ECDL Start tananyag
látássérült felhasználók számára

3. modul

Szövegszerkesztés

Vakbarát ECDL tananyag

Szerző: Herczeg Lajos

Kiadja a Microsoft és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány

Copyright © 2008. Minden jog fenntartva.



3.1 Az alkalmazás használata

3.1.1 Első lépések a szövegszerkesztő használatában

3.1.1.1 A szövegszerkesztő alkalmazás megnyitása és bezárása

A Microsoft Word 2003 indítása

Nyissuk meg a WINDOWS gombbal a Start menüt, válasszuk ki a felnyíl billentyűvel a Programok almenüt, majd nyomjuk meg az ENTER-t vagy a jobbranyíl billentyűt. A megnyíló menüből a lenyíl billentyűvel válasszuk ki a Microsoft Office almenüt és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a jobbranyíl billentyűt. Ezután keressük meg a lenyíl billentyűvel a Microsoft Office Word 2003 szövegszerkesztő programot és nyomjuk meg az ENTER-t.

Program bezárása

A programból többféleképpen is kiléphetünk. Válasszuk ki a Fájl menüből a Kilépés menüpontot. Kiléphetünk a programból az ALT + F4 billentyűkombinációval is. A programból való kilépéssel egyben az aktuálisan szerkesztett dokumentumot is bezárjuk.

3.1.1.2 Menütípusok a Microsoft Wordben: főmenü, legördülő menü és almenü

Főmenü

A legtöbb windowsos alkalmazás által nyújtott funkciók, lehetőségek a menün keresztül érhetőek el. Többféle menü is létezik, a főmenü az ablak fejléce alatt levő sorban helyezkedik el. A menü kifejezés az éttermi menü egyszerű példájából származik. Az egyes menük kategóriák szerint csoportosított, különféle menüpontokat, menüpontokat és beállítási lehetőségeket tartalmaznak. A Microsoft Word menüsorán a Fájl, Szerkesztés, Nézet, Beszúrás, Formátum, Eszközök, Táblázat, Ablak és Súgó menüpontokat találjuk meg.

A menüsort mindig az ALT vagy az F10 billentyűvel aktiválhatjuk, a vezérlés ilyenkor a sorban az első, a Fájl menüpontra kerül. A további menüpontok kiválasztásához a balranyíl vagy jobbranyíl billentyűt használhatjuk, de a menüsor ciklikusan körbejárható.

Az egyes menüpontokhoz tartozó menüt legördíthetjük, ha megnyomjuk a lenyíl vagy felnyíl billentyűket, de használhatjuk az ENTER billentyűt is. A menüpontok billentyűparancsait kiválasztó billentyűknek nevezzük. Ezek lehetővé teszik, hogy gyorsan legördíthessünk egy menüpontot az ALT + kiválasztó betű megnyomásával. Például: az ALT + S az Eszközök, az ALT + F a Fájl menüpontot gördíti le. A billentyűparancsokat az aláhúzott betűk jelzik, így az Eszközök menü S betűje, míg a Fájl menü F betűje van aláhúzva – a kiválasztó billentyű nem feltétlenül a kezdőbetű! Néhány menüpont a menüből közvetlenül is elérhető egy-egy billentyűkombinációval, például az alkalmazások többségében az ALT + F4 közvetlenül, a Fájl menü használata nélkül bezárja az aktív alkalmazást ugyanúgy, mintha a Fájl menü Kilépés menüpontját választottuk volna.

Legördülő menü 

Az alkalmazások menüsorán lévő menüpontok ún. legördülő menüvel rendelkeznek, amely a kiválasztott menüpontnak megfelelő további választási lehetőségek listáját adja. A legördülő menü szó szerint a menüsor egy eleméből legördített menüt jelenti, amely közvetlenül az általunk választott menüelem alatt jelenik meg a képernyőn. Például a menüsor Fájl menüjéből megnyílik egy legördülő menü, amely egyebek mellett a következő menüpontokat is tartalmazza: Megnyitás, Mentés, Nyomtatás, Kilépés.

A legördülő menü egy menüpontjának aktiválása általában az alábbi három dolog egyikéhez vezet:

1. A kiválasztott menüpontnak megfelelő funkciót azonnal végrehajtja az alkalmazás, pl. kilép.

2. Megnyílik egy párbeszédpanel és további információkat, vagy megerősítést kér, pl. Mentés esetén. Ezt a menüpont neve utáni három pont jelzi.

3. Egy további almenü nyílik meg, amelyet a menüpont utáni jobbra mutató nyílhegy jelez.

Ha egy legördülő menüben vagyunk és megnyomjuk a balra- vagy jobbranyíl billentyűt, akkor a következő két dolog egyike történik:

1. Átlépünk a menüsor következő menüpontjának legördülő menüjébe, pl. egy szövegszerkesztőben a Fájl menüből a Szerkesztés menübe. Figyeljünk oda, hogy melyik nyílbillentyűt használjuk!

2. Ha egy olyan menüpontnál nyomjuk meg a jobbranyíl billentyűt, amelyik rendelkezik almenüvel, akkor a menüpontból nyíló almenübe kerülünk. Ilyenkor a balranyíl vagy az ESCAPE billentyű megnyomásával tudunk visszalépni az előző menüpontra. Alapértelmezés szerint, amikor egy legördülő menü megnyílik, a kiválasztás az első menüelemre kerül. A legördülő menü egy másik elemének kiválasztásához használjuk a le- vagy felnyíl billentyűket, majd a kívánt menüelemen nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

A legördülő menüt is ciklikusan körbe lehet járni a függőleges nyílbillentyűkkel. A legördülő menükben számos menüpontnak van saját billentyűparancsa, amely lehetővé teszi, hogy egy billentyű megnyomásával végrehajtsuk a menüpont funkcióját, pl. a nyomtatást. Ezeket a billentyűparancsokat aláhúzott betűk jelölik, így a Nyomtatás menüpont aláhúzott betűje az N, amely megnyitja a Nyomtatás párbeszédpanelt. A menüsorokkal ellentétben a legördülő menükben a kiválasztóbillentyűket az ALT nélkül használjuk. Fontos emlékeznünk erre a különbségre, mert ha egy nyitott legördülő menüben megnyomjuk az ALT billentyűt, akkor minden menüaktiválást visszavonunk.

Néha a legördülő menü egy menüpontjának funkciója egyszerűen be- vagy kikapcsolható, ilyen például a mappák Nézet menüpontjának Állapotsor menüpontja. Ez a bekapcsolt állapotban megjeleníti az állapotsort az ablak alsó részén, míg kikapcsolt állapotban elrejti. A bekapcsolt állapotot a menüelem melletti pipa vagy pont jelzi, a kikapcsolt állapotnak nincs a menüelem mellett megjelenő jelzése. A menüpont minden egyes kiválasztása be-, illetve kikapcsolja az állapotot.

Almenü

A legördülő menükből meghívott, lépcsőzetesen megnyíló menüket almenünek nevezzük. Az almenüt a nyitó menüelem melletti jobbra mutató nyílhegy jelzi. Az ENTER vagy a jobbranyíl billentyű megnyomásával nyithatjuk meg a kiválasztott menüelem almenüjét, amely a menüelemtől jobbra vagy balra nyílik meg. A függőleges listában megjelenő további menüelemeket ugyanúgy használhatjuk, mint egy normál legördülő menüt. A lépcsőzetesen megnyíló menü bezárásához, azaz a nyitó menüponthoz való visszatéréshez használjuk a balranyíl billentyűt vagy az ESCAPE billentyűt. Az ESCAPE billentyűvel mindig egy szintet lépünk vissza a menüben, míg az ALT megnyomásával egy lépésben bezárhatjuk az összes aktív menüt.

Inaktív menüpont

Előfordulhat, hogy egy legördülő menü egy vagy több menüpontja nem használható. Ezeket a menüpontokat "nem kiválaszthatónak" nevezzük. Feliratuk szürke, míg a többié fekete. Az aktuális pillanatban ezek az elemek nem használhatóak, mivel a hozzájuk tartozó menüpontok valamilyen okból nem hajthatók végre. Például a Word program Szerkesztés menüjének Beillesztés menüpontja nem érhető el addig, amíg nincs mit beilleszteni, az csak a Másolás vagy Kivágás parancsok kiadása után lesz elérhető.

Helyi menü

A Windows operációs rendszer számos objektuma rendelkezik egy speciális menüvel, amely kimondottan az adott objektumra vonatkozó menüpontokat kínálja fel számunkra. Ezek arra szolgálnak, hogy a gyakran használt funkciókat könnyebben elvégezhessük. Az ilyen menütípust helyi menünek nevezzük, de néha Tulajdonságok menünek is hívják. Sok objektum rendelkezik helyi menüvel, pl. a Tálca, az Asztal ikonjai, a Sajátgép programban megjelenített fájlok és mappák mindegyike. A helyi menü mindig valahol az objektum közelében tűnik fel a képernyőn, ez az ún. felbukkanó menü.

A helyi menü menüpontjai az objektumtól függően változatosak lehetnek. Ha be akarunk lépni egy objektum helyi menüjébe, először az INSERT + felnyíl billentyűvel győződjünk meg arról, hogy a kiválasztás az objektumon van-e, majd nyomjuk meg a SHIFT + F10 billentyűkombinációt. 104 gombos billentyűzet esetén a SHIFT + F10 helyett használhatjuk a HELYI MENÜ billentyűt is, amely alul, a szóköztől jobbra a harmadik.

A tananyag további részében feltételezzük az egyes menüfajták ismeretét és rutinos használatát.

3.1.1.3  Egy és több dokumentum megnyitása

Meglevő dokumentum megnyitása
Ha egy korábban elkészült dokumentumot szeretnénk továbbszerkeszteni, módosítani, kinyomtatni vagy csak elolvasni, akkor azt először meg kell nyitni. Az egyszerűbb módszer, ha a megfelelő mappában a megnyitandó fájl kiválasztása után megnyomjuk az ENTER-t. Ha a Word programból kiindulva szeretnénk megnyitni egy dokumentumot, használjuk a Fájl menü Megnyitás menüpontját vagy a CONTROL + O billentyűkombinációt. Ekkor a Megnyitás ablakban a Fájlnév kombinált szerkesztőmezőbe kerülünk. Először meg kell adni a helyet, ahol a megnyitandó fájlunk található. A program alapértelmezetten a Dokumentumok mappát nyitja meg. Nyomjuk meg az ALT + H billentyűkombinációt, ekkor a Hely kombinált lista-mezőbe jutunk. Itt megtalálhatóak a számítógép lényeges könyvtárai, mint pl. Asztal, Dokumentumok, Sajátgép, és az egyes meghajtók. A le- vagy felnyíl billentyűvel vagy a kezdőbetűvel válasszuk ki a helyet, ahol a fájlunk megtalálható.

Például ha a fájlunk a D: meghajtón van a könyvek mappában, akkor a listából válasszuk ki a nyílbillentyűkkel vagy a H betűvel a helyi lemez D: meghajtót. Ha beállítottuk a könyvtárat, a TAB billentyű háromszori megnyomásával menjünk tovább a mappák listanézetéig. Itt a Word alapesetben csak a mappákat és a .doc kiterjesztésű állományokat jeleníti meg (ettől úgy térhetünk el, ha a Fájltípus kombinált listamezőnél más típust állítunk be). Itt a kezdőbetűvel vagy a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a megfelelő mappát és az ENTER-rel lépjünk be, majd keressük meg a fájlunkat a nyílbillentyűkkel vagy a kezdőbetűvel és nyomjuk meg az ENTER-t. Ezzel megnyílik a dokumentumunk. Ha jelszóval védett dokumentumot kívánunk megnyitni, a Word automatikusan rákérdez a jelszóra. Írjuk be a jelszót vagy válasszuk TAB-bal az Olvasásra gombot és SZÓKÖZ-zel nyissuk meg a dokumentumot. A módosított dokumentumot új néven kell elmenteni.

3.1.1.4 Új dokumentum létrehozása (a normál sablont és más elérhető sablonokat használva)

Amikor elindítjuk a Word programot, automatikusan létrejön egy új üres dokumentum. Ha még egy üres dokumentumot szeretnénk megnyitni, válasszuk ki a Fájl menü Új dokumentum menüpontját vagy nyomjuk le a CONTROL + N billentyűkombinációt. Új, üres dokumentumot a Word mindig a Normál sablon alapján hoz létre. Sablonokat az azonos szerkezetű dokumentumok létrehozásához használunk. A sablonok .dot kiterjesztésű, előre elkészített típusdokumentumok, amelyek tartalmazhatnak szöveget, képet, rajzot, illetve egyedi szövegstílusokat és beállításokat is. Ha nem a Normál sablont szeretnénk használni, hanem egy új sablont, akkor válasszuk ki az Eszközök menü Sablonok és bővítmények menüpontját. A CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Sablonok fülre. A TAB-bal keressük meg a Globális sablonok és bővítmények listát, jelöljük be a betölteni kívánt sablont vagy bővítményt és nyomjuk meg az ENTER-t.

3.1.1.5 A sablonok használata

Minden Microsoft Word dokumentum valamilyen sablonon alapul, ami meghatározza a dokumentum szerkezetét, tárolja a dokumentum beállításait (például betűtípusokat, billentyűparancsokat, makrókat, menüket, az oldalak elrendezését, formázásokat és stílusokat). A globális sablonok (beleértve a Normál sablont is) olyan beállításokat tárolnak, amelyek minden dokumentumból elérhetők, a dokumentumsablonok pedig olyan beállításokat tárolnak, amelyek csak az adott sablonokon alapuló dokumentumokból érhetőek el. Vigyázat, a sablonok makróvírusokat tartalmazhatnak!

Új sablon létrehozása meglévő dokumentumból

Nyissuk meg a dokumentumot, amelyből sablont szeretnénk létrehozni. Hozzuk létre azokat a szöveges és grafikai elemeket, amelyeket minden, ezen a sablonon alapuló dokumentumban használni szeretnénk, viszont töröljük a fölösleges elemeket. Adjuk meg a kívánt oldalbeállítást, oldalméretet, oldaltájolást, stílusokat és egyéb formázásokat is. Ezután mentsük el az elkészült sablont a CONTROL + S billentyűkombinációval vagy a Fájl menü Mentés menüpontjával. A Fájltípus mezőben válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a Dokumentumsablon elemet. Ekkor a Hely mezőben alapértelmezés szerint a Sablonok mappa jelenik meg. Gépeljük be a sablon nevét a Fájlnév mezőbe, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Végül zárjuk be a sablont az ALT + F4 billentyűkombinációval vagy a Fájl menü Bezárás menüpontjával.

Globális sablonok és bővítmények betöltése

Válasszuk ki az Eszközök menü Sablonok és bővítmények menüpontját, majd lépjünk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Sablonok lapfülre. A Globális sablonok és bővítmények csoportban a nyilakkal válasszuk ki és jelöljük be SZÓKÖZ-zel a betölteni kívánt sablon vagy bővítmény melletti jelölőnégyzetet. Ha a kívánt sablon vagy kiegészítő nem jelenik meg a mezőben, válasszuk ki és nyomjuk meg a Hozzáadás gombot. Ezután keressük meg a kívánt sablont vagy bővítményt tartalmazó könyvtárat, majd nyomjuk meg az OK gombot.

Globális sablonok és bővítmények letiltása

Válasszuk ki az Eszközök menü Sablonok és bővítmények menüpontját, majd lépjünk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Sablonok lapfülre. Ha egy sablont vagy bővítményt le akarunk tiltani, de meg szeretnénk hagyni a Globális sablonok és bővítmények listán, akkor töröljük a jelet az elem neve melletti négyzetből. Ha egy sablont vagy bővítményt el szeretnénk távolítani, és a nevét is törölni szeretnénk a Globális sablonok és bővítmények listából, válasszuk ki a nyilakkal az eltávolítandó elemet a listából, majd válasszuk ki a TAB billentyűvel az Eltávolítás gombot és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t.

3.1.1.6 A dokumentum elmentése egy meghajtó megadott helyére

Amikor egy dokumentumot hozunk létre vagy egy meglévőt módosítunk, akkor a beírt információk a számítógép memóriájában helyezkednek el. A számítógép memóriája
csak ideiglenes tároló, ezért a dokumentumunk szövegét el kell menteni fájlba is egy háttérmeghajtóra, például a winchesterre. A dokumentumok mentéséhez használjuk a CONTROL + S billentyűkombinációt vagy a Fájl menü Mentés menüpontját. Ha a Mentés parancsot egy korábban már elmentett dokumentumban használjuk, akkor az új változat automatikusan felülírja a dokumentum korábbi példányát. Fontos! A dokumentumunk szerkesztése közben gyakran végezzük el a mentést, hiszen bármikor előfordulhat egy áramszünet vagy egy programhiba, ilyenkor minden változtatás elveszhet, amit az utolsó mentés óta elvégeztünk.

Ha egy újonnan létrehozott dokumentum mentését kezdeményezzük, a megjelenő Mentés másként párbeszédpanelen meg kell adnunk, hogy a dokumentumot milyen néven és hová szeretnénk elmenteni. A dokumentum alapértelmezetten Microsoft Word formátumban kerül elmentésre, és a fájl automatikusan .doc kiterjesztést kap. Először a fájl nevéhez kerülünk, ahol a program alapértelmezetten felajánl egy lehetséges fájlnevet. Ezt fogadjuk el vagy írjuk be mi a dokumentum nevét, majd nyomjuk meg a TAB billentyűt. A fájltípuson állunk. Itt állítható be a szöveges dokumentumunk formátuma. Ha az alapértelmezett dokumentum formátum helyett más formátumot szeretnénk választani, akkor válasszuk ki azt le- vagy felnyíl billentyűkkel vagy a megfelelő kezdőbetűvel. Ezután megadhatjuk a helyet, hogy hova kerüljön a fájlunk. Nyomjuk meg az ALT + H billentyűkombinációt vagy menjünk TAB-bal a Hely kombinált lista-mezőig. Itt a következők találhatóak: Asztal, Sajátgép, Dokumentumok, meghajtók. Keressük ki a nyílbillentyűkkel vagy a megfelelő kezdőbetűvel a helyet, ahova menteni szeretnénk a fájlunkat. Ezután nyomjuk meg háromszor a TAB billentyűt, ezzel a mappák listanézetébe kerülünk, ahol ugyanúgy navigálhatunk, mint a Sajátgépben. Ha kiválasztottuk a pontos helyet, ahová menteni szeretnénk a fájlt, a TAB-bal lépjünk a Mentés gombra, majd nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A mentéshez alapértelmezetten használt mappa a Dokumentumok.

Automatikus mentés

Az automatikus mentés funkció segítségével biztosíthatjuk, hogy egy esetleges programhiba vagy áramkimaradás esetén a munkánk ne vesszen el. Ilyenkor a Word megadott időközönként a dokumentum aktuális tartalmát egy külön biztonsági fájlba menti el. Hogy ez milyen időközönként történjen meg, azt az Eszközök menü Beállítások párbeszédpanel Mentés fülén állíthatjuk be.

A megváltoztatásához legyen nyitva egy Word dokumentum. Válasszuk ki az Eszközök menü Beállítások menüpontját. A megjelenő párbeszédpanelen a CONTROL + TAB billentyűkombinációval keressük meg a Mentés lapfület. TAB-bal menjünk az Automatikus mentés: jelölőnégyzetig, amit SZÓKÖZ-zel tudunk bejelölni. Ha be van jelölve, akkor csak nyomjuk meg a TAB billentyűt. Írjuk be az Automatikus mentés időközét percben, vagy válasszunk a nyílbillentyűkkel. Végül nyomjuk meg az ENTER-t vagy menjünk TAB-bal az OK gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Ez a funkció nem helyettesíti a Mentés vagy Mentés másként menüpontokkal kezdeményezett dokumentummentést. Az automatikusan mentett dokumentumok csak a program esetleges szabálytalan leállását követően kerülnek automatikusan visszatöltésre.

Új Microsoft Word dokumentum létrehozása

A Sajátgépen keresztül is létrehozhatunk új Microsoft Word dokumentumot. Ehhez lépjünk arra a helyre, abba a mappába a meghajtón, ahova szeretnénk létrehozni a Microsoft Word dokumentumot. Ellenőrizzük le az INSERT + T billentyűkombinációval, hogy valóban azon a helyen vagyunk-e, ahova a Microsoft Word dokumentumot szeretnénk létrehozni. A Fájl menü Új almenüjében válasszuk ki az Új Microsoft Word dokumentum menüpontot. Megnyílik egy szerkesztőmező, amibe alapértelmezetten be van írva, hogy „Új Microsoft Word dokumentum.doc”. Ha megnyomnánk az ENTER-t, akkor ilyen néven hozna létre Microsoft Word dokumentumot. A dokumentumnak gépeljük be a nevét és zárjuk le a szerkesztőmezőt az ENTER megnyomásával.

Vigyázzunk, hogy a .doc kiterjesztést pontosan gépeljük be. Ha mégis elrontjuk, a Windows hibaüzenetet fog küldeni, figyelmeztet, hogy ha a fájl kiterjesztését módosítjuk, a fájl használhatatlanná válhat. Megkérdezi, hogy biztos módosítja-e a kiterjesztést. Ilyenkor válasszuk a Nem gombot a nyílbillentyűkkel és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t. Visszakerülünk a szerkesztőmezőbe, ahol ismét meg kell adnunk a Microsoft Word dokumentum nevét. Végül nyomjuk meg az ENTER-t. Ha jól írtuk be a nevet, akkor a Microsoft Word dokumentum létrejött és ki van jelölve. Létrehozáskor nem nyílik meg a dokumentum, azt nekünk kell megnyitni az ENTER-rel.

3.1.1.7 A dokumentum elmentése más néven

Ha egy meglévő dokumentumot el szeretnénk menteni még egyszer más néven, akkor használjuk a Fájl menü Mentés másként menüpontját vagy az F12 billentyűt. A megnyíló Mentés másként párbeszédpanelen meg kell adnunk, hogy a dokumentumot milyen néven szeretnénk újra elmenteni. Először a fájl nevéhez kerülünk. Gépeljük be a dokumentum nevét. TAB-bal lépjünk a Mentés gombra, majd nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Az új dokumentum az eredeti dokumentum formátumában és helyére kerül elmentésre. A dokumentum előző példánya a korábbi néven, formátumban és helyen változatlanul megmarad.

3.1.1.8 A dokumentum elmentése más fájlformátumban, például: szöveges állomány, RTF (Rich Text Format), HTML, sablon, szoftverspecifikus fájlkiterjesztés, más verziószám

Ha egy meglévő dokumentumot el szeretnénk menteni még egyszer egy másik formátumban is, akkor használjuk a Fájl menü Mentés másként menüpontját vagy az F12-es billentyűt. A megnyíló Mentés másként párbeszédpanelen meg kell adnunk, hogy az új dokumentumot milyen formátumban szeretnénk elmenteni. A dokumentum alapértelmezetten Microsoft Word formátumban kerülne elmentésre. Először a fájl nevéhez kerülünk. Nyomjuk meg a TAB-ot a fájltípus beállításához. Ha az alapértelmezett doc formátum helyett más formátumot szeretnénk választani, akkor használjuk a fel- vagy lenyíl billentyűket vagy a megfelelő kezdőbetűt. Végül TAB-bal lépjünk a Mentés gombra, majd nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Az új dokumentum az eredeti dokumentum helyére kerül elmentésre az eredeti dokumentum nevével. A dokumentum előző példánya a korábbi néven, formátumban és helyen változatlanul megmarad.

A leggyakrabban előforduló fájlformátumok:
*.doc    Word dokumentum, alapformátum
*.rtf    Rich Text formátum (formázott szöveg)
*.txt    Csak szöveg
*.html vagy *.htm    Weblap formátum

3.1.1.9 Váltás a megnyitott dokumentumok között

A megnyitott dokumentumok az alkalmazásablakon beüli dokumentumablakokba kerülnek, ezek között a CONTROL + F6 vagy az ALT + TAB billentyűparancsokkal tudunk váltani. Az egyes dokumentumablakok a CTRL + W billentyűkombinációval zárhatóak be, ilyenkor az alkalmazásablak továbbra is nyitva marad, vagy az ALT + F4 billentyűkombinációval, amikor az alkalmazásablak is bezáródik.

3.1.1.10 A Súgó funkcióinak használata

A Wordben végzett munkát a Súgó segíti. A Súgó megjelenítéséhez használjuk a Súgó menü Microsoft Office Word súgója menüpontját vagy az F1 funkcióbillentyűt. A megnyíló súgóban a nyílbillentyűkkel válasszunk keresési módot.

Keresés

Lehetőségünk van a Súgó teljes szövegében keresni. Először keressük meg a nyílbillentyűkkel a keresés szerkesztőmezőt. Gépeljük be a keresendő kulcsszót vagy kulcsszavakat az Adja meg a keresendő kulcsszót rovatba, majd nyomjuk meg az ENTER-t. A megjelenő témakörök listájából a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a megfelelő címszót. A kiválasztott címszóhoz tartozó segítő szöveget az ENTER megnyomásával tudjuk megjeleníteni.

Tartalomjegyzék
A tartalomjegyzék egy kézikönyv-gyűjteményként értelmezhető. Az egyes könyvek különböző témaköröket, a lapok konkrét segítő szövegeket tartalmaznak. A súgó elindítása után keressük meg a nyílbillentyűkkel a Tartalomjegyzék hivatkozást, majd nyomjuk meg az ENTER-t a súgótémakörök megjelenítéséhez. Ekkor a Súgó tartalomjegyzéke jelenik meg a képernyőn fa nézetben. A súgótémakörök között a nyílbillentyűkkel választhatunk. A súgótémakörök lehetnek lezárva vagy megnyitva, kinyitni a jobbranyíl billentyűvel, lezárni a balranyíl billentyűvel tudjuk ezeket. A lezáráshoz és a megnyitáshoz használhatjuk az ENTER-t és a SZÓKÖZ-t is. Végül a kiválasztott címszóhoz tartozó segítő szöveget az ENTER megnyomásával tudjuk megjeleníteni.

A súgó megnyitása után a lenyíl billentyűvel megtalálhatjuk a Kisegítő lehetőségek súgóját is.

3.1.1.11 A dokumentum bezárása

Ha egy dokumentumban befejeztük a munkát, célszerű azt bezárni. Ehhez válasszuk ki a Fájl menü Bezárás menüpontját, vagy használhatjuk a CONTROL + F4 billentyűparancsot is. Ne feledjük, hogy ez csak a dokumentum bezárását jelenti, a Word alkalmazás ettől még nyitva marad.

Ha még nem mentettük el a dokumentumban történt változásokat, a program rákérdez, hogy akarjuk-e menteni. Használjuk a nyílbillentyűket a választáshoz, majd nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Három választási lehetőség van:
Mégse: Mégsem szeretnénk bezárni a dokumentumot.
Igen: Be szeretnénk zárni, de a változásokat el szeretnénk menteni.
Nem: Be szeretnénk zárni, és a változásokat nem szeretnénk elmenteni.

3.1.2 A beállítások elvégzése

3.1.2.1 A dokumentum nézetei közötti váltás

Egy dokumentumot Normál, Nyomtatási elrendezés, Webes elrendezés, Olvasási elrendezés, valamint Vázlat nézetekben szerkeszthetünk meg, ezek között a Nézet menü alábbi menüpontjai segítségével választhatunk:

Normál: a szöveget egyszerűsített formában tekinthetjük át. A Word bizonyos formátumokat és grafikus elemeket elhagy, illetve más elrendezésben jeleníti meg a szöveget. Ezt a nézetet általában szövegbevitelre, átolvasásra és általános formázásra használjuk.

Webes elrendezés: megtekinthetjük, hogyan fog megjelenni dokumentumunk HTML formátumban. A szöveg mérete automatikusan a képernyőablak méretéhez igazodik.
Nyomtatási elrendezés: dokumentumunkat oldalakra bontva, a nyomtatotthoz hasonló formában tekinthetjük át. Ebben a Nézetben a Word minden formátumot meg tud jeleníteni.
Olvasási elrendezés: az eszköztárak rejtve vannak, az Olvasási elrendezés és a Véleményezés eszköztár kivételével. A Word az oldalakat úgy rendezi el, hogy kitöltsék a képernyőt.
Vázlat: a Word a dokumentum szerkezeti felépítését jeleníti meg. A dokumentum logikai összeállításán, tartalmi szintjeinek kialakításán tudunk változtatni. Hosszabb dokumentum létrehozásakor lehet hasznos.
Megjegyzés: a JAWS leginkább a Normál és a Nyomtatási elrendezés használatát támogatja. Ha a JAWS nem működik megfelelően, akkor e két nézet valamelyikét alkalmazzuk.

3.1.2.2 A nagyítás/kicsinyítés (zoom) funkció használata

Bármely nézetben a munkaterületen megjelenő szöveg nagyítható és kicsinyíthető. A nagyítás a dokumentum képernyőn való megjelenítését befolyásolja csak, a nyomtatásra nincs hatással. A beállításához válasszuk ki a Nézet menü Nagyítás pontját. A megnyíló párbeszédablakban a nyílbillentyűkkel kiválaszthatjuk a dokumentum megfelelő mértékű nagyítását. Vigyázzunk, mert a JAWS a nagyított szövegnek csak azt a részét olvassa fel, amely a képernyő szélességében látszik, így nem célszerű túl nagy mértékű nagyítást beállítani. A TAB billentyűvel továbbléphetünk a százalék beállítási lehetőséghez és begépelhetünk egy tetszőleges értéket is, ezzel megadhatjuk, hogy az eredetihez képest hány százalék legyen a képernyőn megjelenő dokumentum nagyítása. Végül nyomjuk meg az ENTER-t vagy lépjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

3.1.2.3 A beépített eszköztárak megjelenítése és elrejtése

Az eszköztárakon található gombokkal a Word leggyakrabban használt parancsait érhetjük el. Az Eszköztárak megjeleníthetők vagy elrejthetők a Nézet menü Eszköztárak almenüjénél úgy, hogy a kiválasztott eszköztár menüpontján megnyomjuk az ENTER-t. Ha valamelyik Eszköztár már meg van jelenítve, akkor azt mondja a JAWS, hogy bejelölve. Ha ENTER-t nyomunk egy bejelölt Eszköztárra, akkor azt az Eszköztárat eltüntetjük a képernyőről.

Billentyűzetről az Eszköztár gombjait a következőképpen tudjuk elérni: ALT-tal nyissuk meg a menüsort, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval váltsunk az Eszköztárra. Az eszköztárak között a CONTROL + TAB billentyűkombinációval tudunk váltani, míg egy eszköztáron belül a gombok között a jobbra- vagy balranyíl billentyűvel lépkedhetünk és az ENTER-rel választhatjuk ki a kívánt parancs gombját.

3.1.2.4 A nem nyomtatandó karakterek megjelenítése és elrejtése

Minden dokumentum sok olyan szimbólumot tartalmaz, amely a nyomtatott dokumentumban nem jelenik meg. Ezeket nem nyomtatható karaktereknek vagy más néven vezérlő karaktereknek nevezzük. A legismertebb vezérlőkarakterek a tabulátor, szóköz és az Enter. A formázó karakterek megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez használjuk a Szokásos eszköztár Mindent mutat menüpontját.

Ha nincs megjelenítve a Szokásos eszköztár, akkor először kapcsoljuk be azt a Nézet menü Eszköztárak almenüjének Szokásos menüpontjában. Ha a menüpont már be van jelölve, akkor lépjünk ki az ESCAPE billentyű többszöri megnyomásával. Ha nincs bejelölve, akkor nyomjuk meg az ENTER-t. Ezzel a művelettel bekapcsoltuk a Szokásos eszköztárat. Nyomjuk meg az ALT billentyűt a menü sor megnyitásához, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk át a Szokásos eszköztárra (az Új üres dokumentum gombot kell keresni). A jobbra- vagy balranyíl billentyűvel menjünk a Mindent mutat gombig és nyomjuk meg az ENTER-t. Ugyanígy tudjuk a vezérlőkarakterek megjelenítését kikapcsolni is.

Az egyes karakterek megjelenítését vagy elrejtését a Beállítások panel Megjelenítés fülének Formázási jelek csoportjában található opciókkal is elvégezhetjük.

3.1.2.5 Az alkalmazás alapbeállításainak megváltoztatása: felhasználónév, a dokumentumok megnyitásánál/mentésénél használt alapértelmezett könyvtár/mappa

Felhasználónév megadása

A felhasználónevünk megadásához válasszuk ki az Eszközök menü Beállítások menüpontját. A megjelenő párbeszédpanelen a CONTROL + TAB billentyűkombinációval keressük meg a Felhasználó lapfület. Itt egyből a Név szerkesztőmezőbe kerülünk, ha mégsem, akkor a TAB-bal lépjünk a szerkesztőmezőbe, majd gépeljük be a nevünket. TAB-bal továbblépve beállíthatjuk a monogramunkat és a címünket is. Végül nyomjuk meg az ENTER-t vagy TAB-bal keressük meg az OK gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Egy általunk létrehozott dokumentum adatlapján a nevünk szerzőként fog szerepelni. A dokumentum adatlapját megtekinthetjük a Fájl menü Adatlap menüpontját kiválasztva is.

Az alapértelmezett mentési mappa beállítása

Módosíthatjuk a dokumentumok vagy sablonok mentésekor használt alapértelmezett mappákat. Válasszuk ki az Eszközök menü Beállítások menüpontját. A megjelenő párbeszédpanelen a CONTROL + TAB-bal keressük meg az Alapkönyvtár lapfület. A fájltípusok listájába kerülünk, vagy ha mégsem, akkor TAB-bal lépjünk a listába, majd a nyílbillentyűkkel adjuk meg a módosítandó fájltípust. A TAB megnyomása után a Dokumentumok elemre kerülünk, ahol azt olvashatjuk el, hogy a Word a dokumentumokat alaphelyzetben a háttértár melyik mappájába menti el. Az alapértelmezett helyet meg tudjuk változtatni, ha a Módosítás gombra továbblépünk a TAB-bal és megnyomjuk a SZÓKÖZ-t. A megnyíló párbeszédpanelen megadhatjuk, melyik mappa legyen ezután az alapértelmezett. A TAB-bal vagy az ALT + H billentyűkombinációval lépjünk a Hely megadása mezőbe és a nyílbillentyűkkel vagy a megfelelő kezdőbetűvel válasszuk ki a megadandó alapértelmezett mappát tartalmazó meghajtót vagy mappát. Ezután lépjünk három TAB-bal a listanézetbe és válasszuk ki a nyílbillentyűkkel az alapértelmezett mappát. A mappába való belépéshez nyomjuk meg az ENTER-t. Végül TAB-bal lépjünk az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Visszakerülünk az Alapkönyvtár fülre. Itt is menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Az Alapkönyvtár fülön lehetőségünk van többek között az automatikus mentések és a felhasználói sablonok megváltoztatására is az előzőekhez hasonló módon.

3.2 Alapvető műveletek

3.2.1 Adatok bevitele

3.2.1.1 Szöveg bevitele

Szöveg begépelése
A begépelendő szöveg helyét egy függőleges, villogó vonal jelöli, amelyet kurzornak nevezünk. A kurzor mindig a képernyőnek azon a részén helyezkedik el, ahol a dokumentumot szerkeszthetjük. A kurzor szerepe az, hogy megmutassa a szövegnek azt a pontját, ahol a gépelési és szerkesztési műveletek hatása érvényesülni fog. Alaphelyzetben a beírt szöveg a kurzor helyére kerül, így az a kurzortól jobbra lévő szöveget maga előtt tolja.

Az írógépeknél minden sor végén nekünk kellett kezdeményezni az új sor megnyitását, azaz megnyomni a kocsivissza gombot, itt azonban a Word automatikusan tördeli a sorokat, tehát egy-egy bekezdés begépelése közben nekünk már nem kell sort váltanunk. Amint a sor végére érünk a gépeléssel, a szövegszerkesztő automatikusan a következő sor elején folytatja a szöveget. Egy bekezdés végének és egy új elejének jelzéséhez nyomjuk meg az ENTER-t. A kurzor ilyenkor a következő sor elejére ugrik. Ha a bekezdésen belül szeretnénk sort váltani, bár még nem értünk a sor végére, akkor nyomjuk meg a SHIFT + ENTER billentyűkombinációt.

Nagybetű írása
1. A nagybetűk folyamatos írására a CAPS LOCK billentyűt használjuk, amely kapcsolóként működik. Egyszeri megnyomása után csak nagybetűket fogunk írni, újra megnyomva pedig kikapcsoljuk a nagybetűk írását. A CAPS LOCK be- illetve kikapcsolt állapotáról a JAWS programon kívül egy, a billentyűzeten lévő kijelző is tájékoztat.
2. Csak egy-két nagybetű beírásához a SHIFT (váltó) billentyűt használjuk. Tartsuk folyamatosan lenyomva a SHIFT billentyűt, majd írjuk be azokat a betűket, amelyeket nagybetűként szeretnénk leírni.

Ha egy billentyűn több karakter is szerepel, a következőképpen használhatjuk azokat. A billentyűkön látható felső karakterek beírásához nyomjuk le és tartsuk lenyomva a SHIFT billentyűt, majd nyomjuk meg a leírni kívánt írásjelhez tartózó billentyűt. A billentyűk jobb alsó sarkában található jel beírásához tartsuk lenyomva az ALTGR billentyűt, majd nyomjuk meg a megfelelő billentyűt. A jobb oldali numerikus billentyűzetről a számokat a NUM LOCK bekapcsolt állapota esetén (ezt egy világító dióda jelzi) használhatjuk, kikapcsolt állapotban pedig a számok alatt levő funkciókat. A JAWS számos funkcióját, mint például szövegolvasás, virtuális egér stb., csak a NUM LOCK kikapcsolt állapotában érhetjük el.

Szöveg törlése

A gépelés közben ejtett hibákat többek között a DELETE vagy a BACKSPACE billentyűk segítségével javíthatjuk ki. A DELETE a kurzortól jobbra töröl, így a törlendő betű elé állva használható. A BACKSPACE a kurzortól balra töröl, így a törlendő betű után állva használható.

A dokumentumot alkotó egységek csoportosítása: karakter, szó, mondat, sor, bekezdés, szakasz, dokumentum.

A kurzor mozgatása billentyűzettel:
Egy karakterrel balra: balranyíl
Egy karakterrel jobbra: jobbranyíl
Egy szóval balra: CONTROL + balranyíl

Egy szóval jobbra: CONTROL + jobbranyíl
Sor végére: END
Sor elejére: HOME
Aktuális bekezdés elejére: CONTROL + felnyíl
Következő bekezdés elejére: CONTROL + lenyíl
Egy sorral lejjebb: lenyíl
Egy sorral feljebb: felnyíl
Egy képernyőoldallal feljebb: PAGE UP
Egy képernyőoldallal lejjebb: PAGE DOWN
Előző lap tetejére: CONTROL + PAGE UP
Következő lap tetejére: CONTROL + PAGE DOWN
Dokumentum elejére: CONTROL + HOME
Dokumentum végére: CONTROL + END

3.2.1.2 Speciális karakterek és szimbólumok beszúrása

Előfordulhat, hogy a szerkesztett dokumentumban szükség lesz valamilyen szimbólum vagy különleges karakter beírására. Szimbólum beszúrását a Beszúrás menü Szimbólum menüpontjával kezdeményezhetjük. A JAWS azonban itt nem mond ki mindent, csak néhány - amúgy is könnyen begépelhető – karakter nevét. A nyílbillentyűkkel tudunk válogatni a beszúrandó szimbólumok közül. A JAWS szinte végig néma marad, csak akkor szólal meg, ha valamilyen egyszerűbb szimbólumhoz jutunk, amit felismer. Ha tudjuk a beszúrni kívánt karakter kódját, akkor menjünk két TAB-bal a karakterkód mezőig és írjuk be. A kódot 16-os (unicode, hexadecimális) számrendszerbeli számmal kell beírni. Ha beírtuk a karakter kódját, a JAWS kimondja a karakter nevét, persze csak ha felismeri. Ezután nyomhatunk egy ENTER-t vagy menjünk TAB-bal a Beszúrás gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A megjelenő Bezárás gombra nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy lépjünk ki az ESCAPE billentyűvel.

Lehetőségünk van különböző karakterek beszúrására a karakter kódjának megadásával is.
1. Unicode típusú karakterkód: Írjuk be a karakter hexadecimális kódját, majd nyomjuk meg az ALT + X billentyűkombinációt. Például szúrjuk be az euro jelét. Ehhez gépeljük be a „20AC” karaktereket, majd az ALT billentyű lenyomása mellett üssük le az X billentyűt.
2. ANSI típusú karakterkód: Nyomjuk le az ALT billentyűt és tartsuk lenyomva, majd üssük be a karakter decimális kódját a numerikus billentyűzeten. Egy példa: Az euró jelének beszúrásához nyomjuk le az ALT billentyűt, majd a számbillentyűzeten írjuk be a „0128”  karakterkódot.

3.2.2 Adatok kijelölése

3.2.2.1 Karakter, szó, sor, mondat, bekezdés és  a dokumentum teljes törszszövegének kijelölése

Bizonyos feladatok elvégzéséhez - például szövegrészek formázásához, másolásához vagy törléséhez - a dokumentum szövegén különböző műveleteket hajthatunk végre. Először a szöveg kijelölésével meg kell adni, hogy a művelet a szöveg mely részére vonatkozzon. A kurzorral álljunk a kijelölni kívánt szöveg elejére, majd a SHIFT billentyű nyomva tartása mellett a nyílbillentyűkkel jelöljük ki a szöveg megfelelő részét. Ekkor a kijelölt terület inverz színűre változik (például a háttér fekete, a betűk színe fehér lesz). A kijelölés végeztével engedjük fel a SHIFT billentyűt. A kijelölt szövegrészt JAWS-zal az INSERT + SHIFT + lenyíl billentyűkombinációval olvastathatjuk fel.

A kijelölés megszüntetéséhez lépjünk tetszőleges irányba a nyílbillentyűkkel. Ha kijelöltünk egy szövegrészt és bármit begépelünk, az felülírja az egész kijelölt szövegrészt. Ezt a változtatást vissza is vonhatjuk a CONTROL + Z billentyűkombinációval.

Kijelölés billentyűzettel:
Egy betűvel jobbra: SHIFT + jobbranyíl
Egy betűvel balra: SHIFT + balranyíl
A szó végéig: CONTROL + SHIFT + jobbranyíl
A szó elejéig: CONTROL + SHIFT + balranyíl
A sor végéig: SHIFT + END
A sor elejéig: SHIFT + HOME
Az aktuális sor vagy a következő sor: SHIFT + lenyíl
Az előző sor SHIFT + felnyíl
A bekezdés végéig: CONTROL + SHIFT + lenyíl
A bekezdés elejéig: CONTROL + SHIFT + felnyíl
Egy képernyőt lefele: SHIFT + PAGE DOWN
Egy képernyőt felfele: SHIFT + PAGE UP
A dokumentum végéig: CONTROL + SHIFT + END
A dokumentum elejéig: CONTROL + SHIFT + HOME
Teljes dokumentum kijelölése: CONTROL + HOME, majd CONTROL + SHIFT + END
Teljes dokumentum kijelölése: CONTROL + A

Az F8 funkcióbillentyű többszöri megnyomásával kiterjeszthetjük a kijelölést az aktív kurzornál található szövegegységekre. Álljunk a kijelölendő szövegrészbe, majd nyomjuk meg többször az F8 billentyűt a kijelölés kiterjesztéséhez. A kijelölés méretét a SHIFT + F8 billentyűkombináció segítségével csökkenthetjük. Ha a kijelölést növeljük vagy csökkentjük, a JAWS mindig felolvassa a kijelölt szövegegységeket.

Objektum kijelölése

Lehetőségünk van a dokumentumba beágyazott objektum, például egy kép kijelölésére. A dokumentumban állva nyomjuk meg a CONTROL + SHIFT + O billentyűkombinációt. Ekkor megjelenik a beágyazott objektumok listája, ahol az objektumok közül választhatunk a le- vagy felnyíl billentyűvel. A kiválasztott objektumon nyomjuk meg az ENTER-t. Visszakerültünk a dokumentumba és a kiválasztott objektumon állunk. Az objektum kijelöléséhez nyomjuk meg a SHIFT + jobbranyíl billentyűt. Az objektumok listázása a JAWS egyik speciális szolgáltatása.

3.2.3 Adatok szerkesztése

3.2.3.1 A tartalom szerkesztése: új karakterek és szavak beszúrása a már létező szövegbe, a létező szöveg felülírása a felülírásos mód használatával

Meglévő szövegbe újabb szövegrészt szúrhatunk be vagy a meglévő szöveget kicserélhetjük valami másra. Ezt a felülíró vagy a beszúró móddal is megtehetjük, alaphelyzetben a beszúró mód az aktív. Ilyenkor a begépelt karakterek maguk előtt tolják a kurzortól jobbra található szövegrészt, míg az átíró módban a begépelt karakterek folyamatosan felülírják a kurzortól jobbra található karaktereket. A két mód között az INSERT billentyű megnyomásával válthatunk, mivel azonban az INSERT billentyű a JAWS egyik legfontosabb funkcióbillentyűje is egyben, használjuk a CONTROL + ALT + I billentyűkombinációt az írásmód átváltásához. Beszúró mód esetén a státuszsoron az ÁTÍR szöveg inaktív állapotú. A státuszsor tartalmát az INSERT + PAGEDOWN billentyűkombinációval hallgathatjuk meg.

3.2.3.2 A visszavonás (undo) és az ismétlés (redo) parancsok használata

Műveletek visszavonása: a Wordben visszavonhatjuk a korábban elvgézett szerkesztési és formázási műveleteket. A visszavonáshoz használjuk a Szerkesztés menü Visszavonás menüpontját vagy a CONTROL + Z billentyűkombinációt. Ahányszor kiadjuk ezt a parancsot, annyiszor von vissza egy műveletet a dokumentum létrehozásáig, megnyitásáig vagy mentéséig bezárólag. Ha meggondoltuk magunkat, akkor a visszavont műveleteket vissza is állíthatjuk a Szerkesztés menü Mégis menüpontjával. A Mégis parancsot a CONTROL + Y billentyűkombinációval vagy az F4 billentyűvel is kiadhatjuk. A visszavont műveletek visszaállítására csak közvetlenül a visszavonás után van lehetőség.

3.2.4 Másolás, mozgatás és törlés

3.2.4.1 Szöveg másolása egy dokumentumon belül és több megnyitott dokumentum között

Szöveg másolásához először jelöljük ki a másolni kívánt szövegrészt. A vágólapra másoláshoz használjuk a CONTROL + C billentyűkombinációt vagy a Szerkesztés menü Másolás menüpontját. Ezután vigyük a kurzort a dokumentumban arra a pontra, ahová a szöveg másolatát szeretnénk beszúrni. Végül a másolt szöveget illesszük be a vágólapról a CONTROL + V billentyűkombinációval vagy a Szerkesztés menü Beillesztés menüpontjával. Egy szövegrész másolásakor a szöveg eredeti példánya is megmarad a dokumentumban.

Ugyanez a módszer használható akkor is, ha több megnyitott dokumentum között szeretnénk adatokat mozgatni, ehhez a Másolás parancs (CONTROL + C) után váltsunk dokumentumot és navigáljunk oda, ahová a szöveget beilleszteni szeretnénk, majd a szöveget illesszük be a vágólapról a CONTROL + V billentyűkombinációval.

3.2.4.2 Szöveg mozgatása egy dokumentumon belül és több megnyitott dokumentum között

Szöveg mozgatásához először jelöljük ki az áthelyezni kívánt szövegrészt. A vágólapra helyezéshez használjuk a CONTROL + X billentyűkombinációt vagy a Szerkesztés menü Kivágás menüpontját. Ezután vigyük a kurzort a dokumentumban arra a pontra, ahová a szöveget szeretnénk áthelyezni. Végül az áthelyezendő szöveget illesszük be a vágólapról a CONTROL + V billentyűkombinációval vagy a Szerkesztés menü Beillesztés menüpontjával. Egy szövegrész az áthelyezés során az eredeti helyéről törlődik, és új helyre kerül.

Ugyanez a módszer használható akkor is, ha több megnyitott dokumentum között szeretnénk adatokat mozgatni, ehhez a Kivágás parancs (CONTROL + X) után váltsunk dokumentumot és navigáljunk oda, ahová a szöveget beilleszteni szeretnénk, majd a szöveget illesszük be a vágólapról a CONTROL + V billentyűkombinációval.

3.2.4.3 Szöveg törlése

Szöveg törléséhez jelöljük ki a törlendő szövegrészt, majd nyomjuk meg a DELETE vagy a BACKSPACE billentyűt. Törléshez használhatjuk még a Szerkesztés menü Tartalom törlése almenüt is.

Előfordulhat, hogy egy meglévő szövegrészt ki szeretnénk javítani. Jelöljük ki a javítani kívánt szöveget, majd gépeljük be az újat. Ilyenkor a kijelölt szöveg az első új karakter bevitelekor eltűnik, és a Word az újonnan begépelt szöveget folyamatosan beszúrja a régi helyére. Ezt akkor érdemes használni, ha egy nagyobb szövegrészt teljesen le akarunk cserélni egy újra.

3.2.5 Keresés és csere

3.2.5.1 Meghatározott szavak, kifejezések keresése a keresés parancs használatával

A Wordben lehetőség van egyes szövegrészek, vagy valamilyen megadott formátumú szövegek keresésére is. Gyorsan megkereshetjük egy szó vagy kifejezés összes előfordulását is. A keresés előtt menjünk a dokumentum elejére a CONTROL + HOME billentyűkombinációval. Ezután válasszuk a Szerkesztés menü Keresés… menüpontját vagy nyomjuk le a CONTROL + F billentyűkombinációt. A párbeszédpanel Keresés fülén található Keresett szöveg mezőbe írjuk be a keresendő szövegrészt és nyomjuk meg az ENTER-t. A keresett szöveget pontosan írjuk be, ez lehet több szó, egy szó vagy egy szó részlete is. A Word az aktuális kurzorpozíciótól kiindulva kijelöli a dokumentumban a keresett szöveg első előfordulását. Ha nem talált semmit, akkor A keresett elem nem található üzenetet kapjuk. Ezt az üzenetet tudomásul kell vennünk, nyomjuk meg a megjelenő OK gombon az ENTER-t vagy a SZÓKÖZ-t.

Ha a program megtalálta a keresett szöveget, a JAWS felolvassa a megtalált szót tartalmazó sort. Ha nem itt kerestük a szót, akkor a továbbkereséshez nyomjuk meg a szóköz billentyűt a következő találatra ugráshoz. Ha megtaláltuk a keresett szót a keresett környezetben, az ESCAPE billentyűvel zárjuk be a keresés ablakát. Ilyenkor a keresett és megtalált szöveg ki van jelölve, és szükség szerint formázható. Ha tovább szeretnénk keresni ugyanezt a szöveget, akkor nyomjuk meg a SHIFT + F4 billentyűkombinációt. Ekkor a szó következő előfordulásán fogunk állni, ami szintén ki lesz jelölve.

A Keresés és csere párbeszédpanelen további keresési feltételeket adhatunk meg, ha megnyomjuk az Egyebek gombot, ehhez TAB-bal keressük meg az Egyebek gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Ekkor újabb beállítási lehetőségek jelennek meg, amelyeket a TAB-bal találhatunk meg.

Keresés helye

A keresés irányát a nyílbillentyűkkel a Keresés helye kombinált listamezőben állíthatjuk be. Választhatjuk a Mindenütt lehetőséget, ekkor a Word a teljes dokumentum szövegében keres. Átvizsgálhatja az élőfejet, az élőlábat, a lábjegyzeteket, a végjegyzetet és a megjegyzéseket. Ha a Lefelé lehetőséget választjuk, akkor a Word a kurzortól jobbra, illetve a dokumentum vége felé haladva keres, vagy ha a Felfelé listaelemet választjuk a Word a kurzortól balra, a dokumentum eleje felé haladva fog keresni.

Kis- és nagybetű megkülönböztetése

Ha ezt a jelölőnégyzetet bejelöljük a SZÓKÖZ-zel, akkor a Word a kis és nagybetűket megkülönbözteti, egyébként nem tesz különbséget. Alaphelyzetben nincs bejelölve.

Csak ha ez a teljes szó

Jelöljük be ezt a jelölőnégyzetet a SZÓKÖZ-zel, ha azt szeretnénk, hogy a keresett szót vagy kifejezést a Word önálló szövegrészként keresse. Ilyenkor nem jelennek meg azok a találatok, amelyeknek van ragja vagy toldaléka.

Behelyettesítéssel

Ha SZÓKÖZ-zel bejelöljük ezt a jelölőnégyzetet, akkor a keresett szöveg rovatban használhatunk helyettesítő karaktereket vagy más néven joker karaktereket. Helyettesítő karakterek lehetnek például a * (csillag) és a ? (kérdőjel).

Hangzás alapján (angol)

Angol nyelvű szöveg esetén a keresett szóhoz hasonló hangzású szavakat kereshetünk, ha bejelöljük ezt a jelölőnégyzetet a SZÓKÖZ-zel.

Minden szóalak (angol)
Angol nyelvű szöveg esetén a keresett szavak ragozott változatát kereshetjük, ha bejelöljük ezt a jelölőnégyzetet a SZÓKÖZ-zel.

Formátum

Különböző formátumú szövegrészeket kereshetünk, ha a Formátum gombon megnyomjuk az ENTER-t. A megjelenő listából a nyílbillentyűkkel kiválaszthatjuk a különböző formátumokat, mint például a Betűtípust, Bekezdést vagy a Tabulátort. A kiválasztott elemen nyomjuk meg az ENTER-t. Ekkor a kiválasztott elemtől függően megnyílik a formátumhoz tartozó párbeszédpanel, ahol beállíthatjuk a pontos formátumot. Formátum keresése esetén a Keresett szöveg mezőbe nem kötelező beírni semmit.

Speciális

Speciális karaktereket kereshetünk, ha a Speciális gombon megnyomjuk az ENTER-t. A megjelenő listából a nyílbillentyűkkel kiválaszthatjuk a keresett speciális karaktereket, mint például a Bekezdésjelet vagy a Tabulátorjelet. Végül a kiválasztott elemen nyomjuk meg az ENTER-t.

3.2.5.2 Meghatározott szó, kifejezés egyszerű cseréje a csere parancs használatával

A Word lehetőséget biztosít a megtalált szövegrészek más szöveggel történő helyettesítésére. Például a macska szó összes előfordulását kicserélhetjük a kutya szóra az egész dokumentumban. Válasszuk a Szerkesztés menü Csere menüpontját vagy nyomjuk le a CONTROL + H billentyűkombinációt. A megnyíló Keresés és csere párbeszédpanel Keresett szöveg mezőjébe gépeljük be a cserélni kívánt szót vagy kifejezést, majd TAB-bal lépjünk tovább a Mire cseréli mezőre. Gépeljük be a behelyettesíteni kívánt szót vagy kifejezést. Ha megnyomjuk az ENTER-t vagy a TAB-bal elmegyünk a Következő gombig és megnyomjuk a SZÓKÖZ-t, akkor a Word kijelöli a keresett szöveg első előfordulását a dokumentumban, de nem cseréli le a keresett szöveget. Ha le akarjuk cserélni, menjünk TAB-bal a Csere gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A Csere megtörténte után a Word kijelöli a keresett szöveg következő előfordulását. A Következő gombbal átugorhatjuk a szót, ha nem akarunk cserélni.
A Keresés és csere párbeszédpanel és a Dokumentum szövege között a CONTROL + TAB billentyűkombinációval válthatunk.

Lehetőségünk van a teljes dokumentum szövegében található összes keresett szó kicserélésére. TAB-bal menjünk Az összes cseréje gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Az Egyebek gomb megnyomásával lehetőségünk nyílik további feltételek beállítására. A lehetőségek megegyeznek a keresés Egyebek gombjával megjelenített beállításokkal.

3.3 Formázás

3.3.1 Szöveg formázása

3.3.1.1 Szöveg megjelenésének megváltoztatása: betű mérete, betűtípus

A dokumentum legkisebb eleme a karakter. Karakternek számít minden betű, szám, szimbólum, jel, és a szóköz is. Minden egyes karaktert külön-külön is felruházhatunk bizonyos tulajdonságokkal, ami főleg a szöveg egyes részeinek kiemelését szolgálja. Egy karakter bármely tulajdonságának módosításához előbb ki kell jelölni a módosítandó karaktert, karaktereket vagy szövegrészletet.

A formázási lehetőségeket a Formátum menü Betűtípus pontjánál találjuk meg. Tehát jelöljük ki a formázni kívánt szöveget, majd válasszuk ki a Formátum menü Betűtípus menüpontját. A megnyíló párbeszédpanelen három lapfület találunk: Betűtípus, Térköz és pozíció, Effektusok a szövegben. A megnyíló ablakban azon a lapfülön állunk, amelyen utoljára hajtottunk végre valamilyen módosítást. A lapfülek között a CONTROL + TAB billentyűkombinációval tudunk váltani és az ablakban a TAB billentyűvel tudunk a mezők között lépkedni.

A Betűtípus lapfülön a betűtípusok listájában határozhatjuk meg a szöveg megjelenítését. A Word sok betűtípussal rendelkezik, a leggyakrabban használtak a Times New Roman, az Arial és a Courier New. A listából választhatunk a nyílbillentyűkkel vagy be is gépelhetjük a kívánt betűtípus nevét. TAB-bal lépjünk tovább a Méret beállítási lehetőségre. A betűk nagyságát nyomdai mértékegységben, pontban határozhatjuk meg. Egy pont 1/72 hüvelyk, azaz kb. 0,35 mm. Az újságok általában 8-9, a könyvek 10, a rövidebb kiadványok, levelek pedig 12 vagy 14 pontos betűvel készülnek. A JAWS kb. 22 pontig olvassa a szöveget. Használjuk a nyílbillentyűket vagy írjuk be a méretet. Végül zárjuk be az ablakot az ENTER megnyomásával vagy menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A beállítás elvetéséhez nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt vagy TAB-bal keressük meg a Mégse gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

A betűtípusok beállítására szolgáló vezérlőelem közvetlenül is elérhető a CTRL + SHIFT + P billentyűkombinációval. Amennyiben a Formázás eszköztár látható, akkor az eszköztár megfelelő kombinált listamezőjébe, ha viszont a Formázás eszköztár nem látható, akkor a fent tárgyalt Betűtípus párbeszédpanelre kerülünk.

3.3.1.2 Szövegformázási stílusok alkalmazása, például: félkövér, dőlt, aláhúzott

A stílusokkal kapcsolatos beállítási lehetőségeket a Formátum menü Betűtípus pontjánál találjuk meg. A megnyíló párbeszédpanel Betűtípus lapfülén állunk, de ha mégsem, akkor CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Betűtípus lapfülre és TAB-bal menjünk a Betűstílus beállítási lehetőségig. A Betűstílussal a betűk írásmódját határozhatjuk meg. A következő betűstílusok közül lehet választani:
Normál
Dőlt = CONTROL + I
Félkövér = CONTROL + B
Félkövér és dőlt = CONTROL + I és B

TAB-bal keressük meg az Aláhúzás típusát. A le- vagy felnyíl billentyűvel meghatározhatjuk, hogy a kijelölt szöveg alá legyen-e húzva, és ha igen, akkor milyen legyen az aláhúzás. A kijelölt szöveget alá tudjuk húzni szimplán a CONTROL + U billentyűkombinációval is. Ha választottunk aláhúzás-kinézetet, akkor beállíthatjuk az aláhúzás színét is, ehhez egy TAB-bal lépjünk át az Aláhúzás színe mezőbe. Ez csak akkor lesz aktív, ha már választottunk aláhúzást. (Használjuk a nyílbillentyűket.)

Végül zárjuk be az ablakot az ENTER megnyomásával vagy menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A beállítás elvetéséhez nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt vagy TAB-bal keressük meg a Mégse gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

3.3.1.3 Felső és alsó index alkalmazása a szövegre

A felső és alsó indexek beállításának lehetőségét a Formátum menü Betűtípus pontjánál találjuk meg. Tehát jelöljük ki a formázni kívánt szöveget, majd válasszuk ki a Formátum menü Betűtípus menüpontját. A megnyíló párbeszédpanel Betűtípus lapfülén állunk, de ha mégsem, akkor CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Betűtípus lapfülre. TAB-bal keressük meg a Felső index jelölőnégyzetet. Ha SZÓKÖZ-zel bejelöljük, akkor a kijelölt szövegrészt az alapvonal fölé emeli és a betűméretet csökkenti. A felső index formátumot általában a hatványkitevőnél használjuk. Például cm2, cm3 (négyzetcentiméter, köbcentiméter).

Egy TAB-bal át tudunk lépni az Alsó index jelölőnégyzetre. Ha SZÓKÖZ-zel bejelöljük, akkor a kijelölt szövegrészt az alapvonal alá süllyeszti és a betűméretet csökkenti. Általában felsorolásnál használjuk, ha egy elemnek több változata van, például X1, X2, X3. Sajnos a JAWS a szöveg olvasásakor nem mondja ki, az adott karakter alsó vagy felső index formátumú, csak ha ráállunk a karakterre és megnyomjuk az INSERT + F billentyűkombinációt. Végül zárjuk be az ablakot az ENTER megnyomásával vagy menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A beállítás elvetéséhez nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt vagy TAB-bal keressük meg a Mégse gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

3.3.1.4 Kisbetűs és nagybetűs írás közötti váltás alkalmazása a szövegre

A Kisbetűs és nagybetűs írás beállítását a Formátum menü Betűtípus pontjánál találjuk meg. Jelöljük ki a formázni kívánt szöveget, majd nyissuk meg a Formátum menü Betűtípus menüpontját. A megnyíló párbeszédpanel Betűtípus lapfülén állunk, de ha mégsem, akkor CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Betűtípus lapfülre. TAB-bal menjünk a Nagybetűs jelölőnégyzetre. Ha bejelöljük a SZÓKÖZ-zel, akkor a kijelölt szövegrészünk csupa nagybetűs lesz. Ha nagybetűs szövegrészt jelöltünk ki és kivesszük a jelölést, akkor kisbetűs lesz a szövegünk. Végül zárjuk be az ablakot az ENTER megnyomásával vagy menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A beállítás elvetéséhez nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt vagy TAB-bal keressük meg a Mégse gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Kis- és nagybetűk cseréje

Előfordul, hogy egy korábban begépelt szövegben utólag szeretnénk kicserélni a kisbetűket nagybetűre, illetve fordítva. Ehhez a módosítani kívánt szövegrész kijelölése után válasszuk ki a Formátum menü Kisbetű - nagybetű menüpontját. A megnyíló párbeszédablakban egy listát találunk. Itt a le- vagy felnyíl billentyűvel tudunk választani, majd a kiválasztott elemen nyomjuk meg az ENTER-t. A választható lehetőségek:
Mondatkezdő: A kijelölt szövegben lévő mondatok első betűjét nagybetűre alakítja.
Kisbetűs: A kijelölt szöveg összes betűjét kisbetűsre alakítja.
NAGYBETŰS: A kijelölt szöveg összes betűjét nagybetűsre alakítja.
Szókezdő: A kijelölt szövegben lévő szavak első betűjét nagybetűre alakítja.
VÁLTÁS: A kijelölt szövegben található kisbetűket nagyra alakítja, a nagybetűket pedig kicsire.
A SHIFT + F3 billentyűkombináció többszöri leütésével is válthatunk a Kisbetűs, a NAGYBETŰS és a Szókezdő módok között.

3.3.1.5 Különböző színek alkalmazása a szövegre

A szöveg színének beállítását a Formátum menü Betűtípus pontjánál végezhetjük el. A megnyíló párbeszédpanel Betűtípus lapfülén állunk, de ha mégsem, akkor a CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Betűtípus lapfülre. TAB-bal menjünk a Betűszín beállítási lehetőségig, ahol a kijelölt szöveg színét tudjuk megadni. Az alapértelmezés szerinti szín a fekete, de a beállítás módosítható. A 80%-os vagy ennél erősebb árnyékolású bekezdések esetében az Automatikus választás a szöveget fehérre változtatja. A szín kombinált listamezőt nyissuk le a lenyíl billentyűvel, majd ismét a lenyíl billentyűvel válasszuk ki a kívánt színt és nyomjuk meg az ENTER-t. Ezután a TAB-bal tovább léphetünk. Amíg nem fixáljuk le a színt, addig nem tudunk kilépni. Végül zárjuk be az ablakot az ENTER megnyomásával vagy menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A beállítás elvetéséhez nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt vagy TAB-bal keressük meg a Mégse gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

3.3.1.6 Formátum másolása egy szövegrészről egy másik szövegrészre

Előfordulhat, hogy a dokumentumban több szövegrészt egymáshoz hasonlóan szeretnénk megformázni, ilyenkor a formátum másolásának lehetősége egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a munkát. Jelöljük ki azt a szövegrészt, aminek a formátumát másolni szeretnénk, majd nyomjuk meg a CONTROL + SHIFT + C billentyűkombinációt. Keressük meg és jelöljük ki azt a szövegrészt, aminek a formátumát meg szeretnénk változtatni, majd nyomjuk meg a CONTROL + SHIFT + V billentyűkombinációt. A formátum-másolással a kijelölt szöveg formátumát (megjelenését) másoljuk át, és nem magát a szöveget.

3.3.1.7 Létező stílus alkalmazása egy szóra, egy sorra vagy egy bekezdésre

A stílusok használata

Egy dokumentumban gyakran szükség van hasonló formátumú szövegek használatára. Ilyen esetekben a stílusok leegyszerűsítik és felgyorsítják a munkánkat. A stílusok előredefiniált betű- és bekezdésformátum kombinációk. A Wordben találhatunk előre definiált stílusokat is, de mi is létre tudunk hozni ilyeneket.

Stílustípusok:
Bekezdésstílus: a bekezdésstílus csak egy-egy bekezdésre vonatkozik. Bármilyen betű- vagy bekezdésformátumot tartalmazhat.
Karakterstílus: a karakterstílus csak betűformátumot tartalmazhat, de bármilyen szövegrészre vonatkozhat.

Új stílust létrehozni a Formátum menüben megtalálható Stílusok és formázás paranccsal tudunk. A megjelenő Stílusok és formázás munkaablakban TAB-bal keressük meg az Új gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy az ENTER-t, majd hozzuk létre az igény szerinti stílust.

Meglévő stílus alkalmazása

Jelöljük ki azt a szövegrészt, amire alkalmazni szeretnénk valamilyen stílust. A már létező stílust a Stílusok és formázás munkaablak segítségével alkalmazhatjuk a kijelölt szövegrészre. A Stílusok és formázás munkaablak megnyitásakor az alkalmazható stílusok listájába kerülünk. Alaphelyzetben az elérhető formázások közül választhatunk a le- vagy felnyíl billentyűvel. A Formátum törlése listaelemmel a kijelölt szövegen vagy az aktuális bekezdésben az összes korábbi stílus és szövegformázás alaphelyzetbe állítható, ezzel a korábbi formázások elvesznek.

A dokumentum címsorait a Címsor stílusok segítségével jelölhetjük ki, ennek a formázáson kívül a Tartalomjegyzék összeállításánál van jelentősége: az így kijelölt bekezdések lesznek a tartalomjegyzék elemei.

Egy TAB-bal átléphetünk a Megjelenítés legördülő listába. Itt a le- vagy felnyíl billentyűvel kiválaszthatjuk, hogy mely alkalmazható stílusok nevei jelenjenek meg a munkaablakban.
Elérhető formázások: Minden stílus és egyedi formátumozás megjelenik.
Használatban lévő formázások: Csak a dokumentum szövegében már megtalálható stílusokat láthatjuk.
Elérhető stílusok: Az aktív dokumentumban felhasznált beépített, illetve az általunk létrehozott vagy módosított stílusokat jeleníti meg.
Minden stílus: Az összes beépített vagy létrehozott stílus, illetve minden egyedi formátumozás megjelenik.
Egyéni: A listában megjeleníteni kívánt stílusokat egy párbeszédpanelen választhatjuk ki.

Ha TAB-bal továbblépünk, bekerülünk a kijelölt szöveg stílusába. Akár itt, akár a választható stílusok listájában állunk, a helyi menüvel különböző műveleti parancsokat gördíthetünk le. A kiválasztott művelet mindig a kijelölt stílusra fog vonatkozni.
Új stílus: Új stílust hozhatunk létre.
Módosítás: A Stílus módosítása párbeszédpanelt jeleníthetjük meg, vagy megváltoztathatjuk a stílus tulajdonságait.
Az összes kijelölése: minden olyan szöveg kijelölése, amely ilyen stílusú.
Törlés: A kijelölt stílust véglegesen törölhetjük.
Frissítés a kijelölés formátumára: a kurzort tartalmazó bekezdés szerint állíthatjuk át a stílus tulajdonságait.

Végül bármelyik listában állunk, nyomjuk meg az ENTER-t a stílus alkalmazásához. A szövegben az elkészült stílust az INSERT + F billentyűkombinációval tudjuk leellenőrizni.

3.3.1.8 Automatikus elválasztás használata

A szavak sorvégi elválasztását a legegyszerűbben az Automatikus elválasztás funkcióval oldhatjuk meg. A Word az általa beszúrt elválasztójeleket a szöveg szerkesztése közben automatikusan törli vagy áthelyezi. Az Automatikus elválasztás bekapcsolásához válasszuk ki az Eszközök menü Nyelv almenüjében az Elválasztás menüpontot. Az Elválasztás párbeszédpanel megnyitása után egyből az Automatikus elválasztás jelölőnégyzetre kerülünk. A SZÓKÖZ megnyomásával bekapcsolhatjuk az automatikus elválasztást. TAB-bal lépkedve a következőkkel találkozhatunk még:
NAGYBETŰS szavak elválasztása: a csupa nagybetűs szavak elválasztását kapcsolhatjuk be vagy ki. Használjuk a SZÓKÖZ-t a bejelöléshez vagy a jelölés kivételére.
Elválasztási zóna: megadhatjuk azt a jobb margótól számított távolságot centiméterben, amelyen belül a dokumentum szavait már el szeretnénk választani. Használjuk a nyílbillentyűket vagy írjuk be a kívánt értéket.
Egymás utáni elválasztások száma legfeljebb: megadhatjuk az egymást követő, elválasztással véget érő sorok maximális számát. Alaphelyzetben a Korlátlan lehetőség van beállítva. A nyílbillentyűkkel állítsuk be vagy írjuk be a sorok számát.
Kézi: ezzel a gombbal a feltételes kötőjelek beszúrását kezdeményezhetjük. A Word megkeresi a sor végére eső szavakat, és javaslatot tesz az elválasztásukra. A SZÓKÖZ-t használjuk a gomb megnyomásához.

Végül TAB-bal lépjünk az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t a beállítások elmentéséhez. A Mégse gombbal elvethetjük a beállításokat.

Az automatikus elválasztáson kívül lehetőségünk van a hosszú szavak kézi elválasztására is. Feltételes kötőjelet a CONTROL + MÍNUSZ billentyűkombinációval szúrhatunk be, ilyenkor a Word magától elvégzi az elválasztást a megadott helyen, ha az adott szó az adott sorban már nem férne el.

3.3.2 Bekezdések formázása

3.3.2.1 Bekezdés vége jelek beszúrása és törlése

A karakterek után a következő nagyobb, önállóan formázható egység a bekezdés. A bekezdés két ENTER közötti szövegrész. Egy meglévő bekezdés lezárása és egy új létrehozása az ENTER megnyomásával történik. Az ENTER megnyomása után a kurzor a következő sor elejére ugrik. A bekezdés végét a Word egy bekezdés vége karakterrel jelöli. A formázó karakterek a nyomtatott szövegben soha nem jelennek meg. A bekezdés vége karaktert bármikor ki tudjuk törölni a dokumentumból, ehhez álljunk a bekezdés végére és nyomjuk meg a DELETE billentyűt, vagy a következő bekezdés elejére és nyomjuk meg a BACKSPACE billentyűt.

A bekezdés bármely tulajdonságának módosításához elegendő a kurzort a bekezdésben bárhol elhelyezni. Természetesen, ha több bekezdést szeretnénk formázni egyszerre, akkor azokat mind ki kell jelölni. Gépeléskor az ENTER megnyomásával a következő bekezdés örökli az előző tulajdonságait. A bekezdések elrendezésére vonatkozó beállításokat a Formátum menü Bekezdés menüpontjával adhatjuk meg.

3.3.2.2 Kézi sortörés (lágy Enter) beszúrása és törlése

A szöveg begépelésekor a Word a dokumentum margói között automatikusan tördeli a sorokat, így nem kell sort váltanunk, miközben gépelünk. Előfordulhat azonban, hogy egy szövegrészt új sorban szeretnénk kezdeni, de nem akarunk új bekezdést létrehozni. Ilyenkor lehetőségünk van úgynevezett kézi sortörést beszúrni. A sortöréshez nyomjuk meg a SHIFT + ENTER billentyűkombinációt. Ezt kényszerített sortörésnek nevezzük.

3.3.2.3 Szöveg igazítása balra, jobbra, középre és sorkizártan

A szöveg igazítása itt is a kijelölt bekezdésekre vagy az aktuális, azaz a kurzort tartalmazó bekezdésre vonatkozik. A bekezdés szövegének igazítására vonatkozó beállításokat a Formátum menü Bekezdés menüpontjával adhatjuk meg. A megjelenő párbeszédpanelen a Behúzás és térköz, illetve a Szövegbeosztás lapfül található meg, és a Behúzás és térköz lapfül Igazítás mezőjébe kerülünk. Ha mégsem oda kerülnénk, akkor a CONTROL + TAB-bal váltsunk át. Az igazítással a bekezdések sorainak a margók közötti elrendezését állíthatjuk be. Alaphelyzetben a szöveg a bal oldali margótól indul, ami azt jelenti, hogy a sorok a bal margó mellett kezdődnek, a sorok vége pedig a jobb margó közelében lesznek. A le- vagy felnyíl billentyűvel választhatunk a lehetőségek közül, de használhatjuk a megfelelő kezdőbetűt is. Négy választási lehetőség van: balra, jobbra, középre zárt vagy sorkizárt. Ha a beállításokkal végeztünk, menjünk TAB-bal az OK gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt.

Az igazítás végrehajtható közvetlenül az alábbi billentyűparancsokkal is:
1. Balra zárt = CONTROL + L (a szöveg a bal margóhoz igazodik)
2. Jobbra zárt = CONTROL + R (a szöveg a jobb margóhoz igazodik)
3. Középre zárt = CONTROL + E (a szöveg vízszintesen a bekezdés közepéhez igazodik)
4. Sorkizárt = CONTROL + J (a szöveg a bal margótól a jobb margóig kitölti a helyet, akár a szóközök megnagyobbításával is)

3.3.2.4 Bekezdések behúzása balra, jobbra, az első sorra alkalmazva és függő típussal

A bekezdések behúzásához válasszuk a Formátum menü Bekezdés menüpontját. A megjelenő párbeszédpanelen egyből a Behúzás és térköz lapfülre kerülünk. Ha mégsem oda kerülnénk, akkor a CONTROL + TAB-bal váltsunk át, majd a TAB billentyűvel lépjünk a Behúzás csoport Balra beállítási lehetőségére. Itt a bekezdés bal szélének a bal margótól való távolságát adhatjuk meg centiméterben. A bal oldali behúzás mértékét megadhatjuk a le- vagy felnyíl billentyűkkel vagy be is gépelhetjük. TAB-bal továbblépve a Jobbra lehetőségre kerülünk. A bekezdés jobb szélének a jobb margótól való távolságát adhatjuk meg centiméterben. A jobb oldali behúzás mértékét megadhatjuk a le- vagy felnyíl billentyűkkel vagy be is gépelhetjük.

Ezek a beállítások a bekezdés minden sorára érvényesek lesznek. Lehetőségünk van a bekezdés első, vagy az első kivételével az összes többi sorának behúzására. Ha nem akarjuk a bekezdés mindegyik sorát behúzni, akkor lépjünk TAB-bal a Típusa kombinált listamezőre és a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a kívánt beállítást. Alapértelmezetten nincs behúzás. Választható lehetőségek:
1. Első sor: csak az első sort húzza beljebb a dokumentum közepe felé. A bekezdés többi sora kint marad a bal margónál.
2. Függő: csak az első sor marad a bal margónál. A bekezdés többi sora kerül behúzásra a dokumentum közepe felé.

Ha kiválasztottunk egy behúzás típust, akkor egy TAB-bal továbblépve a behúzás mértékét adhatjuk meg centiméterben a Mértéke mezőben. Ha a beállításokkal végeztünk, menjünk TAB-bal az OK gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt.

3.3.2.5 Egyszeres és dupla sorköz alkalmazása bekezdésen belül

Megadhatjuk a sor alja és a következő sor alja közötti távolságot. Válasszuk ki a Formátum menü Bekezdés menüpontját, majd a megjelenő párbeszédpanelen egyből a Behúzás és térköz lapfülre kerülünk. Ha mégsem oda kerülnénk, akkor a CONTROL + TAB-bal váltsunk át, majd a TAB billentyűvel lépjünk a Sorköz beállítási lehetőségre. A lehetőségek közül válasszunk a nyílbillentyűkkel vagy a kezdőbetűvel. Alapértelmezetten a szimpla van beállítva. Ha a Pontosan, Többszörös vagy a Legalább beállítások valamelyikét választjuk, akkor nyomjuk meg a TAB billentyűt és írjuk be a sorok közötti távolság értékét. Ha a beállításokkal végeztünk, menjünk TAB-bal az OK gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt.

A sorköz közvetlenül, a szövegben állva is beállítható az alábbi billentyűparancsokkal:

Szimpla: CONTROL + 1.

1,5 sor: CONTROL + 5. Az egyszeres sorköz értékének másfélszerese.
Dupla: CONTROL + 2. Az egyszeres sorköz értékének kétszerese.
Legalább: az adott sor legnagyobb méretű karakterének vagy grafikus elemének megjelenítését is lehetővé tevő legkisebb sorközméret.
Pontosan: megadhatunk egy fix méretet.
Többszörös: a megadott értékkel megszorzott méretű sorköz.

3.3.2.6 Térköz alkalmazása bekezdések előtt és után

Megadhatjuk két bekezdés távolságát. Válasszuk ki a Formátum menü Bekezdés menüpontját. A megjelenő párbeszédpanelen egyből a Behúzás és térköz lapfülre kerülünk. Ha mégsem oda kerülnénk, akkor a CONTROL + TAB-bal váltsunk át, majd a TAB billentyűvel lépjünk a Térköz csoportban található Előtte beállítási lehetőségre. A bekezdés feletti üres térköz pontban mért nagyságát adhatjuk meg a nyílbillentyűkkel vagy akár be is gépelhetjük. Egy TAB-bal az Utána léptethető szerkesztőmezőre kerülünk. A bekezdés alatti üres térköz pontban mért nagyságát adhatjuk meg a nyílbillentyűkkel vagy be is gépelhetjük. Ha a beállításokkal végeztünk, menjünk TAB-bal az OK gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt.

3.3.2.7 Tabulátor ütközők beállítása, törlése és alkalmazása: balra, középre, jobbra és tizedeshez igazítással

A tabulátorok segítségével egy soron vagy bekezdésen belül a szöveget megadott pozícióba tudjuk igazítani. Ezzel a szövegeket balra, jobbra, középre, tizedesjelhez vagy sávba igazítva rendezhetjük. Ha megnyomjuk a TAB billentyűt a dokumentumban, akkor a szöveg az alapértelmezett tabulátorpozíciókhoz fog igazodni. A tabulátorpozíciók közötti alapértelmezett távolság 1,25 centiméter. A tabulátor pozícióját, igazítását és kitöltését a Formátum menü Tabulátorok pontjánál állíthatjuk be.

Álljunk abba a bekezdésbe, amelyben tabulátort szeretnénk elhelyezni. Nyissuk meg a Formátum menü Tabulátorok menüpontját. A megjelenő párbeszédpanelen először a pozícióra kerülünk. Itt centiméterben megadhatjuk, hogy a bal margótól számítva milyen messze legyen a tabulátor jel, tehát ide egy számot kell beírni. Ne feledjük, hogy egy A4-es lap magassága 29,7 cm, szélessége 21 cm. Alapértelmezetten a margók 2,5 centiméteresek. Tehát ha van egy álló lapunk, akkor a használható szövegterületünk 16 cm, így a tabulátorjelünk helyét 0 és 16 között választhatjuk meg. A pozícióba tehát írjunk be egy számot, majd kettő TAB-bal lépjünk az igazításhoz. A JAWS csak annyit mond, hogy Balra választógomb.

Igazítás: a tabulátor igazítás lehet:
balra zárt – a tabulátorjel a szövegtől balra helyezkedik el
középre zárt – a tabulátorjel a szöveg közepén helyezkedik el
jobbra zárt – a tabulátorjel a szövegtől jobbra helyezkedik el
tizedesjelhez vagy decimális – a tizedesvesszők a jel alatt helyezkednek el
sávba vagy vonal – függőleges vonalat szúr be a jel alatt.

A nyílbillentyűkkel válasszuk ki a tabulátor típusát, majd lépjünk TAB-bal a Felvétel gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Egy ENTER-rel vagy az ESCAPE billentyűvel kiléphetünk az ablakból. Gépeléskor a következő tabulátorpozícióra a TAB billentyű leütésével ugorhatunk. Ilyenkor tabulátorkaraktert szúrunk be a dokumentumba. Ahány tabulátort beállítottunk, annyi alkalommal kell megnyomni a TAB billentyűt. Vigyázzunk, hogy a TAB billentyű megnyomása előtt álljunk a tabulálni kívánt szöveg elé!

Kitöltés

A Formátum menü Tabulátorok menüpontjánál megjelenő párbeszédablak alsó részén lehetőség van a tabulátorokkal elválasztott szövegrészek közötti kitöltés megválasztására. A kitöltés sorkitöltő karakterekkel történik: pontokkal, mínuszokkal vagy aláhúzással. Ezt általában kitöltendő űrlapokhoz, nyomtatványokhoz vagy az aláírások helyének elkészítéséhez használhatjuk.

A párbeszédablak Pozíció mezőjében adjuk meg az új tabulátor helyét, vagy a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a meglévő tabulátorok listájából azt, amelyikhez sorkitöltő karaktereket szeretnénk hozzáadni. A Pozíció mezőben, ha a nyílbillentyűkkel választunk a meglévő tabulátorok közül, a JAWS nem mond semmit, ezért a nyílbillentyűk minden megnyomása után nyomjuk meg az INSERT + felnyíl billentyűt a tabulátor pozíciójának meghallgatásához. TAB-bal menjünk az Igazítás listába és válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a tabulátor igazítását. Keressük meg TAB-bal a kitöltés listát és állítsuk be nyílbillentyűkkel a kitöltés típusát. Lépjünk TAB-bal a Felvétel gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Az ENTER vagy az ESCAPE billentyűvel léphetünk ki az ablakból. Gépeléskor a következő tabulátorpozícióra a TAB billentyű leütésével ugorhatunk. Ilyenkor tabulátorkaraktert szúrunk be a dokumentumba. Ahány tabulátort beállítottunk, annyiszor kell a TAB-billentyűt megnyomni. Vigyázzunk, hogy mielőtt megnyomjuk a TAB-ot, álljunk a tabulálni kívánt szöveg elé.

Tabulátorok törlése és áthelyezése

Jelöljük ki a bekezdést, amelyben módosítani szeretnénk a tabulátorokat. Törléskor a Formátum menü Tabulátorok menüpontjánál előbb válasszuk ki a pozíció beállítási lehetőségnél a törlendő tabulátor pozícióját. A listában a nyílbillentyűkkel tudunk választani, de a lenyíl billentyű után mindig nyomjuk meg az INSERT + felnyíl billentyűkombinációt, hogy tudjuk, melyiken állunk. Végül válasszuk ki TAB-bal a Törlés gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Lehetőségünk van arra is, hogy egyszerre kitöröljünk minden tabulátort, ehhez TAB-bal válasszuk ki az Összes törlése gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Két példa a tabulátorok használatára:
1. Pontozott vonal, ahol a pontozott vonal a jobb oldalon van és a szövegterületünk a megszokott 16 cm. Ha megnyitottuk a tabulátor beállítását lehetővé tevő párbeszédpanelt, írjunk be a pozícióhoz 10 centimétert. Ezt vetessük fel a Felvétel gombbal, az alapértelmezett balra igazítás nem változik. Ezután a pozícióhoz visszakerült írjunk be 14 centimétert, és állítsuk be a jobbra igazítást és a pontokkal való kitöltést. Ez a második elem a listában. Ha a JAWS nem mondja a kitöltő karaktereket, akkor az írásjelkimondás ki van kapcsolva, de bekapcsolhatjuk az INSERT + V billentyűkombinációval, majd nyomjuk meg az Í billentyűt, ekkor az írásjelek beállítására állunk. A SZÓKÖZ többszöri megnyomásával válthatunk. Végül nyomjuk meg az ENTER-t. Ha megvan a karakter kitöltés beállítása, ezt is felvesszük. Végül nyomjuk meg az ENTER-t. A dokumentumba visszakerülve nyomjuk meg kétszer a TAB billentyűt.

2. Névaláírás: a pontsor alá kell a név, pont középre. Álljunk a név elé. Állítsunk be egy 12 centiméteres, középre igazított tabulátort, majd a felvétel után nyomjuk meg az ENTER-t és a dokumentumban a TAB billentyűt.

3.3.2.8 Felsorolás és számozás alkalmazása egyszintű listára. A felsorolásjelek és a számozás törlése egyszintű listából

A felsorolásjeles vagy számozott lista áttekinthetőbbé, tagoltabbá teszi a szöveget. A lista nem más, mint felsorolásjellel vagy más szimbólummal ellátott bekezdések sorozata.
Előbb gépeljük be a felsorolás szövegét. A felsorolás elemeit ENTER-rel válasszuk el egymástól. Jelöljük ki a felsorolás elemeit. Válasszuk ki a Formátum menü Felsorolás és számozás menüpontját. A megjelenő párbeszédablakban négy lapfület találunk: Felsorolás, Számozott, Többszintű és Listastílusok. Felsorolásjelekkel ellátott listához válasszuk a Felsorolás fület, számozott listához válasszuk a Számozott lapfület. A fülek között váltsunk a CONTROL + TAB-bal, majd nyomjuk meg a TAB billentyűt. Ezzel belekerülünk a mintákba, ahol a nyílbillentyűkkel tudunk válogatni. Ha még nincs kiválasztva semmilyen felsorolás vagy számozás, akkor a mintába kerülve a JAWS csak annyit mond, hogy nincs. Érdemes a jobbranyíl billentyűt használni a választáshoz és végül nyomjuk meg az ENTER-t. Amennyiben utólag szeretnénk új sorral bővíteni a listát, bármely felsorolásjelet vagy számozást tartalmazó bekezdés elején vagy végén állva nyomjuk meg az ENTER billentyűt, ekkor a Word a következő bekezdéshez automatikusan hozzárendeli a megfelelő felsorolásjelet vagy számozást.

Felsorolásjelek vagy számozás törlése

Jelöljük ki azt a szöveget, amelyből a felsorolásjeleket vagy a sorszámokat törölni szeretnénk, majd válasszuk ki a Formátum menü Felsorolás és számozás… menüpontját. A felsorolásjelekkel ellátott listánál válasszuk a Felsorolás lapfület, számozott listánál a Számozott lapfület, majd a jobbranyíl billentyűvel válasszuk ki a Nincs opciót. Végül nyomjuk meg az ENTER-t. Listából történő törlés során a törölt bekezdéssel együtt a felsorolásjel, illetve sorszám is törlődik. Számozott lista bővítése vagy törlése során a lista számozása automatikusan frissül.

3.3.2.9 A felsorolás és számozás stílusának megváltoztatása egyszintű listában a beépített standard stílusok használatával

A formázáskor lehetőség van egyedi szimbólum vagy grafikus felsorolásjel használatára is. Ehhez jelöljük ki azt a listát, amelyben a felsorolásjeleket meg szeretnénk változtatni, majd válasszuk ki a Formátum menüben a Felsorolás és számozás… menüpontot, ott pedig a CONTROL + TAB-bal a Felsorolás lapfület. Néhány előre beállított felsorolásjel közül választhatunk. Ezeket az előre beállított felsorolás formátumokat tetszőlegesen módosíthatjuk, ehhez válasszuk ki TAB-bal a Testreszabás gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Ekkor megváltozik az ablak, meg kell adnunk a kívánt beállításokat. TAB billentyűvel a következő beállításokat találhatjuk meg, a megfelelő felsorolásjelet a Listajel csoportban található minták közül a nyílbillentyűkkel választhatjuk ki.
Karakter gomb: a felsorolás jelek bármelyike tetszőleges másik karakterrel helyettesíthető.
Betűtípus gomb: beállíthatjuk a szimbólum betűméretét, betűszínét stb.
Kép gomb: grafikus felsorolásjelet adhatunk meg.
Behúzás: a Felsorolásjel helyzete, vagyis a jel mekkora mértékben legyen behúzva a bal margótól.
Tabulátorhely: a szöveg helyzete a felsorolásjelhez képest, azaz az automatikusan elhelyezett tabulátor helye.
Behúzás: a szöveg helyzete a felsorolásjelhez képest, vagyis a behúzás mértéke a felsorolásjelhez képest, azaz az automatikusan elhelyezett tabulátor helye és a behúzás mértéke.
Végül nyomjuk meg az ENTER-t.

Számozott lista formátumának testreszabása

Jelöljük ki azt a listát, amelyben a számformátumot meg szeretnénk változtatni. Válasszuk a Formátum menü Felsorolás és számozás… menüpontját, majd a CONTROL + TAB-bal a Számozott vagy a Többszintű lapfület. Válasszuk ki TAB-bal a Testreszabás gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Ekkor megváltozik az ablak, ahol meg kell adjuk a kívánt beállításokat. A beállításokat a TAB-bal tudjuk elérni. Lépjünk TAB-bal a Számformátum rovatba. Lehetőségünk van a szám elé és után tetszőleges karakterek begépelésére. Ilyenkor a lista számozását azonnal a megadott szöveg követi.
Betűtípus gomb: beállíthatjuk a számozás betűformátumát.
Számozás: egy listából választható ki nyílbillentyűkkel a megfelelő számformátum.
Kezdő sorszám: megadható, hogy a számozásban mennyi legyen a kezdő sorszám.
Az ablak többi részében a felsoroláshoz hasonló beállítási lehetőségeket találunk: kiválasztható a sorszám helyzete, azaz a bal margótól való behúzása (távolsága), valamint a szöveg helyzete a sorszámhoz képest, azaz a tabulátor helye és a behúzás mértéke. Végül nyomjuk meg az ENTER-t.

3.3.2.10 Felső, alsó és külső (keret) szegély, valamint kitöltő mintázat alkalmazása egy bekezdésre

Szegély és mintázat

A szövegeket szegélyek hozzáadásával, bekeretezéssel díszíthetjük, illetve különíthetjük el a dokumentum többi részétől. A Szegély és mintázat beállításához válasszuk a Formátum menü Szegély és mintázat… menüpontját.

Szegély hozzáadása a bekezdéshez

Jelöljük ki azt a bekezdést, amelyhez szegélyt szeretnénk hozzáadni. Válasszuk ki a Formátum menü Bekezdés menüpontját, majd a megjelenő párbeszédpanelen a Szegély lapfült. Adjuk meg a kívánt beállításokat. Beállítható a szegély típusa, stílusa, színe és vastagsága. A jobb oldalt látható mintán mindig megjelenik a kiválasztott beállítás.

Először a típust kell megadnunk, alaphelyzetben a „Nincs” van kijelölve. Ha körbe szeretnénk keríteni a szöveget, akkor válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a Körül típust. Ha viszont csak választóvonalat szeretnénk készíteni, TAB-bal lépjünk a következő négy gombig: felső, alsó, bal és jobb szegély gomb. Amelyik oldalon szükségünk van szegélyre, kapcsoljuk be azt a gombot az ENTER-rel. Ha több bekezdés van kijelölve, sorra kerül még a Belső szegély gomb is, amely a bekezdéseket választja el egymástól vízszintes vonallal. TAB-bal lépjünk a hatókörre. Itt beállíthatjuk, hogy a szegélyezés mire vonatkozzon: szorosan vegye körbe a szöveget vagy margótól margóig keretezze be a bekezdést. Mivel bekezdést jelöltünk ki, ezért a szegélyezés a bekezdésre fog vonatkozni, de a nyílbillentyűkkel más hatókört is kiválaszthatunk. Végül menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Bekezdés szegélyének módosítása: jelöljük ki azt a bekezdést, amelynek a szegélyét módosítani szeretnénk. Válasszuk ki a Formátum menü Szegély és mintázat… menüpontját, majd a Szegély fület. Módosítsuk a kívánt beállításokat (a szegély típusát, stílusát, színe és vastagsága). Végül menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Megjegyzés: A szegély stílusát sajnos nem mondja a JAWS.

Amikor a szegély vastagsága beállításhoz érünk, a lenyíl billentyűvel nyissuk le a választható vastagságok listáját, majd a le- vagy felnyíl billentyűvel válasszuk ki a kellő vastagságot. Meghallgathatjuk a választott vastagságot, ha ideiglenesen bekapcsoljuk a Mindent mond funkciót az INSERT + S billentyűkombinációval. A kiválasztás után pedig váltsunk vissza a kiemelt módra az INSERT + S billentyűkombinációval. A másik megoldás, hogy minden nyílbillentyű-mozgatás után lelépünk, majd visszalépünk a TAB-bal a vastagság mezőre.

Bekezdés szegélyének törlése: jelöljük ki azt a bekezdést, amelynek a szegélyét törölni szeretnénk. Válasszuk a Formátum menü Szegély és mintázat… menüpontját, majd a CONTROL + TAB-bal a Szegély lapfült. Nyomjuk meg a TAB-ot és válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a Típus csoport Nincs elemét. Végül menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Mintázat

A szövegeket mintázat, azaz eltérő háttér alkalmazásával is kiemelhetjük. Jelöljük ki a mintázattal ellátni kívánt bekezdést. Válasszuk a Formátum menü Szegély és mintázat… menüpontját, majd a CONTROL + TAB-bal a Mintázat fület és egy TAB után a nyílbillentyűkkel adjuk meg a kitöltés színét. Ne lepődjünk meg, ha a JAWS csak annyit mond, hogy lapfül. A színlista alaphelyzetben nem beszél, de ha bekapcsoljuk a mindent mond funkciót akkor mondani fogja a kiválasztott színt. Ezután TAB-bal keressük meg a stílust, és válasszunk megfelelőt. TAB-bal továbblépve itt is beállítható a hatókör a szegélyezéshez hasonlóan. Végül menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

A szín neve csak a közvetlen kiválasztásnál nem hangzik el, de ezt kicselezhetjük, ha a színeket a panel többi vezérlőelemével adjuk meg. Ehhez a Stílusnál válasszuki ki az Egyszínű (100%) beállítást, ezután a következő TAB-bal elérhető színlistát a JAWS már felolvassa.

Bekezdés mintázatának (hátterének) módosítása

Jelöljük ki a módosítani kívánt bekezdést. Válasszuk a Formátum menü Szegély és mintázat… menüpontját, majd a CONTROL + TAB-bal a Mintázat lapfült. Egy TAB után adjuk meg a nyílbillentyűkkel az új színt. TAB-bal keressük meg a stílust és módosítsuk a nyílbillentyűkkel. Végül menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Mintázat (háttér) törlése bekezdésből

Jelöljük ki azt a bekezdést, amelynek a mintázatát törölni szeretnénk. Válasszuk a Formátum menü Szegély és mintázat menüpontját, majd a CONTROL + TAB-bal a Mintázat fület, és egy TAB után a Kitöltés csoportban a nyílbillentyűkkel a Nincs elemet. Végül menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

3.3.3 A dokumentum formázása

3.3.3.1 A dokumentum tájolásának (álló vagy fekvő) megváltoztatása. A papírméret megváltoztatása

A teljes dokumentum vagy egy szakaszának tulajdonságait a Fájl menü Oldalbeállítás menüpontján keresztül tudjuk beállítani. Ez vonatkozhat a margók szélességére, a papírméretre és a szöveg papíron való elhelyezkedésére. Az Oldalbeállítást érdemes lehet minden új dokumentum megnyitásakor elvégezni, és csak utána elkezdeni a munkát, főleg, ha speciális margóbeállításokkal vagy dokumentum-tájolással (pl. fekvő A4-es oldal) szeretnénk dolgozni.

Válasszuk ki a Fájl menü Oldalbeállítás menüpontját. A megjelenő párbeszédpanelen a Margók, Papírméret és az Elrendezés lapfülek találhatók. A párbeszédpanelen a Margók lapfülre kerülünk, de ha mégsem, akkor a CONTROL + TAB billentyűparanccsal lépjünk át a Margók lapfülre. Ezután TAB-bal keressük meg a Tájolás beállítási lehetőséget. Megadhatjuk, hogy a papírra álló vagy fekvő helyzetben nyomtassunk. Alapértelmezetten a tájolás álló, ezt a le- vagy felnyíl billentyűvel tudjuk megváltoztatni.

Ezután a CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk át a Papírméret lapfülre, majd egy TAB-bal lépjünk a Papírméret beállítási lehetőségre. A Papírméret legördülő listában nyomtatótól függően különböző szabvány papírméretek közül választhatunk a le- vagy felnyíl billentyűvel vagy a kezdőbetűvel. Az alapértelmezett méret az A4-es. Egyedi méretet is megadhatunk a TAB-bal továbblépve. Az új méreteket megadhatjuk a le- vagy felnyíl billentyűvel vagy be is gépelhetjük.
Szélesség: a papírméret listában kiválasztott papírméret-szélesség. Az A4-es papír szélessége 21 cm. Csak akkor kell módosítani, ha egyedi szélességet szeretnénk megadni.
Magasság: a papírméret listában kiválasztott papírméret magassága. Az A4-es papír magassága 29,7 cm. Csak akkor kell módosítani, ha egyedi magasságot szeretnénk megadni.

TAB-bal továbblépve a következőket tudjuk még megadni:
Hatókör: megadhatjuk, hogy a beállítások alkalmazása a teljes dokumentumra vagy csak annak egy részére vonatkozzon. Alapértelmezetten a Teljes dokumentum van beállítva. Az új értéket adjuk meg a nyílbillentyűkkel.
Alapértelmezés: ezzel a gombbal az aktuális beállításokat alapértelmezetté tudjuk tenni az aktív és minden újonnan megnyitott dokumentumra nézve. A parancsot adjuk ki a SZÓKÖZ billentyű megnyomásával. Ha beállítottunk mindent, amit szerettünk volna, akkor menjünk el a TAB billentyűvel az OK gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Ha mégsem szeretnénk megtartani a beállításokat, nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt.

3.3.3.2 A teljes dokumentum margóinak megváltoztatása: felső, alsó, bal és jobb margók

A margó a szövegterület és a lapszél közötti sáv. A beállításához válasszuk ki a Fájl menü Oldalbeállítás menüpontját. A megnyíló párbeszédpanelen a Margók lapfülre kerülünk, de ha mégsem, akkor a CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk át a Margók lapfülre. Itt a Margók alapértelmezett távolságát állíthatjuk be. Először a felső margót tudjuk beállítani, majd TAB-al továbblépve a többit is. Alaphelyzetben a margó mérete minden oldalon 2,5 cm. A margó méretét a le- vagy felnyíl billentyűvel tudjuk megváltoztatni, de be is gépelhetjük az új értéket. Ha TAB-bal megkeressük a Kötésbeni margó beállításának lehetőségét, akkor a dokumentum összefűzéséhez szükséges további helyet hagyhatunk ki a beállított margókon felül. Alapértelmezetten az értéke nulla centiméter. Egy TAB-bal továbblépve a Kötésmargó helye beállítási lehetőségre kerülünk. Itt a lefűzéshez szükséges margó helyét adhatjuk meg a le- vagy felnyíl billentyűvel. Választhatjuk a Bal oldal vagy a Fent lehetőséget. Alapértelmezetten a Bal oldal van beállítva.

TAB-bal továbblépve a következőket tudjuk még megadni:
Hatókör: megadhatjuk, hogy a beállítások alkalmazása a teljes dokumentumra vagy csak annak egy részére vonatkozzon. Alapértelmezetten a Teljes dokumentum van beállítva. Az új értéket a nyílbillentyűkkel adjuk meg.
Alapértelmezés: ezzel a gombbal az aktuális beállításokat alapértelmezetté tudjuk tenni az aktív és minden újonnan megnyitott dokumentumra. A parancsot adjuk ki a SZÓKÖZ billentyűvel.

Végül menjünk a TAB billentyűvel az OK gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Ha mégsem szeretnénk megtartani a beállításokat, nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt.

3.3.3.3 Oldaltörés beszúrása és törlése egy dokumentumon belül

Ha a dokumentumban egy oldal betelik, akkor a Word egy új oldalt kezd, ezt nevezzük automatikus oldaltörésnek. Ezeket az oldaltöréseket a Word mindig automatikusan módosítja, amihez figyelembe veszi a dokumentum szerkezetét és a formátumát. Ha viszont azt szeretnénk, hogy egy szövegrész mindenképpen új oldalon kezdődjön (pl. egy új fejezet megkezdésekor), akkor kézi oldaltörést kell beszúrnunk. Első lépésben a a nyílbillentyűkkel álljunk arra a pontra a dokumentumban, ahová az oldaltörést szeretnénk beszúrni (pl. a fejezetcím elé). Válasszuk ki a Beszúrás menü Töréspont menüpontját, majd a megjelenő párbeszédpanelen a le- vagy felnyíl billentyűvel válasszuk ki az Oldaltörés opciót. Végül a kiválasztott elemen nyomjuk meg az ENTER-t. Oldaltörés beszúrására használhatjuk még a CONTROL + ENTER billentyűkombinációt is. Az oldaltörések legjobban a Normál nézetben láthatók, illetve a JAWS is ebben a nézetben mondja csak ki az oldaltöréseket. A Nyomtatási elrendezésben a JAWS csak az oldalváltást mondja, de nem közli, hogy kézi vagy automatikus oldaltörésről van szó. Egy kézi oldaltörés törléséhez a Normál nézetben álljunk a le- vagy felnyíl billentyűvel a kézi oldaltörésre, majd nyomjuk meg a DELETE billentyűt.

3.3.3.4 Élőfej (fejléc) és élőláb (lábléc) szövegének megadása és módosítása

Az élőfej és az élőláb a dokumentum oldalainak felső és alsó margóján lévő terület. Az élőfejben és az élőlábban szöveget vagy ábrákat, például a cég emblémáját, a dokumentum címét, a fájl nevét, a szerző nevét, oldalszámot, illetve dátumot helyezhetünk el, amelyek nyomtatáskor a dokumentum oldalainak tetején és alján jelennek meg.

Élőfej és élőláb készítéséhez nyissuk meg a Nézet menü Élőfej és élőláb menüpontját. Először az Élőfejbe kerülünk. Élőfej létrehozásához gépeljük be a megfelelő szöveget. Élőláb létrehozásához át kell lépni az élőfejről az élőlábra a lenyíl billentyűvel, majd gépeljük be a szöveget. Tehát a két mező között a le- vagy felnyíl billentyűvel tudunk váltani. Szükség szerint a többihez hasonló módon formázható az élőfejben és élőlábban elhelyezett szöveg. Ha befejeztük, válasszuk ismét a Nézet menü Élőfej és élőláb menüpontját, illetve bármelyik nézetet a Nézet menüből.

A JAWS alaphelyzetben nem mondja, hogy melyik mezőben vagyunk, de a formátum meghallgatásával megtudhatjuk, ehhez nyomjuk meg az INSERT + F billentyűkombinációt.

Lehetőség van arra, hogy az első oldalról elhagyjuk az élőfejet vagy élőlábat, illetve a dokumentum első oldalához eltérő élőfejet vagy élőlábat hozzunk létre. Az élőfej vagy az élőláb mezőben állva nyissuk meg az ALT billentyűvel a menüsort, majd a lenyíl billentyűvel a Fájl menüben keressük meg az Oldalbeállítást és nyomjuk meg az ENTER-t. A megnyíló párbeszédpanelen a CONTROL + TAB billentyűkombinációval váltsunk az Elrendezés lapfülre. TAB-bal keressük meg és jelöljük be a SZÓKÖZ-zel az Első oldal eltérő jelölőnégyzetet. Végül nyomjuk meg az ENTER-t, vagy TAB-bal lépjünk az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A felnyíl billentyűvel lépjünk az első oldalra és készítsük el a megjeleníteni kívánt élőfejet vagy élőlábat. Ha az első oldalon nem szeretnénk élőfejet vagy élőlábat használni, hagyjuk üresen.

Azt is beállíthatjuk, hogy az élőfej vagy élőláb a páros és a páratlan oldalakon eltérő legyen. Az élőfej vagy az élőláb mezőben állva nyissuk meg a Fájl menü Oldalbeállítás menüpontját, majd a megnyíló párbeszédpanelen a CONTROL + TAB billentyűkombinációval váltsunk az Elrendezés lapfülre. TAB-bal keressük meg és jelöljük be a SZÓKÖZ-zel a Páros és páratlan eltérő jelölőnégyzetet. Végül nyomjuk meg az ENTER-t, vagy TAB-bal lépjünk az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Lépjünk a felnyíl billentyűvel az első oldalra és készítsük el a páratlan oldalakon megjeleníteni kívánt élőfejet vagy élőlábat, majd lépjünk a lenyíl billentyűvel a második oldalra és készítsük el a páros oldalakon megjeleníteni kívánt élőfejet vagy élőlábat.

Lehetőségünk van a fejléc és lábléc lapszéltől való távolságának beállítására. Nyissuk meg a Fájl menü Oldalbeállítás menüpontját, majd a megnyíló párbeszédpanelen a CONTROL + TAB billentyűkombinációval váltsunk az Elrendezés lapfülre. TAB-bal lépjünk az Élőfej beállítási lehetőségre. Itt a fejléc lapszéltől való távolságát állíthatjuk be. Alapértelmezetten 1,25 cm van megadva. Lépjünk tovább egy TAB-bal az Élőláb beállításra. Itt beállíthatjuk a lábléc lapszéltől való távolságát. Alapértelmezetten 1,25 cm van megadva. Mindkét esetben az új távolságot megadhatjuk a nyílbillentyűkkel, de be is gépelhetjük. Végül nyomjuk meg az ENTER-t, vagy TAB-bal lépjünk az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Az élőfej és élőláb természetesen a létrehozás után is szerkeszthető és formázható. Módosítás esetén az azonos élőfejeket és élőlábakat a Word az egész dokumentumban automatikusan módosítja.

3.3.3.5 Dátum, oldalszám és fájl elérési útvonala mezők hozzáadása élőfejhez (fejléchez) és élőlábhoz (lábléchez)

Az élőfejben és élőlábban statikus szövegeken kívül automatikusan változó mezőket is elhelyezhetünk, ilyen lehet például az oldalszám és a dátum.

Dátum beszúrása a dokumentumba

Élőfej és élőláb készítéséhez nyissuk meg a Nézet menü Élőfej és élőláb menüpontját. Először az élőfejbe kerülünk, de a dátumot a fejlécbe vagy a láblécbe is beszúrhatjuk. Ezután nyissuk meg Beszúrás menü Dátum és idő menüpontját. A megjelenő párbeszédablakban először a különböző dátumformátumok listáját találjuk, ahol a le- vagy felnyíl billentyűvel választhatunk, majd a TAB megnyomása után kiválasztható a le- vagy felnyíl billentyűvel a dátumkiírás nyelve is. A TAB következő megnyomása után az Automatikus frissítés jelölőnégyzetre kerülünk. Ha be van jelölve, akkor elérhetjük, hogy a beszúrt dátum a dokumentum minden megnyitásakor és nyomtatásakor az éppen aktuális dátumot mutassa. A jelölőnégyzet bekapcsolása esetén a kiválasztott dátum és idő mezőként, ha kikapcsoljuk, sima szövegként kerül beszúrásra. Ha szövegként szúrjuk be a Dátumot, akkor az érték nem frissíthető. Ha továbblépünk az alapérték gombra és megnyomjuk a SZÓKÖZ-t, akkor alapértelmezetté tehetjük a kiválasztott dátum-formátumot. Végül keressük meg TAB-bal az OK gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Ha változtatás nélkül ki akarunk lépni, akkor nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt.

Oldalszám beszúrása

Az Élőfej és élőlábban állva válasszuk ki az oldalszám helyét. Ezután nyissuk meg a Beszúrás menü Oldalszámok menüpontját, és nyomjuk meg az ENTER-t. Az Oldalak számozása ablak megnyitása után bekerülünk az Igazítás kombinált listamezőbe. A le- vagy felnyíl billentyűvel beállíthatjuk az oldalszám vízszintes elhelyezkedését. A következő lehetőségek közül választhatunk: balra, középen, jobbra, belül, kívül.

A TAB következő megnyomása után az Oldalszám az első oldalon is jelölőnégyzetre kerülünk. Ha kivesszük a jelölést a SZÓKÖZ-zel, akkor a dokumentum első oldalára nem kerül oldalszám. Ha további beállításokat szeretnénk tenni, válasszuk ki TAB-bal a Formátum gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A megjelenő párbeszédablakban beállítható a nyílbillentyűkkel a számformátum, ez például arab vagy római szám. Lehetőségünk van a kezdő sorszám megadására is. TAB-bal lépjünk a Kezdő sorszámra és a nyílbillentyűkkel állítsuk be, vagy be is gépelhetjük. Végül menjünk a TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Visszakerültünk az Oldalak számozása ablakba. Itt is menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Az oldalszámok eltávolításához válasszuk a Nézet menü Élőfej és élőláb menüpontját. Keressük meg az oldalszám helyét, majd jelöljük ki az oldalszámot és nyomjuk meg a DELETE billentyűt.

A fájl elérési útvonalának beszúrása az élőfejbe vagy az élőlábba

Nyissuk meg a Beszúrás menü Kész szöveg alalmenüt és nyomjuk meg az ENTER-t vagy a jobbranyíl billentyűt. A lenyíl billentyűvel menjünk el a Fájlnév és útvonal menüpontig, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

3.3.3.6 Automatikus oldalszámozás alkalmazása a dokumentumra

A Nézet menü Élőfej és élőláb menüpontjának használata nélkül is létre tudunk hozni oldalszámozást. Bárhol állunk a megnyitott dokumentumban, nyissuk meg a Beszúrás menü Oldalszámok menüpontját és nyomjuk meg az ENTER-t. Az Oldalak számozása ablak megnyitása után belekerülünk az Elhelyezés kombináltlistába. A le- vagy felnyíl billentyűvel választhatjuk ki az oldalszám függőleges helyét az oldalon. A választható lehetőségek a következők: oldal alja (élőláb), oldal teteje (élőfej).

TAB-bal továbblépve az Igazítás kombinált listamezőbe kerülünk. A le- vagy felnyíl billentyűvel az oldalszám vízszintes elhelyezkedését állíthatjuk be. A következő lehetőségek közül választhatunk: Balra, Középen, Jobbra, Belül, Kívül.

A TAB következő megnyomása után az Oldalszám az első oldalon is jelölőnégyzetre kerülünk. Ha kivesszük a jelölést a SZÓKÖZ-zel, akkor a dokumentum első oldalára nem kerül oldalszám.

Ha további beállításokat szeretnénk tenni, válasszuk ki TAB-bal a Formátum gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A megjelenő párbeszédablakban a nyílbillentyűkkel állítható be a számformátum, ez lehet például arab vagy római szám. Lehetőségünk van a Kezdő sorszám megadására is. TAB-bal lépjünk a Kezdő sorszámra és a nyílbillentyűkkel adjuk meg a kezdő sorszámot vagy gépeljük be. Végül menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Visszakerültünk az Oldalak számozása ablakba. Itt is menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

3.4 Objektumok

3.4.1 Táblázatok

3.4.1.1 Új táblázat létrehozása szöveg beírásához

Gyakran használunk táblázatot a beírt szövegek elrendezéséhez. A táblázatok szükség esetén könnyen kiegészíthetőek újabb sorokkal, oszlopokkal.

Táblázat beszúrása

Vigyük a kurzort oda, ahová a táblázatot el szeretnénk helyezni. Válasszuk a Táblázat menü Beszúrás almenüjének Táblázat menüpontját. A megnyíló Új táblázat párbeszédpanelen az oszlopok száma mezőbe kerülünk. Adjuk meg az oszlopok számát a nyílbillentyűkkel vagy írjuk be. Alaphelyzetben az oszlopok száma öt. TAB-bal továbblépve adjuk meg a sorok számát a nyílbillentyűkkel vagy írjuk be. Alaphelyzetben a sorok száma kettő. A TAB következő megnyomása után a nyílbillentyűkkel megadhatjuk a táblázat és a beírt szöveg viszonyát. A következő választási lehetőségek vannak:
Állandó oszlopszélesség: nem változik az oszlop szélessége, így a beírt szöveg fix hosszúságú lehet. Ha a szöveg nem fér el a cella szélességében, akkor a Word több sorba tördeli a cellán belül. Állandó oszlopszélesség esetén megadhatjuk az oszlop szélességét. Ehhez lépjünk tovább TAB-bal, majd állítsuk be a nyílbillentyűkkel az oszlop szélességét. Az Auto szélesség beállításakor azonos szélességű oszlopokból álló, a jobb és bal margó közötti területet kitöltő táblázat jön létre. Konkrét érték megadása esetén a táblázat mindegyik oszlopa az általunk megadott szélességű lesz.
Automatikus méretezés a tartalomhoz: a beírt szöveghez alkalmazkodik az oszlop szélessége.
Automatikus méretezés az ablakhoz: az oszlop szélessége az ablak széléig megy csak ki.

A táblázat létrehozásához nyomjuk meg az ENTER-t vagy TAB-bal menjünk az OK gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Az új táblázat első cellájába kerülünk. Új táblázatot csak a meglévő táblázatoktól legalább egy bekezdésnyi távolságra hozhatunk létre.

3.4.1.2 Adatok beszúrása és szerkesztése táblázaton belül

A táblázat legkisebb elemei a sorok és oszlopok találkozási pontjainál található cellák. A cellákba begépelt szövegek végét a ¤ szimbólumok jelölik. A táblázat celláiba tetszés szerinti szöveget begépelhetünk. Egy cellába többsoros, vagy akár több bekezdésnyi szöveget is beírhatunk. A szöveg tördelését és a cellák függőleges irányú átméretezését a Word automatikusan elvégzi. Ha egy új bekezdést szeretnénk kezdeni, nyomjuk meg az ENTER-t.

A cella tartalmát a betű- és a bekezdésformátumok segítségével tetszőlegesen megformázhatjuk. A cellák tartalmát törölhetjük, ha a cellák kijelölése után megnyomjuk a DELETE billentyűt. A táblázaton belül tabulátorokat is használhatunk. A tabulátor mindig az aktuális vagy a kijelölt cellákra vonatkozik. Egy táblázaton belül tabulátorjeleket a CTRL + TAB billentyűkombinációval tehetünk. Az egyes cellákba írt szöveg vízszintes és függőleges igazítását a legegyszerűbben a Táblázatok és szegélyek eszköztár Cella igazítás listamezőjével tudjuk beállítani.

Ehhez először be kell kapcsolnunk a Táblázatok és szegélyek eszköztárat. Válasszuk ki a Nézet menü Eszköztárak almenüjének Táblázatok és szegélyek menüpontját. Ha be van már jelölve, akkor ne nyomjuk meg az ENTER-t, mert különben elrejtenénk a Táblázatok és szegélyek eszköztárat, ebben az esetben az ESCAPE billentyű többszöri megnyomásával zárjuk be a menüt. Nyissuk meg a menüsort az ALT billentyűvel, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Táblázat rajzolása gombig. Ekkor a Táblázatok és szegélyek eszköztáron állunk. A balranyíl billentyűvel keressük meg a Cella igazítás listamezőt és nyissuk le a lenyíl billentyűvel. Ezután válasszuk ki a kívánt igazítást a nyílbillentyűkkel, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

A táblázatban az alábbi billentyűkkel léptethetjük a kurzort:

Következő cella: TAB
Előző cella: SHIFT+TAB
Következő sor: lenyíl
Előző sor: felnyíl
A sor első cellája: ALT+HOME
A sor utolsó cellája: ALT+END
Az oszlop első cellája: ALT+PAGE UP
Az oszlop utolsó cellája: ALT+PAGE DOWN

Felolvasás parancsok a táblázatban:
Táblázat oszlopának felolvasása: ALT + INSERT + C
Oszlop címének felolvasása: ALT + INSERT + SHIFT + C
Oszlop első cellájának felolvasása: ALT + 1
Oszlop sorának felolvasása: ALT + INSERT + R
Sor címének felolvasása: ALT + INSERT + SHIFT + R
Sor első cellájának felolvasása: ALT + 7
Tábla első cellájának felolvasása: INSERT + CONTROL + T

3.4.1.3 Sorok, oszlopok, cellák és a teljes táblázat kijelölése

A táblázat elemein végrehajtott különböző műveletekhez előbb ki kell jelölni a megfelelő területet. Egy táblázat celláinak, sorainak és oszlopainak kijelölése eltér a szöveg kijelölésétől.

Cellák kijelölése

Ha TAB-bal vagy a SHIFT + TAB-bal lépegetünk a táblázat cellái között, akkor az aktuális cella mindig ki van jelölve. A cellánál nagyobb kijelölhető egység a cellatartomány, amely általában egy több cellából álló, téglalap alakú terület. Egy cellatartomány kijelölésére használjuk a SHIFT + a megfelelő nyílbillentyűtt. Álljunk az első kijelölendő cellába, majd nyomjuk le és tartsuk lenyomva a SHIFT billentyűt, közben a nyílbillentyűkkel jelöljük ki a kijelölendő cellákat. Az első nyílbillentyű megnyomásával az aktuális cellát jelöljük ki.

Cella, oszlop, sor vagy egész táblázat menüből történő kijelölése.

Álljunk a táblázat kijelölendő cellájába, majd a nyílbillentyűkkel válasszunk a Táblázat menü Kijelölés almenüjénél megjelenő lehetőségek közül. Az egész táblázat kijelölése előtt bárhova állhatunk a táblázaton belül.

3.4.1.4 Sorok és oszlopok beszúrása és törlése

Lehetőség van a táblázat bővítésére, beszúrhatunk újabb sorokat, oszlopokat vagy cellákat a táblázatba.

Új sor beszúrása

Új sor beszúrásához jelöljük ki azt a sort, amely elé vagy után az új sort be szeretnénk szúrni, majd válasszuk a Táblázat menü Beszúrás almenüjének Sorok alá vagy Sorok fölé menüpontját. Ha több sort be szeretnénk szúrni egyszerre, akkor először jelöljünk ki annyi sort, ahány sort be szeretnénk szúrni. Az új sorok mindig a legfelső kijelölt sor elé szúródnak. Ha a táblázat utolsó sorának utolsó cellájában megnyomjuk a TAB billentyűt, akkor a Word a táblázat végére egy új sort fog beszúrni.

Új oszlop beszúrása

Új oszlop beszúrásához jelöljük ki azt az oszlopot, amely elé vagy után az új oszlopot be szeretnénk szúrni, majd válasszuk a Táblázat menü Beszúrás almenüjének Oszlopok balra vagy Oszlopok jobbra menüpontját. Ha több oszlopot be szeretnénk szúrni egyszerre, akkor először jelöljünk ki annyi oszlopot, ahány oszlopot be szeretnénk szúrni. Az új oszlopok mindig a baloldali kijelölt oszlop elé szúródnak.

Új cella beszúrása

Új cella beszúrásához álljunk abba a cellába, amelynek helyére be szeretnénk szúrni az új cellát, majd válasszuk a Táblázat menü Beszúrás almenüjének Cella menüpontját. A megjelenő Cellák beszúrása párbeszédpanelen a nyílbillentyűkkel válasszuk ki, hogy a meglévő cellák eltolása jobbra vagy lefelé történjen, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Lehetőségünk van teljes sort vagy teljes oszlopot beszúrni.

Sorok vagy oszlopok törlése

Jelöljük ki a törlendő sorokat vagy oszlopokat, majd válasszuk a Táblázat menü Törlés almenüjének Sorok vagy Oszlopok menüpontját. Elegendő, ha a törlendő sorok vagy oszlopok egyetlen celláját kijelöljük. Ha nem jelölünk ki semmit, akkor a Word mindig az aktuális sort vagy oszlopot törli.

Cellák törlését a Táblázat menü Törlés almenüjének Cellák menüpontjával kezdeményezhetjük. A megnyíló Cellák törlése párbeszédpanelen meg kell adnunk a nyílbillentyűkkel, hogy a törölt cellák helyére jobbról vagy alulról kerüljenek cellák, esetleg teljes sort vagy oszlopot szeretnénk törölni.

Teljes táblázat törlése

Álljunk a szövegkurzorral a törlendő táblázatba, majd adjuk ki a Táblázat menü Törlés almenüjének Táblázat menüpontját. A teljes táblázat törlődik a tartalmával együtt.

3.4.1.5 Az oszlopszélesség és a sormagasság megváltoztatása

Alapesetben egy táblázat minden oszlopa azonos szélességű és minden sora azonos magasságú, bár a létrehozás időpontjában eltérő méretezési paramétereket is megadhatunk. Az oszlopok szélességét vagy a sorok magasságát később is módosíthatjuk.

Oszlopszélesség megváltoztatása

Először jelöljük ki a módosítani kívánt oszlopot vagy oszlopokat, majd válasszuk ki a Táblázat menü Táblázat tulajdonságai menüpontját. A megjelenő Táblázat tulajdonságai párbeszédpanelen a CONTROL + TAB billentyűkombinációval keressük meg az Oszlop lapfület és a TAB billentyűvel lépjünk a Kívánt szélesség jelölőnégyzetre. Ha ezt SZÓKÖZ-zel bejelöljük, akkor megadhatjuk az oszlop szélességét. TAB-bal lépjünk tovább és gépeljük be a szélességet. Alaphelyzetben az oszlopok szélességét centiméterben tudjuk megadni. A következő TAB-bal a Mértékegység kombinált listába léphetünk, ahol a nyílbillentyűkkel kiválaszthatjuk , hogy centiméterben vagy százalékban szeretnénk megadni a szélességet.
A kijelölést oszloponként léptethetjük az Oszlop lapfülön található Előző oszlop vagy a Következő oszlop gombokkal. Ebben az esetben mindig csak egy oszlopot jelöl ki a Word. Végül TAB-bal menjünk az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Sormagasság megváltoztatása

Először jelöljük ki a módosítani kívánt sort vagy sorokat, majd válasszuk a Táblázat menü Táblázat tulajdonságai menüpontját. A megjelenő Táblázat tulajdonságai párbeszédpanelen a CONTROL + TAB billentyűkombinációval keressük meg a Sor lapfület és a TAB billentyűvel lépjünk a Magasság megadása jelölőnégyzetre. Ha SZÓKÖZ-zel bejelöljük, akkor megadhatjuk a sor magasságát. TAB-bal lépjünk tovább és gépeljük be a magasságot. A sorok magasságát centiméterben tudjuk megadni. A TAB ezután a Sormagasság kombinált listába léphetünk, ahol a nyílbillentyűkkel kiválaszthatjuk, hogy a megadott magasság minimum értéket vagy pontos értéket jelentsen. A választható lehetőségek a következők.
Legalább: a Word automatikusan állítja be a sormagasságot, de az soha nem lesz kisebb a megadott magasságnál.
Pontosan: a megadott magasságtól a Word soha nem térhet el, ezért előfordulhat, hogy egy cella tartalma a rendelkezésre álló területen nem fér el. Ilyenkor a kilógó szöveg a képernyőn és nyomtatásban sem jelenik meg.

Innen az Oldaltörés soron belül is lehet jelölőnégyzetre léphetünk tovább a TAB billentyűvel. Ha SZÓKÖZ-zel bejelöljük, akkor a Word az oldal alján a táblázat többsoros celláinak tartalmát a cellán belül több sorba tördeli. A kijelölést soronként léptethetjük az Sor lapfülön található Előző sor vagy a Következő sor gombokkal. Ebben az esetben mindig csak egy sort jelöl ki a Word. Végül TAB-bal menjünk az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

A Táblázat tulajdonságai párbeszédpanelen lehetőségünk van még beállítani a táblázat és az aktív cella tulajdonságait. A Táblázat fülnél a teljes táblázat szélessége, vízszintes igazítása, illetve bal margóhoz viszonyított behúzása állítható be. A Cella fülnél pedig egy-egy cella szélessége és a cellán belül található szöveg igazítása módosítható.

3.4.1.6 A cellakeretek szélességének megváltoztatása, stílus és különféle színek alkalmazása

Különféle szegélyek beállításával a teljes táblázat vagy egyes cellák rácsvonalainak formátumát állíthatjuk be. Ha a teljes táblázat rácsvonalainak formátumát szeretnénk beállítani, akkor jelöljük ki a teljes táblázatot. Ha csak bizonyos cellák rácsvonalainak formátumát szeretnénk beállítani, akkor csak azokat a cellákat jelöljük ki.

Szegélyek beállítása az eszköztár segítségével

A szegélyek beállításához a Táblázatok és szegélyek eszköztár legördülő listáit használhatjuk. Először be kell kapcsolnunk a Táblázatok és szegélyek eszköztárat. Válasszuk ki a Nézet menü Eszköztárak almenüjének Táblázatok és szegélyek menüpontját. Ha be van már jelölve, akkor ne nyomjuk meg az ENTER-t, mert különben elrejtenénk a Táblázatok és szegélyek eszköztárat. Ebben az esetben az ESCAPE billentyű többszöri megnyomásával zárjuk be a menüt.

Elsőként lépjünk a Táblázatok és szegélyek eszköztárra. Ehhez nyissuk meg a menüsort az ALT billentyűvel, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Táblázat rajzolása gombig. Ekkor a Táblázatok és szegélyek eszköztáron állunk. A jobbranyíl billentyűvel keressük meg a beállítani kívánt szegély formázást és nyissuk le a lenyíl billentyűvel. A Táblázatok és szegélyek eszköztáron beállíthatjuk a szegély stílusát, a szegély vastagságát, a szegély színét és a szegély típusát. Válasszuk ki a szegély formázáshoz tartozó beállítást és nyomjuk meg az ENTER-t.

Szegélyek beállítása a menüből

Válasszuk ki a Formátum menü Szegély és mintázat… menüpontját, majd a megjelenő párbeszédpanelen keressük meg a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Szegély lapfület. Nyomjuk meg egyszer a TAB-ot, hogy a típus listába kerüljünk. Először a nyílbillentyűkkel a Típust kell megadnunk. Alaphelyzetben a Körül van kijelölve. Ha a TAB-bal továbblépünk, akkor a Szegély stílusa beállítási lehetőségre jutunk. Sajnos a stílusokat nem olvassa a JAWS, ezért a stílust érdemes inkább az eszköztárról beállítani. A szegély színét be tudjuk állítani, ha TAB-bal továbblépünk és a nyílbillentyűkkel kikeressük a beállítani kívánt színt. A kiválasztás után nyomjuk meg az ENTER-t. Amikor a TAB billentyűvel a szegély vastagsága beállításhoz érünk, a lenyíl billentyűvel nyissuk le a választható vastagságok listáját, majd a le- vagy felnyíl billentyűvel válasszunk vastagságot. Meghallgathatjuk a választott vastagságot, ha ideiglenesen bekapcsoljuk a mindent mond funkciót az INSERT + S billentyűkombinációval, majd a kiválasztás váltsunk vissza ugyanígy. A választott vastagságot meg tudjuk hallgatni úgy is, hogy minden nyílbillentyű-mozgatás után lelépünk, majd visszalépünk a TAB-bal a vastagság mezőre.

Alaphelyzetben a Körül szegélytípus van kijelölve, viszont ha csak választóvonalat szeretnénk készíteni, TAB-bal lépjünk a felső, alsó, bal és jobb szegély gombra. Azon a gombon nyomjuk meg az ENTER-t, amelyik oldalon nincs szükségünk a szegélyre. Ha több cellát jelöltünk ki, akkor találkozhatunk belső függőleges és belső vízszintes szegély gombbal is. A belső függőleges és a belső vízszintes szegély gomb a cellákat választja el egymástól vízszintes és függőleges vonallal. Ha a TAB-bal továbblépünk a hatókörre, akkor beállíthatjuk, hogy a szegélyezés a cellára vagy a táblázatra vonatkozzon. Mivel cellát jelöltünk ki, ezért a cella van megadva, de ha mégsem, akkor a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a cellát. Végül menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

3.4.1.7 Mintázat alkalmazása a cellákra

Különféle mintázatok beállításával a teljes táblázat vagy egyes cellák hátterét is beállíthatjuk. Ha a teljes táblázat hátterének mintázatát szeretnénk beállítani, akkor jelöljük ki a teljes táblázatot. Ha csak bizonyos cellák hátterének mintázatát szeretnénk beállítani, akkor csak azokat a cellákat jelöljük ki.

Cella mintázatának beállítása az eszköztár segítségével

A mintázat beállításához a Táblázatok és szegélyek eszköztár legördülő listáját is használhatjuk. Először be kell kapcsolnunk a Táblázatok és szegélyek eszköztárat, amihez válasszuk ki a Nézet menü Eszköztárak almenüjének Táblázatok és szegélyek menüpontját. Ha be van már jelölve, akkor ne nyomjuk meg az ENTER-t, mert különben elrejtenénk a Táblázatok és szegélyek eszköztárat. Ebben az esetben az ESCAPE billentyű többszöri megnyomásával zárjuk be a menüt.

Nyissuk meg a menüsort az ALT billentyűvel, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Táblázat rajzolása gombig. Ekkor a Táblázatok és szegélyek eszköztáron állunk. A jobbranyíl billentyűvel keressük meg az árnyékszín listamezőt és nyissuk le a lenyíl billentyűvel. Ezután válasszuk ki a kívánt színt a nyílbillentyűkkel, majd nyomjuk meg az ENTER-t.

A mintázat beállítása a menüből

Válasszuk ki a Formátum menü Szegély és mintázat… menüpontját, majd a megjelenő párbeszédpanelen keressük meg a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Mintázat lapfület és a TAB megnyomása után adjuk meg a nyílbillentyűkkel a kitöltés színét. Ne lepődjünk meg, ha a JAWS csak annyit mond, hogy lapfül. A színlista ugyanis alaphelyzetben nem beszél, de ha bekapcsoljuk a mindent mond funkciót az INSERT + S billentyűkombinációval, akkor mondani fogja a kiválasztott színt. A kiválasztás után ne felejtsük el visszaállítani a kiemelt szövegolvasás funkciót az INSERT + S billentyűkombinációval. Ha kiválasztottuk a kívánt színt, TAB-bal keressük meg a stílust és ha szükséges, a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a megfelelőt. A kiválasztott stíluson nyomjuk meg az ENTER-t. Ha a TAB billentyűvel továbblépünk, beállíthatjuk a kiválasztott mintázat hatókörét. A nyílbillentyűkkel válasszuk ki, hogy a beállítás a kijelölt cellára vagy az egész táblázatra vonatkozzon. Végül menjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

3.4.2 Képek, képfájlok és grafikonok

3.4.2.1 Kép, grafika és táblázat beszúrása a dokumentumba

A dokumentumokat alapvetően kétféle típusú ábrával tehetjük érdekesebbé: rajzokkal és képekkel. Lehetőségünk van más programmal készült képek átvételére és beillesztésére is. Megkülönböztetünk pixelgrafikus és vektorgrafikus képtípusokat.

Pixelgrafikus képek: a pixelgrafikus képek képpontokból, más néven pixelekből épülnek fel. Minden egyes képpont színét külön eltárolják, így minél nagyobb az egységnyi területre eső képpontok száma, annál nagyobb a kép felbontása és a fájl mérete. A pixelgrafikus képek nagyításkor darabossá válhatnak.

Vektorgrafikus képek: a vektorgrafikus képek egyenesekből és görbékből épülnek fel. Ezeknek a rajzelemeknek csak a tulajdonságait tárolják el, mint például egy egyenes színét, vastagságát, kezdő- és végpontját. Általában a pixelgrafikus képeknél jóval kisebb fájlméret jellemzi őket, ráadásul minőségromlás nélkül nagyíthatók.

Kép beszúrása

Lehetőségünk van más programból származó kép beszúrására a dokumentumba. Először álljunk a szövegkurzorral arra a helyre, ahova a képet be szeretnénk szúrni, majd válasszuk ki a Beszúrás menü Kép almenüjének Fájlból menüpontját. A megjelenő Kép beszúrása párbeszédpanelen a fájlnév szerkesztőmezőbe kerülünk. Először meg kell adni azt a helyet, ahol a beszúrandó képfájlunk található. TAB billentyűvel vagy az ALT + H billentyűkombinációval lépjünk a Hely kombinált listamezőbe. Itt megtalálhatóak a számítógép főbb háttértárai és könyvtárai, mint pl. Asztal, Dokumentumok, Sajátgép, meghajtók. A le- vagy felnyíl billentyűvel vagy a kezdőbetűvel válasszuk ki a helyet, ahol a fájlunk van. Ezután a TAB-bal menjünk tovább a mappák listanézetéig. Itt a kezdőbetűvel vagy a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a megfelelő mappát és az ENTER-rel lépjünk be. Végül keressük meg a csatolandó képfájlunkat a nyílbillentyűkkel vagy a kezdőbetűvel és nyomjuk meg az ENTER-t vagy menjünk TAB-bal a Beszúrás gombig, és ott nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Ha a Beszúrás gombon megnyomjuk a lenyíl billentyűt, akkor egy listát kapunk. Itt a Csatolás fájlhoz menüpontjával állandó kapcsolatot létesíthetünk a képfájl és annak dokumentumba beszúrt példánya között, ilyenkor az eredeti képfájl módosítása automatikusan a dokumentumba beszúrt képre is vonatkozik majd.

A Microsoft médiatár, a ClipArt használatával hasonlóan szúrhatunk be rajzokat, fényképeket, hangokat, videókat és más médiafájlokat azzal a különbséggel, hogy a Beszúrás menü Kép almenüje után a ClipArt… menüpontot kell választani.

Rajzokat a Rajzolás eszköztár használatával tudunk készíteni. Ha nem látszik a Rajzolás eszköztár, kapcsoljuk be a Nézet menü Eszköztárak pontjánál.

3.4.2.2 Kép, grafika és grafikon kijelölése

A dokumentumban található objektumokat kijelölhetjük, ha a szövegkurzorral az objektum elé állunk, majd megnyomjuk a SHIFT + jobbranyíl billentyűt. A JAWS-nak is van olyan funkciója, amivel az objektumokat megkereshetjük a dokumentumon belül, ehhez nyomjuk meg a CONTROL + SHIFT + O billentyűkombinációt az objektumok listájának megjelenítéséhez. A nyílbillentyűkkel válasszuk ki a listából a kijelölendő objektumot, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Ekkor az objektum előtt állunk. Ezután csak ki kell jelölnünk a SHIFT + jobbranyíl billentyűvel. Vigyázat, ebben a listában a táblázatok nem szerepelnek!

3.4.2.3 Képek, grafikák és grafikonok másolása-beillesztése egy dokumentumon belül és több megnyitott dokumentum között

Kép, rajzobjektum és grafikon másolásához hasonlóképpen kell eljárnunk, mint a szövegrészek esetében. Tehát jelöljük ki a másolni kívánt objektumot, majd válasszuk ki a helyi menü vagy a Szerkesztés menü Másolás menüpontját. Használhatjuk a CONTROL + C billentyűkombinációt is. Ezután álljunk a szövegkurzorral arra a helyre, ahová be szeretnénk illeszteni az objektumot, majd válasszuk ki a helyi menü vagy a Szerkesztés menü Beszúrás menüpontját. Használhatjuk a CONTROL + V billentyűkombinációt is. A másolandó objektum és a másolás célja lehet egy dokumentumon belül és több megnyitott dokumentum között is.

3.4.2.4 Képek, grafikák és grafikonok mozgatása egy dokumentumon belül és több megnyitott dokumentum között

A kép, rajzobjektum és grafikon áthelyezéséhez hasonlóképpen kell eljárnunk, mint a szövegrészek esetében. Tehát jelöljük ki az áthelyezni kívánt objektumot, majd válasszuk ki a helyi menü vagy a Szerkesztés menü Kivágás menüpontját. Használhatjuk a CONTROL + X billentyűkombinációt is. Ezután álljunk a szövegkurzorral oda, ahova be szeretnénk illeszteni az objektumot, majd válasszuk ki a helyi menü vagy a Szerkesztés menü Beillesztés menüpontját. Használhatjuk a CONTROL + V billentyűkombinációt is. Az áthelyezendő objektum és az áthelyezés célja lehet egy dokumentumon belül és több megnyitott dokumentum között is.

3.4.2.5 Képek, grafikák és grafikonok átméretezése

A kép tulajdonságainak módosításához a kép kijelölése után válasszuk ki a helyi menü Kép formázása vagy a Formátum menü Kép menüpontját. A megnyíló Kép formázása párbeszédpanelen a kép összes tulajdonságát tetszőleges értékek beállításával módosíthatjuk. A párbeszédpanelen öt lapfület találunk: színek, vonalak; méret; elrendezés; kép és web. Először a Kép lapfülre kerülünk, ahol a kép széleiről levághatjuk a felesleges részeket, illetve az eltávolított részeket visszaállíthatjuk. TAB-bal lépegetve a nyílbillentyűkkel beállíthatjuk a Balra, Jobbra, Fent és Lent értéket, itt centiméterben adjuk meg a levágás mértékét. A Kép lapfülön a következőkkel találkozhatunk még:
Szín: a nyílbillentyűkkel a kép színeinek tónusait néhány előre beállított séma szerint módosíthatjuk. A kiválasztott sémán állva nyomjuk meg az ENTER-t. Alaphelyzetben az automatikus van beállítva.
Fényerő: a színek fényerejét fokozatosan növelhetjük vagy csökkenthetjük.
Kontraszt: a színek kontrasztját fokozatosan növelhetjük vagy csökkenthetjük.

A kép átméretezéséhez a CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Méret lapfülre, majd a TAB-bal lépjünk a Beállításokra. Lehetőség van a kép vagy objektum pontos méretének beállítására. A magasságot és a szélességet megadhatjuk nyílbillentyűkkel centiméterben vagy százalékos formában. Bármelyiket is választjuk, a másik érték követni fogja a kiválasztottat, amennyiben a párbeszédablak középső részén bejelölve hagyjuk a Rögzített méretarány jelölőnégyzetet. Ilyenkor nem fog torzulni a kép az átméretezéskor. Végül menjünk TAB-bal az OK gombig és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

3.4.2.6 Képek, grafikák és grafikonok törlése

Jelöljük ki a törölni kívánt objektumot, majd nyomjuk meg a DELETE vagy a BACKSPACE billentyűt. Akkor is törlődik az objektum, ha áthelyezzük.

3.5 Körlevél

3.5.1 Fogalmak és gyakorlat

3.5.1.1 A körlevél fogalma: az adatforrás adatainak egyesítése a törzsdokumentummal, például levelek vagy levélcímkék létrehozásához

A Word körlevél funkcióját akkor használjuk, ha több embernek hasonló, illetve csak kis mértékben eltérő tartalmú levelet szeretnénk küldeni. A körlevél funkció megkönnyíti nagyobb mennyiségű levél megírását, illetve időt és energiát takaríthatunk meg a segítségével. Egy körlevél készítéséhez két dokumentumra van szükségünk. Az egyik a törzsdokumentum, amely a levél állandó szövegét tartalmazza, ami minden levélben azonos lesz. A másik az adatforrás dokumentum, amely egy táblázatban tárolja a változó adatokat. A Word ebből a két dokumentumból hozza létre a személyre szabott leveleket.

3.5.1.2 Törzsdokumentum megnyitása,előkészítése körlevélhez adatmezők beszúrásával.

Nyissunk meg egy üres Word dokumentumot! Ez lesz a törzsdokumentum. A törzsdokumentum fogja tartalmazni a levelünk szövegét. Válasszuk ki az Eszközök menü Levelek és küldemények almenüjének Körlevél menüpontját. A megjelenő Körlevél munkaablakban többféle dokumentumtípust találunk. A Dokumentumtípus kiválasztása csoport listájában állunk. Válasszuk ki a nyílbillentyűkkel, hogy milyen típusú dokumentumot szeretnénk létrehozni. Egy hagyományos levél megszerkesztéséhez válasszuk a Levél dokumentumtípust, majd TAB-bal lépjünk a Tovább gombra és nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

A második lépésben ki kell választanunk a körlevél törzsdokumentumát. A következő lehetőségek közül választhatunk a nyílbillentyűkkel:

Az aktuális dokumentum alapján: az éppen használatban lévő dokumentumból alakíthatjuk ki a törzsdokumentumot.
Sablon alapján: egy új üres dokumentumot nyit meg a Word a törzsdokumentum számára.
Egy már meglévő dokumentum alapján: egy, már korábban elkészített dokumentumunkat választhatjuk ki törzsdokumentumnak.

Jelen esetben válasszuk a nyílbillentyűkkel az aktuális dokumentum alapján lehetőséget, majd lépjünk a TAB billentyűvel a Tovább gombra és nyomjuk meg az ENTER-t. Ha valamit elrontottunk és szeretnénk kijavítani, akkor visszaléphetünk a Vissza gombbal.

A harmadik lépésben meg kell határozni a címlistát. A Címzettek kiválasztása csoport listájában a nyílbillentyűkkel kiválaszthatjuk, hogy a címlistát milyen adatforrásból vegye a Word. Ha a Létező listából lehetőséget választjuk, akkor megadhatunk egy korábban létrehozott táblázatot. Az Új lista létrehozása lehetőséggel itt helyben hozhatunk létre egy új adatforrást. Használhatjuk az Outlook névjegyalbum címlistáját is. Az adatforrás kiválasztása után lépjünk a TAB billentyűvel a Tovább hivatkozásra és nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

A negyedik lépésben az adatforrásban szereplő mezőnevek beszúrását végezhetjük el. A törzsdokumentum szerkesztésekor a változó adatokra az adatforrásban lévő mezőnevek beszúrásával hivatkozunk. Először a munkaablakból lépjünk át a törzsdokumentumba az F6 billentyűvel. Álljunk a kurzorral a dokumentumban oda, ahová a körlevél mezőt beszúrni szeretnénk, majd az F6 billentyűvel lépjünk vissza a Körlevél munkaablakba. A TAB billentyűvel keressük meg a További elemek hivatkozást és nyomjuk meg az ENTER-t. A megjelenő Adatmező beszúrása párbeszédpanelen válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a használni kívánt mező nevét, majd nyomjuk meg az ENTER billentyűt vagy lépjünk TAB-bal a Beszúrás gombra és ott nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A Beszúrás parancsot kiadhatjuk az ALT + B billentyűkombinációval is. Ezután zárjuk be az Adatmező beszúrása párbeszédpanelt az ESCAPE billentyűvel. Az F6 billentyűvel lépjünk ismét a dokumentumba, majd álljunk a kurzorral a dokumentumban oda, ahová a következő körlevélmezőt szeretnénk beszúrni. Ezután az F6 billentyűvel lépjünk vissza a Körlevél munkaablakba. A További elemek hivatkozáson állunk. Nyomjuk meg az ENTER-t az újabb mező beszúrásához.

Vigyázzunk, mert a munkaablak letakarja a szövegterület egy részét, célszerű lehet a munkaablakot kikapcsolni a Nézet menü Munkaablak menüpontjánál, és a körlevél adatmezőket az ALT + SHIFT + F billentyűparancs segítségével beszúrni.

Az Adatbázis mezők beszúrása az Eszköztárról

A Körlevél eszköztár segítségével egyszerűen szúrhatunk be adatmezőket. A Körlevél eszköztáron megtalálhatók a Körlevél varázslóban használt legfontosabb parancsok. Ha a Körlevél eszköztár nincs még bekapcsolva, akkor azt kapcsoljuk be a Nézet menü Eszköztárak almenüjének Körlevél menüpontjával. Ha a Körlevél eszköztár be van már jelölve, akkor ne nyomjuk meg az ENTER-t, mert azzal éppen elrejtenénk, ebben az esetben az ESCAPE billentyű többszöri megnyomásával zárjuk be a menüt. Visszakerülve a dokumentumba, nyissuk meg a menüsort az ALT billentyűvel, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Körlevél eszköztárra. Annyiszor nyomjuk meg a CONTROL + TAB billentyűkombinációt, amíg azt nem halljuk, hogy Törzsdokumentum beállítása. A Körlevél eszköztár gombjain a jobbra- vagy balranyíl billentyűvel tudunk lépkedni. Adatmezők beszúrására két parancs használható.

1. Keressük meg a jobbranyíl billentyűvel az Adatmezők beszúrása gombot, majd nyomjuk meg az ENTER-t. Az Adatmező beszúrása párbeszédpanelen válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a listából a beszúrni kívánt mezőt. Ez lehet megszólítás, utónév stb. A kiválasztás után nyomjuk meg az ENTER-t vagy lépjünk TAB-bal a Beszúrás gombra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A beszúrás gombot az ALT + B billentyűkombinációval is elérhetjük. Egy adatmező beszúrása után a Beszúrás gombra kerülünk. Ha újabb adatmezőt szeretnénk beszúrni, akkor lépjünk vissza a TAB billentyűvel a beszúrandó adatmezők listájába, majd válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a következő beszúrandó adatmezőt. Ha nem kívánunk több adatmezőt beszúrni, akkor az Adatmező beszúrása párbeszédpanelt zárjuk be az ESCAPE billentyűvel. Ha több adatmezőt szúrunk be egymás után, akkor az adatmezők a dokumentumban egymás mellé kerülnek, tehát nem lesz köztük szóköz. Ezért, ha lehet, mindig csak egy adatmezőt szúrjunk be egy lépésben.

2. Az eszköztáron keressük meg a balranyíl billentyűvel az Adatmező beszúrása gombmenüt, majd a balranyíl billentyűvel nyissuk le és válasszunk a felkínált adatmezők közül. A kiválasztott adatmezőn nyomjuk meg az ENTER-t.

Figyelem!
Adatmezők beszúrása gomb = Használjuk az ENTER billentyűt.
Adatmező beszúrása gombmenü = Használjuk a lenyíl billentyűt.
A dokumentum írása és szerkesztése közben, ahova kell, szúrjunk be egy adatbázis mezőt. Végül a kész szövegünket és a mezőket formázzuk meg és mentsük el.

3.5.1.3 Címlista és más adatforrások megnyitása, előkészítése körlevéllell való használatra

A körlevél készítésének fontos lépése, hogy létre kell hozni a változó adatokat tartalmazó adatbázist. Használhatunk külső vagy saját készítésű táblázatot. A táblázat egy adatbázis táblához hasonlóan épül fel, az oszlopok az azonos típusú adatokat, a sorok a logikailag összetartozó információkat tartalmazzák. A táblázat oszlopait mezőknek, a sorait rekordoknak nevezzük. A táblázat első sora a mezők neveit tartalmazza. A táblázatot célszerű előre elkészíteni Word vagy Excel programban.

Egy rövid példa:

Név

Lakhely

Életkor

Kovács Timea

Pécs

31

Révész Pál

Győr

23


Külső adatforrások betöltése

A harmadik lépésben meg kell határozni a címlistát. A Címzettek kiválasztása csoport listájában a nyílbillentyűkkel válasszuk ki a Létező listából lehetőséget, majd lépjünk TAB billentyűvel a Tallózás hivatkozásra és nyomjuk meg az ENTER-t. Az adatforrás kiválasztását az Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen végezhetjük el. A megjelenő Adatforrás kijelölése párbeszédpanelen nyissuk meg a kiválasztott adatforrást.

A megjelenő Körlevél címzettjei párbeszédpanelen a címzettek listájába kerülünk. A nyílbillentyűkkel választhatunk a címzettek közül. A párbeszédpanelen látható az adatforrás összes bejegyzése. Az egyes rekordokat a rekord bejelölésével adhatjuk hozzá a címlistához, illetve a jelölés törlésével távolíthatjuk el. A bejelöléshez vagy a jelölés törléséhez használjuk a SZÓKÖZ-t. Az összes cím eltávolításához vagy hozzáadásához lépjünk a TAB billentyűvel Az összes kijelölése vagy Az összes törlése gombra, majd nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t a megfelelő gombon. A címlistában kiválasztott címet tovább szerkeszthetjük, ha a TAB billentyűvel a Szerkesztés gombra lépünk és megnyomjuk a SZÓKÖZ-t. Végül lépjünk TAB-bal az OK gombra és nyomjuk meg az SZÓKÖZ-t. Visszakerültünk a harmadik lépéshez, ahol meg kellett adni a címlistát.

Új adatforrás készítése

A Címzettek kiválasztása csoport listájában válasszuk ki az Új lista létrehozása lehetőséget, majd a TAB billentyűvel lépjünk a Létrehozás hivatkozásra és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. A megjelenő Új címlista párbeszédpanelen a Megszólítás mezőbe kerülünk. Begépelhetjük az első rekord adatát. Nem kötelező minden mezőt kitölteni. A rekord következő mezőjére a TAB vagy az ENTER billentyűkkel léphetünk. A következő szerkesztőmező az Utónév, majd követi a többi mező. Amikor a rekord mezőinek végére érünk, találunk egy Új bejegyzés gombot. Egy új rekord megkezdéséhez nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t az Új bejegyzés gombon. Az ALT + Z billentyűkombinációval is kezdeményezhetjük egy új rekord létrehozását. Visszakerülünk a Megszólítás mezőbe, ahol beírhatjuk a következő rekordot, például ha személyek adatait írtuk be, akkor itt a második személy adatai következnek. Végül, ha befejeztük az adatokkal való feltöltést, keressük meg TAB-bal a Bezárás gombot és nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t vagy csak nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt. A megjelenő Címlista mentése párbeszédpanelen meg kell adni az adatforrás fájl nevét és helyét. Az elmentendő fájl típusa a Microsoft Office címlisták (*.mdb) lesz.

3.5.1.4 Címlista egyesítése levél vagy levélcímke (etikett) dokumentumokkal

A körlevélkészítés utolsó lépése, hogy egyesítjük az elkészített törzsdokumentumot és az adatbázisunkat. A Körlevél varázsló ötödik munkaablakában még az egyesítés előtt ellenőrizhető a mezők feltöltése az aktuális adatelemekkel. Az egyesítés befejezéséhez lépjünk a TAB billentyűvel a Tovább hivatkozásra és nyomjuk meg az ENTER billentyűt. A hatodik munkaablak Egyesítés befejezése részében választhatunk a nyílbillentyűkkel a Nyomtatás vagy Az egyes levelek szerkesztése hivatkozás között. A kiválasztott hivatkozáson nyomjuk meg az ENTER billentyűt. A Nyomtatás hivatkozás választása esetén az összeállított körlevél azonnal kinyomtatható. Tanácsos azonban Az egyes levelek szerkesztése hivatkozást választani, mert így még a nyomtatás előtt ellenőrizhető a körlevél. A Nyomtatás vagy Az egyes levelek szerkesztése hivatkozás választásakor a megjelenő Egyesítés új dokumentumba párbeszédpanelen megadhatjuk az egyesítendő rekordok körét. Alapértelmezetten a Mind van kiválasztva, de a nyílbillentyűkkel választhatunk az Aktuális rekord vagy az Ettől lehetőségek között. TAB-bal továbblépve az Ettől és az Eddig mezőkbe begépelhetjük a kezdő és a záró rekordot. Végül nyomjuk meg az ENTER-t vagy menjünk TAB-bal az OK gombra és ott nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Az eszköztár segítségével is tudjuk egyesíteni a két dokumentumot, ahol megtalálhatóak a varázslóban használt legfontosabb parancsok. Először be kell kapcsolnunk a Körlevél eszköztárat. Válasszuk ki a Nézet menü Eszköztárak almenüjének Körlevél menüpontját. Ha be van már jelölve, akkor ne nyomjuk meg az ENTER-t, mert azzal elrejtenénk. Ebben az esetben az ESCAPE billentyű többszöri megnyomásával zárjuk be a menüt. Ezután nyissuk a menüsort az ALT billentyűvel, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjünk a Körlevél eszköztárra. Annyiszor nyomjuk meg a CONTROL + TAB billentyűkombinációt, amíg azt nem halljuk, hogy Törzsdokumentum beállítása. Itt a balranyíl billentyűvel érdemes elindulni. Több lehetőség közül választhatunk. Az egyesítést kezdeményezhetjük az Egyesítés dokumentumba, Körlevél nyomtatóra küldése, Egyesítés e-mailbe, illetve Egyesítés faxba gombokkal. A kiválasztott elemen nyomjuk meg az ENTER billentyűt.

Egyesítés új dokumentumba: a létrehozott új dokumentumban a Word a levél valamennyi példányát külön oldalra helyezi el. A leveleket áttekinthetjük a nyomtatás előtt, és ha kell, akkor az egyes leveleket külön megformázhatjuk.
Körlevél nyomtatóra küldése: az egyesítés eredményét azonnal a nyomtatóra küldhetjük. Ilyenkor nem készül külön dokumentum. Hátránya, hogy a nyomtatás előtt nem tudjuk leellenőrizni az egyesítés eredményét.
Egyesítés e-mailbe: lehetőségünk van elektronikus levelek létrehozására. Az adatforrásban szerepelnie kell egy e-mail címeket tartalmazó mezőnek, amit a Címzett listában megadunk.
Egyesítés faxba: ez a funkció csak akkor használható, ha a számítógépünkön telepítve van a faxküldés támogatása. Ha ezt a lehetőséget választjuk, akkor az adatforrásba vegyünk fel egy Faxszám mezőt, amelyre a faxot küldeni szeretnénk.

Az Egyesítés dokumentumba vagy Körlevél nyomtatóra küldése gombok használata esetén a megnyíló Egyesítés új dokumentumba párbeszédpanelen megadhatjuk az egyesítendő rekordok körét. Alapértelmezetten a Mind van kiválasztva, de a nyílbillentyűkkel választhatunk az Aktuális rekord vagy az Ettől lehetőségek között. TAB-bal továbblépve az Ettől és az Eddig mezőkbe begépelhetjük a kezdő és a záró rekordot. Végül nyomjuk meg az ENTER-t vagy menjünk TAB-bal az OK gombra és ott nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t.

Az egyesítés eredménye új dokumentumba kerül, ahol a körlevelek egyenként módosíthatók. Az új dokumentumban minden egyes levél új szakaszt képez.

3.6 A dokumentum véglegesítése

3.6.1 Előkészítés

3.6.1.1 Miért fontos a dokumentum ellenőrzése? Például az elrendezés és megjelenés (margók, a megfelelő betűméretek és formátumok) és a helyesírás-ellenőrzés

Egy dokumentum elkészítésénél két fő szempont van: a kinézet és a tartalom. A dokumentum kinézetét meghatározza a dokumentum szövegének megjelenése és igazítása. Érdemes átnézni a kész dokumentumot, hiszen a különböző beállítások hatással vannak egymásra. Az átnézéssel kiszűrhetjük a nem kívánt beállításokat, és találhatunk olyan szövegrészt, amit megváltoztathatunk vagy tovább finomíthatunk.

A tartalom minőségét részben a dokumentum szövegének helyesírása határozza meg. Előfordulhat, hogy a szöveg begépelése közben hibát vétünk, de nem vesszük észre. Az is meglehet, hogy az adott szót vagy kifejezés helyesírását nem pontosan ismerjük, ezeket a hibákat szűrhetjük ki a helyesírás-ellenőrzéssel.

3.6.1.2 A dokumentum helyesírás-ellenőrzése és a szükséges módosítások elvégzése, például helyesírási hibák kijavítása vagy az ismétlődő szavak törlése

Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzése

A Wordben helyesírás-ellenőrző és nyelvhelyesség-ellenőrző is található. Amikor a helyesírás-ellenőrző ismeretlen szóval találkozik, meghatározza, hogy a szótárban lévő szavak közül melyek hasonlítanak rá, és megjeleníti azokat. A lista tartalmát csak a szavak hasonló írásmódja határozza meg, így megjelenhetnek benne nem odaillő szavak is. A nyelvhelyesség-ellenőrző, amely a „természetes nyelvet” alapul véve ellenőrzi a nyelvhelyességet, a szöveg átfogó elemzése után megjelöli a valószínű nyelvtani hibákat (például vesszőhiba, nagy kezdőbetű). A nyelvhelyesség-ellenőrző nem szűri ki a hibák minden fajtáját, csak a legjellemzőbb és leggyakoribb problémákat.

Az ellenőrzés elindítása

A Word alapértelmezés szerint beírás közben automatikusan ellenőrzi a helyesírást és a nyelvhelyességet, és a lehetséges helyesírási hibákat hullámos piros vonallal, a lehetséges nyelvtani, nyelvhelyességi hibákat pedig hullámos zöld vonallal húzza alá.

A JAWS hasznos billentyűkombinációi:
Rosszul írtként megjelölt szavak felsorolása: ALT + SHIFT + L
Nyelvhelyességi hibák felsorolása: CONTROL + SHIFT + G

A dokumentum megírása, de még a formázás előtt érdemes a helyesírást és a nyelvhelyességet ellenőrizni az Eszközök menü Nyelvi ellenőrzés… menüpontjával vagy az F7 billentyűvel. A megnyíló nyelvi ellenőrzés párbeszédpanelen a Nyelvhelyességi hiba mezőbe kerülünk. Itt a hibásnak ítélt szót olvashatjuk. A JAWS nem mindig mondja ki a hibásnak ítélt szót, ilyenkor a rosszul írt szó vagy kifejezés, illetve az első javaslat felolvasásához nyomjuk meg az INSERT + F7 billentyűkombinációt. Ha kíváncsiak vagyunk, hogy a hibásnak ítélt szó milyen szövegkörnyezetben található, akkor nyomjuk meg az INSERT + C billentyűkombinációt.

Ha úgy találjuk, hogy a szöveg hibás, akkor itt, ebben a mezőben is kijavíthatjuk, vagy a TAB-bal továbblépve a nyílbillentyűkkel választhatunk a felajánlott lehetőségek közül. A TAB billentyűvel továbblépve a hibásnak ítélt szót a Cseréli gombbal javíthatjuk ki, vagy az Átugorja gombbal javítás nélkül átléphetjük. A hibásnak ítélt szó minden további előfordulását kijavíthatjuk a Mindet cseréli gombbal. Az aktuális szó minden előfordulásának figyelmen kívül hagyásához használjuk a Mindet átugorja gombot. Amennyiben a hibásnak talált szó valójában helyes, a Felvétel a szótárba gombbal felvehetjük azt a Helyesírás-ellenőrző kivételszótárába. A Nyelvhelyesség jelölőnégyzet segítségével ki- vagy bekapcsolhatjuk a nyelvhelyesség és a grammatika ellenőrzését. A hibakeresés végén kapunk egy üzenetet, hogy a keresés befejeződött. Nekünk ezt tudomásul kell vennünk a SZÓKÖZ megnyomásával. Ha nem várjuk végig a hibakeresést, hanem be szeretnénk zárni a helyesírás-ellenőrzést, nyomjuk meg az ESCAPE billentyűt.

A nyelvi ellenőrzés párbeszédpanel billentyűkombinációi
Nincs a szótárban: ALT+N
Javaslatok: ALT+S
Nyelvhelyesség: ALT + V
Átugorja: ALT+U
Az összes mellőzése: ALT + M
Csere: ALT + C
Az összes cseréje: ALT + E
Felvétel a szótárba: ALT+F
A szótár nyelve: ALT+S
Beállítások: ALT+B
Automatikus javítás: ALT + A

3.6.1.3 Új szavak felvétele a beépített egyéni szótárba

Amennyiben a Word egy általunk helyesnek vélt szót hibásnak jelez, akkor azt felvehetjük a helyesírás-ellenőrző kivételszótárába. A későbbiekben a szónak ezt a formáját a Word nem fogja hibásnak jelölni. A dokumentumban keressük meg a hibásnak ítélt szót és jelöljük ki, majd válasszuk ki a helyi menü Felvétel a szótárba menüpontját.

A nyelvi ellenőrzés párbeszédpanelen a hibásnak ítélt szó felvételéhez keressük meg TAB-bal a Felvétel a szótárba gombot, majd nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Használhatjuk az ALT + F billentyűkombinációt is.

3.6.1.4 A dokumentum nyomtatási képének megtekintése

A szöveg szerkesztése közben bármikor lehetőségünk van a dokumentum nyomtatott formájának képernyőn való megjelenítésére. Így könnyebben felfedezhetők a formai vagy tagolási hibák, ezért nyomtatás előtt mindenképpen célszerű ebben a nézetben is ellenőrizni a dokumentumot. Nyomtatási kép nézetbe a Fájl menü Nyomtatási kép menüpontjával léphetünk át. A nyomtatási kép működését a Nyomtatási kép eszköztáron található gombokkal tudjuk csak szabályozni. Nyomjuk meg az ALT billentyűt, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációt. A Nyomtatás gombra kerülünk. A jobbranyíl billentyűvel érhetjük el a különböző beállítási lehetőségeket.

A Több oldal gombnál és a Nagyítás kombinált listamezőnél használjuk a nyílbillentyűket a beállításhoz. A kiválasztás után nyomjuk meg az ENTER-t. A többi lehetőségnél az ENTER megnyomásával állíthatjuk be a funkciót. Az Egy oldal, illetve Több oldal gombok segítségével a megjelenítendő oldalak számát határozhatjuk meg. A dokumentum nagyítását kiválaszthatjuk a Nagyítás kombinált listamezőben. Ha a Nagyító gomb be van kapcsolva, akkor az egérrel a papírlap egyes részeire kattintva ráközelíthetünk egy kiválasztott szövegrészre, illetve onnan vissza is térhetünk. A Vonalzó megjelenítése gombbal megjeleníthetjük vagy elrejthetjük a vízszintes és függőleges vonalzókat a lap szélén. Az egy oldallal kisebb gomb használatakor a Word a szövegformátumok apró módosításával megpróbálja a dokumentum oldalainak számát eggyel csökkenteni. Akkor célszerű ezt használni, ha azt szeretnénk, hogy az összes szöveg beleférjen a megadott oldalszámba, és ne kerüljön egy rövid szövegrész külön egy új oldalra. A Teljes képernyő gomb segítségével megnövelhetjük a Word munkaablakát. Ebből a nézetből az ESC billentyű leütésével léphetünk ki. A Nyomtatás gombbal kezdeményezhetjük a teljes dokumentum egy példányának kinyomtatását. A Nyomtatási képet megelőző nézetbe a Bezárás gombbal vagy az ESCAPE billentyűvel térhetünk vissza.

Érdemes a dokumentumot eleve Normál vagy Nyomtatási nézetben szerkeszteni, ez a Nézet menü megfelelő menüpontján keresztül érhető el.

3.6.2 Nyomtatás

3.6.2.1 A nyomtatási beállítások elvégzése, például az egész dokumentum nyomtatása vagy egyes oldalaké, a példányszám megadása stb.

A munkánk eredményét gyakran ki szoktuk nyomtatni. A különböző nyomtatási paraméterek beállítására számos lehetőség áll rendelkezésünkre. Ezeknek az opcióknak a beállításához válasszuk ki a Fájl menü Nyomtatás menüpontját vagy nyomjuk le a CONTROL + P billentyűkombinációt. A megjelenő Nyomtatás párbeszédpanelen a Nyomtatási példányszám mezőbe kerülünk. Itt megadhatjuk, hogy a dokumentumot hány példányban szeretnénk kinyomtatni. Alapértelmezetten egy van beírva. Több példány nyomtatása esetén a Leválogatás jelölőnégyzet bejelölésekor az egyes példányok szétválogatva kerülnek nyomtatásra. Ha módosítani akarjuk a nyomtatandó oldalak számát, használjuk a nyílbillentyűket vagy írjuk be a megfelelő számot.

A SHIFT + TAB billentyűkombináció kétszeri megnyomása után a Nyomtatási tartomány mezőbe kerülünk. Itt meghatározhatjuk, hogy a dokumentum mely oldalait szeretnénk kinyomtatni. A nyílbillentyűkkel választhatunk a Minden oldal, Aktuális oldal, Kijelölt szöveg vagy Oldalak választógombok közül. A teljes dokumentum kinyomtatásához válasszuk a Minden oldal lehetőséget. Az Aktuális oldal lehetőség választása esetén az az oldal kerül nyomtatásra, amelyben a szövegkurzor éppen állt. A Kijelölt szöveg lehetőség választásakor az éppen kijelölt szövegrész nyomtatására van lehetőségünk. Az Oldalak lehetőség mellett található mezőben a dokumentum tetszőleges oldalait jelölhetjük ki nyomtatásra. A nyomtatandó oldalakat vesszővel vagy kötőjellel elválasztva írjuk be egymás után. Ha az oldalak lehetőséghez érünk, akkor automatikusan átkerülünk az oldalak megadása szerkesztőmezőbe. A Nyomtatási tartományhoz a SHIFT + TAB-bal térhetünk vissza.

A TAB billentyűvel találhatjuk meg a Nyomtatás fájlba jelölőnégyzetet. Amennyiben számítógépünkhöz nincs nyomtató kötve, vagy máshol szeretnénk kinyomtatni a dokumentumot, jelöljük be ezt a SZÓKÖZ-zel. Ebben az esetben a Word egy olyan fájlba menti a dokumentumot, amit bármely más nyomtató fel tud dolgozni. Ilyenkor a nyomtatás elindítása után megjelenő párbeszédpanelen meg kell adnunk a fájl nevét.

A TAB-bal továbblépve A nyomtatás kombinált lista elemeivel megadhatjuk, hogy a teljes nyomtatási tartományt, illetve annak páros vagy páratlan oldalait szeretnénk csak kinyomtatni. A TAB-bal továbblépve a Nyomtatandó kombinált lista elemeivel megadhatjuk a dokumentum nyomtatandó részét. A TAB-bal továbblépve a nyomtatással kapcsolatos további beállításokat az Egyebek gombbal megjeleníthető párbeszéd panelen adhatjuk meg. A beállítások után a nyomtatást elkezdhetjük, ha TAB-bal megkeressük az OK gombot és megnyomjuk a SZÓKÖZ-t.

3.6.2.2 A dokumentum nyomtatása egy telepített nyomtatóval meghatározott és alapértelmezés szerinti beállításokkal

A dokumentum nyomtatásához válasszuk ki a Fájl menü Nyomtatás menüpontját vagy nyomjuk le a CONTROL + P billentyűkombinációt. A megjelenő párbeszédpanelen, ha nem akarunk módosítani a beállításokon, akkor nyomjuk meg az ENTER billentyűt vagy menjünk TAB-bal az OK gombra és ott nyomjuk meg a SZÓKÖZ-t. Így alapértelmezett nyomtatást hajtottunk végre.

Függelék: Kisegítő lehetőségek a látássérült felhasználók számára

A. A szövegszerkesztő kisegítő lehetőségei látássérülteknek

Gombok, menük és más képernyőelemek hangjelzéseinek bekapcsolása

Nyissuk meg az Eszközök menü Beállítások menüpontját, majd váltsunk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval az Általános lapfülre. Keressük meg a TAB billentyűvel, majd jelöljük be SZÓKÖZ-zel a Hangvisszajelzés jelölőnégyzetet. A beállítás az összes Microsoft Office alkalmazásra érvényes lesz.

Az állapotsor megjelenítése a Word ablak alján

Az állapotsoron az aktuálisan szerkesztett dokumentum és a Word program állapotával kapcsolatos információk jelennek meg. Az állapotsor információit az INSERT + PAGEDOWN billentyűkombináció megnyomásával hallgathatjuk meg. Az állapotsor megjelenítéséhez vagy eltüntetéséhez nyissuk meg az Eszközök menü Beállítások menüpontját, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval váltsunk a Megjelenítés lapfülre. Keressük meg a TAB billentyűvel, majd jelöljük be SZÓKÖZ-zel az Állapotsor jelölőnégyzetet az állapotsor megjelenítéséhez, illetve vegyük ki a jelölést az állapotsor eltüntetéséhez.

Animált szöveg letiltása a képernyőn

Ha a dokumentum szövegében valamilyen animáció található, például villogó háttér, az megzavarhatja a képernyőolvasó programunk működését, mert ilyenkor minden villanáskor felolvasná a dokumentum szövegét. Mivel az animáció csak a képernyőn jelenik meg, a nyomtatáskor nem, érdemes beállítani, hogy az animált szöveg a képernyőn is a nyomtatási formájában jelenjen meg. Ehhez nyissuk meg az Eszközök menü Beállítások menüpontját, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval váltsunk a Megjelenítés lapfülre. Keressük meg a TAB billentyűvel az Animált szöveg jelölőnégyzetet, majd a SZÓKÖZ-zel töröljük a jelet.

Üres mező megjelenítése a dokumentumban található grafikus elemek helyén

Ez a lehetőség felgyorsítja azoknak a dokumentumok a görgetését, amelyek sok képet tartalmaznak. Nyissuk meg az Eszközök menü Beállítások menüpontját, majd váltsunk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Megjelenítés lapfülre. Keressük meg a TAB billentyűvel a Kép helye jelölőnégyzetet, majd jelöljük be SZÓKÖZ-zel.

Ábrák elrejtése

A Word a Nyomtatási elrendezés és a Webes elrendezés nézetben megjeleníti a Word rajzeszközeivel létrehozott objektumokat. Ha kikapcsoljuk az ábrák megjelenítését, a program elrejti az ábrákat, így valószínűleg gyorsul azoknak a dokumentumoknak a kezelése, amelyek sok ábrát tartalmaznak. Ehhez nyissuk meg az Eszközök menü Beállítások menüpontját, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval váltsunk a Megjelenítés lapfülre. Keressük meg a TAB billentyűvel, majd SZÓKÖZ-zel töröljük a jelet az Ábrák jelölőnégyzetből. Az ábrák a nyomtatásban ezután is változatlanul megjelennek majd.

Sortörés a dokumentumablak szélénél

Ha be van kapcsolva ez a funkció, akkor a Word automatikusan a dokumentumablak méretéhez tördeli a szöveget, így az könnyebben olvasható lesz a képernyőn. Ha kikapcsoljuk ezt a funkciót, akkor a szöveg olyan sortöréssel jelenik meg a képernyőn, ahogyan az a nyomtatásban látszana. A kettő közötti váltáshoz nyissuk meg az Eszközök menü Beállítások menüpontját, majd a CONTROL + TAB billentyűkombinációval váltsunk a Megjelenítés lapfülre. Keressük meg a TAB billentyűvel, majd jelöljük be SZÓKÖZ-zel a Sortörés ablakhoz jelölőnégyzetet.

Office segéd eltüntetése

A Microsoft Wordben végzett munkát a Súgó, illetve a képernyőn megjelenő ún. Office Segéd segíti. Az Office Segéd valamilyen animált rajz a képernyőn (például kiskutya, macska, tudós, labda stb.), és az a feladata, hogy megválaszolja a munka során felmerült kérdéseket és segítsen elérni a szükséges súgótémaköröket. Az Office Segéd megjelenítése azonban képernyőolvasó szoftver használata mellett nem ajánlott, mert elronthatja annak optimális működését. Az Office Segéd megjelenítését a Súgó menü Office Segéd elrejtése menüpontjával rejthetjük el.

Billentyűparancsok megjelenítése vagy elrejtése az elemleírásokban

Válasszuk ki az Eszközök menü Testreszabás menüpontját, majd lépjünk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Beállítások lapfülre, majd az Egyéb csoportban a SZÓKÖZ-zel jelöljük be az Elemleírások megjelenítése az eszköztáron és az Elemleírások kiegészítése a billentyűparanccsal jelölőnégyzeteket.

Billentyűparancs hozzárendelése parancshoz vagy egyéb elemhez

Billentyűparancsot parancsokhoz, makrókhoz, betűtípusokhoz, stílusokhoz és gyakran használt szimbólumokhoz rendelhetünk hozzá. Nyissuk meg az Eszközök menü Testreszabás menüpontját. Lépjünk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Beállítások fülre, majd válasszuk a Billentyűparancs gombot. A Módosítás mentése mezőben válasszuk ki a nyilakkal azt a dokumentumot vagy sablont, amelybe a billentyűparancs-módosítást menteni szeretnénk. A Kategóriák mezőben a nyilakkal válasszuk ki azt a kategóriát, amely a parancsot vagy egyéb elemet tartalmazza. A Parancsok mezőben válasszuk ki a nyilakkal a parancs vagy egyéb elem nevét. A Foglalt billentyűk mezőben a Word a parancshoz jelenleg hozzárendelt billentyűparancsokat jeleníti meg.

A billentyűparancs hozzárendeléséhez lépjünk az Új billentyűparancs mezőre, majd nyomjuk le a használni kívánt billentyűkombinációt. Nyomjuk le például a CONTROL + ALT + K billentyűkombinációt. A Foglalt billentyűk listamezőben megtekinthetjük a már foglalt billentyűparancsokat. Ha már használatban lévő kombinációt rendelünk egy elemhez, a kombináció eredeti funkciója elvész. A billentyűkombináció megadása után válasszuk ki a Hozzárendel gombot.

Billentyűparancs hozzárendelésének megszüntetéséhez a Foglalt billentyűk mezőben válasszuk ki a nyílbillentyűkkel a törölni kívánt billentyűparancsot, majd nyomjuk meg a Törlés gombot.

A teljes menü megjelenítése

A Microsoft Office automatikusan testreszabja a menüket és az eszköztárakat attól függően, hogy milyen gyakran használunk egyes parancsokat. Az adott Office alkalmazás első indításakor ezért csak a legfontosabb parancsokat találhatjuk meg a menüben és az eszköztárakon is. Idővel a menük és az eszköztárak alkalmazkodnak használati szokásainkhoz, és csak azok a parancsok és eszköztárak jelennek meg , amelyeket a leggyakrabban használunk. A menükben azonban a lenyíllal lefelé haladva a menü összes parancsa megjeleníthető, és miután egy menüt ily módon kibontottunk, az összes többi menü is kibontva fog megjelenni, amíg ki nem választunk egy menüpontot. A kiválasztott menüpont azonnal hozzáadódik a menü rövid változatához, de amennyiben ezután csak ritkán választjuk ki, egy idő után ismét eltűnik onnan.

Hogy mindig minden menüpont látható legyen, nyissuk meg az Eszközök menü Testreszabás menüpontját, majd váltsunk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Beállítások lapfülre. Keressük meg a TAB billentyűvel, majd jelöljük be SZÓKÖZ-zel a Mindig a teljes menü megjelenítése jelölőnégyzetet.

Eszköztárgombok méretének növelése

Az eszköztárak gombjainak jobb láthatóságához nyissuk meg az Eszközök menüt Testreszabás menüpontját. Lépjünk a CONTROL + TAB billentyűkombinációval a Beállítások lapfülre, majd a SZÓKÖZ-zel jelöljük be a Nagy gombok jelölőnégyzetet.

B. A képernyőolvasó szoftverek speciális szolgáltatásai szövegszerkesztéshez

(Részletek a JAWS for Windows 6.20 szoftverhez készült oktatóanyagból)

Lépkedés a Word eszköztárain

A JAWS segítségével a Microsoft Word program eszköztárai teljes körűen használhatók. A legjobb eredmény eléréséhez érdemes ügyelni arra, hogy a Szokásos és a Formázás eszköztár ne legyen egy sorban. Ehhez a következő lépéseket kell elvégezni:

1. Használja az Eszközök menü Testreszabás parancsát.
2. A Beállítások lapon jelölje be A Szokásos és a Formázás eszköztár két sorban jelölőnégyzetet.
3. Nyomja meg az ENTER billentyűt.

A Word eszköztárainak eléréséhez először nyomja meg az ALT billentyűt. Ezzel a menüsorra lépett. A CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjen az első eszköztárra (ez általában a Szokásos eszköztár). A TAB és a SHIFT + TAB billentyűkkel mozoghat a gombok között, az ENTER billentyűvel pedig aktiválhatja a kívánt gombot.

A CONTROL + TAB billentyűkombináció ismételt lenyomásával a következő eszköztárra léphet, ami általában a Formázás eszköztár. Az előző eszköztárra a CONTROL + SHIFT + TAB billentyűkombinációval léphet vissza.

A felmerülő feladatok megoldására a Word számos különböző eszköztárat kínál. Azt, hogy ezek közül melyek jelenjenek meg, a Nézet menü Eszköztárak pontjában állíthatja be. Ezzel a módszerrel bármely eszköztár megjeleníthető vagy elrejthető.

Lebegő eszköztárak

A Wordben egyes eszköztárak a dokumentumablak fölött "lebegnek". A lebegő eszköztárakat néha nehéz elérni a billentyűzettel és eltakarhatják a dokumentum szövegét. JAWS ezért automatikusan letelepíti a Word lebegő eszköztárait. Ha az eszköztár már le lett telepítve, a korábban leírt parancsokkal könnyen elérhető. ha azt szeretné, hogy az eszköztár újra lebegő legyen, az INSERT + V billentyűparancsot követően jelölje ki a "Lebegő eszköztárak kikötése" elemet, és nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt, hogy az "Legközelebb kikapcsolva" legyen. A változtatás a Word következő indításakor lép érvénybe.

Hasznos tanácsok a Word programhoz

Ha a szokásos és a formázási eszköztár ugyanabban a sorban van, és a felhasználó a további gombokat megjelenítő gombot használja, majd a Microsoft Excel számolótábla beszúrása gombot választja, az elem ESC billentyűvel történő bezárása után a JAWS nem jelzi az aktuális fókuszt. Ilyen esetben az INSERT + felnyíl billentyűparanccsal kérdezhet rá a fókusz helyére.

Nagyméretű betűk használata esetén előfordulhat, hogy a JAWS következetlenül jelenti a kurzor helyén talált érvényes információt. E hiba kijavításához állítsa 75%-ra vagy 50%-ra a nagyítás mértékét. Ez a beállítás a Nézet menüből érhető el.

Az Olvasási elrendezés nézet letiltása (csak Word 2003)

Alapértelmezés szerint a Word 2003 az elektronikus levél mellékleteként küldött dokumentumokat az Olvasási elrendezés nézetben nyitja meg. A JAWS ezt a nézetet nem támogatja. A Normál nézetbe való átváltáshoz nyomja meg az ESC billentyűt.

A következőt teheti, hogy a Word az elektronikus levél mellékletét Normál nézetben nyissa meg az Olvasási elrendezés helyett:

1. Válassza az Eszközök menü Beállítások parancsát.

2. A CONTROL + TAB billentyűparanccsal váltogasson a lapok között, míg el nem jut az Általános lapra.

3. Törölje az Indítás olvasási elrendezésben jelölőnégyzet bejelölését.

4. Az ENTER billentyű lenyomásával zárja be a Beállítások párbeszédpanelt.

Legközelebbi indítását követően a Word a mellékletet Normál nézetben nyitja meg.

Automatikus kiegészítési ajánlatok használata

A JAWS könnyű hozzáférést biztosít a Word Automatikus kiegészítés szolgáltatásához. Az automatikus kiegészítési ajánlatok olyan gyakran használt szavak, amelyeket a Word program tárol. Amikor beírja egy ilyen szó első néhány karakterét, a Word megjeleníti egy buborékba a teljes Kész szöveget. Az ENTER billentyű megnyomásával beillesztheti a szót vagy kifejezést a dokumentumba.

A JAWS programban megadhatja az automatikus kiegészítési ajánlatok használatát, így teljes mértékben élvezheti azokat az előnyöket, amelyeket e Word szolgáltatás nyújt. A buborékszövegek felolvasásához engedélyezni kell az elemleírások felolvasását a Konfigurációkezelő Bőbeszédűségi beállítások párbeszédpaneljén:

1. A Word programban nyomja le az INSERT + F2 billentyűkombinációt A JAWS-kezelő indítása párbeszédpanel megnyitásához.

2. Válassza a Konfigurációkezelő menüpontot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

3. Az ALT + B, B billentyűk megnyomásával nyissa meg a Bőbeszédűségi beállítások párbeszédpanelt.

4. A TAB billentyű segítségével válassza ki a kívánt bőbeszédűségi szintet (például Kezdő szint beállításai).

5. Az E billentyűt többször megnyomva az elemleírásra léphet, amelyet a SZÓKÖZ billentyűvel jelölhet be.

6. Nyomja meg az ENTER billentyűt, a TAB billentyű segítségével lépjen az OK gombra, nyomja meg az ENTER billentyűt, majd a CONTROL + S billentyűkombináció segítségével mentse a módosításokat.

Amikor bezárja a Konfigurációkezelőt, és visszatér a Word programba, írja be például az augusztus hónap nevének első négy karakterét („augu”). Ekkor a JAWS felolvassa az „augusztus” szót. Az ENTER billentyű megnyomásával a teljes hónapnevet beillesztheti a dokumentumba.

A Word billentyűparancsok visszajelzése beszédesebb

A JAWS már több információt közöl a formázást módosító Word billentyűparancsok használatakor. Amikor a betűméret csökkentéséhez vagy növeléséhez a CONTROL + SHIFT + VESSZŐ vagy a CONTROL + SHIFT + PONT billentyűparancsot használja, a JAWS bemondja az új betűméretet. A JAWS bemondja az új betűméretet akkor is, amikor a betűméret egy ponttal való csökkentéséhez vagy növeléséhez a CONTROL + Ő vagy a CONTROL + Ú billentyűparancsot használja.

A Word nagybetűhasználat-kapcsolója

A JAWS visszajelzést ad, amikor a Word SHIFT + F3 billentyűparancsának segítségével a kisbetűs, Mondatkezdő, Szókezdő és NAGYBETŰS beállítás között lépeget. A parancs billentyűkombinációjának lenyomásakor a JAWS minden alkalommal betűzi a kijelölt szöveget.

Pozícióadatok

A Pozícióadatok bőbeszédűségi lehetőséget a JAWS Konfigurációkezelő alkalmazásában lehet beállítani. Haladó bőbeszédűségi szint esetén ez a beállítás általában le van tiltva. A Word használatakor ez a beállítás engedélyezve van. A Pozícióadatok szolgáltatás a táblázatokban való mozgáshoz nyújt segítséget. A program tájékoztatja a felhasználót arról, ha a kurzor új sorba vagy új oszlopba ugrik. A szolgáltatás letiltásához indítsa el a JAWS Konfigurációkezelő segédprogramját a Word működése közben. Válassza a Beállítások megadása menü Bőbeszédűségi beállítások parancsát. A TAB billentyű megnyomásával ugorjon a Haladó szint beállításai gombra. A gomb kijelölése után nyomja meg az ENTER billentyűt, majd jelölje be a kívánt jelölőnégyzeteket - például a Pozícióadatok beállítást -, vagy törölje belőlük a jelet.

A Word dokumentumnézetei

A JAWS bemondja az aktuális dokumentumnézetet a Microsoft Word programban. A JAWS által az egyes nézetekben felolvasott információ kismértékben eltérhet, a Vázlat nézetben pedig további funkciókat is biztosít, ezért hasznos tudni, hogy éppen melyik nézet aktív. A dokumentumnézetek közötti váltáshoz nyomja le az ALT + N billentyűkombinációt, lépjen a használni kívánt nézetre, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

Védett Word dokumentumok

A JAWS a védett Word dokumentumokhoz továbbfejlesztett támogatást biztosít, amely az alkalmazott védelmi szinten alapul. Ha a dokumentum védelme csak a korrektúrák beszúrását engedélyezi, a JAWS összes szolgáltatása elérhető. Ha a védelem csak megjegyzések vagy űrlapmezők beszúrását engedélyezi, a jelen verzióban lehetőség van a szöveg szavankénti, mondatonkénti és bekezdésenkénti felolvasására. A JAWS következő bőbeszédűségi elemei nem állnak rendelkezésre, és nem jelennek meg a bőbeszédűségi párbeszédpanelen: Nyelv, Cím felolvasása, Oszlopcímek beállítása, Sorcímek beállítása és Címdefiníciók törlése. A Táblázatok beállítás, amely a táblázatok felismerését teszi lehetővé, továbbra is elérhető és használható. A táblázatban való mozgáskor a program felolvassa az aktuális cella tartalmát, illetve a cella koordinátáit (oszlop és sor). Ha a védelem csak az űrlapmezők kitöltését engedélyezi, csak a dokumentum azon részein mozoghat, amelyek szerkeszthetők, illetve nem védettek: a kitöltendő mezőkön.

Sablonok

A sablonok megkönnyítik a speciális formátumú dokumentumok, például a faxok vagy levelek létrehozását. A sablonok némelyike számos mezőt tartalmaz. A levélsablonok például tartalmazhatnak válaszcím-, dátum-, címzett és szöveg törzsmezőt. A mezők között az F11 és a SHIFT + F11 billentyűparanccsal válthat. Ezek a parancsok hasonlóak az Internet Explorer böngészőben használható TAB és SHIFT + TAB billentyűparancshoz. Néhány sablonban hasznos utasításokat tartalmazó szöveg is található a mezők között. A nyílbillentyűk segítségével felolvastathatja a szöveget, és bejárhatja a teljes sablont, mielőtt kitöltené a mezőket.

Tájékoztató üzenetek

Számos Word párbeszédablakkal kapcsolatos beállítás hozzákapcsolt információs üzenetet is tartalmaz. Ha egy beállítás információs üzenettel rendelkezik, akkor egy információs buborék jelenik meg mellette. A TAB vagy a SHIFT + TAB lenyomásával kiválaszthatja a buborékot és meghallgathatja a címét. Az üzenet meghallgatásához nyomja le a SZÓKÖZ billentyűt.

Egyéb szolgáltatások:

A Következő keresése lehetőség használatakor a JAWS hatékonyabb keresést tesz lehetővé a dokumentumok szövegében, hiszen a keresett rész következő előfordulásának szövegkörnyezetét is felolvassa. Hivatkozások felsorolása: Az INSERT + F8 billentyűkombináció használatakor a program felsorolja az aktuális dokumentumban található összes hivatkozást, a felhasználó pedig a kiválasztott céldokumentumra ugorhat.

Részletesebb információk a formátumról: A jelenlegi verzióban az INSERT + F billentyűkombináció lenyomásával a felhasználó lényegesen többet tudhat meg a kurzor alatti szöveg formázásáról. Egyaránt megismerheti például a karakterszintű és a bekezdésszintű formázási jellemzőket. Kiegészítő információként a program közli a sorköz beállítását, a listák adatait, a behúzási szinteket, illetve a betűszínt, ha az eltér az alapértelmezettől. A használt betűszínt az INSERT + 5 billentyűkombinációval is megismerheti. Ha az INSERT + F billentyűket gyors egymásutánban kétszer nyomja le, a program csak a kurzor helyén érvényes formázásról és betűtípusról mond információt.

A JAWS beállítható úgy, hogy csak felolvassa ezeket az adatokat (ez az alapértelmezett beállítás), és úgy is, hogy a betűtípus adatait megjelenítse a virtuális megjelenítőben. Ehhez nyomja meg az INSERT + V billentyűkombinációt, majd lépjen a Betűtípus megjelenítése a virtuális megjelenítőben elemre. A SZÓKÖZ billentyűvel engedélyezze a beállítást. Az ENTER billentyűvel zárja be a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelt.

Megjegyzés: Ha kijelöli a szöveget, és lenyomja az INSERT + F billentyűkombinációt, előfordulhat, hogy a JAWS többféle betűtípust vagy betűméretet jelent. Ez azt jelzi, hogy a kijelölt szöveg többféle betűtípust vagy betűméretet tartalmaz.

Váltás a dokumentumok ablaktáblái között: Ha az ablak több ablaktáblát tartalmaz, a Word F6 billentyűparancsával bármikor válthat a dokumentumok ablaktáblái között. A JAWS jelenlegi verziója azt is közli, hogy a felhasználó melyik ablaktáblára vált át.

Kijelölési mód: A kiterjesztett kijelölés F8 billentyűvel való bekapcsolása után az F8 további lenyomásaival kijelölhető az aktuális szó, mondat, bekezdés, illetve dokumentum. A JAWS közli, hogy milyen egységet jelölt ki, és felolvassa az adott egység szövegét. A kijelölés más mozgatóbillentyűkkel is bővíthető. A kiterjesztett kijelölési módból való kilépéshez nyomja le az ESC billentyűt.

Képernyő tartalmától függő súgó a Word programban

A képernyő tartalmától függő súgó (INSERT + F1) információkat közöl a dokumentumról, például a táblázatok és mezők számát, illetve a dokumentum védelmének típusát. A súgó segítségével továbbá a következőkről tudhat meg információkat: élőfej, élőláb, lábjegyzet, végjegyzet és a megjegyzések ablaktáblájának adatai, az oldalszámozások helyei, több szövegoszlop jelenléte és a margó beállításai. Az aktuális cella vagy űrlapmező adatai után a súgó a dokumentum összegző adatait is felolvassa. Ha a fókusz egy űrlapmezőn van, az INSERT + F1 billentyűkombináció használatakor a súgó az adott űrlapmezőre vonatkozó információkat közöl. Segítségével a felhasználó azt is megtudhatja, hogy hány objektum szerepel a grafikus és a szöveges rétegben, és azt, hogy ezek hogyan konvertálhatók a JAWS számára felismerhető szöveges objektumokká. A JAWS jelenlegi verziója ezenkívül az aktuális táblázatcella pontban kifejezett szélességét és magasságát is bemondja. A súgó azt is jelzi, ha a kiterjesztett kijelölési mód be van kapcsolva.

Bőbeszédűségi beállítások a Word programhoz

A Microsoft Word program használatához a JAWS igen rugalmas támogatást biztosít, így a felhasználó a számára legkényelmesebb módon dolgozhat. Az ehhez szükséges beállítások nagy része a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelről érhető el. Ezek teszik lehetővé a hallani kívánt információk típusának és részletességének beállítását. A Word programhoz tartozó bőbeszédűségi beállítások megadása után azok a program következő használatakor is érvényesek lesznek, és vannak köztük olyanok is, amelyek az egyes fájlokra vonatkozóan is menthetők. A Word használata közben az aktuális bőbeszédűségi beállítások az INSERT + V billentyűparanccsal változtathatók meg.

A Bőbeszédűség megadása párbeszédpanel

Automatikus javítás

E lehetőség bekapcsolása esetén a JAWS közli a felhasználóval, hogy az aktuális szót módosította-e az automatikus javítási szolgáltatás. Ha olyan szövegre lép, amelyet a Word automatikusan javított, a JAWS a következőt közli: „Automatikus műveletek visszavonása”. Az ALT + SHIFT + F10 billentyűkombináció lenyomásával megnyithat egy helyi menüt, amelyben visszavonhatja a javítást, leállíthatja az adott szó automatikus kijavítását a jövőben, továbbá módosíthatja az automatikus javítási beállításokat.

Intelligens címkék

E lehetőséget bekapcsolva módosíthatja azt a beállítást, amely megadja, hogy a JAWS jelezze-e az intelligens címkéket a Word XP vagy újabb verziójú alkalmazásban.

Stílusváltozások

A dokumentumstílusok változásának érzékelését és jelzését teszi lehetővé a dokumentumban való mozgáskor. A dokumentumstílusok a Formátum menü Stílusok és formázás parancsa segítségével állíthatók be.

Helyesírás és nyelvhelyesség

Segítségével engedélyezhető a helyesírási és nyelvtani hibák jelzése, illetve a sorokban szereplő hibák számának közlése. Ahhoz, hogy ez működhessen, használja az Eszközök menü Beállítások parancsát, majd a Helyesírás lapon jelölje be a Helyesírás-ellenőrzés beíráskor és/vagy a Nyelvhelyesség ellenőrzése beíráskor jelölőnégyzetet.

Mezők

Mezők érzékelése és felolvasása a dokumentumban való mozgáskor. A mezők közé tartoznak többek között az űrlapmezők és az eszközkészletek vezérlőelemei.

Megjegyzések, lábjegyzetek és végjegyzetek

Lehetővé teszi a lábjegyzetek, végjegyzetek és megjegyzések érzékelését és felolvasását anélkül, hogy a kurzort a dokumentum hivatkozási pontjától el kellene mozdítani. Segítségével megjeleníthető a megjegyzések listája is, így a kurzor a kijelölt megjegyzéshez tartozó szövegrészhez helyezhető a dokumentumban. Az ALT + SHIFT + Á billentyűparancs használatakor a program újra felolvassa azt a megjegyzést, amelynek hivatkozása a kurzornál található. A CONTROL + SHIFT + Á billentyűparanccsal megjeleníthető a megjegyzések listája, és a fókusz a kijelölt megjegyzéshez tartozó szöveghez helyezhető. A kapcsolódó lábjegyzet vagy végjegyzet újbóli felolvasásához az ALT + SHIFT + E billentyűkombináció használható.

Változások követése

A JAWS értesíti a felhasználót a dokumentumokban talált korrektúrákról. A korrektúrák felolvasásának több különböző módját állíthatja be.

Kikapcsolva

Típus felolvasása

Típus és szám felolvasása

Típus és szerző felolvasása

Típus, szerző és szám felolvasása

Típus, szerző és dátum felolvasása

Típus, szerző, dátum és szám felolvasása

Elemek száma

A bőbeszédűségi beállításoktól függően a dokumentumokban való soronkénti, mondatonkénti vagy bekezdésenkénti mozgáskor a JAWS közli a hibák, illetve a hivatkozások számát. Ezen beállítás segítségével megadhatja, hogy a hibák, illetve hivatkozások számát a program a sor, mondat vagy bekezdés után vagy az előtt olvassa fel. A beállítás a következő elemekre van hatással: Helyesírási és nyelvhelyességi hibák, Megjegyzések, lábjegyzetek és végjegyzetek hivatkozásai, Mezők, Korrektúrák.

Oldaltörések, tabulátorok pozíciója és több oszlop

Beállítható, hogy a JAWS a megfelelő mértékegységben automatikusan jelezze az új tabulátorpozíciót és azt, ha a felhasználó új oldalra lép. A TAB billentyű megnyomásakor a JAWS közli az oldal bal széle és a kurzor új helye közötti távolságot. Ha fel- vagy lenyíl billentyűkkel, vagy PAGE UP vagy a PAGE DOWN billentyű segítségével új oldalra lép, a JAWS felolvassa az új oldal számát. Ezenkívül azt is tudatja, ha a felhasználó a dokumentum olyan részéhez ért, amely több szövegoszlopot tartalmaz.

Táblázatok

A JAWS észleli, ha a felhasználó egy táblázatra lép, elhagyja azt, illetve a sorok és oszlopok között végez mozgást, és akkor is értesíti a felhasználót, ha az a TAB billentyűvel az utolsó cellára lépett. A táblázatok észlelése a beágyazott táblázatokra is kiterjed. A CONTROL + INSERT + T billentyűkombinációval megjeleníthető a dokumentumban található táblázatok listája, melynek segítségével az ENTER billentyű megnyomásával a kijelölt táblázat első cellájára vagy védett dokumentum esetén - annak első űrlapmezőjére léphet. Ez a felsorolás a táblázatokat és azok méretét tartalmazza.

Címfelolvasás

Segítségével a táblázatok sor- és oszlopcímeit konfigurálhatja, illetve beállíthatja azok automatikus felolvasását akár olyan esetekre is, amikor nem láthatók. A választható lehetőségek: Kikapcsolva (alapértelmezett beállítás), Oszlopcímek felolvasása, Sorcímek felolvasása, Oszlop- és sorcímek felolvasása. A címekhez használandó sort és oszlopot a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelen állíthatja be.

Oszlopcímek beállítása (sor)

Az oszlopcímeket tartalmazó sor beállítása. A sor beállításához a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanel megnyitása előtt helyezze a beszúrási jelet a kívánt sorba, majd a párbeszédpanelen lépjen a beállításhoz, és nyomja meg a SZÓKÖZ billentyűt.

Sorcímek beállítása (oszlop)

A sorcímeket tartalmazó oszlop beállítása. Az oszlop beállításához a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanel megnyitása előtt helyezze a beszúrási jelet a kívánt oszlopba, majd a párbeszédpanelen lépjen a beállításhoz, és nyomja meg a SZÓKÖZ billentyűt.

Címdefiníciók törlése

Segítségével visszaállíthatók a sorok és oszlopok címeinek definíciói, illetve kikapcsolható a címek felolvasása.

Keretek és képek

Segítségével engedélyezhető a szövegrészek, bekezdések és szakaszok kereteinek érzékelése, valamint a keret stílusának, vastagságának és színének leírása. Az ALT + SHIFT + B billentyűkombináció használatakor a program leírja a kurzor alatti szövegrész keretét. A JAWS a beágyazott objektumokat - a szöveges rétegben található objektumokat - is képes felismerni. A WordArt és a hasonló objektumok általában a grafikus rétegben helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy rögzíthetők egy bizonyos ponthoz, de az oldal bármely részére áthelyezhetők. Az ilyen objektumok esetében lehetőség van a beágyazott objektummá való konvertálásra, így azok a szövegbe helyezhetők, és a mozgáskor felismerhetők lesznek. Ha a WordArt objektumokat beágyazott objektummá konvertálja, a JAWS fel tudja olvasni azok helyettesítő szövegét (Word 2000 esetén). Ha az összes grafikus objektumot szöveges objektummá szeretné konvertálni, használja az ALT + CONTROL + SHIFT + C billentyűkombinációt. Ha meg szeretné jeleníteni a dokumentum beágyazott objektumainak listáját, és a beszúrási jelet a kijelölt objektumhoz szeretné helyezni, nyomja le a CONTROL + SHIFT + O billentyűkombinációt.

Nyelvek

Ha a nyelvfelismerés be van kapcsolva, többnyelvű dokumentumokban való mozgás során és azok olvasásakor, illetve az Eloquence beszédszintetizátor használatakor a JAWS automatikusan elvégzi a nyelvek közötti váltást. Ha az Eloquence beszédszintetizátor helyett egy másikat használ, az a szöveg felolvasása előtt értesíti a nyelv változásáról, és közli az aktuális nyelv nevét az üzenetek beszédhangján. A Sor felolvasása, Mondat felolvasása és a Bekezdés felolvasása parancsok használatakor egyaránt működik a nyelvváltási szolgáltatás. Javasoljuk, hogy a szolgáltatás használata előtt telepítse a Word összes használni kívánt nyelvi modulját.

Beszéd- és hangsémák

Ha azt a lehetőséget választja, hogy minden dokumentumra ugyanaz a séma legyen érvényes, akkor a JAWS minden Word dokumentumra az aktuálisan kiválasztott sémát alkalmazza. Ha a dokumentumfüggő sémák használatára vonatkozó beállítást választja, akkor minden dokumentumhoz különböző sémát választhat. A JAWS a kijelölt sémát az után is alkalmazza a dokumentumra, hogy bezárta a dokumentumot vagy kilép a Wordből. A kívánt séma kiválasztásához nyomja le az ALT + INSERT + S billentyűkombinációt.

A szavak tartalmaznak szimbólumokat

Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, a JAWS a szavankénti olvasáskor külön egységnek tekinti a szavakat és a szimbólumokat. Ha ez a beállítás be van kapcsolva, a JAWS a szavankénti olvasáskor egy egységnek tekinti a szavakat és a szimbólumokat. A szövegattribútumok, betűtípusok, színek és így tovább eltéréseit azonban a JAWS nem jelenti be.

Űrlapmező súgója

Ha bekapcsolja ezt a beállítást, a JAWS jelzi az űrlapmezőre lépéskor, ha van az F1 billentyűvel elérhető kiegészítő súgó. Az ilyen súgó felolvasásához nyomja meg az F1 funkcióbillentyűt. Ha kikapcsolja ezt a beállítást, a JAWS nem jelzi az űrlapmezőre lépéskor, ha van az F1 billentyűvel elérhető kiegészítő súgó.

Kurzorok

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a Keresés és a Nyelvi ellenőrzés párbeszédpanelen, illetve a Korrektúra párbeszédpanelen használható szövegkörnyezettel történő szóészlelés elérhető legyen a JAWS kurzorával vagy - Word 2000 esetén - a láthatatlan kurzorral is.

Korrektúra közbeni hibák jelzése (Braille)

Segítségével beállítható, hogy a helyesírási vagy nyelvtani hibákat a Braille-kijelző jelezze az adott szó vagy kifejezés karakterein a 7. és 8. pont kiemelkedésével. Ahhoz, hogy ez a szolgáltatás működjön, az Eszközök menü Beállítások parancsával megjeleníthető párbeszédpanel Helyesírás lapján be kell jelölni a Helyesírás-ellenőrzés beíráskor és/vagy a Nyelvhelyesség ellenőrzése beíráskor jelölőnégyzetet.

Elemtípusok jelzése folyamatos felolvasás közben

Ezt a lehetőséget bekapcsolva a JAWS folyamatos olvasás esetén jelzi a betűtípusok, betűméretek, attribútumok, színek, behúzások és így tovább eltéréseit is. A lehetőséget kikapcsolva a JAWS nem jelzi az ezekhez hasonló elemek eltéréseit. Azt, hogy a JAWS pontosan milyen információkat olvasson fel, az aktuális felolvasás- és hangkezelő séma határozza meg.

Lebegő eszköztárak kikötése

Ha a "Legközelebb bekapcsolva" beállítást választja, a JAWS a Word legközelebbi indításakor automatikusan letelepít minden lebegő eszköztárat. Ha a "Legközelebb kikapcsolva" beállítást választja, a JAWS a Word legközelebbi indításakor nem telepíti le automatikusan a lebegő eszköztárakat.

Megnevezések hatálytalanítása

A dokumentumok szerzői a Wordben könyvjelzőket használhatnak a sor- és oszlopcímek megjelölésére, ezzel lehetővé téve, hogy a JAWS automatikusan felismerje a címeket. Ez a bőbeszédűségi beállítás lehetővé teszi, hogy a JAWS figyelmen kívül hagyja az így jelölt címeket. "Az aktuális fájlra bekapcsolva" beállítással választhatja azt, hogy csak az aktuálisan megnyitott dokumentumban legyenek hatálytalanítva a megnevezéses címek. A "minden fájlra bekapcsolva" beállítással választhatja azt, hogy a Wordben megnyitott minden dokumentumban hatálytalanítva legyenek a megnevezéses címek. Alapértelmezésben a "Kikapcsolva" beállítás él, tehát a JAWS a dokumentum szerzője által megnevezett címeket fel tudja dolgozni.

A Word programra vonatkozó bőbeszédűségi beállítások mentése

A JAWS az egyes munkamenetek között is megjegyzi a Microsoft Word programra vonatkozó összes bőbeszédűségi beállítást. Ha például bekapcsolja a helyesírási és nyelvtani hibák jelzését, majd kilép a Word programból, a program következő indításakor a beállítás továbbra is engedélyezett lesz.

Ezeket az alkalmazásbeállításokat a JAWS a word.jsi szkriptinicializációs fájlba menti, amelyet a szkriptkönyvtárban tárol.

A JAWS a dokumentumspecifikus beállításokat az ilyen beállítással rendelkező dokumentumok minden megnyitásakor alkalmazza. Ilyen beállítások például a táblázatfelolvasási definíciók.

Megjegyzés: A dokumentumspecifikus beállításokat a JAWS word_dokumentum_neve.jsi nevű fájlokba menti, ahol a dokumentum_neve karakterek azt a dokumentumot jelölik, amelyre a beállítások érvényesek. A táblázatdefiníciók a fájl egy olyan szakaszában  tárolódnak, amelyet a táblázat száma jelöl. Ha a bőbeszédűségi párbeszédpanelen a definíciók törlését választja, az aktuális táblázat beállításai törlődnek a .jsi fájlból.

Tipp: Ha a Word programra vonatkozó összes bőbeszédűségi beállítást kikapcsolja, a Word működése gyorsabb lesz.

Helyesírási és nyelvhelyességi hibák észlelése a Word programban

A JAWS képes a helyesírási és nyelvhelyességi hibák automatikus észlelésére és jelentésére, sőt, közli az aktuális sorban található hibák számát is. A felhasználó megjelenítheti a helyesírási és nyelvhelyességi hibák listáját, majd a kurzort a kijelölt hibára helyezheti. A szolgáltatás engedélyezése: Használja az Eszközök menü Beállítások parancsát, majd a Helyesírás lapon jelölje be a Helyesírás-ellenőrzés beíráskor és/vagy a Nyelvhelyesség ellenőrzése beíráskor jelölőnégyzetet. A Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelen (INSERT + V billentyűkombináció) a Helyesírás és nyelvhelyesség elemnél a Bekapcsolva vagy a Bekapcsolva + számlálás lehetőséget kell választani.

A Helyesírás-ellenőrzés beíráskor beállítás engedélyezése esetén a JAWS értesíti a felhasználót, ha egy rosszul írt szóra lép. A Nyelvhelyesség ellenőrzése beállítás engedélyezése esetén a JAWS jelez, ha a felhasználó nyelvhelyességileg hibásként megjelölt szövegre lép vagy elhagyja azt.

Ha a fenti két beállítás bármelyikét engedélyezi, és a Helyesírás és nyelvhelyesség bőbeszédűségi elemnél a Bekapcsolva + számlálás lehetőséget választja, hibát tartalmazó sorra történő lépéskor és a Sor felolvasása (INSERT + felnyíl) parancs használatakor a szöveg után a program a hibák számát is közli.

Ha azt szeretné, hogy a helyesírási és nyelvhelyességi hibákról a Braille-kijelzőn kapjon visszajelzést, a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelen engedélyezze a Korrektúra közbeni hibák jelzése (Braille) beállítást.

Helyesírási és nyelvhelyességi hibák felsorolása

Az összes helyesírási hiba felsorolásához használja az ALT + SHIFT + L billentyűkombinációt. Jelöljön ki egy hibát a listán, majd az ENTER billentyű megnyomásával helyezze a beszúrási jelet a kijelölt hibához a dokumentumban. Ha az összes nyelvhelyességi hibát kívánja kilistázni, használja a CONTROL + SHIFT + G billentyűkombinációt. Jelöljön ki egy hibát a listán, majd az ENTER billentyű megnyomásával helyezze a beszúrási jelet a kijelölt hibához a dokumentumban.

A Nyelvi ellenőrzés párbeszédpanel

A Word Nyelvi ellenőrzés párbeszédpanelén a hiba és a javaslat újbóli felolvasásához az INSERT + F7 billentyűkombináció használható. Ha a rosszul írt szót a szövegkörnyezettel együtt szeretné hallani, nyomja le az INSERT + C billentyűkombinációt.

Táblázatok a Word programban

A JAWS észleli, ha a felhasználó egy táblázatra lép, elhagyja azt, illetve a sorok és oszlopok között lépked, és akkor is értesíti a felhasználót, ha az a TAB billentyűvel az utolsó cellára lépett. A JAWS ezenkívül akkor is jelez, ha egy másik sorba lépve esetleg megváltozik az oszlopok száma. A táblázatok észlelése a beágyazott táblázatokra is kiterjed.

A dokumentumban szereplő összes táblázat felsorolása a CONTROL + INSERT + T billentyűkombinációval érhető el. Ez a felsorolás a táblázatokat és azok méretét tartalmazza.

Az ENTER billentyű lenyomásával a kiválasztott táblázathoz léphet. A program a táblázat első cellájába vagy - védett dokumentum esetén - az első űrlapmezőbe helyezi a beszúrási jelet.

Táblázatok felolvasása

A Word programban a táblázatokon belül a TAB billentyűvel a következő, a SHIFT + TAB billentyűkombinációval pedig az előző cellára léphet. A JAWS szokásos táblázatolvasási parancsai szintén használhatók. Ha egy táblázat sorát kívánja hallani, használja az ALT + INSERT + R billentyűkombinációt, a táblázat egy oszlopának felolvasását pedig az ALT + INSERT + C billentyűkombinációval érheti el.

Oszlopok és sorok címei

A JAWS beállítható úgy, hogy a táblázatokban végzett mozgás során közölje az oszlopok, illetve a sorok címét. A sor-, illetve oszlopcímek felolvasásának

beállítása:

1. Lépjen a címeket tartalmazó oszlopra vagy sorra. Ha oszlop- és sorcímeket egyszerre szeretne beállítani, lépjen arra a cellára, amelynél a címeket tartalmazó sor és oszlop metszi egymást.

2. Az INSERT + V billentyűkombinációval nyissa meg a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelt.

3. Az aktuális oszlopban szereplő sorcímek beállításához lépjen a Sorcímek beállítása elemre. Az aktuális sorban szereplő oszlopcímek beállításához lépjen az Oszlopcímek beállítása elemre.

4. Az ENTER billentyűvel zárja be a párbeszédpanelt.

A Cím felolvasása bőbeszédűségi elem beállítása automatikusan történik annak megfelelően, hogy sorcímeket, oszlopcímeket vagy sorcímeket és oszlopcímeket egyaránt állított be. Ha a program által felolvasott információt túl soknak érzi, térjen vissza a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelre, lépjen a Cím felolvasása elemre, és adja meg a használni kívánt beállítást. A választható beállítások a következők:

Kikapcsolva

Oszlopcímek felolvasása

Sorcímek felolvasása

Oszlop- és sorcímek felolvasása

Az oszlopcímek újbóli felolvasását az ALT + INSERT + SHIFT + C, a sorcímek újbóli felolvasását pedig az ALT + INSERT + SHIFT + R billentyűkombinációval érheti el.

A sor- és oszlopcímek definícióinak alapértékre való visszaállításához és a címfelolvasás kikapcsolásához nyissa meg a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelt, lépjen a Címdefiníció törlése elemre, és nyomja meg a SZÓKÖZ billentyűt.

Nem egységes táblázatok

A JAWS támogatja a soronként eltérő számú cellát tartalmazó, nem egységes táblázatok használatát. Ha egy olyan másik sorba lép, amelyikben az oszlopok száma nem azonos az előzővel, a JAWS ehhez hasonló üzenettel jelzi: „Az oszlopok száma megváltozott 8 oszlopról 4 oszlopra”.

Ha olyan sort állít be oszlopfejlécként, amely nem egységes számú cellát tartalmaz, a JAWS nem tudja megfelelően társítani az oszlopfejléceket. Ha például egy 8 oszlopból álló táblázat első sora csak négy cellát tartalmaz, és ezt a sort állítja be oszlopfejlécként, a JAWS nem olvassa fel az oszlopfejléceket, hanem csak közli a táblázaton belüli pozíciójukat.

Ha a nem egységes táblázatokban az első vagy utolsó sor a többi sortól eltérő számú cellát tartalmaz, a JAWS nem képes azonosítani az oszlopok tetejét vagy alját. Ha ilyenkor az ALT + CONTROL + SHIFT + FELNYÍL vagy ALT + CONTROL + SHIFT + LENYÍL billentyűkombináció segítségével szeretne az oszlop tetejére vagy aljára lépni, a JAWS közli, hogy a művelet nem hajtható végre, és a beszúrási pontot nem helyezi át.

Akadálymentesített táblázatok készítése

Csupán csak a Microsoft Word képességeit használva is készíthető olyan akadálymentesített táblázat, amely a JAWS 6.0 vagy újabb verzióiban használható. Ez azt jelenti, hogy azok is, akik nem használják a JAWS programot, megjelölhetik a JAWS használók számára a sor- és oszlopcímeket. Annak érdekében, hogy egy táblázat a JAWS 6.0 vagy újabb verzióiban használható, azaz akadálymentesített legyen, nyissa meg a Microsoft Wordben a táblázatot tartalmazó dokumentumot. Ha a táblázatban sor- és oszlopcímek is vannak, vigye a kurzort abba a cellába, amelyikben a sor- és oszlopcímek találkoznak. Válassza a Beszúrás menü Könyvjelző parancsát. Írja be "Cím", majd nyomja le az ENTER billentyűt.

Ha a táblázatban csak sorcímek vannak, vigye a kurzort abba az oszlopba, amelyikben a sorcímek vannak. Válassza a Beszúrás menü Könyvjelző parancsát. Írja be "Sorcím", majd nyomja le az ENTER billentyűt. Ha a táblázatban csak oszlopcímek vannak, vigye a kurzort abba a sorba, amelyikben az oszlopcímek vannak. Válassza a Beszúrás menü Könyvjelző parancsát. Írja be "Oszlopcím", majd nyomja le az ENTER billentyűt. Tipp: Ne tegyen könyvjelzőt minden olyan cellába, amelyikben cím van. A JAWS a megjelölt sorban, illetve oszlopban minden cella tartalmát címként fogja fel.

A Microsoft Word nem engedélyezi, hogy több könyvjelzőnek is ugyanaz legyen a neve. Ha a dokumentumban több táblázat is található, a könyvjelző nevét ki kell egészíteni egy számmal vagy magyarázó szöveggel. Példák: "Cím_1," "Sorcím_Bevétel" vagy  Oszlopcím_Költségek".

A dokumentum szerzője által megadott sorcím- és oszlopcímadatokat a JAWS bármely felhasználója hatálytalaníthatja. Ennek érdekében használja az INSERT + V billentyűparancsot a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanel megnyitásához. Jelölje ki a "Megnevezések hatálytalanítása" beállítást, és a SZÓKÖZ billentyű nyomogatásával választhat a lehetőségek között. Választhatja azt, hogy csak az aktuálisan megnyitott dokumentumban legyenek hatálytalanítva a megnevezéses címek. Választhatja azt, hogy a Wordben megnyitott minden dokumentumban hatálytalanítva legyenek a megnevezéses címek. A "Kikapcsolva" választásával a szerző által megadott táblázatadatokat használhatja újra.

A Vázlat nézet a Word programban

A Word Vázlat nézete leegyszerűsíti a nagyméretű dokumentumok áttekintését és az elrendezés módosítását. A Vázlat nézet akkor használható a leghatékonyabban, ha a dokumentum logikus szerkezetű, és hierarchikusan alkalmazott címsorokat tartalmaz. A címsorok a dokumentumokban a szakaszok és alszakaszok címeként használatosak. A Vázlat nézet lehetővé teszi, hogy a felhasználó csak a dokumentum címsorait tekintse meg, illetve kiválassza, hogy mely címsorszintek jelenjenek meg. Az ALT + SHIFT + 3 billentyűkombinációval például a Vázlat nézetben megjelenítheti a 3-as, a 2-es és az 1-es szintű címsorokat. A Vázlat nézetbe a Word programban a Nézet menü ALT + N billentyűkkel való megnyitása után a V billentyű lenyomásával válthat.

Címsorszintek megjelenítése

Ha a címsorokat egy bizonyos szintig szeretné megjeleníteni, használja a következő billentyűkombinációt: ALT + SHIFT és egy 1 és 7 közötti szám. A szám a megjelenítendő címsorszinteket jelöli. A keresett címsor megtalálása után az ALT + SHIFT + A billentyűkombináció megnyomásával megjeleníthető a dokumentum összes címsora és teljes szövege.

Ez kitűnő módszer a dokumentum böngészésére. Egyszerűen megjelenítheti a címsorokat a szükséges szintig, kikeresheti a szerkesztendő szakasz címsorát, majd az ALT + SHIFT + A billentyűkombinációval újra megjelenítheti az összes címsort és a dokumentum szakaszainak teljes szövegét. A módosítások elvégzése után visszaválthat a szükséges címsorok kizárólagos megjelenítésére, és továbbléphet a következő szerkesztendő szakaszra.

A szerkezet és az elrendezés módosítása a Vázlat nézetben

A Vázlat nézet leegyszerűsíti a dokumentumok szerkezetének áttekintését, illetve a szerkezet és az elrendezés módosítását.

A Vázlat nézetben megjelenített dokumentumszerkezet a Word bekezdésstílusain alapul, amelyek a Word billentyűparancsaival, illetve a Formátum menü Stílusok és formázás parancsa segítségével állíthatók be. A programban használható stílusokról további információkat a Word súgójában találhat.

Az ALT + SHIFT + BALRANYÍL billentyűkombinációval az előző címsorszintre válthat, az ALT + SHIFT + JOBBRANYÍL billentyűkombinációval pedig a következőre. Ilyenkor a szakasz vagy alszakasz címének szövegéhez rendelt stílus módosul. Ha például a beszúrási jel olyan szövegnél található, amely Címsor 3 formázású, az ALT + SHIFT + BALRANYÍL billentyűkombináció lenyomása után a stílus Címsor 2 lesz.

Tipp: Ezekkel a parancsokkal más nézetekben is válthat a különböző címsorstílusok között.

A Vázlat nézetben a dokumentum elrendezésének módosítása igen egyszerű. A megfelelő paranccsal váltson olyan módba, hogy csak a megfelelő szintű címsorok jelenjenek meg, és lépjen az áthelyezni kívánt szakasz vagy alszakasz címsorára. Ekkor az ALT + SHIFT + FELNYÍL és az ALT + SHIFT + LENYÍL billentyűparanccsal felfelé, illetve lefelé mozgathatja a címsort a dokumentumban.

Ekkor a dokumentum megfelelő szakasza, valamint az ahhoz tartozó szöveg és alszakaszok is az új helyre kerülnek. Ha például egy dokumentumban három szakasz tartozik a 2-es címsorszinthez, és ezek egyenként öt 3-as címsorszintű alszakaszt tartalmaznak, az ALT + SHIFT + 2 billentyűkombinációval megjelenítheti a címsorokat 2-es szintig, és kikeresheti a 2-es szint harmadik címsorát. Ha most az ALT + SHIFT + FELNYÍL billentyűkombinációt használja, ez a címsor lesz a dokumentum második szakasza, a 3-as címsorszintű öt alszakasz pedig továbbra is megtalálható a szakaszban, de nem a dokumentum harmadik részében, hanem a másodikban.

Ha a címsorokat és az azokhoz tartozó szakaszokat ezzel a módszerrel helyezi át, a Word az áthelyezéskor kijelöli a címsort. Ha a fel- vagy lenyíl billentyű segítségével az előző vagy a következő sorra kíván lépni, előfordulhat, hogy a balra- vagy jobbranyíl billentyű segítségével meg kell szüntetnie a címsor kijelölését.

Megjegyzés: Az ALT + SHIFT billentyűkombináció és a nyílbillentyűk valamelyikének lenyomásával a JAWS megszokott szolgáltatása érhető el: a kurzor elmozdítása az egérhez beállított globális képpontértékkel. Ez akkor használható, ha a PC-kurzor nem aktív.

Védett Word-űrlapok

Az űrlapok előre megszerkesztett dokumentumok, amelyek adatbevitelre fenntartott mezőket tartalmaznak. Ha egy dokumentum védelmi beállításai csak az űrlapmezők kitöltését engedélyezik, a dokumentumon belüli mozgás a mezőkre korlátozódik. Az űrlapvédelem engedélyezése esetén a felhasználók kitölthetik az űrlapot, de nem módosíthatják annak elemeit és szerkezetét. A Microsoft Word programban három fajta űrlapmező használható: a szövegmezők, a jelölőnégyzetek és a legördülő listák.

Ahhoz, hogy a JAWS felismerhesse az űrlapmezőket, a bőbeszédűségi párbeszédpanelen engedélyezni kell az Űrlapmezők felismerése beállítást. Alapértelmezésben ez a beállítás be van kapcsolva. Ha ezt a beállítást azonban kikapcsolta, a JAWS automatikusan újra bekapcsolja, ha védett űrlapmezőket tartalmazó dokumentumot nyit meg.

Az űrlapmezők felismerésének engedélyezéséhez vagy letiltásához az alábbi lépéseket kell elvégezni:

1. Az INSERT + V billentyűparanccsal nyissa meg a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelt.

2. A LENYÍL nyílbillentyű segítségével lépjen a Mezők elemhez.

3. Addig folytassa a SZÓKÖZ billentyű lenyomását, amíg eléri a kívánt beállítást.

4. Az ENTER billentyűvel zárja be a párbeszédpanelt.

A védett űrlapokon a JAWS felolvassa az űrlapmezők zároló jelekkel (kettősponttal vagy kérdőjellel) ellátott feliratait, valamint azok alapértelmezett értékét és súgószövegét. A feliratok és súgószövegek olyan leíró szövegek, amelyek közlik, hogy milyen válasz adható meg az adott mezőben. Az alapértelmezett értékek űrlapmezőhöz rendelése gyakran ugyanebből a célból történik. Azok a szövegrészek, amelyek nem tartoznak űrlapmezőhöz, a JAWS kurzor vagy a láthatatlan kurzor segítségével olvashatók fel.

Tipp: Ha a mezőhöz nincs felirat rendelve, vagy más feliratot szeretne hozzá rendelni, készíthet egyéni feliratot a mezőhöz.

Léptetés az űrlapokon

Az űrlapokon a TAB billentyű segítségével mozoghat, amivel általában jobbra léphet, kivéve, ha egy olyan táblázatcellában végez mozgást, amely több mezőt tartalmaz. Ebben az esetben a TAB billentyű megnyomásával először a cellában lefelé, majd jobb oldalra, a következő cellára léphet. Az űrlapmezőkön visszafelé a SHIFT + TAB billentyűkombináció segítségével mozoghat.

Az űrlap első mezőjére CONTROL + INSERT + HOME billentyűkombinációval léphet. A dokumentumban szereplő összes űrlapmező felsorolása az ALT + SHIFT + F billentyűkombinációval érhető el.

A jelölőnégyzeteket a SZÓKÖZ billentyű lenyomásával jelölheti be és törölheti. A legördülő listák az ENTER billentyűvel nyithatók meg, a lehetőségek között a nyílbillentyűk segítségével mozoghat, a kívánt lehetőség kiválasztása pedig az ENTER billentyű ismételt lenyomásával történik.

 Egyéni feliratok létrehozása

A Word dokumentum bármelyik űrlapmezőjéhez lehet egyéni feliratot hozzárendelni. A JAWS az űrlapmezőre való lépéskor vagy felolvasásakor ezt a feliratot mondja be. A szerző által (esetleg) az űrlapmezőhöz társított feliratot ez az egyéni felirat helyettesíti. Egy elem egyéni feliratának hozzárendeléséhez vagy létező felirata megváltoztatásához tegye a következőt:

1. A TAB billentyűvel lépjen a feliratozni kívánt űrlapmezőre.

2. Használja az INSERT + F2 billentyűparancsot, válassza ki az "Egyéni felirat" listaelemet, és nyomja le az ENTER billentyűt.

Tipp: Az űrlapmezőhöz a CONTROL + INSERT + TAB billentyűparanccsal is hozzárendelhet egyéni feliratot.

3. Írja be az egyéni feliratként használni kívánt szöveget, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

A JAWS a dokumentum egyéni feliratait .jsi fájlban tárolja a Settings\Hun\Personalized Settings mappában. Ezek az egyéni feliratok mindig rendelkezésre állnak, amikor megnyitja a dokumentumot.

Az egyéni felirat törléséhez az INSERT + F2 billentyűparancs használata előtt arra az űrlapmezőre kell lépni, amelyiknek a feliratát törölni kívánja. Válassza ki az "Egyéni felirat törlése" listaelemet, és nyomja le az ENTER billentyűt. A dokumentum összes feliratának törléséhez használja az INSERT + F2 billentyűparancsot, válassza ki "Az összes egyéni felirat törlése" listaelemet, és nyomja le az ENTER billentyűt.

Nyelvfelismerés a Word programban

Többnyelvű dokumentumokban való mozgás során és azok olvasásakor, illetve az Eloquence beszédszintetizátor használatakor a JAWS automatikusan elvégzi a nyelvek közötti váltást. Ha az Eloquence beszédszintetizátor helyett egy másikat használ, az a szöveg felolvasása előtt értesíti a nyelv változásáról, és közli az aktuális nyelv nevét az üzenetek beszédhangján. A Sor felolvasása, Mondat felolvasása és a Bekezdés felolvasása parancsok használatakor egyaránt működik a nyelvfelismerési és nyelvváltási szolgáltatás. Javasoljuk, hogy a szolgáltatás használata előtt telepítse a Word összes használni kívánt nyelvi modulját. Megjegyzés: Ha a Word megfelelő nyelvi fájljai nincsenek telepítve, a rendszer a Word CD-jének meghajtóba helyezését kéri. A nyelvi fájlok telepítése után többet nem kap ilyen üzenetet.

A nyelvfelismerés használatához az alábbi lépések elvégzésére van szükség:

1. Jelöljön ki egy adott nyelvű szövegrészletet a dokumentumban.

2. Lépjen az Eszközök menü Nyelv pontjára, majd használja a Nyelv megadása parancsot.

3. Válassza ki a helyes nyelvet, és jelölje be az Automatikus nyelvfelismerés jelölőnégyzetet.

4. Ha kívánja, bejelölheti A helyesírás és nyelvtan ellenőrzésének mellőzése nevű jelölőnégyzetet is.

5. Használja az OK gombot.

6. Végezze el ezeket a lépéseket az összes olyan szövegrészleten, amelynek nyelve eltér a dokumentum alapértelmezett nyelvétől.

A Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelen a nyelvfelismerés alapértelmezés szerint le van tiltva. Ha engedélyezni kívánja, az INSERT + V paranccsal nyissa meg a párbeszédpanelt, lépjen a Nyelvfelismerés elemre, és nyomja meg a SZÓKÖZ billentyűt. Megjegyzés: Alapértelmezés szerint a program az Eloquence beszédszintetizátor által támogatott összes nyelvet telepíti. Ha egy bizonyos nyelv nincs telepítve vagy nem támogatott, a JAWS nem képes átváltani arra a nyelvre.

Módosítások nyomon követése a Word programban

A JAWS korrektúrákat tartalmazó dokumentumok esetén fel tudja olvasni a korrektúra típusát és szerzőjének nevét. A Korrektúrák átnézése párbeszédpanelen megadhatja, hogy elfogadja-e a változtatásokat. A korrektúrákat ki is listázhatja, és a kívánt korrektúrához helyezheti a kurzort.

Értesítés a korrektúrákról

A Módosítások nyomon követése bőbeszédűségi elem használatakor a JAWS értesíti a felhasználót a dokumentumokban talált korrektúrákról. A korrektúrák felolvasásának több különböző módját állíthatja be. Az INSERT + V billentyűkkel nyissa meg a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelt, majd a nyílbillentyűk segítségével lépjen a Változások követése elemre. A rendelkezésre álló beállítások közül a SZÓKÖZ billentyűvel választhat.

A beállítási lehetőségek az alábbiak:

Kikapcsolva

Típus felolvasása

Típus és szám felolvasása

Típus és szerző felolvasása

Típus, szerző és szám felolvasása

Típus, szerző és dátum felolvasása

Típus, szerző, dátum és szám felolvasása

Korrektúrák átnézése párbeszédpanel

A Word Korrektúrák átnézése párbeszédpanelje az Eszközök, Változások követése, Módosítások elfogadása vagy elvetése paranccsal nyitható meg. Ha a felhasználó egy korrektúrára lép, a JAWS automatikusan felolvassa azt a szövegkörnyezetével együtt. A korrektúra és a szövegkörnyezet felolvasására az INSERT + C billentyűkombináció is használható.

Korrektúrák felsorolása

Az INSERT + SHIFT + R billentyűkombinációval megjeleníthető a korrektúrák felsorolása. Ha a listán kijelöl egy korrektúrát, az ENTER billentyű megnyomásával a beszúrási jel a dokumentumban a kijelölt korrektúrához kerül.

Intelligens címkék

A Microsoft Word programban a JAWS felismeri az intelligens címkéket, amelyek kizárólag a Microsoft Office XP szoftvercsomagban vagy annak újabb verziójában állnak rendelkezésre. Az intelligens címkék haszna abban rejlik, hogy lehetővé teszik az olyan műveletek rövidítését, amelyek elvégzéséhez egyébként több lépés végrehajtására lenne szükség. Bizonyos adatok, például személynevek, címek és születésnapok beírásakor, illetve ilyen információt tartalmazó dokumentumok megnyitásakor a JAWS jelzi az intelligens címkék esetleges jelenlétét. Ahhoz, hogy a JAWS intelligens címkékre vonatkozó értesítéseit hallhassa, engedélyeznie kell azokat a Word programban.

Az intelligens címkék a következő adattípusokat ismerik fel: Dátumok, Telefonszámok, A legutóbbi címzettek az Outlook levelezőprogramból, Tőzsdei rövidítések. Tipp: Ha módosítani szeretné azt a beállítást, amely definiálja, hogy a JAWS jelezze-e az intelligens címkéket, a Word ablakban tartózkodva nyomja le az INSERT + V billentyűkombinációt; a megjelenő párbeszédpanelen módosíthatja a bőbeszédűségi beállításokat. Jelölje ki az Intelligens címkék elemet, majd a SZÓKÖZ billentyűvel kapcsolja ki vagy be a beállítást.

Az intelligens címkék engedélyezése a Word programban

A Word programban az intelligens címkék engedélyezéséhez az Eszközök menüben három jelölőnégyzetet kell bejelölnie.

1. Az Eszközök menü megnyitásához használja az ALT + E billentyűkombinációt.

2. A T billentyűvel nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt.

3. A CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjen a Megjelenítés lapra.

4. A TAB billentyű segítségével lépjen az Intelligens címkék jelölőnégyzetre, majd a SZÓKÖZ billentyűvel jelölje be azt.

5. Az ENTER billentyűvel zárja be a párbeszédpanelt.

6. Nyissa meg újra az Eszközök menüt.

7. Az L billentyűvel nyissa meg az Automatikus javítási beállítások párbeszédpanelt.

8. A CONTROL + TAB billentyűkombinációval lépjen az Intelligens címkék lapra.

9. A TAB billentyűvel lépjen a Szöveg megjelölése intelligens címkékkel jelölőnégyzetre. A SZÓKÖZ billentyűvel jelölje be a jelölőnégyzetet.

10. A TAB billentyű ismételt megnyomásával lépjen az Intelligens címkékkel végrehajtott műveletek megjelenítése jelölőnégyzetre, majd a SZÓKÖZ billentyűvel jelölje be azt.

11. Az ENTER billentyűvel zárja be a párbeszédpanelt.

Az intelligens címkék használata

Az intelligens címkék több különböző módon használhatók. Az egyik módszer az, hogy a dokumentum készítésekor az intelligens címkéhez tartozó adatok beírása után visszahelyezi a kurzort az adatokra. A JAWS közli, hogy azokhoz intelligens címke tartozik. Ekkor az ALT + CONTROL + INSERT + S billentyűkombinációval megjeleníthet egy helyi menüt. Az intelligens címkéhez tartozó adatokra vonatkozó elemeket ebben a menüben választhatja ki.

A másik módszer az, hogy egy kész dokumentumot nyit meg, majd az ALT + INSERT + SHIFT + S billentyűkombinációt használja. Ekkor megnyílik az Intelligens címkék párbeszédpanel, amely felsorolja a dokumentumban található intelligens címkéket. Ha a dokumentumban nincs intelligens címke, a JAWS közli, hogy nem talált intelligens címkét. Ezután a fel- vagy lenyíl billentyű segítségével lépjen a listán a megfelelő intelligens címkére, majd az ENTER billentyű megnyomásával jelölje ki azt. Ekkor a program a dokumentumban a címkével jelzett adatokhoz lép. Ekkor az ALT + CONTROL + INSERT + S billentyűkombinációval megjeleníthet egy helyi menüt, amelyben az adott elemhez tartozó lehetőségek közül választhat. Az ESC billentyű megnyomásával bezárhatja a párbeszédpanelt, és visszatérhet a korábbi helyre a dokumentumban. Megjegyzés: Az intelligens címkék listáján minden elemhez egy szám tartozik. Ezek a számok bizonyos esetekben nem felelnek meg a listán lévő elemek számának. Ennek oka az, hogy a Word dokumentumokban előfordulhatnak olyan intelligens címkék is, amelyeket a Microsoft még nem fejlesztett ki teljesen. A JAWS felismeri az összes ilyen címkét is, de csak a jelenleg támogatott címkéket jeleníti meg.

C. A képernyőnagyító szoftverek szolgáltatásai szövegszerkesztéshez

A MAGic szoftver speciális szolgáltatásai

A MAGic rendelkezik olyan billentyűparancsokkal, amelyek segítik a Microsoft Word 97, 2000 és 2002 használatát anélkül, hogy használnia kellene az egeret bizonyos szolgáltatások eléréséhez.

Helyesírási hibák felsorolása

CTRL+SHIFT+E

Korrektúrák felsorolása

CTRL+SHIFT+V

Nyelvhelyességi hibák felsorolása

CTRL+SHIFT+G

Megjegyzések felsorolása

CTRL+SHIFT+Á

Megjegyzés feladása

ALT+SHIFT+Á

Hivatkozások felsorolása

MAGic+F8

Szövegbeni objektumok felsorolása

CTRL+SHIFT+O

Ugrás az első űrlapmezőre

MAGic+CTRL+HOME

Mező kiválasztása

CTRL+SHIFT+L

Táblázat kiválasztása

MAGic+CTRL+T

Lábjegyzet vagy végjegyzet feladása

ALT+SHIFT+E

 

Helyesírási hibák felsorolása

A CTRL+SHIFT+E billentyűparancs hatására lista készül a Microsoft Word által helyesírási hibának jelzett szavakból. A párbeszédpanelnek erről a listájáról a kiválasztott elírt szóra lehet ugrani a dokumentumban.

Korrektúrák felsorolása

A CTRL+SHIFT+V billentyűparancs hatására lista készül a dokumentum azon változtatásairól, amit a Word Változások követése funkciója jelzett. A párbeszédpanelnek erről a listájáról a kiválasztott változtatásra lehet ugrani a dokumentumban.

Nyelvhelyességi hibák felsorolása

A CTRL+SHIFT+G billentyűparancs hatására lista készül a Microsoft Word által nyelvhelyességi hibának jelzett kifejezésekből. A párbeszédpanelnek erről a listájáról a kiválasztott problémás helyre lehet ugrani a dokumentumban.

Megjegyzések felsorolása

A CTRL+SHIFT+Á billentyűparancs hatására lista készül a dokumentumban lévő megjegyzésekről, és a párbeszédpanelnek erről a listájáról a kiválasztott megjegyzéshez lehet ugrani a dokumentumban.

Megjegyzés feladása

Az ALT+SHIFT+Á billentyűparancs hatására a megjegyzés megjelenik egy üzenetpanelen. Ez a billentyűparancs akkor működik megfelelően, ha a Beszéd menüről hívható Bőbeszédűség párbeszédpanelen a "Párbeszédpanel egyéb elemei" jelölőnégyzet be lett jelölve, és a beszúrási pont a dokumentumban a megjegyzés jelölőjénél áll. Ha ezt a billentyűparancsot használja, nem kell az egérrel mutatni a megjegyzés jelölőjére. Ha nagyobb nagyításnál az egérrel mutat rá a megjegyzés jelölőjére, a megjelenő nagyított megjegyzésszöveg görgetése problémát okozhat.

Hivatkozások felsorolása

A MAGic+F8 billentyűparancs hatására lista készül a dokumentumban lévő hiperhivatkozásokról. A párbeszédpanelnek erről a listájáról vagy a kiválasztott hiperhivatkozáshoz léphet a dokumentumban, vagy aktiválhatja a hiperhivatkozást.

Szövegbeni objektumok felsorolása

A CTRL+SHIFT+O billentyűparancs hatására lista készül a dokumentum szövegfelületén lévő összes objektumról. A párbeszédpanelnek erről a listájáról a kiválasztott objektumhoz léphet a dokumentumban. 

Ugrás az első űrlapmezőre

A MAGic+CTRL+HOME billentyűparanccsal a dokumentum első űrlapmezőjére léphet.

Mező kiválasztása

A CTRL+SHIFT+L billentyűparancs hatására lista készül a dokumentum összes mezőjéről. A párbeszédpanelnek erről a listájáról a kiválasztott mezőhöz ugorhat a dokumentumban.

Táblázat kiválasztása

A MAGic+T billentyűparancs hatására lista készül a dokumentum összes táblázatáról. A párbeszédpanelnek erről a listájáról a kiválasztott táblázathoz ugorhat. Ha a táblázat védett, és csak az űrlapmezők tartalma módosítható, a MAGic a beszúrási pontot a kiválasztott táblázat első űrlapmezőjébe helyezi.

Lábjegyzet vagy végjegyzet feladása

Az ALT+SHIFT+E billentyűparancs hatására a lábjegyzet vagy végjegyzet megjelenik egy üzenetpanelen. Ez a billentyűparancs akkor működik megfelelően, ha a Beszéd menüről hívható Bőbeszédűség párbeszédpanelen a "Párbeszédpanel egyéb elemei" jelölőnégyzet be lett jelölve, és a beszúrási pont a lábjegyzet vagy a végjegyzet jelölőjénél áll.

D. Billentyűparancsok összefoglalása

A Word programban használható JAWS-parancsok

 

JAWS bőbeszédűségének megadása

INSERT + V

Mozgás

Lépés előre egy karakterrel

JOBBRANYÍL

Lépés balra egy karakterrel

BALRANYÍL

Ugrás előre egy szóval

CONTROL + JOBBRANYÍL

Ugrás vissza egy szóval

CONTROL + BALRANYÍL

Ugrás egy sorral lejjebb

LENYÍL

Ugrás egy sorral feljebb

FELNYÍL

Ugrás egy bekezdéssel lejjebb

CONTROL + LENYÍL

Ugrás egy bekezdéssel feljebb

CONTROL + FELNYÍL

Ugrás egy mondattal előre

ALT + LENYÍL

Ugrás egy mondattal vissza

ALT + FELNYÍL

Ugrás lejjebb egy képernyőnyit

PAGE DOWN

Ugrás feljebb egy képernyőnyit

PAGE UP

Ugrás a következő oldal tetejére

CONTROL + PAGE DOWN

Ugrás az előző oldal tetejére

CONTROL + PAGE UP

Megjegyzés: Ha a Word Keresés vagy Ugrás parancsát használja, a CONTROL + PAGE DOWN vagy a PAGE UP billentyűkombináció lenyomására a kurzor nem a következő,

illetve az előző oldal tetejére ugrik, hanem annak a szónak a következő, illetve előző előfordulására, amelyet legutóbb keresett, vagy amelyet az Ugrás

párbeszédpanelen megadott.

Ugrás az aktuális sor elejére

HOME

Ugrás az aktuális sor végére

END

Ugrás a dokumentum elejére

CONTROL + HOME

Ugrás a dokumentum végére

CONTROL + END

Formázás

A Stílus kombinált listamező elérése

CONTROL + SHIFT + S

Következő címsorstílus kiválasztása

ALT + SHIFT + JOBBRANYÍL

Előző címsorstílus kiválasztása

ALT + SHIFT + BALRANYÍL

Pontméret

CONTROL + SHIFT + P

Váltás a beszúrásos és a felülírásos üzemmód között

ALT + CONTROL + I

Kijelölt szöveg formázásának másolása

CONTROL + SHIFT + C

Formázás beillesztése

CONTROL + SHIFT + V

Információs billentyűkombinációk

Karakter formázásának felolvasása

INSERT + F

A beszúrási jelnél érvényes formázás felolvasása

INSERT + F, GYORSAN KÉTSZER MEGNYOMVA

Betűszín felolvasása

INSERT + 5

Sor és oszlop felolvasása

INSERT + DEL

Kurzor helyének felolvasása

ALT + DEL

Szöveg keretének leírása

ALT + SHIFT + B

Alakzat konvertálása olyan szöveggé, amelyet a JAWS képes felolvasni

ALT + CONTROL + SHIFT + C

A Word verzióadatainak felolvasása

CONTROL + INSERT + V

A használt nyelv felolvasása

ALT + CONTROL + SHIFT + A

Rosszul írt szó felolvasása, javaslat helyes írásmódra

INSERT + F7

Az Office Segéd bezárása

CONTROL + INSERT + F4

Megjegyzés felolvasása

ALT + SHIFT + Á

Lábjegyzetek és végjegyzetek felolvasása

ALT + SHIFT + E

Az aktuális séma nevének felolvasása

ALT + INSERT + Q

Listák

Megjegyzések felsorolása

CONTROL + SHIFT + Á

Hivatkozások felsorolása

INSERT + F8

Szövegbeni objektumok felsorolása

CONTROL + SHIFT + O

Helyesírási hibák felsorolása

ALT + SHIFT + L

Korrektúrák felsorolása

INSERT + SHIFT + R

Nyelvtani hibák felsorolása

CONTROL + SHIFT + G

Táblázatok

Táblázat oszlopának felolvasása

ALT + INSERT + C

Oszlop címének felolvasása

ALT + INSERT + SHIFT + C

Oszlop első cellájának felolvasása

ALT + 1

Oszlop sorának felolvasása

ALT + INSERT + R

Sor címének felolvasása

ALT + INSERT + SHIFT + R

Sor első cellájának felolvasása

ALT + 7

Tábla első cellájának felolvasása

INSERT + CONTROL + T

Űrlapok

Fókusz áthelyezése az űrlap első mezőjére

CONTROL + INSERT + HOME

Mező tartalmának felolvasása

CONTROL + INSERT + 5 A SZÁMBILLENTYŰZETEN

Mező kiválasztása listából

INSERT + F5

Egyéni feliratok létrehozása

CONTROL + INSERT + TAB

Vázlat nézet

Megjelenítés Címsor 1 mélységig

ALT + SHIFT + 1

Megjelenítés Címsor 2 mélységig

ALT + SHIFT + 2

Megjelenítés Címsor 3 mélységig

ALT + SHIFT + 3

Megjelenítés Címsor 4 mélységig

ALT + SHIFT + 4

Megjelenítés Címsor 5 mélységig

ALT + SHIFT + 5

Megjelenítés Címsor 6 mélységig

ALT + SHIFT + 6

Megjelenítés Címsor 7 mélységig

ALT + SHIFT + 7

Váltás teljes nézet és címsoros nézet között

ALT + SHIFT + A

Címsor áthelyezése az előző szintre

ALT + SHIFT + BALRANYÍL

Címsor áthelyezése a következő szintre

ALT + SHIFT + JOBBRANYÍL

Címsor mozgatása felfelé

ALT + SHIFT + FELNYÍL

Címsor mozgatása lefelé

ALT + SHIFT + LENYÍL

 

A Microsoft Word következő billentyűparancsai hasznosak lehetnek.

Új dokumentum létrehozása: CTRL + N

Meglévő dokumentum megnyitása: CTRL + O

Dokumentum mentése: CTRL + S

Dokumentum nyomtatása: CTRL + P

A legutóbbi szerkesztési parancs visszavonása: CTRL + Z

A legutóbbi szerkesztési parancs megismétlése: CTRL + Y

A kijelölt szöveg kivágása és vágólapra helyezése: CTRL + X

A kijelölt szöveg vágólapra másolása: CTRL + C

Szöveg beillesztése a dokumentumba a vágólapról: CTRL + V

A teljes dokumentum kijelölése: CTRL + SHIFT + O

Meghatározott szavak vagy kifejezések keresése: CTRL + I

Meghatározott szavak vagy kifejezések keresése és cseréje: CTRL + I

Ugrás egy megadott sorra, bekezdésre vagy oldalra: CTRL + G

Szöveg középre igazítása: CTRL + E

Szöveg balra igazítása: CTRL + L

Szöveg jobbra igazítása: CTRL + R

Sorkizárás: CTRL + J

A betűméret módosítása: CTRL + SHIFT + P

Betűtípus módosítása: CTRL + SHIFT + B

Az aktuális szó törlése: CTRL + DEL

Az előző szó törlése: CTRL + Backspace

Félkövér szöveg: CTRL + F

Dőlt szöveg: CTRL + D

Aláhúzott szöveg: CTRL + A

Hivatkozás beszúrása - ALT + CTRL + Z

A helyesírás vagy a nyelvhelyesség ellenőrzése: F7

Dokumentum elnevezése és mentése: F12

E. Szakirodalom

A tananyagban helyenként változtatás nélkül használtuk fel az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány által kiadott JAWS for Windows 6.20-as szoftver  magyar nyelvű változatának Súgóját. Kisebb változtatásokkal felhasználtuk továbbá az alábbi műveket:

JAWS for Windows 6.20 oktatóanyag
Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány megbízásából készítette: Papp László, lektorálta: Torma Zsolt.

Windows 95 magyarázat - Útmutató látássérült felhasználóknak
Írta: Sarah Morley
Fordította: Babinszki Tamás, Szuhaj Mihály

Impresszum

Szerző: Herczeg Lajos
Szakmai lektorok: Fehér István, Hammer Attila, Pál Zsolt, Szuhaj Mihály
Szerkesztő: Szatmári Péter
Felelős kiadó: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Tóth Egon, a kuratorium elnöke és „Informatika a látássérültekért” Alapítvány, Szuhaj Mihály, a kuratórium elnöke
A projekt irányítója: Nagy Zsuzsa Anita