Termékeink » JAWS for Windows » FAQ - Gyakran ismételt kérdések » HTML

Kérdés: Mi a különbség a JAWS 5 két újdonsága (az "kattintható" és a "rámutatáskori") attribútumok jelzése között? (Verzió: 5.0 vagy magasabb)

Válasz: "kattintható"

A JAWS csak akkor jelzi egy HTML elem "onclick" attribútumát, ha az elemre történő kattintáskor nem történik semmi. A gombokra és a hivatkozásokra például mindig rá lehet kattintani az egérrel, s ekkor az adott gombhoz vagy hivatkozáshoz tartozó funkció végre is hajtódik. Ilyen esetekben a JAWS felhasználónak elég csak az ENTER billentyűt leütnie, hogy az adott funkciót végrehajtsa. Emiatt szükségtelen, hogy a JAWS a gomboknak vagy hivatkozásoknak felolvassa az "onclick" attribútumát. Azon objektumoknak vagy elemeknek, melyekre nincs hatással azegérkattintás, lehet egy "onclick" attribútumuk, mely attribútumot a JAWS felolvassa.

"rámutatáskori"

A HTML elemeknek lehet olyan tulajdonságuk, hogy az egeret az elem fölé helyezve végrehajtódik egy művelet. Például előfordulhat, hogy egy hivatkozásra mutatva megjelennek a lehetséges választási lehetőségek. Ha egy HTML elemnek van ilyen "onmouse-over" attribútuma, a JAWS jelzi, hogy az elem további lehetőségek megadását teszi lehetővé. A feladat végrehajtásához (például a választható lehetőségek megjelenítése) üsse le a CTRL+ENTER billentyűparancsot. Ha csak az ENTER-t üti le, csupán az elemhez tartozó hivatkozás aktiválódik. Egy ilyen HTML elem aktiválása együtt járhat az oldal frissülésével. Ez azt jelenti, hogy amikor megjelenik a választható lehetőségek listája, az oldal esetleg ezzel együtt frissül. Ilyenkor a JAWS elmondja, hogy az oldal melyik sora változott, így önnek lehetősége van a változásra léptetni a virtuális kurzort.

Kérdés: Hogy viselkedik a JAWS a különböző HTML elemek esetén?

Válasz: (Itt egyszerre több kérdés is felmerül)

Miért olvas fel néha a JAWS rejtett szöveget egy oldalról?

Ha egy címke kifejezetten egy űrlapmezőhöz van hozzárendelve, a JAWS felolvassa a címke szövegét. Ez az az egy eset, mikor a JAWS "rejtett" szöveget olvas fel.

Miért működik eltérő módon a JAWS 5.0-ban a címsorok közti lépkedés? Például a JAWS 4.5x-es változata esetén, ha a második címsorszinthez akartam lépni, ezt a dokumentum bármely részéről megtehettem. A JAWS 5 pedig azt mondja, hogy "A szakaszban nincs második szintű címsor".

A JAWS korábbi verzióiban, egy adott szintű címsor összes előfordulásának végigkeresése közben előfordulhat, hogy átlép magasabb szintű címsorokat anélkül, hogy ezekről tudomást szerezne. Ez a viselkedés téves tájékoztatást adhat egy oldal elrendezéséről. A JAWS 5.0 esetén, ha egy oldal szakaszokra van osztva címsorok segítségével, egy 1-es szintű címsor jelzi a szakasz elejét, egy 2-es szintű címsor a szakaszon belül egy alfejezetet jelöl, és így tovább. Így tehát, ha a 2-es billentyűvel a következő 2-es szintű címsorra kíván lépni, s az adott szakaszban nincs több ilyen, a JAWS ezt a "Nincs 2. szintű következő címsor ebben a szakaszban" üzenettel jelzi még akkor is, ha a dokumentum más részein, más szakaszban van második szintű címsor.

Például, ha az oldal elején állva kiad egy második szintű címsorra lépés parancsot, s a dokumentumban néhány sorral lejjebb egy 1-es szintű címsor található úgy, hogy azt nem előzi meg 2-es szintű címsor, a fenti üzenetet fogja hallani.

Nagyon hasznos az a lehetőség, mely biztosítja, hogy a JAWS felolvassa a szöveges hivatkozás "title" attribútumában lévő szöveget. A kérdés viszont az, hogy felolvassa-e a JAWS a hivatkozáshoz tartozó képernyőn megjelenő szöveget, ha a "title" attribútumban nincs megadva szöveg?

Ha beállítja, hogy a JAWS A szöveges hivatkozásokat a "title" attribútum segítségével jelezze, de nincs megadva a "title" attribútumban információ, a JAWS a hivatkozáshoz tartozó képernyőn megjelenő szöveget olvassa fel. Ez fordítva is igaz. Tehát ha beállítja, hogy a JAWS a képernyőn megjelenő szöveget olvassa fel, s ez nincs, a JAWS ehelyett a "title" attribútumban megadott szöveget olvassa fel. Ezt a beállítást a következő módon tudja megváltoztatni:

1. Üsse le az INSERT+F2-t, majd válassza ki a listából a Konfigurációkezelőt, s nyomja meg az ENTER billentyűt.

2. A Beállítások megadása menüből válassza a HTML-beállítások menüpontot.

3. A megjelenő többlapos párbeszédpanelen a CTRL+TAB billentyűvel lépjen a Hivatkozások fülre.

4. A TAB billentyű kétszeri lenyomásával lépjen a Szöveges hivatkozások kezelése elemcsoportra.

5. A nyílbillentyűk segítségével válassza ki a választógombok közül azt, mely megfelel az ön igényének, tehát annak, hogy mit olvasson fel a JAWS, ha hivatkozáshoz ér.

Az S billentyűvel végrehajtható parancs, mely egy elem következő előfordulására lépteti a virtuális kurzort, mintha átugorna hivatkozásokat.

Az S parancs nem csak megkeresi a következő elemet (például hivatkozást), hanem érzékeny a szöveg jellemzőinek változására, mint például a félkövér betűtípus. Egy hivatkozáson állva az S billentyű leütése nem biztos, hogy a következő hivatkozásra lép, ehelyett a következő félkövérrel írt szövegrészre. Egyetlen megoldás, hogy az S parancs használatának eredményéről információt szerezzen, ha megnézi a HTML elemhez tartozó részletes tájékoztatót. Vegyük a következő példát:

Ez egy félkövérrel írt hivatkozás. Ez egy másik hivatkozás. Ez egy másik, félkövérrel írt hivatkozás.

Az első hivatkozáson állva, ha leüti a S  billentyűt, a JAWS a következő félkövérrel írt hivatkozásra lépteti a virtuális kurzort, nem a következő hivatkozásra. Általánosságban az elemeken való lépkedésről: azok a parancsok, melyek a HTML elemeken történő lépkedést teszik lehetővé, eszközül szolgálhatnak önnek egy Weboldal gyors áttekintéséhez. Ha az oldalon található néhány lista vagy táblázat, lehetősége van ezekre gyorsan ráléptetni a virtuális kurzort, s ezáltal könnyen megnézni, milyen információt tartalmaznak.

Az S paranccsal egy elem következő előfordulásához léptetheti a virtuális kurzort. Ha a virtuális kurzor egy listán van, a S parancs hatására a következő listára lép. Ha viszont egy címsoron van, akkor a következő, adott szintű címsorra lép. Ahhoz, hogy a következő eltérő elemre léptesse a virtuális kurzort, használja a D parancsot. Egy elemet (például listát) átugorhat az E parancs segítségével. Ez azt jelenti, hogy a virtuális kurzor például a "Lista vége" szöveghez kerül. Ha a fenti parancsokat ellenkező iránnyal szeretné végrehajtatni, a parancsok nagybetűs változatát kell használnia (például SHIFT+S).

Miért nem olvassa fel a JAWS a hivatkozások ALT-attribútumában lévő szöveget?

A hivatkozást leíró parancs nem támogatja az ALT attribútumot. Ami támogatja: a Beviteli mező, kép, kisalkalmazás és az objektum leírására szolgáló parancsok.

Kérdés: Hogy tudom megváltoztatni a JAWS 5.0 esetén a következő beállításokat: Nyelvfelismerés, körkörös navigáció, és/vagy a weboldalak elemeinek jelzése, mint például a rámutatáskori attribútum? (Verzió: 5.0)

Válasz:

Nyelvfelismerés:

Ha egy weboldal forráskódja alapján úgy tűnik, mintha az oldal francia nyelvű lenne, azonban az oldalon lévő szöveg angol, a JAWS 5.0 új, automatikus nyelvfelismerés szolgáltatásának köszönhetően a szöveg a francia nyelvű Eloquence-szel hangzik el. Ki tudom kapcsolni az automatikus nyelvfelismerést?

Igen, az automatikus nyelvfelismerés többféleképpen is kikapcsolható:

1. Ha csak átmenetileg kívánja kikapcsolni, használja az INSERT+V hatására megjelenő bőbeszédűség megadására szolgáló párbeszédpanelt, válassza a nyelvfelismerést, majd a SZÓKÖZ segítségével kapcsolja ki, végül üsse le az ENTER billentyűt.

2. Ha az adott weboldalon szeretné kikapcsolni a beállítást, üsse le az INSERT+SHIFT+V billentyűparancsot, a Személyre szabott webhely-beállítások párbeszédpanel megjelenítéséhez. Válassza a nyelvfelismerés lehetőséget, majd a SZÓKÖZ billentyűvel kapcsolja ki a beállítást, végül üsse le az ENTER billentyűt a párbeszédpanel bezárása és a beállítások mentése érdekében.

3. Ha a böngészés során mindig kikapcsolva szeretné tudni ezt a beállítást, üsse le az INSERT+F2 parancsot, majd válassza a Konfigurációkezelő listaelemet. Üsse le az ALT+B parancsot a Beállítások megadása menü megnyitásához, majd válassza a HTML-beállítások lehetőséget. A megjelenő párbeszédpanelen válassza a Nyelvfelismerést, majd kapcsolja ki. Az ENTER billentyűvel mentse a beállításokat, majd zárja be a Konfigurációkezelőt. Ha a program rákérdez a Beállítások mentésére, válaszoljon Igennel.

Körkörös navigáció:

Ez egy új szolgáltatása a JAWS 5.0 programnak, amely lehetővé teszi, hogy egy HTML-elem utolsó előfordulásáról az elsőre lépjen, ha az adott elem következő előfordulását keresi. Ez a szolgáltatás tehát folyamatos, körkörös mozgást tesz lehetővé az oldalon. Ha például egy oldalon három űrlapmező található (a, b, c), akkor az F parancs, amely az űrlapmezőkön való lépkedést teszi lehetővé, először az a, majd a b, végül a c űrlapmezőre lép, ismételt kiadása pedig azt eredményezi, hogy a keresés az oldal tetejétől újrakezdődik, s a virtuális kurzor ismét az „a” jelzésű űrlapmezőre lép. Ugyanez történik a hivatkozások, vagy bármely más elem esetén is.

Beállítható, hogy kíván-e élni ezzel a lehetőséggel, vagy sem, és ezt egy jelölőnégyzet segítségével közölheti a JAWS programmal, mely a HTML-beállítások párbeszédpanel Egyéb fülén található. A beállítás módosításához tegye a következőket:

1. Üsse le az INSERT+F2 parancsot, majd válassza a Konfigurációkezelő listaelemet.

2. Üsse le az ALT+B parancsot a Beállítások megadása menü megnyitásához, majd válassza a HTML-beállítások lehetőséget.

3. A CTRL+TAB segítségével lépjen az Egyéb fülre, majd kapcsolja ki a körkörös navigáció beállítást.

4. Az ENTER billentyűvel mentse a beállításokat, majd zárja be a Konfigurációkezelőt. Ha a program rákérdez a beállítások mentésére, válaszoljon Igennel.

A weboldal elemeinek jelzése

A JAWS mindig felolvassa a weboldal elemeinek tulajdonságát, mint például "kattintható", vagy "rámutatáskori". Ki tudom ezt kapcsolni?

Igen. Ezt a beállítást ugyan nem célszerű kikapcsolni, mert a weboldalon lévő értékes információk nem hangzanak el, mégis több lehetősége van, hogy kikapcsolja ezt a szolgáltatást:

1. Ha csak átmenetileg kívánja kikapcsolni, használja az INSERT+V hatására megjelenő Bőbeszédűség megadására szolgáló párbeszédpanelt, válassza az Elemattribútumok felolvasása lehetőséget, majd a SZÓKÖZ segítségével kapcsolja ki, végül üsse le az ENTER billentyűt.

2. Ha az adott weboldalon szeretné kikapcsolni a beállítást, üsse le az INSERT+SHIFT+V billentyűparancsot, a Személyre szabott webhely-beállítások párbeszédpanel megjelenítéséhez. Válassza az Elemattribútumok felolvasása lehetőséget, majd a SZÓKÖZ billentyűvel kapcsolja ki a beállítást, végül üsse le az ENTER billentyűt a párbeszédpanel bezárása és a beállítások mentése érdekében.

3. Ha a böngészés során mindig kikapcsolva szeretné tudni ezt a beállítást, üsse le az INSERT+F2 parancsot, majd válassza a Konfigurációkezelő listaelemet. Üsse le az ALT+B parancsot a Beállítások megadása menü megnyitásához, majd válassza a HTML-beállítások lehetőséget. A megjelenő párbeszédpanelen lépjen az Egyéb fülre, válassza az Elemattribútum jelzése lehetőséget, majd kapcsolja ki. Az ENTER billentyűvel mentse a beállításokat, majd zárja be a Konfigurációkezelőt. Ha a program rákérdez a Beállítások mentésére, válaszoljon Igennel.

Ha többet szeretne megtudni ezen témákról, a JAWS súgójában bőséges információt talál.

1. Válassza a Súgót a Start/programok/JAWS menűből.

2. A CTRL+TAB segítségével lépjen a Tárgymutató fülre, ekkor egy szerkesztőmező lesz aktív.

3. Gépelje be: Internet

4. Lépjen a Hasznos tanácsok témakörre, majd üsse le az Enter billentyűt.

5. A bal oldali listáról a jobb oldali információs ablakra az F6 segítségével léphet át.

6. Használja a szokásos HTML-böngészésre szolgáló parancsokat a megjelenő információ felolvastatásához és a hivatkozások követéséhez.

Kérdés: Hogy tudom használni a kiterjesztett listamezőket a weben? (Verzió: 4.5x vagy magasabb)

Válasz: Miután bekapcsolta az űrlapmódot, üsse le a SHIFT+F8 parancsot a kiterjesztett listák kezelése lehetőség bekapcsolásához. Ezután a JAWS jelzi, ha egy elem ki van jelölve.

Használja a SZÓKÖZ billentyűt az elemek kijelölésére, illetve a kijelölés megszüntetésére. Itt nem szükséges a CTRL billentyű használata. Ha a kezdőbetűvel első alkalommal lép rá egy elemre, az nem kerül felolvasásra, mert nincs kijelölve.

Megjegyzés: ebben az üzemmódban a Braille-kijelzőn a JAWS megpróbál megjeleníteni néhány elemet, s olyan gyorsan változtathatja a megjelenő tartalmat, hogy az nem követhető. Ez egy ismert hibajelenség.

Nyomtatás gomb Nyomtat