OEP Egyedi támogatás » Tájékoztató

Tájékoztatás

Az alábbiakban kiemeltük a legfontosabb tudnivalókat az egyedi méltányosságon alapuló kérelemről, további részletes információkat az OEP weboldalán olvashat.

A kérelemben fel kell tüntetni:

. a kérelmező személyi adatait (név, lakcíme) és TAJ számát,

. a kért segédeszköz megnevezését,

. 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a kérelmező kizárólag az igényelt termékkel kezelhető, látható el, és az azt alátámasztó leletek másolatát (ugyanazon termékre vonatkozó, ismételten benyújtott kérelem esetén elegendő az előző kérelem benyújtása óta bekövetkezett állapotváltozásra vonatkozó leletek csatolása),

A kérelemhez csatolni kell:

. A támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához kért támogatás esetén:

. a kérelmezőt kezelő szakorvos javaslatát, amelynek tartalmaznia kell:

. a digitális kézinagyító nevét,

az eszköz szükségességének indokoltságát,

a támogatás időtartamát,

. a forgalmazó által adott fogyasztói árajánlatot,

. az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt,

. a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról,

. a kért eszközről kiállított vényt (régi típusú vényen a "teljes ár", új típusú vényen az "egyedi tám" jogcímmel,

. a vény hátoldalán a beteg nyilatkozatát arról, hogy az eszköz kihordási idején belül részére azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltott ki.

Amennyiben a biztosított cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, úgy törvényes képviselője jogosult a kérelem aláírására.

A méltányossági kérelmek elbírálásához benyújtandó dokumentumokról az OEP elérhetőségein keresztül érdeklődhet, illetve azok letölthetők az OEP honlapjáról.

A méltányossági kérelmet kizárólag írásban lehet benyújtani az alábbi címen:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Ártámogatási Főosztály

1139 Budapest XIII. Váci út 73/A

Postacím: 1565 Budapest

Tel.: (06 1) 298 2458

Fax: (06 1) 298 2457

Nyomtatás gomb Nyomtat