Termékeink » JAWS for Windows » FAQ - Gyakran ismételt kérdések » Microsoft Word

Kérdés: Hogyan hallgathatom a Wordben a szöveget folyamatos felolvasás esetén az általam kiválasztott felolvasás- és hangsémával? (Verzió: 5.0)

Válasz: Az új felolvasás- és hangséma szolgáltatás arra használható, hogy bizonyos szövegjellemzőket (betűtípusnevek, betűméretek, színek, behúzás stb.) különféle hangparaméterekkel olvastasson fel.

Ha bármelyik JAWS programmal szállított, a dokumentum helyességének ellenőrzésére szolgáló sémát, vagy akár egy ön által létrehozottat használ, a JAWS a fent felsorolt szövegjellemzők változása esetén valamilyen módon jelezni fogja a változást. Tegye a következőket, hogy a folyamatos felolvasás parancs segítségével ellenőrizni tudja a dokumentumban a szövegjellemzők változását:

1. Nyissa meg a kívánt dokumentumot az MS Word programmal.

2. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő beszéd- és hangséma aktív-e. Egy séma kiválasztásához nyissa meg a konfigurációkezelőt, majd a Beállítások megadása menüből válassza a felolvasás- és hangsémakezelő menüpontot. Ezután válassza ki a kívánt sémát, melyet a dokumentum ellenőrzéséhez használni kíván. Használhatja a JAWS program részét képező bármelyik, a dokumentum ellenőrzésére szolgáló sémát, ha még nem hozott létre e célból sajátot.

3. Nyissa meg az INSERT+V paranccsal a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelt.

4. Válassza az Elemtípusok jelzése folyamatos felolvasás közben beállítást. Ez alapértelmezés szerint be van kapcsolva, így a folyamatos felolvasáskor hallja, ha egy táblázathoz vagy mezőhöz ér a dokumentumban. Ha csak a szövegjellemzők változására kíván figyelni, kapcsolja ki ezt a lehetőséget.

5. A dokumentum bármely pontján adja ki a folyamatos felolvasás parancsot. Ha a JAWS a szövegjellemzők változását észleli, azt vagy beszéddel, vagy egy hangfájl megszólaltatásával fogja jelezni. A jelzés módja a beszéd- és hangsémában beállított lesz. A nyílbillentyűkkel történő lépkedés során természetesen továbbra is hallhatja a dokumentumhoz tartozó szokásos információkat.

Megjegyzés: a folyamatos felolvasás közben az elemtípusok jelzése beállítás mindaddig kikapcsolva marad, míg be nem kapcsolja újra, még akkor is, ha kilép a Word programból.

Kérdés: Hogy tudom beállítani a JAWS programot, hogy jelezze az üres sorokat a Word programban? (Verzió: 4.x vagy magasabb)

Válasz: Alapértelmezés szerint folyamatos felolvasás közben a JAWS nem jelzi az üres sorokat. Ha szeretné hallani, hogy hol van üres sor a dokumentumban, ez külön beállítható.

Ha csak beállítja az üres sorok jelzését a Szövegfeldolgozás menüpontban a Word konfigurációs állományában, ez nem elég a folyamatos felolvasáskori üres sorok jelzéséhez. Két beállítás megadása szükséges:

1. Egy nyitott dokumentumban állva üsse le a JAWSGOMB+6 billentyűparancsot, mely megnyitja a Konfigurációkezelőt, s betölti a Word konfigurációs fájlját.

2. Nyomja le az ALT+B parancsot a Beállítások megadása menü megnyitásához.

3. Nyissa meg a Folyamatos felolvasás beállításai párbeszédpanelt. (Megjegyzés: ez a párbeszédpanel a 4.02-es JAWS változat esetén nem létezik, az alábbi beállításokat a Szövegfeldolgozás párbeszédpanelen találja.)

4. Ekkor az aktív vezérlőelem egy választógomb, mely egy négyes csoport tagja. Ezekkel a választógombokkal határozhatja meg, hogy a JAWS a folyamatos felolvasáskor milyen egységenként olvassa fel a szöveget, illetve tartson-e szünetet a sorok között. Ha ez az érték Mondatonként-re van állítva, a JAWS nem jelzi az üres sorokat.

5. Állítsa be a Soronkénti felolvasás szünetekkel lehetőséget.

6. A TAB billentyű leütésekor a "Folyamatos felolvasás Üres sorok jelzése Jelölőnégyzet Nincs bejelölve." szöveget hallja. Jelölje be a négyzetet, ezt a JAWS meg is erősíti a "Bejelölve" üzenettel.

7. Üsse le az ENTER billentyűt.

8. A CTRL+S paranccsal mentse el a módosított fájlt.

9. Lépjen ki a konfigurációkezelőből.

10. Lépjen vissza a nyitva hagyott Word dokumentumra, s ha kiadja a Folyamatos felolvasás (INSERT+LENYÍL) parancsot, hallani fogja az üres sorokat, melyet a JAWS a "Üres" üzenettel jelez.

Kérdés: Ha beállítom a JAWS programot úgy, hogy olvassa fel a változások követését, ezt akkor is megteszi, ha a módosítások nem láthatóak a képernyőn. Mi ennek az oka? (Verzió: 4.5x vagy magasabb)

Válasz: A Microsoft Word rendelkezik egy hasznos szolgáltatással, melynek segítségével végigkövethetők azok a módosítások, melyek a dokumentumban a keletkezésétől az elkészüléséig lettek végrehajtva. Ha ez a szolgáltatás be van kapcsolva, a Word megmutatja a beszúrt vagy törölt szöveget, illetve a színmódosításokat mindazon személyeknek, akiknek közös munkájaként készül a dokumentum. A CTRL+SHIFT+E paranccsal be lehet állítani, hogy ezek a szerkesztéskori változtatások láthatóak legyenek a képernyőn. A módosítások megjelenítésének módját pedig vagy a Korrektúra eszköztáron, vagy az Eszközök menü Változások követése pontja segítségével (Word 2000), vagy Word 2002 esetén az Eszközök/Beállítások menüpont hatására megjelenő párbeszédpanel Változások követése fülén lehet megadni.

Alapértelmezés szerint a JAWS nem olvassa fel a módosításokat. Ha szeretné hallani a dokumentumon végrehajtott változásokat, be kell ezt állítania a bőbeszédűségi beállítások megadására szolgáló párbeszédpanelen. Tegye a következőket:

1. Az INSERT+V paranccsal nyissa meg a Bőbeszédűség megadása párbeszédpanelt.

2. A V betűvel keresse meg a Változások követése elemet.

3. A SZÓKÖZ billentyűvel állítsa be a kívánt felolvasási szintet.

Ha bekapcsolja a változások követésének felolvasását, a JAWS felolvassa azokat az adatokat, melyeket a Word átad a szerkesztés alatt lévő dokumentum módosításaival kapcsolatban. A JAWS bekapcsolt állapot mellett is csak akkor olvassa fel a módosításokat, ha azok láthatóak a képernyőn. A JAWS azonban képes információkat szerezni a dokumentumról akkor is, ha az információk nem láthatóak a képernyőn. Akár szüksége van arra, hogy a módosítások a képernyőn is nyomon követhetők legyenek, akár nem, ha a JAWS bőbeszédűségét úgy állítja be, hogy olvassa fel a változásokat, a JAWS ezt megteszi.

Megjegyzés: a Word 2002-ben végrehajtott változtatásoknak köszönhetően a JAWS több információt képes megszerezni a dokumentumról, így a változáskövetés felolvasása is sokkal pontosabb.

A változáskövetésről a JAWS súgójából tudhat meg többet: válassza a JFW súgótémák menüpontot, a fanézetben válassza a Népszerű alkalmazások témakört, majd a Microsoft alkalmazásokat, végül a Word programot. A megjelenő súgóban aktiválja a Hasznos tanácsok, majd a Változások követése hivatkozást.

Kérdés: A Microsoft Word programban a pont méretinformációjának felolvasásakor nem várt értéket mondd a JAWS, ezért az a kérdésem, hogy mi a különbség a pont mérete és a betűtípus pontban megadott értéke között? (Verzió: 4.x vagy magasabb)

Válasz: A pontméret, illetve a betűtípusméret információ nem egy és ugyanaz.

A pontméretet a JAWS akkor olvassa fel, mikor a dokumentumon lépked akár olvasás, akár a helyesírás ellenőrzése céljából. Ez a beállítási lehetőség a Konfigurációkezelő Formátumbeállítások menüpontjának hatására megnyíló párbeszédpanelen található, s alapesetben ki van kapcsolva. Kapcsolja be, ha azt szeretné, hogy a JAWS a Word programban a dokumentum olvasása közben felolvassa a pontméretet. A JAWS a képernyőn látható információktól függően közli a pontméretet.

A pontméret függ az MS Word Szokásos eszköztárának segítségével megadható nagyítási szinttől, s a használt betűmérettől. Nem felel tehát meg pontosan a használt betűméretnek.

Megjegyzés: a képernyőfelbontás, vagy a színmélység nem befolyásolja a pontméretet, a nagyítási szint beállítása határozza meg azt, hogy a JAWS milyen adatot olvas fel pontméretként.

A betűméret a betű nyomtatásban megjelenő méretét határozza meg, mely méretinformációt a JAWS az INSERT+F parancs hatására olvassa fel. A betűméret általában 12-esre van beállítva, s a felhasználó szabadon változtathatja. Ez egy állandó érték, melyet nem befolyásol a nagyítási szint beállítása: a JAWS akkor is ugyanazt a betűméret-információt olvassa fel, ha a képernyőn a nagyítási szint miatt a mérete a betűnek megváltozik.

Példa:

Tegyük fel, hogy egy dokumentum egy bekezdése 14 pontos Arial betűkkel van formázva. Ha bekapcsolja a pontméret felolvasását a konfigurációkezelőben, a JAWS felolvassa a betűk képpontban megadott méretét. Az Arial 14-es betű 100 százalékos nagyítás esetén 18 képpont, 75 százalék esetén 13 pont, és 215 százalék esetén 26 pont. Ha leüti az INSERT+F parancsot, a JAWS mindig azt mondja: Arial 14 pont.

Megjegyzés:

Az INSERT+F csak a Word programban viselkedik így. Más alkalmazásokban, melyekben nincs olyan objektummodell kifejlesztve, melynek segítségével a JAWS a betűmérettel kapcsolatos információkat le tudja kérdezni, az INSERT+F hatására a képernyőn megjelenő pontméret kerül felolvasásra, ahogy ez fentebb a pontméret magyarázatánál megtalálható. Ezekben az esetekben a használt betűméret nem olvastatható fel.

Nyomtatás gomb Nyomtat