Bemutatkozás » Közhasznúsági jelentések » Közhasznúsági jelentés 2013

Az alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentésének letöltése (pdf formátum)

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Közhasznúsági jelentése a 2013. évről

 

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2013

Beküldő adatai:

Viselt név: Szuhaj Mihály

Születési név: Szuhaj Mihály

Anyja neve: Mandák Erzsébet

Születési ország neve: Magyarország

Születési település neve: Szarvas

Születési ideje: 1970-02-21

Szervezet neve: „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Szervezet székhelye:

irányítószám:1146 település: Budapest

Közterület neve: Hermina Közterület jellege: út

házszám: 47. lépcsőház:- emelet: - ajtó:-

bejegyző határozat száma: 1.PK.61038/1999/3

nyilvántartási szám: 01/03/7774

szervezet adószáma: 18171776-2-42

Képviselő neve: Szuhaj Mihály

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest, 2014-05-26

Szervezet neve: „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

 

Előző év

Előző év

helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

 

 

 

A. Befektetett eszközök

800

 

619

I. Immateriális javak

 

 

 

II. Tárgyi eszközök

800

 

619

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

B. Forgóeszközök

46 296

 

43 186

I. Készletek

6 308

 

5 895

II. Követelések

13 188

 

9 281

III. Értékpapírok

10 836

 

19 692

IV. Pénzeszközök

15 964

 

8 318

C. Aktív időbeli elhatárolások

5 899

 

2 895

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

52 995

 

46 700

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 

D. Saját tőke

28 314

 

24 826

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

 

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

28 188

 

28 214

III. Lekötött tartalék

 

IV. Értékelési tartalék

 

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-661

 

-1 333

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

687

 

-2 155

E. Céltartalékok

 

F. Kötelezettségek

23 420

 

21 424

I. Hátrasorolt kötelezettségek

 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

23 420

 

21 424

G. Passzív időbeli elhatárolások

1 261

 

450

FORRÁSOK ÖSSZESEN

52 995

 

46 700

Szervezet neve: „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.)

 

Alaptevékenység

Vállalkozási tevékenység

Összesen

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

36 651

 

59 233

 

 

 

36 651

 

59 233

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

980

 

1 119

 

 

 

980

 

1 119

3. Egyéb bevételek

24 016

 

16 750

12 507

 

65 149

36 523

 

81 899

- tagdíj, alapítótól kapott

befizetés

 

 

 

- támogatások

18 553

 

12 946

 

65 149

18 553

 

78 095

- adományok

4 514

 

1 653

 

4 514

 

1 653

4. Pénzügyi műveletek bevételei

1 725

 

1 210

268

 

1 993

 

1 210

5. Rendkívüli bevételek

 

 

 

ebből:

 

 

 

- alapítótól kapott befizetés

 

 

 

- támogatások

 

 

 

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

63 372

 

78 312

12 775

 

65 149

76 147

 

143 461

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

63 372

 

78 312

 

63 372

 

78 312

6. Anyagjellegű ráfordítások

28 737

 

39 898

10 005

 

63 386

38 742

 

103 284

7. Személyi jellegű ráfordítások

32 929

 

28 697

2 047

 

3 918

34 976

 

32 615

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

2 914

 

2 842

 

2 914

 

2 842

8. Értékcsökkenési leírás

357

 

675

 

357

 

675

9. Egyéb ráfordítások

1 641

 

10 005

 

1 641

 

10 005

10. Pénzügyi műveletek

ráfordításai

369

 

370

 

369

 

370

Szervezet neve: „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)

 

Alaptevékenység

Vállalkozási tevékenység

Összesen

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év

helyesbítése

tárgyév

11. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Összes ráfordítás

(6+7+8+9+10+11)

64 033

 

79 645

12 052

 

67 304

76 085

 

146 949

ebből: közhasznú tevékenység

ráfordításai

64 033

 

79 645

 

64 033

 

79 645

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

-661

 

-1 333

723

 

-2 155

62

 

-3 488

12. Adófizetési kötelezettség

 

36

 

36

 

D. Adózott eredmény (C-12)

-661

 

-1 333

687

 

-2 155

26

 

-3 488

13. Jóváhagyott osztalék

 

 

 

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

-661

 

-1 333

687

 

-2 155

26

 

-3 488

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

 

 

 

A. Központi költségvetési

támogatás

15 319

 

11 969

 

15 319

 

11 969

B. Helyi önkormányzati

költségvetési támogatás

 

 

 

C. Az Európai Unió strukturális

alapjaiból, illetve a Kohéziós

Alapból nyújtott támogatás

 

 

 

D. Normatív támogatás

 

 

 

E. A személyi jövedelamadó

meghatározott részének adózó

rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló 1996. évi

CXXVI.törvény alapján kiutalt

összeg

893

 

627

 

893

 

627

F. Közszolgáltatási bevétel

 

 

 

Könyvvizsgálói záradék: Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 név: „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

1.2 székhely:

irányítószám:1146 település: Budapest

Közterület neve: Hermina Közterület jellege: út

házszám: 47. lépcsőház:- emelet: - ajtó:-

1.3 Bejegyző határozat száma: 1.PK.61038/1999/3

1.4 Nyilvántartási szám: 01/03/7774

1.5 Szervezet adószáma: 18171776-2-42

1.6 Képviselő neve: Szuhaj Mihály

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2013 volt az alapítvány működésének tizenharmadik éve, melyet az alábbi alapcél szerinti és közhasznúsági tevékenységek jellemeztek: Informatikai eszközöket (hardver és szoftver) adományoztunk látássérült embereknek. Idén is folyamatosan működött speciális ügyfélszolgálatunk és biztosítottuk bemutatótermünket az eszközök kipróbálására az érdeklődők számára. Speciális, informatikai tananyagokat dolgoztunk ki és idén is több tanfolyamot indítottunk; a látássérült-ügyi szoftverek honosítása és fejlesztése 2013-ban is tovább folyt, és speciális informatikai eszközök innovációjára indított nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben is részt vettünk. Informatikai akadálymentességi szolgáltatásunkat folyamatosan biztosítottuk az év folyamán az érdeklődők számára és a „Lapról Hangra” internetes, közösségi kezdeményezés menedzselését továbbra is felvállaltuk.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Digitális diktafonok és fejhallgatók adományozása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült személyek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 157
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A látássérült személyek tanulmányaik és mindennapi életük során egyaránt hasznosíthatják az adományeszközöket, a digitális diktafonnal hangjegyzeteket, emlékeztetőket tudnak rögzíteni, a mikrofonos fejhallgatóval pedig a hagyományos és digitális médialejátszó készülékeiket vagy számítógépüket tudják használni.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Képernyőolvasó és nagyító szoftverek, frissítések adományozása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült személyek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 360
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az adományozás kedvezményezettjei 7.500 Ft pályázati díj ellenében juthattak hozzá a JAWS for Windows képernyőolvasó és a MAGic képernyőnagyító programok legfrissebb verzióihoz vagy ezen programok frissítéseihez. Ezúttal minden érvényes, határidőn belül benyújtott pályázat nyert, az új licencet sikerrel pályázók száma jóval felülmúlta a korábbi évek licence-nyerteseinek számát.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Speciális Informatikai ügyfélszolgálat
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült személyek és hozzátartozóik
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 300
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A közhasznú szolgáltatás célcsoportját azon látássérült ügyfeleink alkotják, akik az alapítvány által adományozott és forgalmazott hardver és szoftver eszközök használatával, illetve az általánosan felmerülő informatikai kérdésekkel kapcsolatban fordulnak hozzánk információkért, segítségért telefonon, e-mailen és személyesen. Ezen a támogatáson kívül ügyfélszolgálatunk több levelezőlistát is üzemeltet.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Bemutatóterem
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült személyek és hozzátartozóik
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 20
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az eszközök differenciáltak a látássérült emberek igényei szerint, ezért kell testre szabottan kiválasztani a legalkalmasabb megoldást. Ehhez nélkülözhetetlen a teljes kínálatot felvonultató bemutatóterem, ahol mindegyik eszközt kézbe lehet venni, szoftvert ki lehet próbálni, és ilyen módon kiválasztani a legmegfelelőbb segítő technológiát.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Rehabilitációs foglalkoztatás
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 2011. évi CXCI. törvény 28. §-a
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: megváltozott munkaképességű munkavállalók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 13
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az alapítvány foglalkoztatási rehabilitációs tevékenység keretében megváltozott munkaképességű személyeket, látássérült, hallássérült és egyéb sérültséggel élő munkatársakat foglalkoztat. Rehabilitációs foglalkoztatásuk sorstársaik élethelyzetének javítására, továbbtanulási, elhelyezkedési esélyeik növelésére irányul.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kommunikáció
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közművelődésről, 1997. évi CXL. törvény 74. § d) pontja
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült személyek és hozzátartozóik
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 10000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Honlapján, Facebook oldalán, valamint szerteágazó látássérültügyi csatornáin az alapítvány napi-heti rendszerességgel publikál cikkeket, híranyagokat a látássérült embereket érdeklő informatikai témákról, eseményekről, programokról, fejlesztésekről, interjúkat a felhasználókkal, pályázati nyertesekkel. Interjúk, híranyagok jelentek meg többek között a TV2-n, a Kossuth Rádióban ill. a Metropolban.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Eszközbemutatók
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült személyek és hozzátartozóik
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 180
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Partner szervezetek felkérésére számos alkalommal vettünk részt különböző bemutató rendezvényeken, konferenciákon. Ezeken alapítványunk képviseletében munkatársaink bemutatták az alapítványunk által adományozott és forgalmazott eszközöket, illetve felkérés esetén szakmai előadásokat tartottak

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Értékesítési tevékenység
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült magánszemélyek, cégek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 200
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az alapítvány látássérült magánszemélyek részére bekerülési áron teremtett lehetőséget termékei megvásárlására. Termékeink vásárlói voltak továbbá az info-kommunikációs akadálymentesítést felvállaló cégek, intézmények, illetve könyvtárak. Nonprofit szervezetként a nem elsődleges gazdálkodási tevékenységeinkből származó jövedelmünket az alapítvány közhasznú céljainak megvalósítására fordítottuk.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Lapról hangra közösségi összefogás
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a szólásszabadság és a vélemény-nyilvánítás szabadságának biztosítása 2007. évi XCII tv 21. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült emberek és látó társaik
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 1300
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az információnyújtás és –szerzés mellett nagyon fontos, hogy a Lapról hangra portál nem csupán a közvetlen, a cikkek meghallgatásával történő ismeretgazdagítást teszi lehetővé, hanem - a felolvasók és a látássérült olvasók párbeszéde révén – hozzájárul az előítéletek lebontásához is mindkét oldalon. A Lapról hangra tehát egy közösség is, melynek tagjait az olvasás szeretete köti össze.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: „Bionikus Szemüveg” Kutatás-Fejlesztési projekt
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: kutatások és fejlesztések elősegítése a fogyatékos személyek részére; 2007 évi XCII tv 4 cikk 1 g) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Látássérült emberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 5000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: SOTE és a PPKE ITK által alapított Magyar Bionikus Látásközpont működteti a „Bionikus Szemüveg” K+F projektet, amely tesztelési tevékenységéhez az Infoalap is csatlakozott. A cél olyan segédeszköz kifejlesztése a vak embereknek, amely a vizuális információkat beszéd útján közli. Pl. tárgyak színét és bankjegy címleteket. Ez utóbbi algoritmusai visszajelzéseinknek is köszönhetően sokat fejlődtek.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ECDL tananyag MP3 és DAISY formátumú kiadása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A fogyatékosok új információs rendszerekhez való hozzáférésének biztosítása; 2007 évi XCII tv 9 cikk 2 g) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: A Beszélő Linux 3.0x kiadás látássérült felhasználói
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: webes letöltés: 407
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A fejlesztés hatása, hogy lehetővé teszi a látássérült emberek számára az alapszintű internet és e-mail kezelési ismeretek otthoni vagy tanfolyami keretek között történő elsajátítását, de akár az ECDL modulvizsgára való felkészülést is. Mindezt egy, alapítványunk által ingyenesen elérhetővé tett akadálymentes Linux kiadás, a BeLin használatára alapozva.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Oktatási részvétel a „Közösség lámpásai” című képzési programban
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: A látássérültek közösségi mentorai képzés résztvevői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 27
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A VGYKE 2013 elején "A közösség lámpásai" címmel indított felnőttképzési projektet, amelynek lebonyolítását elnyerő cég alapítványunkat kérte fel a tanfolyami résztvevők informatikai oktatására. A látássérült személyek számára a TÁMOP 1.4.1. projekt keretén belül indított alapképzés az alapítvány által akkreditált 96 órás informatikai képzés volt.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Informatikai alapképzés a FŐKEFE felnőttképzési programjában
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült és látó felnőttek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 23
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A FŐKEFE TÁMOP 5.3.8.-11/A1 felnőttképzési programjának keretében (RÉV) alapfokú és haladó számítógép kezelő tanfolyamot tartottunk az alapítvány speciális szoftverekkel felszerelt oktatótermében, három csoportban, 100 illetve 120 órában vak, gyengénlátó és látó tanfolyami résztvevők számára.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: NEA családtagos képzése
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látó családtagok, segítők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 63
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Mivel a meghirdetett képzés iránt több vidéki egyesület is érdeklődést mutatott, a képzést oktatótermünkön kívül Debrecenbe és Miskolcra is elvittük, az ottani látássérültügyi szervezetek meghívására. A résztvevők többsége családtag (szülő vagy házastárs) volt, de néhány esetben gyógypedagógusok is jelentkeztek a tanfolyamra, illetve két esetben maga a látássérült érintett is eljött.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ICC Nemzetközi számítógépes és kommunikációs tábor
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 17 és 20 év közötti látássérült diákok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 2
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az ICC egy nemzetközi társulás ma már több mint 30 országot tömörít, köztük hazánkat is. A cél a különböző európai kultúrákból érkezett látássérült középiskolások és egyetemisták közösséggé formálása annak érdekében, hogy mindez elősegítse a felsőfokú oktatásban való integrált részvételüket. 2013-ban a számítástechnikai és kommunikációs tábornak a csehországi Telcs adott otthont.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Honlapok akadálymentességi szakértés
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A fogyatékosok új információs rendszerekhez való hozzáférésének biztosítása; 2007 évi XCII tv 9 cikk 2 g) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: web-programozó cégek, weboldalak fenntartói, üzemeltetői.
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 18
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Felkérés esetén használhatósági tanulmányt készítünk a megjelölt honlapról az ISO 40500 nemzetközi szabvány alapján, majd szükség esetén tanácsadással működünk közre a programozási, szerkesztői feladatok elvégzésénél. 2013-ban összesen 18 db kormányzati, önkormányzati, céges, banki és civil szervezeti honlap egyenlő esélyű hozzáférhetőségét vizsgáltuk és dokumentáltuk.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: A Neptun tanulmányi rendszer akadálymentességi vizsgálata
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A fogyatékosok új információs rendszerekhez való hozzáférésének biztosítása; 2007 évi XCII tv 9 cikk 2 g) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 43 felsőoktatási intézmény látássérült hallgatói
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 200
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2013 folyamán az online szoftver fejlesztője (SDA Informatika Zrt.) és az Infoalap több ízben közös vizsgálatot, tesztelést végzett a Neptun rendszer látássérült felhasználók számára történő használhatóságával kapcsolatban. A feltárt hibákat gyorsan korrigálták a cég munkatársai, de az év végére felmerült az igény egy képernyőolvasó-kompatibilitási audit elvégzésére, amelyre 2014-ben került sor.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Szakértői támogatás a VÁI Országos Módszertani Központjának
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A fogyatékosok új információs rendszerekhez való hozzáférésének biztosítása; 2007 évi XCII tv 9 cikk 2 g) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: A VÁI Országos Módszertani Központja munkatársai és ügyfelei
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 1500
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A Vakok Állami Intézete TÁMOP-5.4.7-12/1-2012-0001. sz. kiemelt projektje keretén belül kötött szerződésben alapítványunk szakértői és tanácsadói feladatokat vállalt az informatikai képzés és akadálymentesítés területén. Szakmai továbbképzést nyújtottunk elemi rehabilitációs szakembereknek, valamint az új ügyfélnyilvántartó szoftver egyetemes tervezéséhez biztosítottunk szakértői támogatást.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: JAWS for Windows 14.0.1101 képernyőolvasó program honosítása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: kutatások és fejlesztések elősegítése a fogyatékos személyek részére; 2007 évi XCII tv 4 cikk 1 g) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Windows rendszerű számítógépek vak felhasználói
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 4500
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A JAWS for Windows képernyőolvasó program a látássérült emberek számára a számítógép-használat nélkülözhetetlen kelléke. Kiválóan együttműködik a Windows minden verziójával és a legtöbb alkalmazással, hallhatóvá teszi, és amennyiben Braille-kijelző készülék is csatlakozik a számítógéphez, akkor a pontírás szabályai szerint tapinthatóvá alakítja a számítógép képernyőjén látható információkat.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: A ZoomText 10.x képernyőnagyító szoftver honosítása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: kutatások és fejlesztések elősegítése a fogyatékos személyek részére; 2007 évi XCII tv 4 cikk 1 g) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Windows rendszerű számítógépek gyengénlátó felhasználói
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 1000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Hasznos mindazoknak, akik a monitoron megjelenő vizuális tartalmat csak nagyított méretben, kontrasztos megjelenítésben, esetleg felolvasási szolgáltatás mellett képesek befogadni. Használható minden Windows-zal. A képernyőnagyító szoftverek jelentősége, hogy használatukkal javul a gyengénlátó emberek munkahely keresési és megtartási esélye, segíti tanulmányaik folytatását és mindennapi életüket.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: A RoboBraille online szolgáltatás honosítása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A fogyatékosok új információs rendszerekhez való hozzáférésének biztosítása 2007. évi XCII tv 9. cikk 2.g) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült és diszlexiás emberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 100000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A www.robobraille.org honlap bárki számára elérhető, így minden látássérült vagy diszlexiás érdeklődő igénybe veheti, csupán internetkapcsolatra van szükség hozzá. A RoboBraille honlap jelentősége, hogy dokumentum-konverziós szolgáltatásai segítségével azok is hozzáférhetnek minden információhoz, akik egyes dokumentumformátumokat nem tudnak elolvasni.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: A magyar Braille-írás új szabványának támogatása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a pontírást olvasó látássérült emberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 5000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Közhasznú tevékenységünk hasznosulásáról úgy gondoljuk, hogy az alapítványunk által kidolgozott és a támogató technológiákba beépülő magyar irodalmi Braille-megjelenítési támogatás nagymértékben járul hozzá a Braille-kultúra fennmaradásához.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: A Beszélő Linux 3.0.2 kiadás megjelentetése
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: A disztribúciót egyetemes tervezése miatt bárki használhatja
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 1500
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A BeLin kiadásunk jelentősége, hogy biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést, és így bárki megkötöttségek nélkül használatba veheti, hogy megkapja egy számítógépes rendszer szokásos szolgáltatásait, dokumentumokat szerkeszthet, multimédiás szoftvereket kezelhet, internetkapcsolat esetén böngészheti a világhálót, elektronikus levelezést folytathat és akár játékprogramokkal is játszhat.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: A DEX 2.5 kiadás megjelentetése
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének lehetővé tétele 2007. évi XCII tv 9. cikk 1. bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült emberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 592
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A DEX egy ingyenes, dramatizált elektronikus könyvszerkesztő és hangoskönyv-konvertáló program. Segítségével egyszerűen és gyorsan előállíthatóak elektronikus formátumú könyvekből Braille-formátumú vagy hangos könyvek akár MP3 akár Daisy-formátumban is, melyeket különböző eszközökön, mobiltelefonon, MP3- vagy DAISY-lejátszón lehet meghallgatni. Kiválóan együttműködik a Windows minden verziójával.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: DIGIGLASSES 3D Digitális szemüveg fejlesztése
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: kutatások és fejlesztések elősegítése a fogyatékos személyek részére jogszabályi hely: 2007. évi XCII tv 4. cikk 1.g) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a világban élő több tízmillió gyengénlátó ember
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 15000000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Egy nemzetközi fejlesztőcsoport dolgozik azon, hogy a szemüveg a legteljesebb mértékben megfeleljen a gyengénlátó felhasználók elvárásainak. A résztvevők között vannak mérnökök, az optika területén dolgozó szakemberek. A látássérült emberek igényeit alapítványunk fogalmazza meg számukra, részt veszünk továbbá a szemüveg tesztelésében, a szoftver és a hardver kialakításának minden egyes lépésében.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: TACMON 2 grafikai kijelző fejlesztése
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: kutatások és fejlesztések elősegítése a fogyatékos személyek részére, jogszabályi hely: 2007. évi XCII tv 4. cikk 1.g) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a világban élő több millió vak ember
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 2000000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A TACMON 2 projekt egy rendkívül alacsony költségvetésű, interaktív, szöveges és képi információk megjelenítésére egyaránt alkalmas grafikai, taktilis kijelző kifejlesztését tűzte ki célul. A kutatás-fejlesztési projekt keretében az alapítvány aktívan bekapcsolódik a rendszerspecifikációba, a hardver és a szoftvertesztelésébe, valamint az eredmények terjesztését is felvállalta.

Szervezet neve: „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

 

Saját tőke

1 649

Fogyatékkal élők foglalkoztatása

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

 

 

 

 

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

 

 

 

 

 

Közhasznú tevékenység érdekében

felhasznált vagyon kimutatása

(összesen)

1 649

 

 

Közhasznú tevékenység érdekében

felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)

1 649

 

 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

Szoftver adomány látássérülteknek

66

4 931

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

Speciális eszköz adomány látássérülteknek

478

3 516

5.3

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

 

 

 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

544

8 447

 

Cél szerinti juttatások kimutatása

(mindösszesen)

544

8 447

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

Ügyvezető bruttó munkabére

2 914

2 842

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

 

 

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott

juttatás összesen:

2 914

2 842

Szervezet neve: „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

76 147

143 461

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

893

627

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

75 254

142 834

H. Összes ráfordítás (kiadás)

76 085

146 949

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

34 976

32 615

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

64 033

79 645

K. Adózott eredmény

26

-3 488

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes

tevékenységet végző személyek száma

(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló

2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

10

10

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Igen

Szervezet neve: „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Támogatási program elnevezése:

Tananyagfejlesztés a Beszélő Linuxhoz

Támogató megnevezése:

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2012.04.01.-2013.03.01.

Támogatási összeg:

350 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

350 000

- tárgyévben felhasznált összeg:

350 000

- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

350 000

Dologi

 

Felhalmozási

 

Összesen:

350 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást javarészt a programban közreműködő kollégák munkabérének egy részére fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az alapítvány által korábban kifejlesztett vakbarát ECDL tananyag információ és kommunikáció c. moduljainak átültetése Linuxos környezetbe, a tananyag felolvastatása és különböző kimeneti formátumok előállítása

 

Támogatási program elnevezése:

NEA projekt

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2012.08.01.-2013.03.31.

Támogatási összeg:

960 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

923 831

- tárgyévben felhasznált összeg:

923 831

- tárgyévben folyósított összeg:

960 000

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

666 000

Dologi

294 000

Felhalmozási

 

Összesen:

960 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást a képzésben részt vevő oktatók és szervező kollégák munkabérére, valamint a képzéssel összefüggő tárgyi feltételek biztosítására fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A program során 63 fő (családtag vagy segítő) kapta meg az 1 napos (8 tanórás) informatikai alapképzést. Mivel a meghirdetett képzés iránt több vidéki egyesület is érdeklődést mutatott, a képzést oktatótermünkön kívül Debrecenbe és Miskolcra is elvittük, az ottani látássérültügyi szervezetek meghívására. A résztvevők többsége családtag (szülő vagy házastárs) volt, de néhány esetben gyógypedagógusok is jelentkeztek a tanfolyamra.

Szervezet neve: „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Támogatási program elnevezése:

REA Digiglasses

Támogató megnevezése:

Research Executive Agency

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás

Támogatás időtartama:

2012.08.01.-2014.07.31.

Támogatási összeg:

67 186 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

51 032 705

- tárgyévben felhasznált összeg:

51 032 705

- tárgyévben folyósított összeg:

50 248 440

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

 

Dologi

51 032 705

Felhalmozási

 

Összesen:

51 032 705

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatási összeget a projektben részt vállalkozásokon keresztül külső szakértők, kutatók, fejlesztők díjára fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Egy nemzetközi fejlesztőcsoport dolgozik azon, hogy a szemüveg a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen a látássérült felhasználók elvárásainak. A résztvevők között vannak mérnökök, kutatók az optika területén dolgozó szakemberek. A látássérült emberek igényeit alapítványunk fogalmazza meg számukra, részt veszünk továbbá a szemüveg tesztelésében, a szoftver és a hardver kialakításának minden egyes lépésében.

 

Támogatási program elnevezése:

REA Tacmon2

Támogató megnevezése:

Research Executive Agency

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás

Támogatás időtartama:

2013.09.01.-2015.02.28.

Támogatási összeg:

42 567 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

14 116 128

- tárgyévben felhasznált összeg:

14 116 128

- tárgyévben folyósított összeg:

4 503 936

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

1 290 693

Dologi

12 825 435

Felhalmozási

 

Összesen:

14 116 128

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatási összeget a projektben részt vevő munkatársak munkabérére, valamint a fejlesztést végző vállalkozás megbízási díjára fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A TACMON2 projekt egy rendkívül alacsony költségvetésű, interaktív, szöveges és képi információk megjelenítésére alkalmas grafikai, taktilis kijelző kifejlesztését tűzte ki célul. A kutatás-fejlesztés projekt keretében az alapítvány aktívan bekapcsolódik a rendszerspecifikációba, a hardver és szoftverfejlesztésbe, a rendszertesztelésbe, valamint az eredmények terjesztését is felvállalta.

Szervezet neve: „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Támogatási program elnevezése:

NRSZ megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

Támogató megnevezése:

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2013. január - december

Támogatási összeg:

11 044 938

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

11 044 938

- tárgyévben felhasznált összeg:

11 044 938

- tárgyévben folyósított összeg:

11 044 938

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

11 044 938

Dologi

 

Felhalmozási

 

Összesen:

11 044 938

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A megváltozott munkaképességű munkavállalóink munkabérének és járulékainak egy részét fedeztük a támogatásból.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A támogatott munkavállalók a vezetői, szoftverfejlesztői, ügyfélszolgálati, rendszergazdai és adminisztrációs feladatokat láttak el az év során.

 

Támogatási program elnevezése:

NEA-TF-13-M

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2013.03.31.-2014.03.30.

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

500 000

- tárgyévben felhasznált összeg:

500 000

- tárgyévben folyósított összeg:

500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

 

Dologi

500 000

Felhalmozási

 

Összesen:

500 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A támogatást az alapítvány irodabérleti díjára valamint könyvelési költségeire fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az alapítvány közhasznú tevékenységei, speciális képernyőolvasó és nagyító szoftverek honosítása, adományozása, ügyfélszolgálati működtetése, oktatás, internetes akadálymentesítési tanácsadás, Lapról hangra weboldal üzemeltetése.

 

 

Nyomtatás gomb Nyomtat