Bemutatkozás » Közhasznúsági jelentések » Közhasznúsági jelentés 2007

Az alapítvány 2007-es teljes közhasznúsági jelentésének letöltése

 

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány

2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

I. Az alapítvány szakmai szerepvállalása

Az alapítók: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), és

Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, mint az SZKI Recognita Részvénytársaság jogutódja

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány a Recognita Alapítvány – „Számítástechnika a vakokért” nevű alapítvány (eredeti bírósági nyilvántartási száma: 248. Fővárosi Bíróság, 8. Pk. 62.408/3) (Recognita Alapítvány) egyetemes jogutódja, mivel a bíróság elrendelte a két említett alapítvány egyesítését az alapítók közös kérelmére, mégpedig úgy, hogy az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány magába fogadta a Recognita Alapítványt, és a Recognita Alapítványt a bíróság törölte a nyilvántartásból.

A Nuance-Recognita Szoftverfejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság a Ptk-ban meghatározott alapítói jogainak teljes körű gyakorlására a Ptk. 74/C. §-ának (7) bekezdése alapján az MVGYOSZ-t hatalmazta fel.

Az alapítvány célja és feladata

 1 Az alapítvány célja, hogy a Magyarországon élő látássérült embereket a szükséges segédeszköz-szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépes rendszerekhez - beleértve a számítógép működési elvén alapuló és azt felhasználó eszközöket, berendezéseket, hardvereket, szoftvereket is - juttassa. Az alapítvány nem zárkózik el a Magyarország határain kívül élő, igazoltan magyar anyanyelvű látássérültek támogatásától sem.

 A) Az alapítvány a számítástechnika (hardver és szoftver) legújabb eredményeinek hozzáférhetővé tételével biztosítani kívánja a látássérült emberek sikeres részvételét az oktatásban és képzésben, növelni kívánja a számukra elérhető munkalehetőségek számát és javítani munkahely megtartási esélyeiket, valamint lehetővé szeretné tenni még teljesebb körű kulturálódásukat, szabadidős kikapcsolódásukat.

 B) Az alapítvány ösztönözni szeretné a számítástechnikával foglalkozó, vagy azt felhasználó cégeket, hogy termékeikkel, vagy a felhasználásból már kivont eszközeikkel támogassák az alapítvány fenti céljainak megvalósítását.

 

C) Az alapítvány támogatni kívánja azokat a hazai természetes és jogi személyeket, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteket, akik olyan szoftvereket, vagy hardverelemeket fejlesztenek, amik a látássérült emberek számára segédeszközül szolgálhatnak.

 

2. E célok megvalósítása érdekében, feladatát képezi a szükséges anyagi források megszerzése adományok gyűjtése és tartós támogatók szerzése, valamint pályázatokon való részvétel útján.


II. Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány szakmai tevékenysége

2007 volt az Alapítvány működésének hetedik éve, melyet az alábbi tevékenységek jellemeztek:

- informatikai eszközök (hardver és szoftver) adományozása,

- speciális, informatikai tanfolyamok indítása, és tananyag-fejlesztés,

- speciális ügyfélszolgálat,

- szoftverek honosítása és fejlesztése,

- informatikai szolgáltatások nyújtása.

II.1 Az Infoalap adományozási tevékenysége

A 2007. évi közhasznú tevékenységünk során képernyőolvasó és képernyőnagyító valamint optikai karakterfelismerő szoftvereket, továbbá Braille-kijelzőket, digitális diktafonokat és egyéb hardver egységeket adományoztunk látássérült embereknek, valamint 20 gyengénlátó személy hordozható, digitális kézinagyító készülék megvásárlásához nyert támogatást alapítványunktól.

Hardver és szoftver adományainkkal, valamint eszközvásárlási dotációval 2007-ben összesen 519 látássérült személynek nyújtottunk támogatást mindösszesen 15.184.665,- Ft értékben.

1) Optikai karakterfelismerő programok adományozása

A Nuance-Recognita Zrt-vel, a Recognita optikai karakterfelismerő szoftvercsalád gyártójával kötött megállapodás alapján 2001 májusától a Recognita Alapítvány helyett már az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány végzi a cég szoftvereinek adományozását. E munka eredményeként 2007-ben 71 látássérült magánszemély kapott Omnipage Pro 14.0 optikai karakterfelismerő programot. Az elnyert OCR szoftvereket kuratóriumunk döntése értelmében ingyenesen bocsátjuk a pályázók rendelkezésére. A Nuance-Recognita Zrt., alapítványunk kiemelt támogatója, immár tizennyolc éve támogatja a hazai látássérülteket optikai karakterfelismerő szoftvereinek térítésmentes felajánlásával.

Az adományozás 2007. évi értéke: 1.420.000,- Ft.

2) A JAWS for Windows 6.20 képernyőolvasó program adományozása

A 2007 szeptemberében meghirdetett informatikai eszközadományozási pályázatunkon 128 fő nyújtott be érvényes pályázatot a JAWS for Windows 6.20 képernyőolvasó program Standard vagy Professional licenszére, illetve verzió- és típusfrissítésre. A 36 sikeres pályázó közül 31-en vették át  a kapott eszközt 2007-ben. Egy korábbi sikeresen pályázó szintén ez évben vette át 2006-os JAWS adományát.

Az adományozás 2007. évi értéke: 2.841.554,- Ft.

3) Képernyőnagyító programok adományozása

A MAGic 10.5 verzióra való áttérést a szoftver minden korábbi felhasználójának ingyenesen kínáltuk fel, kritérium csupán a frissítés alapját jelentő szoftver jogtisztasága volt. A térítésmentes szoftverfrissítés lehetőségével 2007-ben 29-en éltek.

A 2007 szeptemberében meghirdetett informatikai eszközadományozási pályázatunkon 35 fő nyújtott be érvényes pályázatot a MAGic 10.5 képernyőnagyító Standard vagy Professional típusára, a 17 sikeres pályázó közül 14-en vették át az igényelt programváltozatot 2007-ben.

Mellettük, a kuratórium még egy gyengénlátó magánszemélynek adományozta a MAGic 10.5 Professional magyarul beszélő programváltozatát.

Az adományozás 2007. évi értéke: 985.563,- Ft

4) Speciális hardver eszközök adományozása

2007-ben jelent meg az alapítványunk által forgalmazott eszközpalettán az OPAL hordozható, digitális videó-nagyító készülék, amely azonnal nagy sikert aratott a gyengénlátó emberek körében. Az OPAL-ba épített kisméretű kamera által közvetített kép akár kilencszeres nagyításban is megjeleníthető a készülék LCD kijelzőjén, de a színek és a kontraszt mértéke is megválasztható.

Szintén az amerikai Freedom Scientific cég terméke a PAC Mate hordozható Braille-kijelző, amely 20 és 40 cellás kialakításban is elérhető. Az asztali- vagy hordozható-, de akár kéziszámítógéphez is csatlakoztatható kijelző a képernyőolvasó programok által továbbított üzeneteket jeleníti meg – a pontírás szabályainak megfelelően – tapintható formában.

A 2007 szeptemberében meghirdetett informatikai eszközadományozási pályázatunkon 104 fő nyújtott be érvényes pályázatot az OPAL digitális videó-nagyító kedvezményes árú megvásárlására, és 4 fő a PM 20 cellás Braille-kijelző térítésmentes adományozására. Az összesen 24 sikeres pályázó közül 2007-ben 21-en vették át az adományozott eszközt.

Az adományozás 2007. évi értéke: 1.831.549,- Ft.

 5) Digitális diktafonok adományozása

 A Nuance-Recognita Zrt. 2006-ban több száz Cenix és Simsline márkájú digitális diktafon adományozásával támogatta alapítványunkat. A cég felajánlásának köszönhetően ezen készülékekkel tudtuk jutalmazni azokat a látássérült számítógép felhasználókat, akik a 2006-ban két alkalommal is meghirdetett adatgyűjtő kérdőíveinket kitöltötték és visszajuttatták szervezetünkhöz.

 A honlapunkon közzétett kérdőívet 4 hét alatt 461-en töltötték ki és juttatták vissza hozzánk elektronikus vagy hagyományos postai úton. A felhívásban az első 400 válaszadónak ajánlottunk fel egy-egy digitális diktafont, és végül 405 db készüléket adományoztunk a leggyorsabb beküldők számára. A 20.000,- Ft értékű készülékeket 2007. február és március során juttattuk el hozzájuk. A felmérés során összegyűjtött információkra azért van szükségünk, hogy támogatási tevékenységünket a lehető leghatékonyabban végezzük, olyan eszközöket bocsássunk a felhasználók rendelkezésére, amelyeket eredményesen tudnak alkalmazni a tanuláshoz, munkavállaláshoz vagy a szabadidő eltöltéséhez.

A válaszokat arra is felhasználjuk, hogy átfogó képet kapjunk a látássérültek informatikai felkészültségéről és számítógép használati szokásairól.

Az adományozás 2007. évi értéke: 8.100.000,- Ft.

6) Használt számítógépek adományozása

2007-ben Alapítványunk pályázati úton összesen hetvenöt használt számítógép konfigurációt adományozott látássérült embereknek. Az átvizsgált és kijavított többségében Pentium 4-es számítógépeket sikeresen megpályázók decemberben vehették kézhez az értesítést. A 61 db Pentium 4-es és 14 db Pentium III. asztali PC-ket 17”-os hagyományos monitorral, valamint billentyűzettel, egérrel és aktív hangfalpárral együtt az ország teljes területén ingyenesen szállíttattuk házhoz 2008 márciusában.

Továbbá egy magánszemély eseti adományként számítógép alkatrészeket kapott alapítványunktól.

Az adományozás 2007. évi értéke: 6.000,- Ft.

II.2 Tanfolyami képzések és tananyagfejlesztés

 2007 tavaszára készült el az alapítvány egységes hardver és szoftver eszközökkel felszerelt oktatóterme, ahol 10 db korszerű (Pentium4-es) számítógépes munkaállomást helyeztünk üzembe, melyekre MS Windows XP operációs rendszereket, MS Office 2003 irodai szoftvercsomagokat, valamint JAWS for Windows képernyőolvasó és MAGic képernyőnagyító programokat telepítettünk. A szélessávú internetkapcsolattal rendelkező oktatóterem egyaránt alkalmas vak, vagy gyengénlátó, de akár látó résztvevők számára szervezett informatikai képzések megtartására is.

 1) Informatikai alapképzések látássérültek részére

 2007 szeptemberétől tartottunk különböző informatikai tanfolyamokat látássérülteknek, melyeken a részvételi díj egységesen hatezer forint volt. A képzésekre a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete, illetve a Vakok Állami Intézete VERCS részlege is küldött résztvevőket. A négy megtartott tanfolyamon összesen 28 fő vett részt, a tematika két tanfolyam esetében a billentyűzet alapismeretek, míg a két további tanfolyam esetében az operációs rendszerek alapjai voltak.

 A Vakok Állami Intézete VERCS részlege számára további két kihelyezett tanfolyami képzést is nyújtottunk. Az alapítvány az oktatás megtartására egy külső munkatársat kért fel, aki mindkét klienscsoportnak 60 tanórányi általános informatikai alapképzést nyújtott (meghatározott tematika alapján).

 2) Cisco CCNA tananyagfejlesztés és képzés látássérültek részére

 A HTTP Alapítvány kezdeményezésére indult el a Cisco CCNA képzési rendszer adaptálása látássérült felhasználók részére. Az alapítvány megbízásából még 2006-ban készítettük el a CCNA tananyag első szemeszteréhez a látássérültek számára szükséges kiegészítő tananyagokat, valamint koordináltuk két látássérült és egy látó tanuló első szemeszteres képzését a Budapesti Műszaki Főiskolán.

 2007-ben lezajlott a projekt korábbi részének értékelése, illetve a látássérült oktatók bevonásával első szemeszteres oktatást nyújtottunk kilenc hallgató részére. Közülük végül hatan sikerrel teljesítették a CCNA 1-es szemeszter követelményeit. A szemeszter során az óraadói díjakat összesen 132 ezer Ft értékben megbízási szerződés keretében fizettük ki, melynek fedezetét a projektet finanszírozó HTTP Alapítvány támogatása biztosította.

 3) Érzékenyítő képzés látó informatika tanárok részére

A Microsoft cég és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) által indított Korlátlan esély című projekt keretében látássérült és hallássérült személyek informatikai alapképzésének lebonyolítására az FSZK regionális képző központokat kért fel.

A képzések előkészítéseként alapítványunk a képző központok informatika tanárai számára kétnapos, ún. érzékenyítő képzést tartott. Ennek keretében munkatársaink és egy külsős szakértő ismertették a látássérült emberek oktatásával kapcsolatos legfontosabb emberi és technológiai tudnivalókat, hogy a képző központok tanárai felkészülten fogadhassák a vak és gyengénlátó hallgatókat. A képzés helyszíne alapítványunk oktatóterme volt.

4) ECDL tananyag-fejlesztés

Az FSZK Korlátlan Esély c. projektje keretében alapítványunk vállalta az ECDL tematika öt moduljához - tartalmában és formátumában is vakbarát - tananyag elkészítését. A tananyag elkészítésére Herczeg Lajost kértük fel megbízási szerződés keretében. A lektorálásba további három, látássérült emberek informatika oktatásában már több éves tapasztalattal rendelkező szakembert is bevontunk. Ugyan a tananyag elkészítésének és szerkesztésének munkálatai 2008-ra is áthúzódtak, de már 2007 novemberében megkezdődött az elkészült modulok felolvasása az MVGYOSZ stúdiójában. Az ingyenes tananyag, az elektronikus HTML formátum mellett auditív és nagyított síknyomtatású kiadásban is elérhető lesz.

Az öt ECDL modul tananyagának kifejlesztési költségét, bruttó 1.350.000,- Forintot, az FSZK és az alapítvány között kötött szerződés értelmében, a két szervezet egyenlő arányban viseli. 

5) Siket-vak személy kísérleti számítógépes oktatása

2007. májusában a Siket-Vakok Országos Egyesületével együttműködve kísérleti projektben mértük fel, hogy egy látás- és hallássérült személy informatikai területen képezhető-e. A két napos próbaképzés eredményeként kiderült, hogy egy vak informatika oktató sikeresen tudta siket-vak tanítványát a számítógépbillentyűzet használatára oktatni. A tanítás kezdetben a személyi tolmács bevonásával folyt, de néhány tanórát követően át tudtak térni a számítógéphez kapcsolt Braille-kijelzőn keresztüli kommunikációra, amely már közvetlen kapcsolatot teremtett köztük. A számítógépen futó JAWS for Windows képernyőolvasó program a begépelt, ill. a monitoron megjelenő információkat egyszerre képes magyar nyelven felolvasni és pontírásban megjeleníteni a kapcsolódó Braille-kijelzőn. Így a vak oktató hallotta tanítványa gépelését, míg az ő, szintén begépelt üzeneteit/válaszait a Braille-kijelzőről tudta elolvasni a siket-vak személy.

II.3 Speciális informatikai ügyfélszolgálat, bemutatóterem

1) Speciális informatikai ügyfélszolgálat

Alapítványunk 2004. óta biztosít speciális informatikai ügyfélszolgálatot a vak és gyengénlátó számítógép felhasználók és az érdeklődők számára. A szolgáltatást 2006. augusztus 31-ig az MVGYOSZ-szel közös finanszírozásban nyújtottuk, ezt követően pedig önállóan biztosítjuk valamennyi hozzánk forduló látássérült ember számára. A kedden és csütörtökön 9-17 óra között nyitva tartó ügyfélszolgálat személyesen, telefonon vagy e-mailben érhető el a látássérült érdeklődők számára.

2) Bemutatóterem

Ügyfélszolgálati tevékenységünk része, hogy lehetőséget biztosítunk az általunk forgalmazott eszközök megtekintésére és kipróbálására. Ügyfélszolgálati helységünkben lehetőség van kipróbálni az alapítvány által forgalmazott hardver és szoftver eszközöket, köztük a JAWS for Windows képernyőolvasó, a MAGic képernyőnagyító és többféle optikai karakterfelismerő programot, valamint kipróbálható a Topaz olvasótévé két változata, és az OPAL digitális kézinagyító készülék is. Az érdeklődők megismerkedhetnek a PM 40 és a Focus 80 cellás Braille-kijelzővel, valamint a PAC Mate speciális jegyzetelőgéppel, amelyhez kompakt módon csatlakoztatható a PM hordozható Braille-kijelző termékcsalád mindkét (20 és 40 cellás) tagja. A bemutató számítógépünkhöz kapcsolódó eszközök között megtalálható még egy, kifejezetten a látássérült felhasználók számára kialakított könyvszkenner is.

3) Eszközbemutatók

Partner szervezetek felkérésére többször vettünk részt különböző bemutató rendezvényeken. Ezeken alapítványunk képviseletében munkatársaink bemutatták az alapítványunk által adományozott és forgalmazott eszközöket, illetve felkérés esetén előadásokat tartottak. Ilyen rendezvények voltak:

- az Ability Park Civil Jövő című rendezvényén 2007. február 3-án,

- a Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete segédeszköz bemutatója 2007. április 20-án,

- a VGYKE által 2007. április 26-ára szervezett segédeszköz bemutató,

- a Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete segédeszköz bemutatója 2007. augusztus 16-án,

- a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei Egyesülete rendezvényén 2007. október 1-2.,

- a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján 2007. október 11-ére szervezett „Rehabilitáció a szemészetben” című kiállítás,

- a Vakok és Gyengénlátók 1. Országos Kulturális Találkozója 2007. október 13-án, Székesfehérváron,

- a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége sajtótájékoztatója 2007. október 15-én,

- a Vakok Állami Intézete által szervezett „Fehér Bot Hetek” rendezvényen , 2007. október 16-án,

- a Vakok és Gyengénlátók Veszprém megyei Egyesülete szervezésében 2007. november 22-én mutattuk be eszközeinket Várpalotán.

 

II.4 Szoftver-honosítás, fejlesztés és tesztelés

1) JAWS for Windows 6.20 képernyőolvasó program (második magyar kiadás)

Alapítványunk 2005-ben honosította a JAWS for Windows képernyőolvasó program 6.20 verzióját, amely a programcsalád harmadik magyar nyelvű tagja lett. Ugyanezen verzió 2007-ben megjelent második kiadása további funkciókat tett elérhetővé a program magyar nyelvű változatában, és a MAGic 10.5 verzióhoz hasonlóan bevezetett két új szoftverhitelesítési technikát, az Internet License Manager (ILM) és a hardver-kulcsos megoldást. Ezzel egyidejűleg a mágneslemezes, ún. Quella szoftverhitelesítés megszűnt, a 2007-ben adományozott, ill. értékesített képernyőolvasó és képernyőnagyító programváltozatok ezt a hitelesítési technikát már nem támogatják.

A Torma Zsolt által vezetett honosítási projektet alapítványunk kizárólag önerőből finanszírozta.

2) MAGic 10.5 képernyőnagyító program honosítása

Alapítványunk 2005-ben honosította a Freedom Scientific cég MAGic 9.3 verziójú képernyőnagyító szoftverét, majd 2007-ben a 10.5-ös változatot. A számos új, és kibővült szolgáltatást nyújtó szoftverváltozatra való áttérést minden MAGic felhasználónak ingyenesen kínáltuk fel.

A honosítási projektet alapítványunk kizárólag önerőből finanszírozta.

3) ZoomText 9.1 képernyőnagyító program honosítása

Az amerikai AI Squared cég által fejlesztett világhírű képernyőnagyító programnak még nem volt magyar nyelvű változata, ezért döntött úgy alapítványunk, hogy együttműködve a cég Közép-Kelet Európai képviseletével, honosítjuk a ZoomText 9.1 verzióját. A feladatra a MAGic honosítási projektekben már bizonyított Alko-soft Bt-t kértük fel. Az októberben indult projektben 2007 végére már elkészült a program magyar nyelvű felhasználói felülete, és megkezdődött a Profivox beszédszintetizátor hangkimeneti illesztése. A ZoomText felolvasási képességei ugyan elmaradnak a MAGic programé mellett, de az ún. xfont technológiának köszönhetően a ZT által nagyított képernyőkép egyenletesebb.

A ZoomText magyar nyelvű változatának elkészítését támogatja az AI Squared cég.

4) DEX projekt

A T-Online támogatásával kifejlesztett Dramatizált Elektronikus Könyvszerkesztő és hangos-könyv konvertáló Szoftver célja a számítógépes szintetizált felolvasás hangfájlba rögzítése úgy, hogy a program hangzást befolyásoló szerkesztési lehetőségeket is nyújt. A felhasználó megváltoztathatja a beszélő hangkarakterét, a hangerőt, a hangmagasságot, a beszédsebességet stb., illetve önállóan definiálhat szereplőket, amelyekhez egyénileg beállíthatja a beszédtulajdonságok összességét.

A szoftver Windows XP operációs rendszer alá készült alkalmazás, felhasználói felülete optimálisan együttműködik a látássérült felhasználók által használt képernyőolvasó és képernyőnagyító programokkal, és tartalmazza a Budapesti Műszaki Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén kidolgozott Profivox fantázianevű beszédszintetizátornak külön erre a célra kifejlesztett verzióját. A szoftver ingyenesen letölthető alapítványunk honlapjáról. A projekt 2006 decemberétől 2007 októberéig tartott, amikor a megjelenését sajtótájékoztató keretében jelentettük be.

A T-online cégtől kapott támogatás: bruttó 8.160.000,-Ft.

5) Égi póráz

A Saturnus Informatikai Kft. elsősorban autók, sofőrök követésére fejlesztette ki az „Égi póráz” nevű GPS-jeladót. Az eszköz egy mobiltelefonos SIM-kártya segítségével, GPRS kapcsolaton keresztül továbbítja az elhelyezkedését mutató koordinátákat egy internetes szervernek, majd a tulajdonos pozícióját kézi-számítógépen vagy internetes honlapon keresztül lehet követni, illetve azt a készülék legújabb verziója „település-utca-házszám” formában be is tudja mondani. Ez a szolgáltatás a látássérült emberek számára is rendkívül hasznos lehet, ezért alapítványunk munkatársai több hétig részletesen tesztelték a készüléket és a nyújtott szolgáltatásokat.

A tesztelési feladatot munkatársaink, és a bevont önkéntesek ingyenesen végezték.

6) A gyogyszervonal.hu honlap tesztelése

Az interneten és telefonon keresztül elérhető gyógyszer-információs szolgáltatás, a gyógyszervonal.hu fejlesztői kérték fel alapítványunkat a szolgáltatás akadálymentességének tesztelésére. Teszteredményeink szerint a telefonos változat tökéletesen használható volt, a honlap akadálymentességéhez azonban kisebb változtatások voltak szükségesek. A fejlesztők a kért változtatásokat elvégezték, majd az eredményt tesztelőink ismét ellenőrizték, ekkor már a honlapot tökéletesen vakbarátnak találták.

A tesztelési feladatot munkatársaink, és a bevont önkéntesek ingyenesen végezték.

II.5. Az alapítvány eredményes pályázatai

1) HEFOP Látótér projekt

Az MVGYOSZ alapítványunkkal konzorciumban 2005-ben sikeresen pályázott a HEFOP-nál a Látótér című projektötlettel, amely 36 látássérült ember non-profit ügyintéző és non-profit menedzser képzését tűzte ki célul. A HEFOP-2.3.1-05/1.-2005-10-0030/2.0 számú projekt 2006. júliusában indult. A toborzás és kiválasztás után október közepén kezdődött az informatikai oktatási alprojekt, amelynek lebonyolítását alapítványunk vállalta fel. A 120 tanórás tanfolyamok 2007. január végén fejeződtek be. A résztvevők számára kötelező belső vizsgát követően arra is lehetőséget kínáltunk, hogy az érdeklődők ECDL modulvizsgákat tehessenek a Vakok Általános Iskolájában. A 16 próbálkozó közül 10 főnek sikerült ECDL Start bizonyítványt szereznie támogatásunkkal.

A projekten belül alapítványunk költségvetése 6.472.727 Ft volt, 2007-ben a projekt elkülönített számlájára összesen 4.854.000,- Ft folyt be.

2) Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázata

Az OFA "Nonprofit szervezetek humán-erőforrás fejlesztésének támogatása" című pályázatán 2006-ban elnyert támogatásból alapítványunk egy munkatársának tanfolyami továbbképzését, valamint szakkönyvek és szótárprogramok beszerzését finanszíroztuk. A 2007-ben folytatódó program zárása 2008 I. felében várható.

Alapítványunk humán-erőforrás fejlesztésére elnyert támogatás: 375.263,- Ft.

3) Nemzeti Civil Alap Működési pályázata

Az NCA Országos Hatáskörű Civil Szervezetek Kollégiumától 2007-ben elnyert támogatást munkatársaink munkabérére, járulékokra és a könyvelési díj egy részének fedezésére fordítottuk.

Az alapítványunk működési költségeire elnyert támogatás: 1.375.000,- Ft.

4) Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázata

Az NCA a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának erősítésére, nemzetközi tevékenységének támogatására kiírt pályázatain – a korábbi évekhez hasonlóan – ismét sikeresen vettünk részt.

NCA 2006. évi pályázati felhívása

Minden év májusában, Frankfurtban kerül megrendezésre, az európai kontinens legnagyobb nemzetközi látássérült-ügyi informatikai konferenciája és kiállítása. A speciális hardver és szoftver gyártás európai és tengerentúli képviselőinek seregszemléje – a hannoveri CEBIT-hez hasonlóan – olyan kiemelkedő szakmai program, ahol minden kiállító bemutatja legújabb fejlesztéseit. A kínálat áttekintésével képet kaphat a látogató a legmodernebb informatikai eszközökről, és megismerheti az új irányvonalakat.

A Sight City konferencia és kiállítás 2007. májusi rendezvényén alapítványunk két kuratóriumi tagja és egy munkatársunk vett részt az elnyert támogatásból. Az eszközkiállításon gyűjtött gazdag ismeretanyagukról a kuratóriumot és az alapítvány munkatársait is tájékoztatták.

A rendezvényen való részvételre elnyert támogatás: 300.000,- Ft.

NCA 2007.évi I. pályázati felhívás

Mivel 2006. elején az International Computer Camp (ICC) Nemzetközi Számítógépes Tábor kezdeményezésnek még nem volt hivatalos magyarországi képviselete, és a tábor célja jól illeszkedik alapítványunk célkitűzéseihez, ezért a kuratórium döntése értelmében felvállaltuk a hazai szervezés és lebonyolítás hátterének biztosítását, valamint évente három látássérült fiatal részvételi díjának és egy kísérő útiköltségének támogatását.

A 2007. évi ICC tábor augusztus 1-8. között került megrendezésre Finnországban. A toborzás és kiutazás szervezését és lebonyolítását Csillag Adrienn alapítványunk önkéntese végezte. Végül két látássérült fiatal és egy kísérő képviselhette Magyarországot a nemzetközi számítógépes táborban.

A tábor programján szereplő témák voltak pl. külföldi továbbtanulási lehetőségek, önálló életvezetés, a speciális informatikai eszközök használatával való ismerkedés. Mivel a tábor nyelve angol, ezért a 17-20 éves résztvevőknek legalább középfokú szinten érteniük és beszélniük kell a nyelvet.

A táboroztatás teljes költségvetése 419.138,- Ft volt.

Az ICC 2007. évi finnországi rendezvényén való részvételre elnyert támogatás: 269.600,- Ft, a táborozók önrésze 60.000,- Ft, az alapítványi hozzájárulás 89.538,- Ft volt.

NCA 2007. évi II. pályázati felhívás

A tervezett tanulmányút keretében a Szlovák Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége pozsonyi központját, és a lőcsei Braille és Daisy könyvtárat keressük fel 2008. I. félévében. Célunk együttműködési lehetőségek feltárása és az ottani jó gyakorlat elsajátítása.

A szlovákiai tanulmányútra nyert támogatás: 120.000,- Ft.

 5) Fővárosi Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság pályázata

 A fővárosi önkormányzatnál működési költségekre, 2007-ben elnyert támogatást alapítványi irodánk telefon- és internet költségeinek fedezésére fordítottuk.

 A működésre nyert támogatás: 200.000,- Ft.

 6) Budapest Bank Budapestért Alapítvány pályázata

 Az alapítvány 2007. évi pályázati felhívásán informatikai tanfolyamok finanszírozására nyertünk el támogatást. A 2007 őszén megtartott – fentebb már leírt – billentyűzet használati ismeretet és informatikai alapismeretet nyújtó tanfolyamaink oktatói díjazását részben ebből a forrásból biztosítottuk.

 Tanfolyamaink oktatóinak díjazására elnyert támogatás: 300.000,- Ft.

 7) Leonardo da Vinci, Mobility Vetpro programme

 2007 novemberében öt török informatika-oktató érkezett egy hetes tanulmányútra alapítványunkhoz a törökországi Izmir városából. Látogatásuk célja az volt, hogy módszertani tapasztalatokat gyűjtsenek a nálunk folyó speciális, látássérültek számára nyújtott informatikai képzéseken és ellátogassanak olyan alap- közép- és felsőfokú oktatási intézményekbe, ahol látássérültek informatika oktatása zajlik.

 Vendéglátói szerepkörünkben alapítványunk az öt napos szakmai és egy napos szabadidős program biztosítása mellett vendégeink szállásáról, étkezéséről és helyi közlekedéséről is gondoskodott.

 Török vendégeink 3.000,- Eurót költöttek magyarországi tanulmányútjukra.

 8) A Személyi Jövedelemadó 1%-a

 A 2006. évi, civil szervezetek számára felajánlható SZJA 1%-ok gyűjtésére sikeres kampányt folytattunk. Az alapítványunk céljaival egyetértő, és azt támogató adózók által felajánlott 1%-okat szervezetünk 2007. évi közhasznú tevékenységének finanszírozására használtuk fel.

 A felajánlott adó 1%-ok összege: 914.000,- Ft.

 9) Magyar Telekom pályázat

 A Magyar Telekom Nyrt. non-profit szervezetek számára kiírt Civil díjcsomag pályázatán havidíj és kapcsolási díjmentességet, valamint havi 500 perc forgalmi díjmentességet nyertünk 2008. márciusától 12 hónapra.

 A támogatás kb. havi tízezer forinttal csökkenti majd alapítványunk telefonköltségeit.

 10) A Schwab Alapítvány és a Boston Consulting Group pályázata

 2006-hoz hasonlóan ez évben is 2. díjat nyert alapítványunk vezetője a svájci székhelyű alapítvány és magyarországi partnerszervezete által kiírt "Az év társadalomtudatos vállalkozója" pályázaton. A pénzjutalommal nem járó elismerést alapítványunk kuratóriumának tagja vette át decemberben.

 

III. Az Infoalap vállalkozási tevékenysége

 1) Hardver és szoftver értékesítés

 Miután alapítványunk elvégezte a JAWS for Windows 4.02 program honosítását, 2003. novemberben kizárólagos képviseleti megbízást (Sole distributor) kaptunk a gyártó és forgalmazó amerikai Freedom Scientific cégtől. Ennek értelmében kizárólagos forgalmazóként értékesítjük a cég termékeit Magyarországon. Vásárlóink elsősorban az info-kommunikációs akadálymentesítést felvállaló cégek, intézmények voltak.

 Nonprofit szervezetként a vállalkozási tevékenységeinkből származó jövedelmünket az alapítványi célok megvalósítására, valamint működési költségeink finanszírozására fordítjuk.

 Belföldi értékesítés árbevétele 2007: 55.685 ezer Ft.

 2) Informatikai szolgáltatások a Vakok Állami Intézetének

 Informatikai rendszerüzemeltetés

 Az egész év során folyamatos rendszergazdai jelenléttel látták el munkatársaink a Vakok Állami Intézete informatikai rendszerének üzemeltetését. A heti 30 órában nyújtott szolgáltatás keretében a kiszolgáló (szerver) számítógép és a lendületesen növekvő számú munkaállomások menedzselése mellett ügyféltámogatást is biztosítottunk az intézet munkatársai számára.

Honlap

Elkészítettük és működtetjük a VÁI új honlapját (www.vakokintezete.hu). Az intézet kommunikációs munkatársával együttműködve folyamatosan jelentetjük meg rajta a kért információkat.

Eszköz és kellékanyag beszerzés

Alapítványunk kiskereskedelmi tevékenysége keretében rendszeresen szállított számítástechnikai eszközöket (PC-ket, monitorokat, nyomtatókat, szoftvereket, stb.) a VÁI részére, valamint igény szerint biztosította a kellékanyag (toner, tintapatron) ellátást.

Informatikai rendszerfejlesztés

Még 2006-ban a Vakok Állami Intézete három telephelyén építettünk ki teljesen új számítógépes hálózatot 69 végponttal, amelyet a 2007-es évben 83 végpontosra bővítettünk. A hálózat kiépítésén felül 2007-ben üzembe helyeztünk egy központi kiszolgáló számítógépet is, amely biztosítja, hogy bárhonnan jelentkezik be az adott felhasználó, mindig a saját munkafelületén tud dolgozni. Ez a szerver kezeli az internet-kapcsolatokat, illetve ezen keresztül folyik a levelezés is. Mindezek segítségével pontosan szabályozható, hogy kik milyen jogosultsággal léphetnek be a rendszerbe, illetve milyen adatokhoz férhetne hozzá.

A teljes informatikai rendszert 2007 szeptemberében adtuk át.

A rendszer üzembe helyezéséhez követelmény volt, hogy azt egyszerre több telephelyen is használni tudják. Ehhez kiépítettünk egy speciális hálózatot, amely az egymástól távol eső épületekben használt munkaállomások között olyan közvetlen kapcsolatot biztosít, mintha azok egy épületen belül lennének. Kiépítettünk továbbá egy speciális e-mail jóváhagyó rendszert, amelynek lényege, hogy a beosztottak csak a felettesek adminisztratív jóváhagyásával tudnak e-mailt küldeni.

Az alkalmazást az alapítvány munkatársai tervezték, és külsős fejlesztők bevonásával készítettük és teszteltük, majd szintén megbízott rendszermérnök bevonásával illesztettük a levelező szerver szoftveres környezetéhez.

Informatikai hálózat bővítése a VERCS részlegen

A Vakok Állami Intézete Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja által használt helyiségek 2007. év második felében teljes felújításra kerültek. Az új elrendezés miatt át kellett építeni a számítógépes hálózatot is. Az előkészítő munka után 23 új végpontot építettünk ki a VERCS területén, majd az így elkészült hálózatrészt kötöttük rá a VÁI meglevő hálózatára.

3) Kedvezményes OPAL (digitális videó-nagyító) vásár

Az alapítvány 2007 novemberében – az év végi informatikai eszközadományozáson felül – karácsonyi vásárt hirdetett, ahol látássérült magánszemélyek 50% kedvezménnyel juthattak OPAL hordozható, digitális videó-nagyító készülékhez. 15-en éltek a lehetőséggel, akiknek – igény szerint – még karácsony előtt futárral házhoz is szállíttattuk a termékeket.

Budapest, 2008. május 26.                             

Szuhaj Mihály

elnök

 

Nyomtatás gomb Nyomtat