Publikációk » EU-s sajtóközlemények

Az Európai Bizottság alelnöke és a Biztos közös nyilatkozatban üdvözlik az első EU-szintű, a közszektorbeli szervezetek webhelyeit és az alkalmazásaikat hozzáférhetőbbé tevő szabályozást

Strasbourg, 2016. október 26.

Andrus Ansip, az Európai Bizottság egységes digitális piacért felelős alelnöke, és Günther H. Oettinger, a Digitális gazdaságért és társadalomért felelős Biztos üdvözölték az Európai Parlament döntését, mellyel hivatalosan is elfogadta a közszolgálati szervezetek webhelyeinek, honlapjaiknak és telefonos alkalmazásaiknak akadálymentesítéséről szóló Irányelvet.

Mint azt Andrus Ansip, a Bizottság alelnöke és Günther H. Oettinger, Uniós Biztos elmondták:

"Mindenkinek részesülnie kell az Internet által kínált előnyökből és teljes mértékben részt kell tudnia venni a digitális társadalomban. A mai döntés egy igen fontos, a helyes irányba mutató és vezető döntés. Az új szabályozás biztosítani fogja azt, hogy a fogyatékossággal élők - különösen a látássérült és hallássérült személyek - könnyebben hozzáférjenek a közszolgálati szervezetek webhelyeihez és mobiltelefonos alkalmazásaikhoz, és az általuk nyújtott lehetőségekkel élni tudjanak.

A mai döntés az Európai Parlament és a tagállamok többévnyi kemény munkájának megkoronázása. Különösen nagyra értékeljük a fogyatékossággal élőket képviselő, és a fogyasztói szervezetek elkötelezettségét, akiknek az Iránymutatás előkészítése során nyújtott segítségének jelentős szerepe volt abban, hogy egy ilyen színvonalas szabályozást sikerült megalkotni. Arra fogjuk kérni az Európai Szabványügyi Szervezeteket, hogy mielőbb dogozzák ki az Iránymutatás követelményeinek megfelelő, harmonizált akadálymentesítési szabványokat.

A mai napon elfogadott jogszabályok a Bizottságban folyó, a befogadó Európai Unióért történő munka részét képezik. 2015 decemberében nyújtottuk be az Európai Akadálymentesítési Intézkedéscsomagra vonatkozó - az ATM-ekkel és más banki szolgáltatásokkal, a személyi számítógépekkel, a telefon- és televíziókészülékekkel, a telefonos és audiovizuális szolgáltatásokkal, a közlekedéssel, az elektronikus könyvekkel és az internetes vásárlással szembeni követelményeket is tartalmazó - javaslatunkat. Nemrégiben nyújtottunk be egy újabb jogszabálytervezetet a Marrakeshi Szerződésnek az Unió jogszabályai közé valló beemelése érdekében. A Szerződés célja az, hogy megkönnyítse a vak és gyengénlátó személyeknek és az egyéb okok miatt olvasási nehézségekkel küzdőknek a kiadásra kerülő művekhez való hozzáférését. Számítunk és bízunk abban, hogy az Európai Unió és a Tagállamok egyaránt támogatni fogják javaslatainkat, és rövid időn belül el is fogadják azokat.

 Háttér

Az Európai Bizottság 2015. decemberében mutatta be a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló, EP és Tanácsi Irányelvre vonatkozó javaslatot. A Bizottság 2016. május 3-án adta ki közleményét az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti tárgyalások során, az iránymutatás tartalmáról történt megállapodásról. Az Európai Unió Tanácsa 2016. júliusban fogadta el azt a javaslatot, melyet az Európai Parlament a mai napon fogadott el.

Az Irányelv mai, európai parlamenti elfogadása után annak szövegét közzé fogják tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, ekkor fog hivatalosan hatályba lépni az Iránymutatás, a tagállamoknak pedig ezt követően 21 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a jogszabály szövegét átültessék a nemzeti jogrendszerükbe.

A Fogyatékossággal Élők Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény 9-ik Cikke kötelezi a részes államokat, közöttük az EU-t is arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek azért, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára - egyebek mellett - az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférést, beleértve az internetet is.

Az Európai fogyatékosságügyi stratégia (2010-2020) a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló ENSZ- Egyezményre (UNCRPD) épít, és intézkedéseket tartalmaz számos kiemelt területen, így az internet és a webhelyek akadálymentes hozzáférhetőségét illetően is azzal a céllal, hogy „biztosítsa azt, hogy a fogyatékos személyek hozzáférjenek a termékekhez, szolgáltatásokhoz és a segítő eszközökhöz".

A Bizottság 2015 decemberében nyújtotta be az Európai Akadálymentesítési Intézkedéscsomag tervezetét. melynek célja az, hogy EU-szinten segítse a fogyatékossággal élő személyek teljes mértékű társadalmi részvételét, mégpedig az egyetemes tervezés elvén alapuló megközelítés alkalmazása révén (vonatkozó EU-s sajtóközlemény). Az európai szerzői jogi előírások modernizálását célzó legutóbbi javaslatai között a Bizottság előterjesztett egy, a - vak és gyengénlátó, vagy egyéb okból olvasási nehézségekkel küzdő személyeknek a kiadásra kerülő művekhez való hozzáférését megkönnyítő - Marrakeshi Szerződés végrehajtását szabályozó jogszabálytervezetet (vonatkozó EU-s sajtóközlemény).

A Bizottság határozottan elkötelezett az iránt, hogy biztosítsa webhelyeinek és mobil alkalmazásainak akadálymentes hozzáférhetőségét, és ennek elérése érdekében célkitűzésül igen magas szintű nemzetközi szabványokat fogadott el, melyeket a Bizottság webhelyeinek és alkalmazásainak teljesíteniük kell. Ezeket az elvárásokat jól tükrözi a Bizottságnak az internetes szolgáltatóknak szóló iránymutatásait tartalmazó iránymutatásaiban. A Bizottság továbbra is komoly összegeket fektet be a szemléletformálásba és a webes szakemberek internetes akadálymentesítési képzésébe.

Nyomtatás gomb Nyomtat