásával a Tárgy mezőbe tudunk ugrani.

7.6.3.5 Amennyiben elérhető, helyesírás-ellenőrző eszköz használata és a szükséges változtatások elvégzése, például: a helyesírási hibák kijavítása, az ismétlődő szavak törlése

A helyesírás-ellenőrzés funkció a Microsoft Word, Excel vagy PowerPoint programokkal együtt telepített helyesírás-ellenőrző szótárat használja. Ennek hiányában a helyesírás-ellenőrzés funkció nem használható.

Az Outlook Express az üzenet begépelése közben nem ellenőrzi a szöveg helyesírását. A levél megírása után választhatjuk ki az Eszközök menü Helyesírás-ellenőrzés menüpontját vagy nyomjuk le az F7 billentyűt. Amennyiben a helyesírás-ellenőrző hibát talál a szövegben, az Outlook Express megjeleníti a Helyesírás-ellenőrzés párbeszédpanelt és a Cserejavaslat mezőbe kerülünk. Itt szerkeszthetjük, javíthatjuk a hibás szót. A SHIFT + TAB billentyűkombinációval a Nincs a szótárban mezőbe léphetünk, ahol a hibásnak vélt szót találhatjuk. TAB-bal lépjünk a Javaslatok listamezőbe, ahol a nyílbillentyűkkel választhatunk a felajánlott javítások közül. Az Átugorja gombbal javítás nélkül továbbléphetünk, a Mindet átugorja gombbal pedig az egész szövegben figyelmen kívül hagyja a hibásnak vélt szót. A Cseréli gombbal a hibásnak vélt szót kicserélhetjük a felajánlott vagy a saját kézzel javított szóra. A Mindet cseréli gombbal a cserét a teljes szövegben mindenhol végrehajtjuk.

Lehetőségünk van a levelek küldés előtti automatikus helyesírás-ellenőrzés elindítására. A funkció bekapcsolásához válasszuk az Eszközök menü Beállítások parancsát, majd a megjelenő párbeszédpanelen lépjünk CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Helyesírás lapfülre. SZÓKÖZ-zel jelöljük be a Küldés előtt mindig legyen helyesírás-ellenőrzés jelölőnégyzetet, végül nyomjuk meg az ENTER-t vagy lépjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t.

7.6.3.6 Fájlmelléklet csatolása az üzenethez

Lehetőségünk van az elektronikus levelekkel együtt fájlokat is küldeni, ehhez a fájlokat csatolnunk kell az e-mailhez. Az üzenetekkel együtt küldött fájlokat csatolt fájloknak vagy fájlmellékleteknek nevezzük. Ez ahhoz hasonlít, mintha a postán feladnánk egy csomagot, amiben van egy levél és egy vagy több tárgy.

Fájlok csatolásához válasszuk a Beszúrás menü Fájlmelléklet parancsát. A megjelenő Melléklet beszúrása párbeszédpanel segítségével válasszuk ki a csatolni kívánt fájlt, majd az ENTER megnyomásával csatoljuk vagy használjuk a Csatolás gombot. Csatolás előtt érdemes ellenőrizni a fájlok méretét, mivel a felhasználók postaládája általában nem korlátlan méretű, másrészt a modemes csatlakozással rendelkező felhasználók számára a nagy méretű levelek hosszú küldési vagy letöltési ideje komoly gondot jelenthet. Maximum 1-2 megabájtos fájlokat érdemes csatolni. A csatolt fájlok listája az üzenet ablak Melléklet mezőjében jelenik meg, amelyre az INSERT + A billentyűkombinációval tudunk lépni.

7.6.3.7 Az üzenet elküldése sürgős, ill. nem sürgős fontossági beállítással

Lehetőségünk van egy üzenet fontosságának jelzésére. Ehhez a levél írás közben válasszunk az Üzenet menü Prioritás beállítása almenüjében a Sürgős, Átlagos vagy Nem sürgős menüpontok közül, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Beérkezett üzeneteinknél a JAWS közli, ha a feladó az üzenet fontosságára utaló jelzést állított be. Előfordulhat, hogy egy üzenet ablakában nem találjuk az Üzenetek menüt, mert ennek megjelenéséhez előbb teljes méretűre kell állítanunk az üzenet ablakát.

7.6.3.8 Üzenet elküldése címzettlista/csoport használatával

Egy üzenet megcímzésére az Outlook Express főablakában található címjegyzék segítségével is lehetőségünk van. Lépjünk a SHIFT + TAB billentyűkombinációval a címjegyzék listába, majd a nyílbillentyűkkel válasszuk ki az üzenet címzettjét. Ezután használjuk a helyi menü e-mail parancsát vagy nyomjuk meg az ENTER-t.

Több címet is megadhatunk egyszerre, ehhez nyomjuk le és tartsuk nyomva a CONTROL billentyűt, majd a nyílbillentyűkkel keressük ki a megfelelő címzetteket és a SZÓKÖZ-zel jelöljük be őket. Végül engedjük fel a CONTROL-t és nyomjuk meg az ENTER-t. Ekkor megnyílik az új üzenet és a kijelölt címek automatikusan beíródnak a címzett mezőbe.

A levél címzését a levélüzenet ablakában is elvégezhetjük, ehhez nyissunk egy új üzenetet a CONTROL + N billentyűvel, majd válasszuk ki az Eszközök menü Címzettek kijelölése menüpontját. A megjelenő Címzettek kijelölése párbeszédpanelen lépjünk a TAB-bal a címek listájába és a nyílbillentyűkkel válasszuk ki az üzenet címzettjeit. TAB-bal továbbhaladva a Címzett, Másolatot kap és a Titkos másolat gombok közül választhatunk attól függően, melyik mezőbe szeretnénk a kiválasztott címzetteket beírni. A kiválasztott gomb megnyomása után a hozzáadott címek megjelennek a gomb melletti listában. Ha a címzésben egy csoport nevét adjuk meg, levelünket a csoport minden tagja megkapja. A címzettek megadása után lépjünk a TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t.

A megírt levelünket a Fájl menü Küldés menüpontjával vagy az ALT + S billentyűkombinációval továbbíthatjuk a címzett vagy címzettek számára. Amennyiben az Eszközök menü Beállítások menüpontjának kiválasztása után megjelenő párbeszédpanel Küldés fülén az Azonnali üzenetküldés jelölőnégyzet be van jelölve, az Outlook Express azonnal megkezdi a levél továbbítását, amint megnyomjuk az ALT + S billentyűt. Ezt a beállítást általában állandó internet-kapcsolat esetén érdemes használni. Ha az Azonnali üzenetküldés jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a levelünk az ALT + S billentyűkombináció megnyomása után a Postázandó üzenetek mappába kerül, és ugyanez az eredménye a Fájl menü Küldés később menüpontjának is. A várakozó levelek továbbítását az Eszközök menü Küldés és fogadás almenüjében az Összes küldése menüponttal vagy a CONTROL + M billentyűkombinációval kezdeményezhetjük.

7.6.3.9 Üzenet továbbítása

Beérkezett üzenetünket egy harmadik személy felé is továbbküldhetjük. Ezt az Üzenet menü Továbbítás menüpontjával vagy a CONTROL + F billentyűkombinációval tehetjük meg. A megjelenő ablak Címzett mezőjébe kerülünk, ahol meg kell adnunk a címzettet, akinek továbbküldjük a levelet. A Tárgy mezőbe az Outlook Express automatikusan beírja az eredeti levél tárgyát, de elé teszi a „FW:” szöveget, és a szövegmezőben idézi az eredeti üzenetet. Ha melléklet is tartozik a szöveghez, az is megjelenik a Melléklet mezőben.

7.6.4 Másolás, mozgatás és törlés

7.6.4.1 Szöveg másolása és mozgatása egy üzeneten belül vagy több megnyitott üzenet között

Előfordulhat, hogy egy vagy több üzenet szövegében többször szeretnénk felhasználni ugyanazt a szövegrészt. Az újbóli begépelés helyett egyszerűbb ezeket a szövegrészeket átmásolnunk. Egy szövegrész másolásakor a szöveg eredeti példánya is megmarad az üzenet szövegében. Jelöljük ki a másolni kívánt szövegrészt, majd válasszuk ki a Szerkesztés menü Másolás menüpontját, vagy nyomjuk le a CONTROL + C billentyűkombinációt. Vigyük a kurzort az aktuális üzenet vagy a másik üzenet azon pontjára, ahová be szeretnénk szúrni a kijelölt szöveg másolatát, majd válasszuk ki a Szerkesztés menü Beillesztés menüpontját, vagy nyomjuk le a CONTROL + V billentyűkombinációt.

Ha egy szövegrészt át szeretnénk helyezni úgy, hogy a szöveg az eredeti helyéről törlődik, jelöljük ki az áthelyezni kívánt szövegrészt, majd válasszuk ki a Szerkesztés menü Kivágás menüpontját, vagy nyomjuk le a CONTROL + X billentyűkombinációt. Vigyük a kurzort az aktuális vagy a másik üzenet azon pontjára, ahová a kijelölt szöveget át szeretnénk helyezni, majd válasszuk ki a Szerkesztés menü Beillesztés menüpontját, vagy nyomjuk le a CONTROL + V billentyűkombinációt.

7.6.4.2 Szöveg másolása az üzenetbe egy másik forrásból

Átmásolhatunk egy másik program által megjelenített szöveget egy levélbe, például ha egy érdekes cikket olvastunk egy weboldalon és ezt meg szeretnénk osztani másokkal is. Jelöljük ki a másolandó szövegrészt, majd válasszuk ki a Szerkesztés menü Másolás menüpontját vagy nyomjuk meg a CONTROL + C billentyűkombinációt. Ezután lépjünk az ALT + TAB billentyűkombinációval a már megnyitott üzenetbe, vagy ha még nem nyitottunk meg új üzenetet, akkor azt tegyük meg. Végezetül válasszuk ki a Szerkesztés menü Beillesztés menüpontját vagy nyomjuk meg a CONTROL + V billentyűkombinációt.

7.6.4.3 Szöveg törlése az üzenetből

Lehetőségünk van egy megírt üzenet szövegének teljes vagy részleges törlésére. Jelöljük ki a törlendő szövegrészt, majd nyomjuk meg a DELETE vagy a BACKSPACE billentyűt.

7.6.4.4 Fájlmelléklet eltávolítása kimenő üzenetből

Csatolt fájlok törlésére új üzenet küldésekor, üzenet továbbítása esetén és egy üzenetre való válasz küldésekor van lehetőségünk. Egy csatolt fájl törléséhez a levél ablakában lépjünk az INSERT + A billentyűkombinációval a Melléklet listába. A nyílbillentyűkkel vagy a kezdőbetűvel válasszuk ki a törlendő fájlt, majd használjuk a helyi menü Eltávolítás parancsát vagy nyomjuk meg a DELETE billentyűt.

7.6.5 Biztonsági megfontolások

7.6.5.1 A kéretlen levelek érkezésének lehetősége

Az internet-használat terjedésével egyre jobban elterjedt a kéretlen, üzleti célú, marketing tartalmú e-mailek, idegen szóval a spamek küldése. A leveleket küldő cégek a felhasználók címeit gyakran nyilvános adatbázisokból, levelezőlistákról, weboldalakról szerzik be. Ezek a kéretlen levelek sok problémát okoznak a felhasználók számára, mivel feleslegesen foglalják a helyet a postafiókokban, ezzel megnehezítve a tényleges levelezést. Több nemzetközi szoftvergyártó cég kínál különböző szűrőprogramokat, melyek leveleink közül kiszűrik a kéretleneket.

7.6.5.2 Annak veszélye, hogy a számítógépet megfertőzheti egy vírus, ha egy ismeretlen eredetű üzenetet nyitunk meg vagy ha ismeretlen eredetű üzenethez csatolt mellékletet nyitunk meg

A vírusok és férgek interneten való terjedésének leggyakoribb eszköze az e-mail. Egy akár biztonságosnak látszó e-mail, bárkitől érkezzen is, olyan vírust hordozhat, amely kárt okozhat az adatainkban és a számítógépen. Azonban az e-mailekkel kapcsolatos alábbi elővigyázatossági lépésekkel hozzájárulhatunk a számítógép védelméhez:

Ne nyissunk meg ismeretlen forrásból származó e-mail mellékleteket.

Szerezzünk be vírusvédelmi szoftvert, és állítsuk be az e-mail üzenetek és mellékleteik ellenőrzésére.

Mivel rendszeresen születnek új vírusok, rendszeresen töltsük le a vírusvédelmi szoftver frissítéseit! Akkor is legyünk elővigyázatosak, ha ismerjük az e-mail feladóját és megbízunk benne. Ha ismerősünk küld nekünk e-mail mellékletet, a melléklet megnyitása előtt vizsgáljuk meg a tárgy sorát. Ha a tárgy üres, értelmetlen vagy nem magyar nyelvű, a megnyitás előtt kérdezzük meg a feladót a tényleges szándékáról.

7.6.5.3 A digitális aláírás fogalma

Mivel napjainkban egyre többen küldenek bizalmas információkat e-mailen keresztül, egyre fontosabb annak biztosítása, hogy a levélben küldött dokumentumokat senki se hamisíthassa meg, és hogy az üzeneteket a jogosult címzetteken kívül senki ne tudja elolvasni.

A digitális aláírás az aláírás számítógépes megfelelője. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az üzenetet küldő személy személyazonosságát, valamint azt is, hogy az üzenet sértetlen-e. A digitális aláírás nem generálható könnyen, nem hamisítható, továbbá bárki képes ellenőrizni, hogy hiteles-e. Fontos sajátossága még, az aktuális üzenettől függ, azaz egyedi, az üzenetnek mintegy „ujjlenyomata”. A címzettek a feladó digitális aláírása alapján ellenőrzik a feladó kilétét.

Digitálisan aláírt üzenetet a feladó nyilvános kulcsa segítségével lehet küldeni, amelyet kizárólag a feladó olvashat el a titkos kulcsa segítségével.

Digitális aláírással ellátott üzenetek küldéséhez be kell szereznünk egy digitális azonosítót. A digitális azonosítók kiállításával független hitelesítés-szolgáltatók foglalkoznak. Amikor egy hitelesítés-szolgáltató webhelyén digitális azonosítóért folyamodunk, a szolgáltató az azonosító kiállítása előtt ellenőrzi a kilétünket.

7.7 A levelezőprogram beállításai és az üzenetek rendszerezése

7.7.1 Beállítások

7.7.1.1 A beérkezett üzenetek mezőinek hozzáadása és eltávolítása

A Beérkezett üzenetek mappában alapesetben a Prioritás, Feladó, Melléklet, Tárgy, Jelző és az Érkezett oszlopokat láthatjuk. Ha meg szeretnénk változtatni, hogy a levelek mely adatai jelenjenek itt meg, akkor válasszuk ki a Nézet menü Oszlopok menüpontját. Az Oszlopok párbeszédpanel oszlopok listájában a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a megjeleníteni vagy elrejteni kívánt oszlopot. Oszlop hozzáadásához a SZÓKÖZ-zel jelöljük be a hozzáadni kívánt oszlopot, vagy lépjünk TAB-bal a Megjelenítés gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Ekkor az oszlop melletti jelölőnégyzet bejelölésre került. Oszlop eltávolításához pedig a SZÓKÖZ-zel töröljük a jelet az eltávolítani kívánt oszlopból, vagy lépjünk TAB-bal az Elrejtés gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Ekkor az oszlop melletti jelölőnégyzet nem lesz bejelölve.

Az üzenetlista oszlopainak szélességét is módosíthatjuk. Ehhez az oszlopok listájában a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a módosítani kívánt oszlopot, majd lépjünk a TAB-bal a „képpont széles legyen” szerkesztőmezőbe és gépeljük be az új értéket.

Lehetőségünk van az oszlopok sorrendjének a megváltoztatására. Az oszlopok megjelenítési sorrendjének módosításához az oszlopok listájában a nyílbillentyűkkel jelöljünk ki egy oszlopot, majd a TAB-bal lépjünk a Fel vagy a Le gombra attól függően, hogy a kijelölt oszlopot előre vagy hátra szeretnénk mozgatni a többihez képest, majd nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

7.7.1.2 A beépített eszköztárak megjelenítése és elrejtése

Az Outlook Express egyetlen beépített eszköztárral rendelkezik. Az eszköztár az aktuális szolgáltatáshoz kapcsolódó, leggyakrabban használt parancsok ikonjait tartalmazza. Ennek megfelelően az eszköztáron más funkciójú gombok jelennek meg egy üzenet elolvasásakor, és mások egy új levél írásakor. Az eszköztár megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válasszuk ki a Nézet menü Elrendezés menüpontját. A megjelenő Ablak elrendezése tulajdonságai párbeszédpanelen az Eszköztár jelölőnégyzetet jelöljük be SZÓKÖZ-zel ha az Eszköztárat meg szeretnénk jeleníteni, ellenkező esetben töröljük a jelet. Az Eszköztár testreszabása gombbal azt is beállíthatjuk, hogy azon mely gombok, parancsok jelenjenek meg.

7.7.1.3 Az üzenetek formátuma

Az Outlook Expressben lehetőségünk van a levelek formátumának kiválasztására, ez lehet HTML vagy egyszerű szöveg. A HTML formátum előnyei a különböző formázási lehetőség, például a szöveg egyes részeinek kiemelése, strukturálása például félkövér, dőlt, színes vagy listában felsorolt szövegek segítségével, valamint grafikus elemek vagy weboldalakra mutató hivatkozások beszúrását is megoldható. A HTML formázással létrehozott üzenetek csak olyan levelezőprogramokkal olvashatóak el, amelyek támogatják a HTML kód értelmezését, ellenkező esetben a program az üzenetet egyszerű szövegként jeleníti meg, tehát maga a szöveg nem, csak annak formázása vész el.

Az összes kimenő üzenetre vonatkozó formátum-beállítás az Eszközök menü Beállítások menüpontján, majd a megjelenő párbeszédpanel Küldés lapfülén keresztül érhető el. A Levélküldés formátuma csoportban jelöljük be a HTML vagy az egyszerű szöveg választógombot.

Egy adott üzenet esetében a megfelelő formátumot a Formátum menü megfelelő menüpontján keresztül választhatjuk ki. Az aktuálisan érvényes formátum menüpontjánál a JAWS felolvassa, hogy az be van jelölve.

Válasz küldése az eredeti üzenet formátumában

Az Outlook Expressben be tudjuk állítani, hogy az egyes üzenetekre adott válaszokat olyan formátumban küldjük el, mint amilyet az eredeti levél feladója küldött nekünk. Ehhez az Outlook Expressz főablakában válasszuk ki az Eszközök menü Beállítások menüpontját, majd lépjünk a Küldés lapfülre, és jelöljük be a Válasz küldése az eredeti üzenet formátumában jelölőnégyzetet.

Összes üzenet olvasása egyszerű szövegként

Az e-mail üzenetek egyszerű szöveges formátumban történő olvasásához válasszuk ki az Eszközök menü Beállítások menüpontját, majd az Olvasás lapfülön jelöljük be Az összes üzenet olvasása egyszerű szövegként jelölőnégyzetet. Egy adott üzenetben, ha szükséges, visszaválthatunk a HTML formátumra a Nézet menü Olvasás HTML formátumban parancsával. Javasolt, hogy az ismeretlen forrásból származó üzeneteket egyszerű szöveges formátumban olvassuk el, hogy a HTML kód esetleges káros, ártó részeit a program ne hajtsa végre.

7.7.2 A címjegyzékek használata

7.7.2.1 Új címzettlista/csoport létrehozása

A Címjegyzék segítségével partnereink elérhetőségével kapcsolatos adatokat gyűjthetjük össze, de elsősorban e-mail címek nyilvántartására használjuk. Az Outlook Express az ablak bal alsó részén jeleníti meg a Címjegyzékünkben szereplő nevek listáját, ezt tetszés szerint elrejthetjük vagy újra megjeleníthetjük, ehhez válasszuk ki a Nézet menü Elrendezés menüpontját. A megjelenő Ablak elrendezése tulajdonságai párbeszédpanelen jelöljük be a megjelenítendő összetevőket.

Ha a címjegyzékbe felvett partnereink egy csoportjának rendszeresen küldünk körlevelet, a címzés megkönnyítése érdekében csoportba szervezhetjük őket. A címjegyzék megjelenítéséhez válasszuk ki az Eszközök menü Címjegyzék menüpontját vagy a CONTROL + SHIFT + B billentyűkombinációt. Új csoport létrehozásához válasszuk ki a Címjegyzék ablak Fájl menüjében az Új csoport menüpontot vagy nyomjuk meg a CONTROL + G billentyűkombinációt.

A megjelenő Tulajdonságok párbeszédpanel Csoport lapfülén található Csoport neve szerkesztőmezőbe gépeljük be a csoport nevét. Ezután meg kell adnunk a csoport tagjait. Lépjünk TAB-bal a Tagok kijelölése gombra és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t. A megjelenő Jelölje ki a csoport tagjait párbeszédpanelen választhatjuk ki a címjegyzékből a csoport tagjait. Lépjünk TAB-bal a Címlistába és nyomjuk le a CONTROL-t, majd a CONTROL nyomvatartása mellett válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a hozzáadandó tagokat. Minden hozzáadandó tagnál nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A tagok kijelölése után engedjük fel a CONTROL-t, és nyomjuk meg az ALT + K billentyűkombinációt vagy lépjünk a TAB-bal a Kijelölés gombra és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t, ezzel hozzáadtuk a neveket az új csoporthoz. Végül lépjünk az OK gombra a TAB-bal és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t.

Visszakerülünk a Tulajdonságok párbeszédpanelre. Az Új név gomb használatával lehetőségünk van a csoportba a címjegyzékben még nem szereplő partner adatainak felvételére. Az ilyen módon felvett partner adatai a csoporton kívül automatikusan bekerülnek a címjegyzékbe is. Az Eltávolítás gomb segítségével egy kijelölt nevet kivehetünk a csoportból. A Tulajdonságok gomb segítségével a kijelölt csoporttagról kaphatunk információkat. A Csoport részletei lapfülön további információkat adhatunk meg a csoportról. A csoport létrehozásához lépjünk az OK gombra és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t. A címjegyzék ablakába kerültünk, amelyet bezárhatunk az ESCAPE billentyűvel.

7.7.2.2 E-mail cím hozzáadása a címjegyzékhez

Új partner felvételéhez az Outlook Express főablakában válasszuk ki a Fájl menü Új almenüjének Partner menüpontját, és a megnyíló párbeszédpanelen adjuk meg az új partner adatait. A kitöltendő mezők között a TAB vagy a SHIFT + TAB billentyűkombinációval tudunk lépkedni. Először gépeljük be a partner vezeték és keresztnevét, majd a Megjelenítés kombinált szerkesztőmezőben meg kell adnunk, hogy az új partner neve hogyan jelenjen meg. A lista megnyitásához nyomjuk meg az ALT + lenyíl billentyűkombinációt, majd a le- és felnyíl billentyűkkel válasszunk a felkínált lehetőségek közül, és a kiválasztott elemen nyomjuk meg az ENTER-t. Az e-mail címek szerkesztőmezőbe gépeljük be a partner e-mail címét. Ezután a begépelt e-mail címet hozzá kell adnunk a partner adatlapjához. Nyomjuk meg az ENTER-t vagy a TAB-bal lépjünk a Hozzáadás gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t. Több hozzáadott e-mail cím esetén a Beállítás alapértelmezettként gombbal a kiválasztott címet alapértelmezetté tudjuk tenni az adott személyhez. Az e-mail küldése egyszerű szövegként jelölőnégyzet bejelölésével a partnernek küldött üzenet formátuma egyszerű szöveg lesz (és nem HTML). A név lapfül mellett még hét lapfület találunk, ahol további információkat adhatunk meg, például lakcím, születésnap, munkahelyi elérhetőség. Végezetül lépjünk a TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t.

Az Outlook Expressben a Címjegyzék ablakában is felvehetünk új partnert. A címjegyzék megjelenítéséhez használjuk az Eszközök menü Címjegyzék menüpontját vagy a CONTROL + SHIFT + B billentyűkombinációt. Új partner felvételéhez válasszuk a Címjegyzék ablak Fájl menüjében az Új partner menüpontot, majd a megnyíló tulajdonságai párbeszédpanelen a fenti módon adjuk meg az új partner adatait.

7.7.2.3 E-mail cím törlése a címjegyzékből

Az Outlook Express főablakában lépjünk a címjegyzék listájába, majd a nyílbillentyűkkel válasszuk ki, amit vagy akit törölni szeretnénk, majd válasszuk ki a helyi menü Törlés menüpontját vagy nyomjuk meg a DELETE billentyűt. A címjegyzékből törölt elemek véglegesen, visszavonhatatlanul törlődnek. Törlési szándékunkat a megjelenő párbeszédpanel Igen gombjával erősíthetjük meg. Amennyiben egy csoportot törlünk a listából, csak a csoport neve kerül törlésre, a tagok adatai a Címjegyzékben változatlanul megmaradnak.

7.7.2.4 A címjegyzék frissítése bejövő üzenetből

Egy beérkezett üzenet feladóját fel tudjuk venni a címjegyzékbe. Az üzenetlistában a nyílbillentyűkkel válasszuk ki azt az üzenetet, amelynek a feladóját fel szeretnénk venni a partnerek közé. Adjuk ki az Eszközök menü vagy a helyi menü A feladó felvétele a címjegyzékbe parancsát.

Lehetőségünk van a levél szövegében szereplő cím felvételére is. Ehhez a levelet nyissuk meg ENTER-rel vagy lépjünk a TAB-bal a betekintőbe. A nyílbillentyűkkel lépjünk a felvenni kívánt e-mail címre, majd nyomjuk meg a HOME billentyűt. Ezután nyissuk meg a helyi menüt, és válasszuk ki a Felvétel a címjegyzékbe parancsot és nyomjuk meg az ENTER-t. A megjelenő Tulajdonság párbeszédpanelen adjuk meg az e-mail címhez tartozó adatokat. Az e-mail cím a párbeszédpanel megjelenésekor automatikusan kitöltődik.

Lehetőségünk van a partnerek felvételének automatizálására is. Ehhez válasszuk ki az Eszközök menü Beállítások menüpontját, majd a megjelenő Beállítások párbeszédpanelen lépjünk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Küldés lapfülre. TAB-bal keressük meg a Válaszüzeneteim címzettjeinek automatikus felvétele a címjegyzékbe jelölőnégyzetet és jelöljük be a SZÓKÖZ-zel. Végezetül lépjünk a TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t. Az opció bekapcsolásával az üzenet feladójának elektronikus levélcíme bekerül a Címjegyzékbe, akinek a levelére válaszolunk.

7.7.3 Az üzenetek rendszerezése

7.7.3.1 Üzenet keresése a feladó, a tárgy és az üzenet szövege alapján

Ha már nagyon sok levelünk érkezett, előfordulhat, hogy nem találjuk meg, amelyiket keressük, ilyenkor az Outlook Express keresés funkciója nagyban megkönnyítheti az üzenetek megkeresését. A keresés az éppen aktuális mappában hajtódik végre. Ha másik mappában szeretnénk keresni, akkor lépjünk a mappalista fa nézetbe, a le- vagy felnyíl billentyűvel válasszuk ki azt, amelyben keresni szeretnénk, majd válasszuk ki a Szerkesztés menü Keresés almenüjének Üzenet menüpontját vagy nyomjuk meg a CONTROL + SHIFT + F billentyűkombinációt. A megjelenő Üzenet keresése párbeszédpanelen különböző keresési feltételeket adhatunk meg. A Melyik mappában szerkesztőmezőben az aktuális (kijelölt) mappa neve szerepel, de a Tallózás gomb segítségével még most is lehetőségünk van másik mappa beállítására. A keresési lehetőségek között a TAB-bal lépkedhetünk. Kereshetünk a feladó, a címzett, a tárgy vagy az üzenet szövegében. Miután megadtuk a keresési feltételeket, a keresés elindításához nyomjuk meg az ENTER-t vagy lépjünk TAB-bal a Keresés gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Amennyiben a keresés sikeres, a panelen megjelennek a feltételnek megfelelő üzenetek egy listában. A nyílbillentyűkkel válasszuk ki a megtekinteni kívánt üzenetet, majd a megnyitásához nyomjuk meg az ENTER-t. A találati listát az ESCAPE billentyű megnyomásával zárhatjuk be.

7.7.3.2 Új mappa létrehozása az üzenetek számára

Az Outlook Expressben bármely mappában létrehozhatunk újabb almappákat. Az egyes mappák tetszőleges számú újabb mappát tartalmazhatnak. Egy új mappa létrehozásához válasszuk ki a Fájl menü Mappa almenüjének Új, vagy a Fájl menü Új almenüjének Mappa menüpontját, illetve használhatjuk a CONTROL, SHIFT + E billentyűkombinációt is.

A megjelenő Mappa létrehozása párbeszédpanel Mappanév szerkesztőmezőjébe gépeljük be az új mappa nevét. Ha meg szeretnénk határozni, hogy az új mappa melyik, már létező mappa almappája legyen, akkor egy TAB-bal lépjünk a mappalistába, majd a fa nézetben a nyílbillentyűkkel válasszuk ki az új mappa helyét. Végül nyomjuk meg az ENTER-t vagy lépjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t. Az OK gomb használata után az új mappa megjelenik a mappaszerkezetben.

7.7.3.3 Üzenetek mozgatása az új üzenetmappába

Előfordulhat, hogy egy mappában sok levél gyűlik össze, és így a kezelésük nehezebbé válik. Célszerű ezért a leveleket különböző témakörök alapján különféle mappákba áthelyezni. Üzenet áthelyezéséhez az üzenet listában a nyílbillentyűkkel jelöljük ki az áthelyezendő üzenetet, majd válasszuk ki a Szerkesztés vagy a helyi menü Áthelyezés mappába menüpontját. A megjelenő Áthelyezés párbeszédpanelen válasszuk ki a nyílbillentyűkkel azt a mappát, ahová át szeretnénk helyezni a kijelölt üzenetet. Az áthelyezés jóváhagyásához nyomjuk meg az ENTER-t vagy TAB-bal lépjünk az OK gombra és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t.

7.7.3.4 Üzenetek sorba rendezése név és dátum alapján

Üzeneteinket különféle szempontok szerint rendezhetjük sorba. Ehhez válasszuk ki a Nézet menü Rendezés menüpontját, a le- vagy felnyíl billentyűvel válasszunk a rendezési szempontok közül, majd nyomjuk meg az ENTER-t. A rendezési szempontok megegyeznek az üzenetlista panel oszlopaival. A beérkezett üzeneteinket érdemes a beérkezésük időpontja szerint rendezni, így a legkönnyebb megtalálni őket. Minden esetben választhatunk a növekvő vagy a csökkenő sorbarendezés között.

7.7.3.5 Üzenet törlése

Érdemes a feleslegessé vált leveleinket törölni. Ehhez az üzenetlistában a nyílbillentyűkkel jelöljük ki a törlendő levelet, majd nyomjuk meg a DELETE gombot vagy válasszuk ki a Szerkesztés menü Törlés menüpontját. A törölt levelek először a Törölt elemek mappába kerülnek, innen később visszaállíthatók vagy véglegesen törölhetők. A SHIFT + DELETE billentyűkombinációval törölt üzenetek véglegesen törlődnek.

7.7.3.6 Üzenet visszaállítása a Törölt elemek/kuka mappából

A törölt levelek visszaállításához elsőként TAB-bal vagy a SHIFT + TAB billentyűkombinációval lépjünk a mappalistába, majd a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a Törölt elemek mappát. Ezután a TAB-bal lépjünk az üzenetlistába, majd a nyílbillentyűkkel keressük meg és jelöljük ki a visszaállítani kívánt üzenetet. Ezután válasszuk ki a Szerkesztés menü vagy a helyi menü Áthelyezés mappába menüpontját. A megjelenő mappalistából válasszuk ki azt, ahová a levelet el szeretnénk helyezni, és nyomjuk meg az ENTER-t.

Lehetőségünk van ennél gyorsabb, a mappák közötti másolásra is, ehhez nyomjuk meg a CONTROL + Y billentyűkombinációt, majd a megjelenő Ugrás mappára párbeszédpanelen a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a mappalistából a célmappát és nyomjuk meg az ENTER-t.

7.7.3.7 A Törölt elemek/kuka mappa kiürítése

A Törölt elemek mappában lévő levelek végleges törléséhez lépjünk a Törölt elemek mappába, majd válasszuk ki a Szerkesztés menü A Törölt elemek mappa ürítése menüpontját.

A Törölt elemek mappa kiürítését automatizálhatjuk is az Eszközök menü Beállítások menüpontjának kiválasztásakor megjelenő Beállítások párbeszédpanelen. Lépjünk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Karbantartás lapfülre és jelöljük be SZÓKÖZ-zel a Kilépéskor a "Törölt elemek" mappa ürítése jelölőnégyzetet. Ebben az esetben az Outlook Express a kilépéskor automatikusan, rákérdezés nélkül kiüríti a Törölt elemek mappa tartalmát.

7.8 Üzenetek nyomtatása

7.8.1 A nyomtatási beállítások elvégzése

7.8.1.1 A teljes üzenet vagy az üzenet kijelölt tartalmának nyomtatása és a nyomtatandó példányszám

Az Outlook Express lehetőséget biztosít mind a betekintő ablaktáblában, mind a külön ablakban megjelenített leveleink tartalmának kinyomtatására. A nyomtatáshoz jelöljük ki a levelet vagy a levél tartalmának egy részét, majd válasszuk ki a Fájl menü Nyomtatás menüpontját, vagy nyomjuk le a CONTROL+P billentyűkombinációt. A megjelenő párbeszédpanelen a nyomtatóra, illetve a nyomtatandó szövegre vonatkozóan végezhetünk beállításokat. A Nyomtató kiválasztása elemcsoportban megadhatjuk a nyomtató típusát és a nyomtatóval kapcsolatos tulajdonságokat. A Nyomtatási tartomány elemcsoportban a nyílbillentyűkkel megadhatjuk, hogy az egész levelet, vagy csak bizonyos oldalait kívánjuk kinyomtatni. A TAB-bal továbbhaladva a Példányszám léptethető szerkesztőmezőbe gépeljük be vagy válasszuk ki a le- vagy felnyíl billentyűkkel, hány példányban szeretnénk a levelet kinyomtatni. A nyomtatás megkezdéséhez lépjünk a TAB-bal a Nyomtatás gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t.

Függelék: Kisegítő lehetőségek látássérülteknek

A. A webböngészők és levelezőprogramok kisegítő lehetőségei látássérülteknek

A Microsoft Outlook Express kisegítő lehetőségeinek használata

Hangjelzés új üzenetek érkezésekor

Megadhatja, hogy a program hangjelzéssel figyelmeztessen új üzenetek érkezésére.

Átméretezhető üzenet- és mappalisták

Testreszabhatja az üzenetek és az üzenetlisták megjelenítési módját. Az üzeneteket megjelenítheti betekintő ablaktáblában, valamint feloszthatja az ablakot vízszintesen és függőlegesen az üzenetlista és a betekintő ablaktábla között, de megjelenítheti csak az üzenetlistát is.

Testreszabható eszköztárak

Módosíthatja az eszköztárakon lévő szövegek megjelenését, az ikonok méretét, továbbá megadhatja, hogy az eszköztárakon csak a leggyakrabban használt ikonok jelenjenek meg.

A Microsoft Internet Explorer kisegítő lehetőségeinek használata

Elérés billentyűzetről

Az Internet Explorer program minden szolgáltatása elérhető a billentyűzettel és az egérrel is.

Az Internet Explorer programban a billentyűzet segítségével is böngészhet a weben. A TAB billentyű vagy a SHIFT+TAB billentyűkombináció lenyomásával előre-hátra mozoghat a következő képernyőelemek között:

Szöveges vagy képi hivatkozások

Interaktív képterületek

Címsor

Menüsor

Hivatkozás sáv

Keretek

Mező kiemelése

Amikor egy hivatkozásra vagy képre lép, illetve kattint, a program vékony szegéllyel kiemeli a kijelölt elemet.

A betűk méretének, formátumának és színének megváltoztatása

A számítógép képernyőjén megjelenő weblapokon megváltoztathatja a betűk méretét, stílusát és színét, továbbá az előtér és háttér színét. Ezt akkor is megteheti, ha a weblap szerzője ezeket már beállította. Beállíthatja azt is, hogy a weblapokon a hivatkozások színe milyen legyen alaphelyzetben, illetve akkor, amikor az egérmutató a hivatkozás fölött áll.

Ezek a beállítások azon felhasználók számára hasznosak, akiknek látása gyenge, illetve akik nagyobb betűket vagy kontrasztosabb színeket szeretnének használni.

Az Internet Explorer programot beállíthatja úgy is, hogy az Ön által megadott színeket és betűtípusokat használja, de használhatja a Windows alapértelmezett színeit és betűtípusait is, vagy megadhatja azokat egy saját stíluslapon.

Az eszköztár testreszabása

Gyengénlátó felhasználó számára érdemes az eszköztárakat testreszabni gombok hozzáadásával vagy eltávolításával, az ikonok méretének megváltoztatásával, illetve a hozzájuk tartozó szöveg elrejtésével vagy megjelenítésével. Ehhez kattintson a jobb gombbal az eszköztárra, és kattintson a Testreszabás parancsra.

A gyengénlátó felhasználóknak érdemes a Méret gombot felvenni az eszköztárra, hogy a relatív betűméretet könnyen módosíthassák.

Ha képernyőolvasót használ, érdemes kijelölni az Ikonbeállítások lista Kis ikonok, illetve a Szövegbeállítások lista Nincsenek szövegcímkék elemét, így megnövelheti a webtartalom számára rendelkezésre álló területet.

Automatikus kiegészítés használata

Ezzel a szolgáltatással időt takarít meg, amikor webcímeket kell beírnia vagy űrlapokat kell kitöltenie egy weblapon. Beírás közben megjeleníti a korábban megadott adatok közül azokat, amelyek egyeznek a beírt szöveggel. Az Automatikus kiegészítés ki- vagy bekapcsolásához válassza ki az Eszközök menü Internetbeállítások menüpontját, a CONTROL + TAB billentyűkombinációval váltson át a Tartalom lapfülre, majd a TAB billentyűvel keresse meg az Automatikus kiegészítés gombot. Kognitív típusú csökkent munkaképesség esetén a figyelemelvonás elkerülése érdekében érdemes megszüntetni a jelölőnégyzetek kijelölését. Ha olyan, gyengén látók számára készült segédeszközt használ, amely felolvassa a megjelenő javaslatokat, törölje a jelölőnégyzetből a jelet, mert a beállítás megnehezíti a gépelést.

További beállítások az Internet Explorer jobb kezelhetőségéhez

1. Az Internet Explorer Eszközök menüjében kattintson az Internetbeállítások parancsra, majd a Speciális fülre.

2. Változtassa meg a következő beállításokat igény szerint:

A beszúrási jelet a fókusz és a kijelölés változásaival mozgatja

Ha képernyőolvasót használ, érdemes bejelölni ezt a jelölőnégyzetet. Bizonyos képernyőolvasók és képernyőnagyítók a beszúrási jel segítségével határozzák meg az olvasandó vagy nagyítandó képernyőterületet. Mindig kiterjeszti a képekhez az alternatív szöveget

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a képek helyett csak a helyettesítő (alternatív) szövegeket szeretné megjeleníteni. (Ehhez törölnie kell a jelet a Képek megjelenítése jelölőnégyzetből.) A beállítás biztosítja, hogy a kép szövege akkor is látható legyen, ha a képterületben egyébként nem férne el. Finomgörgetés használata és Lapáttűnés engedélyezése

Ha képernyőnagyító vagy képernyőolvasó programot használ, célszerű törölni a jelet a jelölőnégyzetből. Ha hangfelismerő programot használ, a finomgörgetés

és a lapáttűnések közben hangfelismerési hibák léphetnek fel, ezért ilyenkor is érdemes törölni a jelet a jelölőnégyzetből.

Képek megjelenítése, Animációk lejátszása és Videók lejátszása

A gyengén látóknak a teljesítmény növelése érdekében érdemes törölniük a jelet ezekből a jelölőnégyzetekből. Ha érzékeny a képernyő villogására, akkor is

célszerű törölni a jelet ezekből a jelölőnégyzetekből.

Hangok lejátszása

Kognitív típusú csökkent munkaképesség esetén a figyelemelvonás megelőzése érdekében célszerű törölni a jelet ebből a jelölőnégyzetből. A gyengén látóknak is érdemes törölniük a jelet ebből a jelölőnégyzetből vagy megválogatniuk a letöltendő hanganyagokat, hogy a hangok ne zavarják a képernyőolvasó által felolvasott szöveget.

Háttérszínek és -képek nyomtatása

A gyengén látóknak érdemes törölniük a jelet ebből a jelölőnégyzetből, hogy a kinyomtatott anyag olvashatóbb legyen.

Állandó betűkészletek és színek megadása a weblapok megjelenítéséhez

1. Kattintson az Internet Explorer Eszközök menüjének Internetbeállítások parancsára.

2. Az Általános lapon kattintson a Kisegítő lehetőségek gombra.

3. Kívánság szerint változtassa meg a beállításokat

B. A képernyőolvasó szoftverek szolgáltatásai böngészéshez és levelezéshez

Az Outlook Express telepítését követően javasolt a Beérkezett üzenetek képernyőt beállítani az Outlook Express kezdőképernyőjeként. Ehhez az Eszközök menüből nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt. Lépjen az Általános lapra, majd jelölje be az „Indításkor a "Beérkezett üzenetek" mappa legyen a főablakban” jelölőnégyzetet. A JAWS szolgáltatásai akkor használhatók legjobban, ha az eszköztár engedélyezve van. Az eszköztár engedélyezéséhez győződjön meg arról, hogy a Nézet menüben található Eszköztár menüelem be van jelölve. Engedélyezni kell az eszköztár szöveges címkéit is. A Nézet menü Elrendezés parancsára megnyíló párbeszédpanelen nyomja meg az Eszköztárak testreszabása gombot. Egy újabb párbeszédpanel jelenik meg, melyen ellenőrizze, hogy a Szövegbeállítások kombinált listamezőben a Szövegcímkék megjelenítése van-e beállítva.

Szükség esetén ezen a párbeszédpanelen kikapcsolhatja a Betekintő ablaktáblát is. A Betekintő ablaktábla az üzenetek megjelenítésére szolgál, amikor az üzenetlistában lévő üzenetek között lép előre vagy hátra. A szolgáltatás kikapcsolásához törölje a jelet a Betekintő megjelenítése jelölőnégyzetből. Ha nem kívánja kikapcsolni a Betekintő ablaktáblát, viszont azt szeretné, hogy az üzenetek ne legyenek automatikusan olvasottként jelölve, miután megjelentek a Betekintő ablaktáblában, nyissa meg az Eszközök menüből elérhető Beállítások párbeszédpanelt. A CTRL+TAB billentyűkombinációval lépjen az Olvasás lapfülre,

majd törölje a jelölést az Üzenet megjelölése olvasottként jelölőnégyzetből.

Az Outlook Express úgy jeleníti meg az üzenetek szövegét, mint egy weblapot. A JAWS ugyanazokat a mozgási és felolvasási lehetőségeket biztosítja ebben az ablakban, mint az Internet Explorer esetében. Ezáltal a virtuális kurzor szolgáltatás is használható.

Megjegyzés: Az Outlook Express programban a PC kurzor használható a levelek szerkesztésére és írására, a virtuális kurzor pedig a levelek olvasására.

Internet Explorer

Az Internet Explorer 4.01-et a JAWS korábbi verziói még támogatják, de a JAWS most már olyan technológiákat is használ, amelyek csak az Internet Explorer 5-ös és újabb verzióiban érhetők el. A legjobb teljesítmény érdekében az Internet Explorer 5.5 vagy 6 használatát javasoljuk.

Az Internet Explorer lehetővé teszi a weben lévő dokumentumok olvasását, továbbá a másokkal való kommunikáció sokféle módját. Egyszerűen lépkedhet a weblapokon, új lapokat nyithat meg és űrlapokat tölthet ki.

A JAWS az Internet Explorer programon belül a virtuális kurzort használja, amely lehetővé teszi a webes tartalmak szövegszerkesztő programokban megszokott felolvasását. A virtuális kurzor más alkalmazásokban, például HTML alapú súgórendszerekben, HTML alapú e-mailekben (Outlook és Outlook Express), valamint PDF (Portable Document Format) fájlokban is elérhető. Az itt tárgyalt szolgáltatások nagy része a virtuális kurzor más felhasználási területein is elérhető.

Weblapok olvasása és mozgás a weblapokon

Az Internet Explorer megnyitásakor a kezdőlap jelenik meg. Ha nincs megadva kezdőlap, kiválaszthat egyet a Kedvencek menüből, vagy az ALT+C kombinációval a címsorra lépve beírhatja egy lap címét. Miután megadott egy lapot, az Internet Explorer betölti azt, és a JAWS bejelenti a keretek, hivatkozások, fejlécek, űrlapok és további elemek meglétét. A JAWS ezután megkezdi a képernyőn lévő szöveg felolvasását felülről lefelé. A lapon való mozgáshoz használja a FEL és LE, illetve a PAGE UP és PAGE DOWN billentyűket, akárcsak egy szövegszerkesztőben. A JAWS szavankénti, soronkénti, mondatonkénti és bekezdésenkénti felolvasási parancsai a szokásos módon működnek.

Megjegyzés: Ha a lap betöltődésének befejezése előtt indítja el a felolvasást, a lap egyes részei nem lesznek elérhetők.

A JAWS a „hivatkozás” kimondásával hívja fel a figyelmet, ha más dokumentumra vagy a lap egy másik részére mutató hivatkozást talál. Hivatkozás követéséhez nyomja meg az ENTER billentyűt egy hivatkozás felett.

Az előző lapra való visszalépéshez használja az ALT+BALRA kombinációt vagy a BACKSPACE billentyűt. Ha a visszalépés után egy lappal előre szeretne lépni, használja az ALT+JOBBRA kombinációt.

Gyors és egyszerű navigáció

A JAWS egyszerűen használható és könnyen megjegyezhető parancsokat biztosít a weblapok bejárására. Adott elemre a billentyűzet egyetlen billentyűjével léphet.

A T, az F, a V és a H billentyűvel sorrendben a következő táblázatra, űrlapvezérlőre, meglátogatott hivatkozásra és címsorra léphet. Ha a SHIFT billentyűt közben lenyomva tartja, az előző adott típusú elemre léptet.

Információlisták megjelenítése

A JAWS képes a weblapokból bekezdések, hivatkozások, címsorok, űrlapmezők vagy egyéb elemek listáit összeállítani, hogy a felhasználó gyorsan megtalálhassa a szükséges információkat. A Virtuális HTML-szolgáltatások párbeszédpanel az INSERT+F3 billentyűparanccsal nyitható meg. Ezen a párbeszédpanelen lehet

kiválasztani, hogy az aktuális lapon lévő különböző típusú elemek melyikének a listáját kívánja megjeleníteni. Ha kiválaszt egyet és lenyomja az ENTER billentyűt, megtekintheti az adott típusú elemek listáját.

A következő fontos HTML elemek listába szedéséhez a következő billentyűparancsok használhatók:

Űrlapmezők - INSERT+F5

Címsorok - INSERT+F6

Hivatkozások - INSERT+F7

Keretek - INSERT+F9

Ha a navigációgyorsító billentyűk egyikének lenyomásával egyidejűleg a CTRL+INSERT billentyűpárt is lenyomva tartja, a JAWS megjeleníti az adott oldalon található ilyen elemek listáját. A CTRL+INSERT+X használatával például, az aktuális lap összes jelölőnégyzetének a listáját jelenítheti meg.

A FEL és a LE nyílbillentyűvel lépkedhet a listában és jelölhet ki egy elemet. Lehetséges az elem kezdőbetűjének lenyomásával is a kívánt elemre lépni. Az ENTER billentyűvel ugorhat az adott elem helyére a weblapon.

Űrlapok használata

A JAWS lehetővé teszi a webes űrlapok egyszerű kezelését. A lapon lévő előző űrlapvezérlőre a SHIFT+F billentyűkombinációval, a következőre pedig az F billentyűvel léphet. Az Űrlap mód aktiválásához nyomja le az ENTER billentyűt. Űrlap üzemmódban a TAB billentyűvel vagy a SHIFT+TAB billentyűkombinációval válthat a különböző űrlapvezérlők között. Szerkesztőmezőket tölthet ki, jelölőnégyzeteket jelölhet be és listaelemeket választhat. Az Űrlap módból a számbillentyűzeten levő PLUSZ billentyű lenyomásával léphet ki.

Általános tippek az Internet Explorer használatához

Kedvencek menü

A Kedvencek menü lehetővé teszi kedvenc webcímeinek mentését, hogy később könnyen visszatérhessen azokhoz. A Kedvencek menüben lehetőség van a webhelyek

mappákba és almappákba való rendezésére is.

A Kedvencek menü megnyitásához nyomja meg az ALT+V kombinációt. A menü két első eleme (Hozzáadás a Kedvencekhez és Kedvencek rendezése) lehetővé teszi a

webcímek listájának kezelését. Ha ezek egyikét választja, egy párbeszédpanel jelenik meg, amely több lehetőséget tartalmaz. A párbeszédpanel vezérlőelemeivel

kapcsolatos súgó elolvasásához lépjen a vezérlőelemre és nyomja meg a SHIFT+F1 kombinációt.

A Kedvencek rendezése parancs alatt mappák, és mappákba nem helyezett kedvenc webcímek vannak felsorolva. Adott mappára vagy kedvencre való lépéshez nyomja

meg a FEL vagy a LE billentyűt, vagy írja be az elem nevének első betűjét. A kijelölt lap megnyitásához nyomja le az ENTER billentyűt.

Előzmények

Az Előzmények ablak az elmúlt három héten meglátogatott helyeket sorolja fel. Az ablak állapotát a CTRL+H billentyűk megnyomásával lehet módosítani. Amikor az előzmények ablak megnyílik, az Internet Explorer egy fa nézetben megjeleníti a meglátogatott webhelyeket. Minden webhely látható és össze van csukva. Az egyes webhelyeken meglátogatott lapok megjelenítéséhez nyomja meg a jobbranyíl billentyűt. A kijelölt lap megnyitásához nyomja le az ENTER billentyűt.

Tipp: A mentett előzmények mennyisége módosítható, és az Előzmények lista törölhető is az Internetbeállítások párbeszédpanel Általános lapján.

Ugrás sorra

A JAWS segítségével gyorsan egy HTML-lap adott sorára ugorhat. A J megnyomásával hívja elő az Ugrás sorra párbeszédpanelt. Ez a párbeszédpanel megjeleníti az elérhető sorok számát és a jelenlegi pozíció sorának számát. Írja be az elérni kívánt sor számát, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. A HTML-lap előzőleg megjelenített pontjára a SHIFT+J billentyűk lenyomásával ugorhat vissza.

Címsorok

Minden weblap rendelkezik egy URL-címmel, amely a lap címeként szolgál. A Freedom Scientific honlapjának URL-címe például http://www.FreedomScientific.com.

Az Internet Explorer címsorában a megtekintett weblap URL-címe jelenik meg. A címsor felolvasásához nyomja meg az INSERT+A kombinációt. A címsorra való lépéshez használja az ALT+C kombinációt.

Szöveg kijelölése weblapon

A weblapokon lévő szöveg kijelöléséhez használja a Windows szabványos kijelölési parancsait. A kijelölt szöveg nem kerül kiemelésre úgy, mint egy szövegszerkesztőben.

A Kijelölt szöveg felolvasása paranccsal (SHIFT + INSERT + LE) a kijelölt szöveg felolvasható.

Helyi menü megnyitása a virtuális kurzor helyén

A helyi menük a lapok, hivatkozások és képek kezelésére szolgáló parancsokat tartalmaznak. A helyi menüt a virtuális kurzor helyén a számbillentyűzeten lévő CSILLAG billentyűvel nyithatja meg.

Eszköztárgombok listája

Az Internet Explorer eszköztárán lévő gombok lehetővé teszik a nemrégiben meglátogatott lapok és a kedvencek elérését, vagy a jelenlegi lappal való műveletek elvégzését. A gombok listájának megnyitásához használja az INSERT+F8 kombinációt.

Hagyományos mód

A virtuális kurzor biztosítja a legtöbb szolgáltatást az Internet Explorer böngészővel való munka során, és egyszerűvé teszi az internet használatát, valamint az információkeresést. Ha mégis ki szeretné kapcsolni a virtuális kurzort és hagyományos módban szeretne dolgozni, nyomja meg az INSERT+Z kombinációt. A virtuális kurzor végleges kikapcsolásához törölje a jelet a Virtuális PC-kurzor használata négyzetből a Konfigurációkezelő Speciális beállítások párbeszédpanelén.

Ha kikapcsolja a virtuális kurzort, az Internet Explorer súgótémaköreiben tárgyalt funkciók nagy része nem érhető el.

Több információ az ablak címsorának felolvasásával

Az Ablak címsorának felolvasása parancs használatakor (INSERT+T) az Internet Explorer programban vagy a HTML alapú súgóban a JAWS felolvassa az aktuális címsorszintet, az aktuális keret nevét és az ablak címét.

További információk a webes űrlapokon lévő gombokról

Itt adhatja meg, hogy a weblapokon talált űrlapok gombjainál a JAWS milyen információkat olvasson fel. A JAWS felolvashatja a címszöveget, a képernyőn megjelenő szöveget, a kép tartalmát leíró ALT szöveget (ha azt a weboldal készítői megadták), a leghosszabb karakterláncot vagy egy egyéni keresési karakterláncot. Az alapértelmezett beállítás a képernyőn megjelenő szöveg használata. Ez a beállítás véglegesen a Konfigurációkezelő HTML-beállítások párbeszédpanelén, ideiglenesen pedig a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelen, az INSERT+V kombinációval adható meg.

Virtuális kurzor a webes párbeszédpaneleken

A virtuális kurzor a webes párbeszédpaneleken is használható. Ez a weblapokon lévővel megegyező funkciókat biztosít. Az Internet Explorer programban például válassza a Súgó, Névjegy (ALT+S, N) parancsot.

Szövegek bejárása

A weblapok készítői megadhatják a különböző elemek bejárási (TAB) sorrendjét, beleértve az olyan szöveges elemekét is, mint a bekezdések és a fejlécek.

A TAB megnyomásakor a JAWS a következő olyan HTML-elemre ugrik, amelynek meg van adva a bejárási (TAB) sorrendje, majd felolvassa azt. A JAWS először a megadott TAB-sorrenddel rendelkező elemeket járja be. A JAWS ezután a megadott TAB-sorrenddel nem rendelkező elemeket járja be a lapon való megjelenésük sorrendjében. A TAB billentyűvel nem léphet olyan szöveges elemekre, melyekhez nincs megadva a bejárási (TAB) sorrend.

Gombként szolgáló képek

A weblapok készítői a képeket gombként is használhatják, még ha a kép nem is része egy űrlapvezérlőnek. A JAWS az ilyen képeket a HTML grafikai beállításoktól függetlenül felismeri. Az ilyen képekre azonban a TAB billentyűvel nem léphet úgy, mint a tényleges űrlapgombokra.

Betűszavak és rövidítések a weblapokon

A JAWS képes felolvasni a weblapokon lévő betűszavakkal és rövidítésekkel társított címek szövegét. A szolgáltatás engedélyezéséhez nyissa meg a Konfigurációkezelő HTML-beállítások párbeszédpanelét. Lépjen a Szöveg lapra, válassza a Rövidítések kibontása és/vagy a Betűszavak kibontása elemet, és a SZÓKÖZ billentyűvel adja meg a kívánt beállítást.

C. A képernyőnagyító szoftverek szolgáltatásai böngészéshez és levelezéshez

A MAGic program olyan billentyűparancsokkal rendelkezik, amelyek segítik az Internet Explorer 5.01 és újabb verzióinak a használatát anélkül, hogy használnia kellene az egeret bizonyos szolgáltatások eléréséhez.

Dokumentum átalakítása

MAGic+F5

Hivatkozás kiválasztása

MAGic+F7

Dokumentum átalakítása

A MAGic+F5 billentyűparancs a többhasábos oldalakat könnyebben felolvasható formára alakítja. A Dokumentum átalakítása parancs a többhasábos oldalakat egymás után olvasható formára alakítja. Az Internet Explorer hasábjait a program egymás után olvassa fel. Az oldalt az eredeti formájára visszaalakítani az F5 billentyű lenyomásával lehet.

Hivatkozás kiválasztása

A MAGic+F7 billentyűparancs a lapon található hivatkozások listáját tartalmazó párbeszédpanelt jeleníti meg. A hivatkozásokat azok kezdőbetűjével vagy a nyílbillentyűkkel választhatja ki. A kívánt hivatkozás megnyitásához nyomja le az ENTER billentyűt. A Hivatkozás kiválasztása párbeszédpanelen található vezérlők között a TAB billentyűvel is lépkedhet.

D. Billentyűparancsok összefoglalása

JAWS-parancsok az Internet Explorer böngészőben

Általános parancsok az Internet Explorerhez

Leírás

Billentyűparancs

Vissza az előző lapra

ALT + BALRA vagy BACKSPACE

Előre a következő lapra

ALT + JOBBRA

Ugrás az Internet Explorer címsorára

ALT + C

Címsor felolvasása

INSERT + A

A JAWS-kurzor címsorra helyezése

INSERT + A kétszer gyorsan lenyomva

Virtuális HTML-szolgáltatások

INSERT + F3

Rámutatás egérrel

CONTROL + ENTER

Hivatkozásparancsok

Leírás

Billentyűparancs

Hivatkozások listája

INSERT + F7

Következő hivatkozás

TAB

Előző hivatkozás

SHIFT + TAB

Következő meglátogatott hivatkozás

V

Előző meglátogatott hivatkozás

SHIFT + V

Hivatkozás megnyitása

ENTER

Hivatkozás megnyitása új ablakban

SHIFT + ENTER

A következő hivatkozást nem tartalmazó szövegegység

N

Az előző hivatkozást nem tartalmazó szövegegység

SHIFT + N

Címsorparancsok

Leírás

Billentyűparancs

Címsorok felsorolása

INSERT + F6

Következő címsor

H

Előző címsor

SHIFT + H

Első címsor

ALT + INSERT + HOME

Utolsó címsor

ALT + INSERT + END

Következő, adott szintű címsor

1–6

Előző, adott szintű címsor

SHIFT + 1 – 6

Első adott szintű címsor

ALT + CONTROL + INSERT + 1 – 6

Utolsó adott szintű címsor

ALT + CONTROL + INSERT +

SHIFT + 1 – 6

Űrlapparancsok

Leírás

Billentyűparancs

Ugrás az első űrlapmezőre

INSERT + CONTROL + HOME

Lépés a következő űrlapmezőre

F

Lépés az előző űrlapmezőre

SHIFT + F

Ugrás az utolsó űrlapmezőre

INSERT + CONTROL + END

Lépés a következő gombra

B

Lépés az előző gombra

SHIFT + B

Lépés a következő kombinált listamezőbe

C

Lépés az előző kombinált listamezőbe

SHIFT + C

Lépés a következő szerkesztőmezőbe

E

Lépés az előző szerkesztőmezőbe

SHIFT + E

Lépés a következő választógombra

R

Lépés az előző választógombra

SHIFT + R

Lépés a következő jelölőnégyzetre

X

Lépés az előző jelölőnégyzetre

SHIFT + X

Váltás Űrlap üzemmódba

ENTER

Kilépés az Űrlap üzemmódból

PLUSZ a számbillentyűzeten

Űrlapmezők listába szedése

INSERT + F5

Gombok listába szedése

CONTROL + INSERT + B

Kombinált listamezők listába szedése

CONTROL + INSERT + C

Szerkesztőmezők listába szedése

CONTROL + INSERT + E

Választógombok listába szedése

CONTROL + INSERT + R

Jelölőnégyzetek listába szedése

CONTROL + INSERT + X

Többes kijelölési mód bekapcsolása/kikapcsolása

SHIFT + F8

Táblázatparancsok

Leírás

Billentyűparancs

Lépés a következő táblázatra

T

Lépés az előző táblázatra

SHIFT + T

Táblázatok listába szedése

CONTROL + INSERT + T

Ugrás táblázatcellára (táblán belülről)

CONTROL + J

Vissza az előző cellára

CONTROL + SHIFT + J

Aktuális cella felolvasása

CONTROL + ALT + 5 A SZÁMBILLENTYŰZETEN

Lépés a következő cellára és annak felolvasása

CONTROL + ALT + JOBBRA

Lépés az előző cellára és annak felolvasása

CONTROL + ALT + BALRA

Lépés egy cellával feljebb és a cella felolvasása

CONTROL + ALT + FEL

Lépés egy cellával lejjebb és a cella felolvasása

CONTROL + ALT + LE

Ugrás az első cellára és annak felolvasása

CONTROL + ALT + HOME

Ugrás az utolsó cellára és annak felolvasása

CONTROL + ALT + END

Következő sor felolvasása

WINDOWS + LE

Előző sor felolvasása

WINDOWS + FEL

Aktuális sor felolvasása

WINDOWS + VESSZŐ vagy WINDOWS + 5 A SZÁMBILLENTYŰZETEN

Felolvasás a sor elejétől az aktuális celláig

INSERT + SHIFT + PAGE UP

Felolvasás az aktuális cellától a sor végéig

INSERT + SHIFT + HOME

Aktuális oszlop felolvasása

INSERT + SHIFT + 5 A SZÁMBILLENTYŰZETEN

Felolvasás az oszlop tetejétől az aktuális celláig

INSERT + SHIFT + END

Felolvasás az aktuális cellától az oszlop aljáig

INSERT + SHIFT + PAGE DOWN

Keretparancsok

Leírás

Billentyűparancs

Következő keret

m

Előző keret

SHIFT + M

Ugrás az 1–10. keretre

Nincs hozzárendelve

Keretek felsorolása

INSERT + F9

Elemparancsok

Leírás

Billentyűparancs

Következő azonos típusú elem

S

Előző azonos típusú elem

SHIFT + S

Következő eltérő típusú elem

D

Előző eltérő típusú elem

SHIFT + D

Következő elem

SHIFT + PONT

Előző elem

SHIFT + VESSZŐ

Teljes elem kijelölése

F8

Elem információinak megjelenítése

SHIFT + INSERT + F1

Elem részletes információinak megjelenítése

CONTROL + SHIFT + INSERT + F1

Egér aktiválása

CONTROL + ENTER

Egyéb parancsok

Leírás

Billentyűparancs

Egyéni feliratok létrehozása

CONTROL + INSERT + TAB

Ugrás a következő helyjelzőre

K

Ugrás az előző helyjelzőre

SHIFT + K

Helyjelzők felsorolása, módosítása, vagy ugrás helyjelzőre

CONTROL + SHIFT + K

Lépés a következő listára

L

Lépés az előző listára

SHIFT + L

Listába szedés rendezetten, rendezetlenül és defíniciólistaként

CONTROL + INSERT + L

Lépés a lista következő elemére

I

Lépés a lista előző elemére

SHIFT + I

Weblap újbóli betöltése

F5

JAWS virtuális mód frissítése

INSERT + ESC

Eszköztárgombok listája

INSERT + F8

A virtuális kurzor áthelyezése a PC kurzorhoz

INSERT + DEL

Virtuális kurzor be- és kikapcsolása

INSERT + Y

Weblap személyre szabása

SHIFT + INSERT + V

JAWS Következő keresése parancsa

F3

A JAWS Előző keresése parancsa

SHIFT + F3

Ugrás sorra

J

Vissza az előzőleg aktív sorra

SHIFT + J

Lépés a következő szakaszba

Z

Lépés az előző szakaszba

SHIFT + Z

Szakaszok listába szedése

CONTROL + INSERT + Z

Internet Explorer billentyűparancsai

Weblapok megtekintése és böngészése

Művelet

Billentyűparancs

Az Internet Explorer súgó, illetve a párbeszédpanel egy adott eleméhez tartozó környezetfüggő súgó megjelenítése.

F1

Váltás a böngészőablak teljes képernyős és normál megjelenítése között.

F11

Lépkedés elemenként előre egy weblapon, a címsorban és a Hivatkozások sávon.

TAB

Lépkedés elemenként visszafelé egy weblapon, a címsorban és a Hivatkozások sávon.

SHIFT + TAB

Ugrás a kezdőlapra.

ALT + HOME

Ugrás a következő lapra.

ALT + JOBBRA NYÍL

Ugrás az előző lapra.

ALT + BALRA NYÍL vagy

BACKSPACE

Hivatkozáshoz tartozó helyi menü megjelenítése.

SHIFT + F10

Lépkedés előre a keretek között.

CONTROL + TAB vagy

F6

Lépkedés visszafelé a keretek között.

SHIFT + CONTROL + TAB

A dokumentum görgetése felfelé.

FELFELÉ NYÍL

A dokumentum görgetése lefelé.

LEFELÉ NYÍL

A dokumentum görgetése felfelé nagyobb szakaszonként.

PAGE UP

A dokumentum görgetése lefelé nagyobb szakaszonként.

PAGE DOWN

Ugrás a dokumentum elejére.

HOME

Ugrás a dokumentum végére.

END

Keresés az adott lapon.

CONTROL + F

Az aktuális lap frissítése.

F5 vagy

CONTROL + R

Az aktuális weblap frissítése akkor is, ha a weben található és a helyben tárolt változat időbélyegzője megegyezik.

CONTROL + F5

Weblap letöltésének leállítása.

ESC

Ugrás új helyre.

CONTROL + O vagy

CONTROL + L

Új ablak megnyitása.

CONTROL + N

Az aktuális ablak bezárása.

CONTROL + W

Az aktuális lap mentése.

CONTROL + S

Az aktuális lap vagy az aktív keret kinyomtatása.

CONTROL + P

A kijelölt hivatkozás aktívvá tétele.

ENTER

A Keresés sáv megnyitása.

CONTROL + E

A Kedvencek sáv megnyitása.

CONTROL + I

Az Előzmények sáv megnyitása.

CONTROL + H

A Nyomtatási kép használata

Művelet

Billentyűparancs

Nyomtatási beállítások megadása és a lap kinyomtatása.

ALT + N

A lap méretének, tájolásának, fej-, és lábléceinek, valamint margóinak módosítása.

ALT + U

Az első nyomtatandó oldal megjelenítése.

ALT + HOME

Az előző nyomtatandó oldal megjelenítése.

ALT + BALRA NYÍL

A megjelenítendő oldalak számának megadása.

ALT + A

A következő nyomtatandó oldal megjelenítése.

ALT + JOBBRA NYÍL

Az utolsó nyomtatandó oldal megjelenítése.

ALT + END

Kicsinyítés

ALT + MÍNUSZ

Nagyítás

ALT + PLUSZ

A nagyítási százalékarányok listája.

ALT + Z

A keretek nyomtatására vonatkozó beállítás megadása. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kereteket tartalmazó weblapot kíván nyomtatni.

ALT + F

A Nyomtatási kép bezárása.

ALT + B

A címsor használata

Művelet

Billentyűparancs

A címsor szövegének kijelölése.

ALT + C

A beírt címek listájának megjelenítése.

F4

Ugrás a címsorban a kurzorral balra, a legközelebbi logikai egységhez (ponthoz vagy / karakterhez).

CONTROL + BALRA NYÍL

Ugrás a címsorban a kurzorral jobbra, a legközelebbi logikai egységhez (ponthoz vagy / karakterhez).

CONTROL + JOBBRA NYÍL

A címsorba írt szöveg elé „www.”, a végére pedig „.com” beillesztése.

CONTROL + ENTER

Lépkedés előre az Automatikus kiegészítés által javasolt egyezések listáján.

FEL NYÍL

Lépkedés visszafelé az Automatikus kiegészítés által javasolt egyezések listáján.

LE NYÍL

A kedvencek használata

Művelet

Billentyűparancs

Az aktuális lap hozzáadása a kedvencekhez.

CONTROL + D

A Kedvencek rendezése párbeszédpanel megnyitása.

CONTROL + B

A kijelölt elem feljebb helyezése a Kedvencek rendezése párbeszédpanel Kedvencek listáján.

ALT + FEL NYÍL

A kijelölt elem lejjebb helyezése a Kedvencek rendezése párbeszédpanel Kedvencek listáján.

ALT + LE NYÍL

Szerkesztés

Művelet

Billentyűparancs

A kijelölt elemek eltávolítása és vágólapra helyezése.

CONTROL + X

A kijelölt elemek vágólapra másolása.

CONTROL + C

A vágólap tartalmának beillesztése a kijelölt helyre.

CONTROL + V

Az aktuális weblapon található összes elem kijelölése.

CONTROL + A

Az információs sáv használata

Művelet

Billentyűparancs

Fókusz áthelyezése az információs sávra.

ALT + T

Kattintásnak megfelelő művelet az információs sávon.

SZÓKÖZ

Az Outlook Express programban használható JAWS-parancsok

Leírás

Parancs

Ugrás a mellékleteket tartalmazó listára

INSERT + A

Ugrás az üzenetszerkesztési mezőre

ALT + 0

Feladó mező felolvasása

ALT + 1

Dátum mező felolvasása

ALT + 2

Címzett mező felolvasása

ALT + 3

Másolatot kap mező felolvasása

ALT + 4

Titkos másolat mező felolvasása

ALT + 5

Tárgy mező felolvasása

ALT + 6

Az aktív üzenetben lévő hivatkozások felsorolása

INSERT + F7

Rosszul írt szó felolvasása, javaslat helyes írásmódra

CONTROL + INSERT + F7

Következő üzenet, üzenetlista

CONTROL + PONT

Következő üzenet, üzenetnézet

ALT + JOBBRA

Előző üzenet, üzenetlista

CONTROL + VESSZŐ

Előző üzenet, üzenetnézet

ALT + BALRA

Ugrás a következő hivatkozásra

TAB

Ugrás az előző hivatkozásra

SHIFT + TAB

Az Outlook Express programban használható parancsok

Fő ablak, üzenetmegtekintési és üzenetküldési ablak

Művelet

Billentyűparancs

Súgótémakörök megnyitása

F1

Az összes üzenet kijelölése

CONTROL + A

Fő ablak és üzenetmegtekintési ablak

Művelet

Billentyűparancs

A kijelölt üzenet nyomtatása

CONTROL + P

E-mail küldése és fogadása

CONTROL + M

E-mail üzenetek törlése

DEL vagy CONTROL + D

Új üzenet megnyitása vagy elküldése

CONTROL + N

A Címjegyzék megnyitása

CONTROL + SHIFT + B

Válasz az üzenet szerzőjének

CONTROL + R

Üzenet továbbítása

CONTROL + F

Válasz az összes címzettnek

CONTROL + SHIFT + R vagy CONTROL + G (csak hírek esetében)

Ugrás a Beérkezett üzenetek mappára

CONTROL + I

Ugrás a következő üzenetre a listában

CONTROL + > vagy CONTROL + SHIFT + >

Ugrás az előző üzenetre a listában

CONTROL + < vagy CONTROL + SHIFT + <

Kijelölt üzenet tulajdonságainak megtekintése

ALT + ENTER

Hírüzenetek és fejlécek frissítése

F5

Ugrás a következő olvasatlan e-mail üzenetre

CONTROL + U

Ugrás a következő olvasatlan hírcsoporttémakörre

CONTROL + SHIFT + U

Ugrás mappára

CONTROL + Y

Fő ablak

Művelet

Billentyűparancs

Kijelölt üzenet megnyitása

CONTROL + O vagy ENTER

Üzenet megjelölése olvasottként

CONTROL + ENTER vagy CONTROL + Q

Mozgás a mappalista (ha látszik), az üzenetlista, a betekintő ablaktábla és a Partnerek ablaktábla (ha látszik) között.

TAB

Az összes hírüzenet megjelölése olvasottként

CONTROL + SHIFT + A

Ugrás hírcsoportra

CONTROL + W

Hírcsoporttémakör kibontása (az összes válasz megjelenítése)

BALRA vagy PLUSZJEL ( + )

Hírcsoporttémakör becsukása (üzenetek elrejtése)

BALRA vagy MÍNUSZJEL (-)

Ugrás a következő olvasatlan hírcsoportra vagy mappára

CONTROL + J

Hírek letöltése kapcsolat nélküli olvasásra

CONTROL + SHIFT + M

Üzenetablak – megtekintés és küldés

Művelet

Billentyűparancs

Üzenet bezárása

ESC

Szöveg keresése

F3

Üzenet keresése

CONTROL + SHIFT + F

Váltás a Szerkesztés, a Forrás és a Minta lap között

CONTROL + TAB

Üzenetablak – csak küldés

Művelet

Billentyűparancs

Névellenőrzés

CONTROL + K vagy ALT + K

Helyesírás-ellenőrzés

F7

Aláírás beszúrása

CONTROL + SHIFT + S

Üzenet küldése (postázása)

CONTROL + ENTER vagy ALT + S

E. Szakirodalom

A tananyagban helyenként változtatás nélkül használtuk fel az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány által kiadott JAWS for Windows 6.20-as szoftver  magyar nyelvű változatának Súgóját. Kisebb változtatásokkal felhasználtuk továbbá az alábbi műveket:
JAWS for Windows 6.20 oktatóanyag
Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány megbízásából készítette: Papp László, lektorálta: Torma Zsolt.
Windows 95 magyarázat - Útmutató látássérült felhasználóknak
Írta: Sarah Morley
Fordította: Babinszki Tamás, Szuhaj Mihály

Impresszum

Szerző: Herczeg Lajos
Szakmai lektorok: Fehér István, Hammer Attila, Pál Zsolt, Szuhaj Mihály
Szerkesztő: Szatmári Péter
Felelős kiadó: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Tóth Egon, a kuratorium elnöke és „Informatika a látássérültekért” Alapítvány, Szuhaj Mihály, a kuratórium elnöke
A projekt irányítója: Nagy Zsuzsa Anita