Bemutatkozás » Közhasznúsági jelentések » Közhasznúsági jelentés 2009

Az alapítvány 2009-es teljes közhasznúsági jelentésének letöltése

 

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

2009. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

I. Az alapítvány szakmai szerepvállalása

Alapítók: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), és
Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, mint az SZKI Recognita Részvénytársaság jogutódja.

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány a Recognita Alapítvány – Számítástechnika a vakokért nevű alapítvány (eredeti bírósági nyilvántartási száma: 248. Fővárosi Bíróság, 8. Pk. 62.408/3) (Recognita Alapítvány) egyetemes jogutódja, mivel a bíróság elrendelte a két említett alapítvány egyesítését az alapítók közös kérelmére, mégpedig úgy, hogy az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány magába fogadta a Recognita Alapítványt, és a Recognita Alapítványt a bíróság törölte a nyilvántartásból.

A Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság a Ptk-ban meghatározott alapítói jogainak teljes körű gyakorlására a Ptk. 74/C. §-ának (7) bekezdése alapján az MVGYOSZ-t hatalmazta fel.

Az alapítvány célja és feladata

1. Az alapítvány célja, hogy a Magyarországon élő látássérült embereket a szükséges segédeszköz-szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépes rendszerekhez - beleértve a számítógép működési elvén alapuló és azt felhasználó eszközöket, berendezéseket, hardvereket, szoftvereket is - juttassa. Az alapítvány nem zárkózik el a Magyarország határain kívül élő, igazoltan magyar anyanyelvű látássérültek támogatásától sem.

A) Az alapítvány a számítástechnika (hardver és szoftver) legújabb eredményeinek hozzáférhetővé tételével biztosítani kívánja a látássérült emberek sikeres részvételét az oktatásban és képzésben, növelni kívánja a számukra elérhető munkalehetőségek számát és javítani munkahely megtartási esélyeiket, valamint lehetővé szeretné tenni még teljesebb körű kulturálódásukat, szabadidős kikapcsolódásukat.

B) Az alapítvány ösztönözni szeretné a számítástechnikával foglalkozó, vagy azt felhasználó cégeket, hogy termékeikkel, vagy a felhasználásból már kivont eszközeikkel támogassák az alapítvány fenti céljainak megvalósítását.

C) Az alapítvány támogatni kívánja azokat a hazai természetes és jogi személyeket, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteket, akik olyan szoftvereket, vagy hardverelemeket fejlesztenek, amelyek a látássérült emberek számára segédeszközül szolgálhatnak.


2. E célok megvalósítása érdekében, feladatát képezi a szükséges anyagi források megszerzése adományok gyűjtése és eseti vagy tartós támogatók szerzése, valamint pályázatokon való részvétel útján.

Az alapítvány munkavállalói és irodája

Alapítványunk munkatársi csapata 2009-ben több poszton is változott, a távozó kollégák feladatainak továbbvitelét átszervezéssel vagy új munkatársak felvételével oldottuk meg. Csapatunk létszáma 16-18 fő között mozgott. Az év végén tizenhárom főt teljes, öt főt pedig részmunkaidőben foglalkoztattunk, közülük tizenegy fő megváltozott munkaképességű, nyolcan látássérültek és három egyéb fogyatékosságú alkalmazott. Alapítványunk négy fő távmunkást foglalkoztatott 2009-ben.

Alapítványunk csapatát egy látássérült önkéntes is segítette.

Alapítványunk irodáját a Vakok Állami Intézetétől béreljük, az iroda címe: 1143 Budapest, Ida u.7.
 
 

II. Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány szakmai tevékenysége2009 volt az Alapítvány működésének kilencedik éve, melyet az alábbi tevékenységek jellemeztek:
- informatikai eszközök (hardver és szoftver) adományozása,
- speciális, informatikai tanfolyamok indítása,
- speciális ügyfélszolgálat biztosítása,
- szoftverek honosítása és fejlesztése,
- informatikai szolgáltatások nyújtása.

II.1. AZ INFOALAP ADOMÁNYOZÁSI TEVÉKENYSÉGE


A 2009. évi közhasznú tevékenységünk során jó minőségű, használt asztali és hordozható számítógépeket, képernyőolvasó és nagyító szoftvereket, szoftverfrissítéseket, Microsoft Windows XP Pro operációs rendszereket, Microsoft Office 2003 Pro irodai programcsomagokat valamint optikai karakterfelismerő programokat adományoztunk látássérült személyeknek és az érdekképviseletüket ellátó civil szervezeteknek.

Hardver és szoftver adományainkkal 2009-ben közvetlenül 265 magánszemély támogatásáról döntöttünk, közülük a 2009-es naptári év során 118-an vették át nyereményüket. Továbbá közel tizenötezer vak és gyengénlátó személyt képviselő 21 civil szervezetnek nyújtottunk támogatást mindösszesen 29 millió Ft értékben.

Kiemelt adományozási projektjeink:

1) 22 db használt számítógép adományozása
A 2008-as használt számítógépes pályázatunkon nem nyert pályázóink közül 22 főt sorsoltunk ki, akiknek 2009 júniusában jogtiszta Microsoft Windows operációs rendszerrel telepített asztali számítógépeket adományoztunk monitorral, billentyűzettel, egérrel és aktív hangfallal. A nyereményeket futárszolgálat segítségével, a nyertesek számára ingyenesen szállíttattuk ki az ország egész területére.

2) Szoftver-adományozás a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Egyesülete és tagegyesületei számára
A még 2008-ban indított szoftveradományozási projektünk célja az volt, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét és tagegyesületeit jogtiszta szoftverekkel lássuk el.
Partnereinkkel (Microsoft Magyarország Kft. és Freedom Scientific BLV Group LLD) közösen összesen 243 db szoftvert és szoftver-frissítést adományoztunk 2009-ben az országos szövetség központja és 20 tagegyesülete részére. Az adományozott eszközök: 53 db JAWS for Windows 9.0 program és frissítés, 24 db MAGic 11.0 képernyőnagyító szoftver és frissítés, 79 db Microsoft Windows XP Pro operációs rendszer, 87 db Microsoft Office 2003 Pro irodai programcsomag. Az MVGYOSZ és a szoftveradományozási projektbe bekapcsolódó húsz tagegyesület közel tizenötezer látássérült magánszemély érdekképviseletét látja el.

3) Informatikai eszközök adományozása látássérült magánszemélyek részére
2009 decemberében, karácsonyi adományozási ünnepségünkön összesen 203 db hardver és szoftver eszköz adományozását jelentettük be 216 látássérült magánszemély részére.
A JAWS for Windows 9.0 képernyőolvasó és a MAGic 11.0 képernyőnagyító szoftverek többségét, valamint a látássérült diákoknak adományozott laptopokat még 2009-ben átadtuk nyerteseinknek. A használt számítógépeket 2010 első hónapjaiban szállíttattuk házhoz a sikeresen pályázóknak. A jogtiszta Microsoft Windows operációs rendszerrel telepített 71 db asztali PC-t, 17”-os, illetve 19”-os hagyományos monitorral, valamint billentyűzettel, egérrel és aktív hangfalpárral együtt az ország egész területén, a nyertesek számára ingyenesen szállíttattuk házhoz.
A szoftverfrissítéseket 2010-ben postáztuk ki nyerteseinknek.

4) Optikai karakterfelismerő programok adományozása
A Nuance-Recognita Zrt-vel, a Recognita optikai karakterfelismerő szoftvercsalád gyártójával kötött megállapodás alapján 2001 májusától a Recognita Alapítvány helyett már az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány végzi a cég szoftvereinek adományozását. E munka eredményeként 2009-ben 23 látássérült magánszemély kapott Omnipage Pro 14.0 optikai karakterfelismerő programot. Az elnyert OCR szoftvereket kuratóriumunk döntése értelmében ingyenesen bocsátjuk a pályázók rendelkezésére. A Nuance-Recognita Zrt., alapítványunk kiemelt támogatója, immár húsz éve támogatja a hazai látássérülteket optikai karakterfelismerő szoftvereinek térítésmentes felajánlásával.

Adományozási tevékenységünk összefoglalása összegszerűen:

Az adomány tárgya

Átadott szoftver és hardver eszközök darabszáma

Végfelhasználói ár összesen

Használt számítógép perifériákkal és Microsoft XP operációs rendszerrel

43

2 150 000 Ft

Használt Notebook Microsoft XP operációs rendszerrel és hordozótáskával

11

990 000 Ft

Simsline diktafon intézményeknek

20

400 000 Ft

Simsline diktafon magánszemélyeknek

5

100 000 Ft

JAWS for Windows szoftverek és frissítések magánszemélyeknek

25

3 835 000 Ft

JAWS for Windows szoftverek és frissítések intézmények számára

25

7 915 625 Ft

MAGIC szoftverek és frissítések magánszemélyeknek

11

745 000 Ft

MAGic szoftverek és frissítések intézmények számára

20

3 450 000 Ft

Nuance Omnipage optikai karakterfelismerő program

23

460 000 Ft

Microsoft XP operációs rendszer MVGYOSZ és tagegyesületei részére

79

355 500 Ft

Microsoft Office Professional Plus irodai programcsomag MVGYOSZ és tagegyesületei részére

90

8 640 000 Ft

Egyéb adományok

4

99 820 Ft

Adományozás összesen:

356

29 140 945 Ft 

II.2. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, BEMUTATÓTEREM ÉS ESZKÖZBEMUTATÓK


1) Speciális informatikai ügyfélszolgálat
Alapítványunk 2004. óta biztosít speciális informatikai ügyfélszolgálatot a vak és gyengénlátó számítógép-felhasználók és az érdeklődők számára. A szolgáltatást 2006. augusztus 31-ig az MVGYOSZ-szel közös finanszírozásban nyújtottuk, ezt követően pedig önállóan biztosítjuk valamennyi hozzánk forduló látássérült ember számára. A kedden és csütörtökön 9-17 óra között nyitva tartó ügyfélszolgálat személyesen, telefonon vagy e-mailben érhető el, ahol látássérült ügyfélszolgálatos kollégánk áll a hozzánk fordulók rendelkezésére. Az érdeklődők teljes körű felvilágosítást kaphatnak az alapítvány által adományozott és forgalmazott hardver és szoftver eszközökkel, illetve az általánosan felmerülő informatikai kérdésekkel kapcsolatban. A telefonos és e-mailes támogatáson kívül ügyfélszolgálatunk több levelezőlistát is üzemeltet, melyeken a JAWS képernyőolvasó, a BeLin (Beszélő Linux) és a mobiltelefonok, valamint kéziszámítógépek (PDA) használatával kapcsolatos bármely kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők.

2) Bemutatóterem
Ügyfélszolgálati tevékenységünk része, hogy lehetőséget biztosítunk az általunk adományozott és forgalmazott eszközök megtekintésére és kipróbálására. Ügyfélszolgálati helységünkben lehetőség van kipróbálni az alapítvány által adományozott és forgalmazott hardver és szoftver eszközöket, köztük a JAWS for Windows képernyőolvasó, a MAGic és ZoomText képernyőnagyító és többféle optikai karakterfelismerő programot, valamint kipróbálható a Topaz olvasótévé két változata, a RUBY digitális kézi nagyító készülék és az ONYX dokumentumkamera is. Az érdeklődők megismerkedhetnek a 40 és 80 cellás Focus Braille-kijelzővel, valamint a PAC Mate speciális jegyzetelőgéppel, amelyhez kompakt módon csatlakoztatható a PAC Mate hordozható Braille-kijelző termékcsalád mindkét (20 és 40 cellás) tagja. A bemutató számítógépünkhöz kapcsolódó eszközök között megtalálható még egy, kifejezetten a látássérült felhasználók számára kialakított könyvszkenner is. Továbbá kipróbálhatóvá tettünk három olyan speciális szoftvert, amelyek a mobil eszközöket teszik használhatóvá egy vak vagy gyengénlátó felhasználó számára.

3) Eszközbemutatók és előadások
Partner szervezetek felkérésére 19 alkalommal vettünk részt különböző bemutató rendezvényeken, konferenciákon. Ezeken alapítványunk képviseletében munkatársaink bemutatták az alapítványunk által adományozott és forgalmazott eszközöket, illetve felkérés esetén szakmai előadásokat tartottak. Ilyen rendezvények voltak:

- Kiállítói részvétel január 24-25-én az Educatio szakkiállításon
- Március 4. részvétel a Microsoft által szervezett Civil Napon
- Április 3-án eszközbemutató Zalaegerszegen
- Április 16-án eszközbemutató a VGYKE-nél
- Április 22. Előadás az Esélyek Házában, Szekszárdon
- Május 20-án részvétel a békéscsabai szakmai konferencián
- Június 24. Eszközbemutató Tatabányán
- Június 25-27. Részvétel a Magyar Szemorvostársaság 2009. évi Kongresszusán, illetve a rendezvényt kísérő kiállításon
- Előadás szeptember 14-én, a VGYKE által szervezett Braille-konferencián
- Eszközbemutató Pilisvörösváron szeptember 15-én
- Szeptember 23. Eszközbemutató Pécsváradon
- Szeptember 25. Mosonmagyaróvár, Elfogadás Napja, eszközbemutató
- Október 8. A Látás Világnapja alkalmából előadás a szemész szakorvosok országos konferenciáján, a Tömő utcai szemklinikán
- Október 8. Szakmai nyílt nap a Gyengénlátók Általános Iskolájában Budapesten
- Részvétel október 15-én a látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete által szervezett eszközbemutatón
- Részvétel a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete egész napos Fehér bot-napi programján, 2009. október 16-án
- Október 19. Segédeszköz-bemutató a Vakok Állami Intézetében
- November 5: Eszközbemutató a Debreceni Egyetem által szervezett esélyegyenlőségi nyílt napon
- December 3-án eszközbemutató az ELTE Bárczy Gusztáv Főiskolai Kar által szervezett Kitárt Ajtók Ünnepén

II.3. TANFOLYAMI KÉPZÉSEK

2007 tavaszára készült el az alapítvány egységes hardver és szoftver eszközökkel felszerelt oktatóterme, ahol tíz darab korszerű számítógépes munkaállomást helyeztünk üzembe, melyekre Microsoft Windows XP operációs rendszereket, Microsoft Office 2003 irodai szoftvercsomagokat, valamint JAWS for Windows képernyőolvasó és MAGic képernyőnagyító programokat telepítettünk. A szélessávú internetkapcsolattal rendelkező oktatóterem egyaránt alkalmas vak vagy gyengénlátó, de akár látó résztvevők számára szervezett informatikai képzések megtartására is.

1) Informatikai alapképzések látássérült személyek részére
Az alapítvány 2009-ben három 48 órás informatikai tanfolyamot tartott vak és gyengénlátó jelentkezők részére, billentyűzethasználat, operációs rendszerek és internet-használat témakörökben. A tanfolyamokat az alapítvány látássérült oktatói tartották összesen 144 tanóra időtartamban. A tanfolyamokon a részvételi díj egységesen 6.000,- forint volt. A három tanfolyamon összesen 21 látássérült felhasználó vett részt.

2) Honlap-akadálymentességi oktatás
Alapítványunk web standardok és honlapok akadálymentességének ellenőrzése témában 30 tanórás, ingyenes képzést tartott rehabilitációs és környezettervező szakmérnökök részére 2009 januárjában. A hiánypótló szakmai továbbképzést az Internet Szolgáltatók Tanácsa anyagi támogatásával tudtuk megvalósítani.

3) Tanórák megtartása a BME postgraduális képzésében
Alapítványunk munkatársa vendégoktatóként egyedi tanórákat tartott a BME környezettervező szakmérnök szakos tanulóinak. A bevezető , áttekintő előadás az internetes akadálymentességről szólt, és a tanulók számára az épített és az info-kommunikációs akadálymentesség összefüggéseiről, illetve különbségeiről szólt.

4) Továbbképzés honlapfejlesztőknek
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének fejlesztése” című kiemelt projektje keretében alapítványunk a kifejlesztett képzési program kísérleti képzésének adott otthont. A képzés címe: Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba. A 30 tanórás oktatás keretében 2009. február és április között 10 informatikus szakember továbbképzését végeztük el felkért oktatók segítségével az internetes honlapok akadálymentességével kapcsolatban.

5) Cisco Discovery tananyag akadálymentesítés látássérült személyek részére
A HTTP Alapítvány kezdeményezésére indult el a Cisco CCNA képzési rendszer adaptálása látássérült felhasználók részére. Korábban a CCNA tananyag 3.1-es verziója kapcsán végeztünk akadálymentesítési munkát, 2009-ben pedig a CCNA 4.0 verziójú tananyag akadálymentesítését kezdtük meg. Későbbi terveink között szerepel a tananyag-akadálymentesítés befejezése, illetve oktatóképzés és próbaképzés indítása látássérült tanulók részére.

II.4. SIKERES PÁLYÁZATAINK


1) Nemzeti Civil Alapprogram Működési pályázata
Az NCA Országos Hatáskörű Civil Szervezetek Kollégiumától 2009-ben elnyert támogatást az alapítvány irodabérleti díjainak és könyvelési díjainak fedezésére fordítottuk.
Az alapítványunk működési költségeire elnyert támogatás: 3.200.000,- Ft.

2) Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Kollégiumának felhívása
Három látássérült fiatal egy hetes részvételét támogattuk a Nemzetközi Számítástechnikai és Kommunikációs (ICC) Táborban, Bécsben. A részvételre nyert támogatás: 400.000,- Ft.

3) Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának pályázata
Az alapítvány kommunikációs tevékenységének erősítésére 376.000 Ft támogatást nyertünk el.
A programot 2010 első félévében valósítjuk meg.

4) Fővárosi Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság pályázata
A fővárosi önkormányzatnál Budapesti Látássérültek Esélyegyenlőségi Klubjára 2009-ben elnyert támogatást a klub előadóinak és segítőinek megbízási díjára fordítottuk. A pályázat célja az volt, hogy havonta egy alkalommal a fővárosi és Budapest környéki látássérült érdeklődők informatikai témájú ismeretterjesztő előadásokat hallgathassanak meg, megismerkedjenek a speciális szoftverek legújabb kiadásaival és elsajátíthassák a különböző infokommunikációs eszközök használatát. A novemberben és decemberben megtartott klub rendezvények témakörei a Zoomtext képernyőnagyító szoftver és az auditív, vakbarát játékszoftverek bemutatása volt. 2010-ben további rendezvényeket tartunk a pályázati támogatás felhasználásával.
Az elnyert támogatás összege: 200.000,- Ft.

5) Zuglói Önkormányzat pályázata
2009-ben a Zuglói Önkormányzattól összesen 150.000 Ft támogatást nyertünk el, amelyet működési költségek (kommunikációs költségek) fedezésére fordítottunk.
Elnyert támogatás: 150.000 Ft

6) Adó 1%-os felajánlások
A 2008. évi, civil szervezetek számára felajánlható SZJA 1%-ok gyűjtésére sikeres kampányt folytattunk. Az alapítványunk céljaival egyetértő, és azt támogató adózók által felajánlott 1%-okat szervezetünk 2009. évi közhasznú tevékenységének finanszírozására használtuk fel.
Az adó 1%-os felajánlások összege: 1.033.233,- Ft.

7) Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottságának pályázata
2009-ben a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága által kiírt pályázatban egy nagyjátékfilm látássérültek számára narrációval való ellátására nyertünk támogatást. A projekt végrehajtására 2010-ben fog sor kerülni.
Az elnyert támogatás összege: 455.000 Ft

8) A Vodafone Alapítvány pályázata
A Vodafone Magyarország Alapítvány összesen 35 millió forintot adományozott fogyatékkal élő emberek önálló életvitelének elősegítésére. Alapítványunk 5.197.650 forintot nyert el a DEX 2.0 dramatizált elektronikus könyv szerkesztő és hangoskönyv konvertáló program továbbfejlesztésére.
A projekt 2010. január 1. - 2010. december 31. között fog megvalósulni.

9) Tacmon projekt
A projekt célja egy olcsón előállítható, interaktív, szöveges és képi információk megjelenítésére egyaránt alkalmas grafikai, taktilis kijelző kifejlesztése látássérült felhasználók számára (EU 7. keretprogram, 218379 sz. támogatási megállapodás)
A kutatás-fejlesztési projekt egy magyar innováció megvalósítására irányul. A projekt kezdete: 2008. november 1., időtartama: 36 hónap
Korábbi szakmai tapasztalataira építve az alapítvány aktívan bekapcsolódik majd a rendszer specifikációjának kialakításába és támogatja a technológia optimalizálását közvetlen értékelés révén. A hardver és a szoftverfejlesztésben is segítséget nyújtunk majd az ergonómiai szempontok kiértékelése és aktív rendszertesztelés révén. Az alapítvány részt fog venni a projekt eredményeinek regionális kiállításokon, bemutatókon, konferenciákon való terjesztésében és a hasznosításban is, a kelet-európai régióban, elsősorban Magyarországon.
A projekt keretében elnyert támogatás: 7.000,- Euro

10) IT Business pályázat
Az alapítvány a Beszélő Linux, azaz a BeLin 1.0 kifejlesztésével elérhetővé tette a látássérült emberek számára is az ingyenes Linux operációs rendszer kínálta lehetőségeket. A fejlesztés újabb állomásaként elkészült a BeLin 1.5-ös változat, amely az Ubuntu 9.04-es verziójára épül (kódneve: Jaunty Jackalope), és megjelenése után elnyerte az IT Business Leadership Award díját Termékfejlesztés kis és középvállalati kategóriában.

11) ACTION COACH pályázat
Alapítványunk a világ egyik legnagyobb üzleti tanácsadással foglalkozó szervezete által 2009-ben kiírt jószolgálati coaching pályázaton 5 hónapon keresztül kéthetente 2 óra ingyenes tanácsadást nyert el. A projekt 2010 májusában zárul.

12) NIOK szervezetfejlesztés
Alapítványunk a Nonprofit Információs és Oktatási Központ pályázatán szervezetfejlesztési szolgáltatást nyert „Profi Nonprofitok" Civilszervezetek szervezetfejlesztése Budapesten (TÁMOP 5.5.3-08-01/2008-0006) elnevezésű programban.

II.5.  KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÜNK, ELISMERÉSEK


1) Thész László emlékérem
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének jogelődje 1996-ban alapította a Thész László emlékérmet, amelyet azok kaphatnak meg, akik az adott évben jelentős mértékben hozzájárultak a tolnai látássérült emberek életének megkönnyítéséhez. A szervezet és az alapítvány hosszú évekre visszamenőleg jó kapcsolatot ápol, sok látássérült tag kapott az alapítványtól támogatást. 2009-ben a beérkezett javaslatok alapján, két másik díjazott mellett az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány elnöke, Szuhaj Mihály vehette át az emlékérmet.

2) Kempelen Farkas díj
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, valamint az Optikai Akusztikai Film-és Színháztechnikai Tudományos Egyesület díjbizottságának javaslatára Szuhaj Mihály a magyar nyelvű beszédtechnológia elterjesztése érdekében végzett szerepéért Kempelen Farkas díj kitüntetésben részesült 2009. májusban.

3) Neumann-díj
Szuhaj Mihály lett a Neumann János Számítógép-tudományi Egyesület 2009-es Neumann János díjának nyertese. A díj elnyerésében szerepet játszott az alapítvány által kiadott szoftverek, képzések létrehozása és működtetése, bankautomaták, mobiltelefonok meghangosítása.

4) Sajtókapcsolatok
A 2009. évben kiemelt hangsúlyt fektettünk az alapítvány sajtókapcsolatainak ápolására a látássérült személyek és az informatika kapcsolatának bemutatására. Minden lehetséges csatornán keresztül igyekeztünk felhívni a figyelmet az informatika jelentőségére és a látássérült EMBEREK életében betöltött kiemelkedő szerepére. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban soroljuk fel azon médiumokat, ahol alapítványunk munkatársai nyilatkoztak, illetve ahol munkatársaink publikációi megjelentek:

Computerworld-Számítástechnika, Csantanet Rádió, Európa TV, Helyi Théma, Hobby Rádió, Index, IT Business, IT Café, Köznevelés, Optikai Magazin, Prím Online, SG.hu, Szemsugár, Vakinfó, Vakok Világa, Zuglói Lapok, Zugló TV.

II.6. Szakmai érdekképviseleti feladatok

1) eAccessibility Workshop, Brüsszel
2009. március 23-án a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Államtitkárságának felkérésére Szuhaj Mihály és Szelinger Tamás képviselte Magyarországot az Európai Unió által rendezett eAccessibility Workshopon Brüsszelben. A workshop témája a W3C WCAG 2.0 útmutató használhatósága, képviselete volt.

III. Az Infoalap szoftverhonosítási és fejlesztési tevékenységei

 

III.1. SZOFTVER-HONOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEINK


1) JAWS for Windows képernyőolvasó program
A magyar nyelvű 9.0 változat 2009. januári megjelenését követően a Freedom Scientific cég munkatársaival szoros együttműködésben az új verziók (10.0 és 11.0) újdonságainak magyar vonatkozású megoldásait fejlesztettük és teszteltük annak érdekében, hogy a következő honosított változatban ezek az elvárt módon működhessenek.
E munka során elkészült a Profivox beszédmotor illesztése az új verziókhoz, valamint számos új funkciót elláttunk hazánkban is használható kiegészítésekkel.

2) ZoomText képernyőnagyító program
Az AI Squared céggel kötött disztribúciós szerződés nyomán elkészült a ZoomText 9.18 képernyőnagyító szoftver magyar változata. A megjelenés alkalmából Bratislav Verner, a szoftver kelet-európai forgalmazójának képviselője az ősz elején körutat tett Magyarországon a szoftver népszerűsítése céljából. Előadást tartott alapítványunk IT Klubjában, illetve a budapest Miskolci úti, valamint a debreceni Kettessy Aladár Gyengénlátók Általános Iskolájában, ahol 10-10 szoftver licencet adományozott az oktatás támogatására.

3) PAC Mate jegyzetelő készülék
A Freedom Scientific cég a 2009-es évben kezdte el a jegyzetelő készülék szoftverfrissítésének fejlesztését. A legfontosabb újdonsága az új szoftvernek a honosíthatóság teljeskörű támogatása. Annak érdekében, hogy elkészíthessük a PAC Mate honosított változatát, a Freedom Scientific és a Paragon Software (a PDA operációs rendszerének honosítását végző szoftver készítője) cégekkel együttműködésben tesztelést és fejlesztést végeztünk, melynek eredményeként sikerült megszüntetnünk olyan problémákat, melyek korábban akadályozták a honosítás elvégzését.

4) TALKS & ZOOMS 4
A Nuance cég továbbfejlesztette 4-es verziójú, Symbian operációs rendszerű mobiltelefonokkal használható képernyőolvasó és nagyító szoftverét, így a termék honosítását és a tesztváltozatok tesztelését a 2009-es évben folyamatosan végeztük.
Honosítási munkánk eredményeként 2009. május 4-én jelent meg az első, már teljesen magyar nyelvű szoftver, amely azonnal rendkívül népszerűvé vált a mobiltelefont használó látássérült emberek körében. Ahogyan a JAWS for Windows képernyőolvasó szoftver első magyar nyelvű változatának kiadása gyökeresen átalakította a vak számítógép felhasználók számítógép-használati szokásait a grafikus operációs rendszer és alkalmazásai elérhetővé tételével, ugyanígy formálta át a TALKS & ZOOMS szoftver a mobiltelefon kezelésének és szolgáltatásai elérésének módját.
Folyamatosan honosítjuk a szoftver további verzióit is, a Talks&Zooms 4.11-es verziója 2009. december első hetében jelent meg alapítványunk kínálatában.

5) MAGic képernyőnagyító program
2009. nyarán jelentettük meg a MAGic képernyőnagyító szoftver aktuális, 11.0 verzióját alapítványunk kínálatában. A 11-es verzió fontos új funkciókkal bővült, így például a 36-szoros nagyítási képesség mellett kompatibilis a Windows Vista operációs rendszerrel és a Microsoft Office 2007 programcsomag elemeivel. A honosítás során a beszédtámogatási szolgáltatással is rendelkező szoftverhez illesztettük a Profivox magyar nyelvű beszédszintetizátort.

III.2. SAJÁT FEJLESZTÉSEINK


1) Irodalmi Braille-támogatás
Minden országnak létezik egy úgynevezett irodalmi Braille írásrendszere, melyeket könyvek és folyóiratok nyomtatásakor használnak. Amikor számítógéphez csatlakoztatott Braille-kijelzőn történik a képernyőn lévő szöveg megjelenítése, a képernyőolvasó programok alapértelmezés szerint egy másik írásrendszert használnak, melynek neve számítógépes Braille. A JAWS for Windows képernyőolvasó és a PAC Mate jegyzetelő készülék képes irodalmi Braille írásrendszerrel is megjeleníteni az információkat, ez a lehetőség azonban 2009 szeptemberéig nem volt elérhető magyar nyelven.
Alapítványunk több hónapos fejlesztői és tesztelési munkálatainak köszönhetően létrejött egy olyan program, mely együttműködik a Freedom Scientific cég termékeivel, s a hazánkban használatos irodalmi Braille írásrendszer szerint jeleníti meg a számítógéphez csatlakoztatott Braille-kijelzőn az információkat. A fejlesztés során figyelmet fordítottunk arra, hogy a program más termékekbe is integrálható legyen, ezáltal igyekszünk megteremteni annak a lehetőségét, hogy számítógépes dokumentumok olvasásakor is a lehető legteljesebb könyvolvasási élményt nyújtsuk felhasználóinknak.
A program fejlesztését az első változat megjelenése után is folytattuk, s biztosítottuk, hogy a felhasználók zökkenőmentesen frissíthessenek az új változatokra.

2) Termékfrissítések támogatása
Gyakran szükség van arra, hogy egy már megjelent termékünkhöz új funkciót adjunk, javítsunk néhány, a kiadás után felfedezett hibát. Az újdonságokat azonban olymódon kell eljuttatni a felhasználókhoz, hogy az új komponensek könnyen telepíthetőek legyenek a meglévő programverziókra.
Ezt megkönnyítendő, kidolgoztunk egy módszert, mely a lehetőségek széles skáláját kínálva teszi lehetővé az úgynevezett frissítő telepítők készítését. Ez a megoldás egy magyar nyelvű telepítőt eredményez, mely a frissítésen túl teljes körű tájékoztatást ad a felhasználónak az őt érintő műveleti eredményekről, valamint leegyszerűsíti a frissítések alkalmazását is például azzal, hogy újraindítja a már frissített terméket. Fontosnak tartottuk a feladat megvalósítása során, hogy olyan módszert dolgozzunk ki, mely a lehető legtöbb terhet leveszi a felhasználó válláról, így idősebb, vagy a számítástechnikához kevesebbet értő ügyfeleink is részesei lehetnek jövőbeni újításainknak.
       
       

IV. Az Infoalap termékértékesítési tevékenysége és szakmai szolgáltatásai


1) Hardver és szoftver értékesítés
Alapítványunk 2003-ban egyedüli forgalmazói felhatalmazást (Sole distributor) kapott a speciális szoftver és hardver eszközöket gyártó és forgalmazó amerikai Freedom Scientific cégtől. Ezt követően 2007-ben az AI Squared és 2009-ben a Nuance szoftverfejlesztő cégekkel állapodtunk meg termékeik magyarországi forgalmazásáról. A disztribútori megállapodásoknak köszönhetően alapítványunk 2009-ben már három jelentős segítő technológia fejlesztő és forgalmazó cég hazai képviseletét látta el, és közvetítette termékeiket a hazai látássérült személyek és intézmények részére.
Nonprofit szervezetként a vállalkozási tevékenységeinkből származó jövedelmünket az alapítvány közhasznú céljainak megvalósítására, valamint működési költségeink finanszírozására fordítjuk.
Bár 2009-ben is elsősorban az info-kommunikációs akadálymentesítést felvállaló cégek és intézmények voltak alapítványunk vásárlói, a 2008 őszén bevezetett 25-50%-os árkedvezményt biztosító speciális árlista egyre több látássérült magánszemély számára teremtett lehetőséget termékeink megvásárlására 2009-ben. Kuratóriumunk döntése értelmében alapítványunk a látássérültség alanyi jogán biztosítja a kedvezményes árat a vak és gyengénlátó személyek részére.
Belföldi értékesítés árbevétele 2009-ben: 90 millió Ft.

2) Informatikai szolgáltatások a Vakok Állami Intézete részére
Az egész év során folyamatos rendszergazdai jelenléttel látták el munkatársaink a Vakok Állami Intézete (VÁI) informatikai rendszerének üzemeltetését. A heti 60 órában nyújtott szolgáltatás keretében a kiszolgáló (szerver) számítógép és a lendületesen növekvő számú munkaállomások menedzselése mellett ügyféltámogatást is biztosítottunk az intézet munkatársai számára.
Alapítványunk kiskereskedelmi tevékenysége keretében rendszeresen szállított számítástechnikai eszközöket (hordozható és asztali számítógépeket, monitorokat, nyomtatókat, szoftvereket, stb.) a VÁI részére, valamint igény szerint biztosította a kellékanyag (toner, tintapatron) ellátást.
A Vakok Állami Intézete 2009-ben széleskörű akadálymentesítést hajtott végre székhelyén és két további telephelyén. A lényeges átépítéssel járó fizikai akadálymentesítés érintette a kiépített informatikai infrastruktúrát is. Emiatt ebben az időszakban a rendszergazdák folyamatosan együtt működtek a kivitelező cég által kijelölt építésvezetőkkel, és a cég alvállalkozóival.
A projekt keretén belül az info-kommunikációs akadálymentesítés is megvalósult. Ezen belül pedig egy olyan vezeték nélküli hálózat kiépítése, amelyen keresztül az intézet lakói szabadon tudnak csatlakozni az internethez a saját számítógépeikkel. Követelmény volt, hogy a WiFi hálózat teljesen szeparált legyen a dolgozók által használt hálózattól és mindhárom épületben teljes legyen a lefedettség. A VÁI a vezeték nélküli hálózat tervezési és kivitelezési munkálataival az alapítványt bízta meg. A munkálatokat alapítványunk alvállalkozó bevonásával végezte, amely szorosan együttműködött rendszergazdáinkkal.
A Vakok Állami Intézete Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja (VERCS) felkérésére további 5 db kihelyezett tanfolyami képzést is tartottunk az intézet számítástechnikai oktatótermében. Alapítványunk két látássérült oktatója - meghatározott tematika alapján – összesen 300 tanóra informatikai alapképzést nyújtott a VERCS vak és gyengénlátó kliensei részére.

2009-ben is alapítványunk látta el a Vakok Állami Intézete honlapjának karbantartási, tartalom feltöltési feladatait. A honlap (www.vakokintezete.hu) eleget tesz a W3C WCAG 2.0 internetes akadálymentességi szabvány követelményeinek.

3) ITSH projekt
2008 júniusában alapítványunk felkérést kapott az IT Services Hungary Kft-től hosszú távú együttműködésre. A cég informatikai ügyfél-támogatási feladatok elvégzésére keresett látássérült munkavállalókat. A munkavállalók számára akadálymentesített munkafolyamatokat kívántak kialakítani és a már alkalmazásban lévő látó trénerek érzékenyítésében kérték alapítványunk segítségét. A projekt folyamán 15 látássérült munkavállaló meghallgatására került sor, akik közül három munkavállalót alkalmazott az ITSH. Az interjúkkal párhuzamosan megkezdődött a munkavállalók számára a munkafolyamatok akadálymentesítése és két látó munkahelyi tréner érzékenyítése. Az akadálymentesítési munka során három munkafolyamatot sikerült maradéktalanul elvégezhetővé tenni, mindhárom munkakört be is töltötte egy-egy látássérült munkavállaló. A projekt 2009 márciusában sikeresen zárult.

Budapest, 2010. május 25.

Szuhaj Mihály
elnök

 

Nyomtatás gomb Nyomtat